POSTED IN Covid-19, Norsk politikk

Nå skal vi stenge ned for en mild influensa.

Er dette fremtiden vår?

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er ganske utrolig det som nå skjer. Vi har fått en uvanlig lite farlig mutasjon, men den er mer smittsom enn vanlig. Uten å ane noe om helse-konsekvensene av den ny sesongvarianten skjerper regjeringen reglene for normalt samfunnsliv.

Vi vet at hver vinter øker influensaen i landet. Slik har det vært i alle år. Sykehusene ble fylt opp av influensasyke uten at noen laget noe nummer av dette tidligere. Dødeligheten av influensaen varierte noe fra år til år med et beregnet gjennomsnitt på ca. 900 årlig. Sesongen 2017/18 var tallet influensadøde over 1700. Det var ingen store medieoppslag av den grunn. Influensaen var dråpen som fylte opp begeret til folk som var alvorlig syke fra før av.

Noe skal folk dø av. Vi har ikke evig liv noen av oss.

man wiping mouse with tissue paper
Tidligere var det normalt av deler av befolkningen hadde snue, sår hals og influensa om vinteren. Ingen laget nummer av det.

Og slik har det også vært med koronaen. I Norge hadde vi mellom 600 og 700 døde det første året. Nesten alle som døde var alvorlig syke fra før. Den gjennomsnittlige levealderen til de koronadøde tilsvarte den gjennomsnittlige levealderen i befolkningen. Det betyr at koronaen ikke stjal leveår i befolkningen i motsetning til andre sykdommer andre steder i verden. I Afrika rammes store befolkningsgrupper av malaria, HIV/AIDS og tuberkulose i alle aldre.

At de ikke vil bruke ressurser på en sykdom som rammer folk som er over 80 år og som er syke fra før av er ikke bare forståelig, det er fornuftig. De trenger ressursene til å beskytte og behandle befolkningen mot de virkelige farlige sykdommene som fortsatt herjer på kontinentet.

Siden koronaen er lite dødelig og omikron er enda mindre dødelig, da kan ikke farlighet (dvs. hvor mange den dreper) brukes som argument. For den er ikke farlig, den er først og fremst smittsom. Men smitte er ikke et problem for de fleste, bare for noen få. De fleste smittete er friske, de vet ikke en gang at de er smittet. Å true med smittete er å true med hovedsaklig friske mennesker. Det er noe av dette som gjør det som skjer til en fullstendig bakvendt og vill politikk. Vi truer befolkningen med tiltak til underkastelse med friske mennesker.

man in black crew neck t-shirt holding white textile
Vi er alle alltid smittet av noe, men som regel ikke syke. Vi vet det ikke engang. Immunforsvaret vårt tar seg av det.

Det kan derfor ikke være helse som driver frem de nye tiltakene, men noe annet. Mange teorier er ute og går om dette. Jeg har lest en rekke kommentarer om hva ulike mennesker tror og ikke tror om hva den egentlige årsaken til disse tiltakene er. Jeg vet ikke noe sikkert om dette. Men en ting er jeg helt overbevist om nå. Dette kan ikke dreie seg om helse, men om noe annet. Og i et slikt informasjonssystem der myndighetene sier en ting som mange skjønner ikke stemmer, der oppstår spekulasjoner om hva som egentlig skjer. (Konspirasjonsteorier) Det er et sunnhetstegn og tegn på kritisk tenkning i deler av befolkningen.

Disse tiltakene rammer alle andre pasienter på sykehusene våre. Det er konsekvensen av å prioritere en ufarlig influensa foran kreft, hjerte-lidelser og andre alvorlige tilstander. Diagnostisering, operasjoner og innleggelser av andre pasientgrupper nedprioriteres altså til fordel en mild og lite dødelig sesong lunge-virus som omtrent alle overlever.

Vi må også konstatere at det våre helsemyndigheter har hevdet med autoritet i snart to år når det gjelder maskebruk ikke stemmer likevel. Dette har vi her på derimot.no har hevdet hele tiden. Myndighetene fortalte oss også at etter to vaksinerunder skulle problemet være løst. Det stemmer heller ikke. Enten visste det ikke eller så bløffet de. Begge deler er graverende, hver på sin måte.

person in blue long sleeve shirt holding white textile
Er det en evig vaksinering vi står overfor?I stedet ser det ut til at vi står overfor evig vaksinering mot stadig nye mutasjoner. Oppfriskningsdosen skal være mot et virus som nå er brent ut i befolkningen. Siden det er en oppfriskningsdose (fint navn) betyr det at vaksinen ikke har virket slik det ble lovet. Og den virker ikke mot den nye mutasjonen. Hvorfor skal vi ta den når den hverken virker og dessuten er utgått på dato? Og skal vi ta nye hasteproduserte vaksiner mot en lite dødelig mutasjon når de kommer? Dette er vaksiner som vi denne gangen heller ikke aner langtidsvirkningen av.

De vaksinene de har vaksinert store deler av befolkningen med viser seg dessuten å ha uvanlig mange alvorlige bivirkninger og er dødelige for mange av de som er syke fra før.

Dette er etter min mening en politikk som ikke henger på greip. Den må avsluttes fortest mulig. Men det kan den tydeligvis ikke. For det er andre aktører nå som åpenbart driver den.

WHO er ikke en uavhengig, nøytral organisasjon med fokus på folks helse. Den er legemiddel-produsentenes organisasjon med helt andre prioriteringen enn helse. Sammen med de store mediene tvinger de nå regjeringer i land etter land til å danse etter deres pipe. Det er de samme eierne som står bak, de ultra-rike.

Og over store deler av verden har vi fått karriere-politikere som ikke tjener sin egen befolkning, men sine egne personlige interesser. Slagordet «Tjen folket!» er erstattet med slagordet: Tjen penger!

Stiller du kritiske spørsmål til den rådende koronapolitikken er du politisk død. Til tross for at 10% av befolkningen gjenstridig nekter å ta vaksinene er det ingen som tør å representere oss på Stortinget. Det sier også sitt om demokratiet vi skryter av – og ikke minst om politikerne våre.

Knut Lindtner
Redaktør

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Henning Nielsen
  8 desember 2021 9:04

  » Slagordet “Tjen folket!” er erstattet med slagordet: Tjen penger!»

  Eller kanskje; «Stjel folkets penger!»

  Svar
 • Takk Knut Lindtner for dette flotte sammendrag. Som uvaksinert er dine ord som balsam for sjelen. Personlig mener jeg tallene taler sitt språk. Covid19 blir fremstilt som en sykdom som alle dør av eller får stor skade av. Ikke ett ord at bare under 1 promille av verdens befolkning har dødd med ellerr av viruset og det på 2 år. Ikke ett ord om immunforsvaret. Alltid at vaksinen er sikker, selv om bivirkninger rundt i verden viser noe helt annet. Ikke ett ord at i Norge er innmeldt 40.000 bivirkninger og 4000 regnes som alvorlige.
  Ikke ett ord at man ikke kjenner langtidsvirkningene av mRNA injeksjoner.
  Ikke ett ord at det ikke finnes kliniske rapporter tilgjengelig fra vaksine leverandører før mai 2025.

  Svar
  • Ja, et godt sammendrag av galskapen.
   Men er det kun idioti & hysteri, eller jakt på penger fra en legemiddelindustri som tydeligvis har fått både bukt og (en av) ender, og dermed for stor makt?
   Eller er disse også kun et av våpnene i denne 3 verdenskrig?
   Vi VET at verdenskriger konstrueres og settes i gang for å flytte/tilrane seg makt og penger. Dette har alltid vært hovedhensikten.
   Men hvorfor tier et så godt som unisont media?
   Hvem styrer media, så? Skremmende.

   Og: De som styrer verdensøkonomien, og rentene, styrer politikken. Lokalt og globalt.
   For dette virker til å være mer enn ren idioti.

   Svar
   • Couldn’t agree more – penger og makt er alt dette handler om; alt annet er svindel, løgn og genocid sadisme. Det slående er at alt relevant finnes tilgjengelig på nett; dreiebok, planleggingsøvelse, patenter fra flere år før noen hadde nevnt Covid i offentligheten, 62% formuesøkning på sentrale aktører som kontrollerer farmasia, en talsmann for Hdir som øker sin personlige formue hver gang han er i media, full global oversikt over befolkningsendringer pr. 2025 – hvor mye mer trenger folk før lyset går opp for dem? #hiddeninplainsight

  • Antall satte doser i Norge: 8 872 336. Antall meldte bivirkninger (ikke nødvendigvis reelle bivirkninger) er 40 000 (dine ord). Alvorlige bivirkninger er (igjen dine ord) 4000. Dette gir en bivirkningsfrekvens på 0,4 %. Alvorlige bivirkninger er 0,04 %, Altså vi 99,6 % ikke merke noe, og 99,96 % merker enten ingenting eller lette bivirkninger.

   Så kan vi ta med at dine tall ikke er helt korrekte. Siste publiserte tall over bivirkninger fra Legemiddelverket gir faktisk bare 28048 meldte tilfeller totalt. Da er vi nede på 0,3 % bivirkninger.

   Du sier vel at det er en underrrapportering. Det er feil, det er heller en overrapportering. Men: Det er DINE tall som DU la frem. Så da står du vel for de.

   Ingen medisiner er uten bivirkninger. Se f.eks på Felleskatalogen for Ibux. Rundt 1% av alle som tar det kan få (sitat) blødning, astma, synsforstyrrelse, nedsatt hørsel. Rudt 0,1 % (altså ca samme %-tall som vaksinen) kan få leverbetennelse, anafylaktisk sjokk med hjertestans, nyreskade og hjernehinnebetennelse.

   Bivirkninger finnes ved alle medisiner. Husk det før du tar en Ibux for ryggvondt eller Paracet for feber.

   Svar
   • Antall rapporterte bivirkninger av covidvaksinene er 100 ganger høyere enn for samtlige andre vaksiner per år.

    https://steigan.no/2021/12/antall-rapporterte-bivirkninger-av-covidvaksinene-er-100-ganger-hoyere-enn-for-samtlige-andre-vaksiner-per-ar/

   • Vi vet nå at storparten av bivirkninger blir underrapportert og feid under teppet av et overbelastet helsevesen. Vi vet at i det foreløpig er innrapportert ca 20000 dødsfall kort etter vaksinering til USA`s database der. Bivirkningstallene er svimlende. Forskere har vist at kun mellom 1-10% av bivirkninger blir innmeldt. Tviler på at det er annerledes i Norge. Men det viktigste er at det samlet er innmeldt mer bivirkninger og dødsdsfall etter mRNA- vaksinen enn det SAMLET er innmeldt for ALLE vaksiner siste 30 år. Tidligere har man stoppet vaksiner etter 40 registrerte dødsfall. Så kommer det frem dokumentasjon om at Pfizer, som er dømt til skyhøye erstatningsbeløp tidligere for korrupsjon, svindel og pushing av skadelige legemidler, har vært nødt til å frigi dokumenter med resultater etter de tre første månedene med vaksiner. Pfizer hadde forlangt hemmelighold i 55 år av disse. Da viser det seg at de allerede på det tidspunktet hadde registrert ca 2000 dødsfall og en enorm mengde bivirkninger. Dette er deres egne tall og statistikk! Jeg tror svært mange etter hvert vil innse at legemiddelselskaper som underslår bivirkninger, dødsfall og offisiell statistikk, og også leger som støtter dette, dermed blir ansvarlige og medvirkende til massemord . Dr Jessica Rose bruker en URF ( under reporting factor) på 31 på VAERS statistikk, en annen kjent forsker har regnet ut at URF er 41. Dermed kan det synes å være hold i påstander om at medisinen er farligere enn sykdommen. Vel 600000 dødsfall er dermed mer sannsynlige tall for det amerikanske registreringssystemet. I tillegg er det kjent at antall coviddødsfall iallfall i USA blåses opp ved at staten betaler sykehus, sykehjem og leger godt for å registrere dødsfallene som coviddødsfall. Heldigvis fins det flere og flere også leger som innser hva som skjer. Til slutt: hvis man ser på overdødelighetsstatistikkene i de fleste land, var det få land med registrert overdødelighet. Det vil nok forundre mange som fulgte NRK’s propaganda i hele 2020. Men som det ser ut nå, vil langt flere land komme ut med registrert overdødelighet i 2021. Så kan enhver spekulere i om dette skyldes at vaksinene ikke hjelper, eller tvert imot, om de dreper.

   • Les denne. Dette er en god forklaring på noe som dere ikke har forstått så langt. Ikke direkte mainstream media heller:

    https://www.wired.com/story/the-statistical-secrets-of-covid-19-vaccines/

   • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger I Norge er 42 537  Men kun 23 017  er behandlet. Ca. 10 % er alvorlig
    https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

   • https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-23-november-2021 ( ny rapport kommer imorra)

    der ser du tallene, over 42000 meldte bivirkninger., av dem er 23000 behandlet,og av de behandlede er 3795 klassifiert som alvorlige. «Medisiner» har bivirkninger, ja, og det bør enhver få veie opp mot fordelene ved ta dem. Med så mye smitte og død det er blant fullkvaksinerte, og da i tillegg til alle de som har opplevd bivirkinnger, ser ikke jeg problemet med at folk ikke tar den. Det hadde kanskje vært mye bedre å bruke penger på flere sykehusplasser, enn vaksiner som må toppes opp i tide og utide, For et virus som 99,7 prosent overlever ( ca). VI får håpe denne omikrom varianten er så smittsom og mild som det kan se ut til, så kanskje legemiddelindustren kan ta seg en «velfortjent» ferie. De har hvertfall råd til det…….

   • Vaksinen har drept flere mennesker enn noen annen vaksine i historien. Så langt, I Usa, er dødstallet tre ganger høyere enn summen av alle vaksiner de siste 35 årene. Det er bare simpelthen forbausende. Vi har også sett en jevn økning i dødelighet av alle årsaker og overdødelighet i landene som lanserte massevaksinasjonskampanjer tidligere på året. Noen ganger er økningen så mye som 20 prosent over femårsgjennomsnittet. Det er en massiv økning i dødsfall, og det skyldes i stor grad vaksinen.

    Se Covid-dødsfall før og etter vaksinasjonsprogrammet:

    https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E

   • Du «flikker» bare med tall . – Hadde du arbeidet i helsevesenet hadde du kanskje forstått at skadevirkningene av denne «vaksinen» er mer alvorlig enn tall fra legemiddelverket eller FHI – Og ikke kall dette Medisin . – Du er helt på Jordet !

   • En siste studie fra American Heart Association (AHA) konkluderer med at Corona Vaksiner øker en persons risiko for Hjerteinfarkt med så mye som 127% ! – Dette kommer i tillegg til alle kjente skadevirkninger av vaksinen… For Norges befolkning vil dette bety en radikal endring av Folkehelsa og en uforholdsmessig stor økning i sykehusinnleggelser og DØD ! – Alt dette grunnet et virus som er mye mindre dødelig (30-40%) enn det vanlige influensaviruset ! – Jeg synes faktisk meget synd på mine landsmenn .. men hva skal jeg si og hva skal jeg gjøre ? Prøver å advare så godt jeg kan i det daglige men jeg får kun skjeve blikk til tross for at jeg vet hva jeg snakker om ! – Uansett .. Vi kommer til å få en redusert befolkning i nær fremtid og de som overlever sprøyta .. Hva med dem ? Det vil jeg ikke tenke på nå

 • Jeg stoler nå mer på bruktbilselgere enn leger. Dør heller hjemme alene enn å sette mine ben på et sykehus. Lege? Statusyrke? Ha ha. ha! Overlegen i dobbel forstand.
  Der er heldigvis noen samvittighetsfulle igjen. Og disse får juling av de kjøpte og betalte. Anja Zanjani i Sør-Fron fikk oppleve det. Jeg liker å følge med på Jose Luis Sevillanos oppdateringer, han jobber på spreng, engelske undertitler:
  orwell.city
  Nå går jeg dit og ser om han har funnet ut noe nytt. Ha en fin dag!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Elin Ørjasæter:

Kvinner: Slutt å syte over utseendepress!

Forrige innlegg

Påskuddet for ny nedstengning stemmer ikke.

Norske sykehus er ikke overbelastet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.