POSTED IN Covid-19, Helse

Nå risikerer han å miste lisensen.

Ga Covid-pasienter behandling. Ingen av 4000 døde.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Lege Peter Dvergsdal risikerer å miste lisensen

Av Julia Schreiner Benito

Dvergsdal har behandlet ca. 4000 pasienter for covid-19-pasienter med eldre, velprøvde medikamenter. Ingen av dem har kommet i respirator. Nå advarer Helsetilsynet ham.

Han fyller åtti og hadde uansett planer om å legge ned praksisen på Fornebu.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
______________________________________________________


– At jeg kanskje må slutte som lege er ikke poenget, det er ikke vi som er skadelidende. At makthavere rotter seg sammen og at pasienter dør av konsekvensene, det er poenget. Av de 4000 pasientene jeg har behandlet for covid-19, ville statistisk 40 av dem ha dødd uten behandling. Kunnskapen om betydningen av vitamin D og substansen favipiravir er ikke-kunnskap. Det er en skandale som grenser mot mord, mener Dvergsdal.
– Jeg har ofte gjort feil i mitt medisinske liv. Den største var at jeg trodde at fornuften ville seire. At effektive, trygge legemidler skulle vinne.
I advarselen skriver Helsetilsynet at Dvergsdal kan ha brutt helsepersonellovens paragraf 4 om forsvarlighet.

Lege Peter Dvergsdal

200 henvendelser på én dag


Siden mars 2020 har Dvergsdal hatt mer å gjøre på legekontoret på Fornebu enn noen gang. Han ble nedringt da ryktet om «legen som kan behandle covid-19» begynte så løpe.


– På det meste fikk vi 200 henvendelser på én dag. Da satt vi her alle tre, sier Dvergsdal og peker mot sin kone Hanh og sønnen Oskar.


Det er særlig medisinen favipiravir Dvergsdal har anvendt mot covid-19. Den møter ikke begeistring hos Statens legemiddelverk.


– Det som er publisert av studier nå kan tyde på at det muligens har en effekt, men vi synes ikke at det er vist i gode studier, sa overlege Sigurd Hortemo til VG høsten 2020.


Imidlertid var iveren etter å utføre slike studier lunken, erfarte Dvergsdal.


– Våren 2020 kontaktet jeg en professor ved Universitetet i Oslo og foreslo å forske på favipiravir. Han sa at han skulle se på det, så hørte jeg ikke noe mer. 

Informasjon om god behandling ble sperret

– I starten av pandemien trodde jeg ikke at jeg risikerte noe ved å behandle pasienter for covid-19. Siden så jeg at all informasjon om god behandling var sperret, da ante det meg noe. Media sluttet å formidle om velprøvde, trygge, effektive legemidler mot virus. Jeg sendte inn innlegg om det, de ble avvist. I stedet så jeg våren 2021 oppslaget fra elleve leger om behandling av korona, uten at de nevnte favipiravir. I et innlegg spurte jeg hvordan elleve overleger kunne glemme verdens mest brukte virusmedisin. Carl I. Hagen var med meg, han skrev klager, men vi slapp ikke til i media og ingen politikerne reagerte.

Skrev til media, liten interesse

Favipiravir kom til norske apotek 2020/21 med produktnavnet Fabiflu. Bare Dvergsdal og hans pasienter tok bølgen.


– Jeg forstod at det hos makt og media var en taus enighet om at denne informasjonen ikke skulle ut. Jeg var isolert, men det er jeg vant til. I gamle dager var det de unge som var revolusjonære, nå er det vi gamle, vi har mindre å miste.

Klage fra Statsforvalteren

Advarselen fra Helsetilsynet som kan ende med at han mister lisensen kom ikke overraskende på ham. I 2021 hadde Statsforvalteren anklaget Dvergsdal for å drive ulovlig reklame på nettsiden sin og å gi usannheter om effekter av ulike legemidler.


– Men jeg fikk aldri vite hva som skulle være usant. Informasjonen om behandling av luftveisinfeksjoner hadde stått på nettsiden min siden 2016 uten klager, men da jeg skrev at Avigan også har effekt mot covid-19, kom Statsforvalterens klage. Favipiravir er en substans, ikke et produkt, derfor endret jeg ordlyden på nettsiden vår fra «Avigan» til «favipiravir». Det hjalp ikke. Da endret jeg enda en gang, jeg erstattet «favipiravir» med «et medikament det ikke er lov å nevne navnet på». Statsforvalteren klaget saken til legemiddelverket, som felte dom for ulovlig reklame. Jeg klaget til departementet, som ikke uventet avviste den. Så nei, jeg er ikke overrasket over at det kom mer bråk.

Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket

– Hva Helsetilsynet skriver i sin advarsel, er ikke interessant, det er handlingene som gjelder. Dette er knebling, og befolkningen vet det ikke. Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket. De er byråkratiske organ som står i veien for fornuften. Likevel har jeg håp om at fornuften skal rokke ved makteliten. Og det er et privilegium å leve i et land der en ikke blir drept fordi en sparker oppover, sier Dvergsdal.

– Viktig å behandle influensa med medisin eller vaksiner

Fortsatt er det en vanlig oppfatning at det ikke finnes medisiner mot virus. Men kunnskapen om dette kom i 2014.


– Det var en revolusjon i virusbehandling. Siden 2016 har jeg brukt denne kunnskapen ved behandling av influensa. Om lag halvparten av dem som dør av plutselig hjertestans dør av virus. Det er meget viktig å behandle influensa med vaksiner eller medikamenter.

Om det blir diktatur her, så er det vår egen skyld.


– Demokratiet er ikke noe vi har, vi må kjempe for det hver dag. Jeg er glad for å leve i et land der jeg kan kjempe. Det er ikke min skyld at ikke flere deltar i den kampen, en kamp som har gitt meg gleder jeg ikke har hatt på mange år. Om det blir diktatur her, så er det vår egen skyld. Ifølge professor Dan Olweus er syv prosent av oss diktatorer, sånn er flokkdyr, en viss prosent må være dominante. Jesus kalte dem satan, Olweus kalte dem bøller, inderne kaller dem dominante. De er uten samvittighet eller empati, går kun for makt.


Dvergsdal tror at folkets kunnskap kan bevege oss i god retning.


– At mange nå vet mer enn legene selv, det gir meg håp. Mange leger er blitt utøvere av makt i stedet for å være hjelpere.


Telefonen hans ringer, han svarer pasienten selv om kvelden ligger over oss.


– Det er jo fantastisk, sier Dvergsdal i telefonen.
– En pasient med covid-19 som kunne fortelle at han hadde fått luktesansen tilbake. Jeg tror at det skyldes medisinen jeg foreskrev, smiler Dvergsdal idet han legger på.

Dvergsdal mener vi har kommet så langt teknologisk, med lett tilgjengelig informasjon, at tiden er inne for direkte demokrati.


– Vi trenger ikke lenger et samfunn der maktpersoner bestemmer. Vi kan ansvarliggjøre folket.

– Jeg kommer til å klage dersom de fratar meg legelisensen, men det vil ikke hjelpe meg. Dette er ikke annet enn markering av makt. Enten taper jeg, eller så taper hele det medisinske maktapparatet. Det kan de ikke risikere.


Forsidebilde: Simon Berger

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • En tøff og vis gammel mann som tør å ta bladet fra munnen: «vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket.» Helt enig. Mange gullkorn:
  «Om det blir diktatur her så er det vår egen skyld.»
  «… et land der en ikke blir drept fordi en sparker oppover», nei, ikke drept, men utsatt for karakterdrap og yrkesforbud og kanskje straff for feilmedisinering. Klage fra statsforvalter og trussel om å miste lisensen er mafiastrategi. BigPharmaMafiaen går over lik om nødvendig; dr. Andreas Noack er ett eksempel.

  Svar
 • Wasan Totland
  10 mai 2022 9:53

  Takk for hjelpa, Peter!
  Du er en bauta.
  Nå vet jeg at jeg kommer til å leve lenger. Om jeg ikke blir umyndiggjort på et sykehjem da? Jeg har nå på grunn av din utrettelige innsats fått tak i medisiner som gjør at jeg ikke så lett vil dø av influensa og jeg vet hvor viktig D vitamin tilskudd er.
  PS: Apotekene hadde store problemer med å skaffe en del av disse medisinene men noen av dem var på lager. Eliten har nok sørget for seg og sitt slik vi ser med hemmelige matvarelager i tilfelle krise.

  Svar
 • «Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned FHI og legemiddelverket»

  I en legestreik i USA for et par tiår siden gikk antallet døde i USA ned. Hysj. ;-)

  Svar
 • Northern Light.
  10 mai 2022 13:51

  I USA er 75% av FDA (Food and Drug Administration) finansiert av den farmasøytiske industrien (Big Pharma), dermed godkjenner de faktisk sine egne medisiner og vaksiner. Legemiddeltilsynene i landene og her i Norge godkjenner det meste FDA godkjenner, og er dermed frontorganisasjoner for Big Pharma sammen med Verdens Helseorganisasjon, som har 80% av finansieringen fra private, 45% av det fra Gates som har store eierinteresser i selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

  En kan kalle dette for det medisinsk-industrielle komplekset med Big Pharma på toppen av organisasjonen, og legemiddeltilsynene, folkehelseinstituttene og helsemyndigheter i de forskjellige landene blir frontorganisasjoner i systemet, og sammen med godt betalte professorer og forskere på store sykehus gir de autoritet og troverdighet til for eksempel massevaksinering for salg av Big Pharmas produkter til så mange som mulig. Legestanden, med hederlige unntak som Dr. Dvergsdal, blir salgspersonalet som skal skrive ut så mange medisiner som mulig, og store apotekkjeder med samme finansielle eiere som Big Pharma er utsalgstedene for produktene.

  En beskrivelse av en verdens rikeste industri og dens organisasjon, for det har ingenting med folkehelse å gjøre. Som Henry Gadsden direktør for Merck sa for noen år siden til magasinet Fortune: «Målet er å selge medisiner til friske mennesker». Big Pharma har hatt sine folk på plass i legemiddeltilsyn, folkehelseinstitutt og helsemyndigheter i lang tid før de startet pandemien, slik at deres samlede autoritet overbeviste landenes befolkninger i panikk og forfjamselse til å ta en injeksjon kalt vaksine som svekker immunforsvaret og gir mange alvorlige bivirkninger for virus med en overlevelsesprosent på 99,9%.

  De i helsevesenet og sykehus som driver med akutt – og skademedisin er unntatt selvfølgelig, de gjør en utrolig innsats for å hjelpe folk. Det er Big Pharma som har korrumpert resten av et mer og mer privatisert helsevesen i mange land til å bli en helseindustri for profitt for eierne og de finansielle eierne av Big Pharma.

  Svar
 • Jeg har selv fikk hjelp fra Dr. Peter Dvergsdal som jeg er takknemlig for. Det er en gave til alle av oss at folk som han tør å både tenke og handle fri, ansvarlig og ut fra kunnskap og erfaring.

  Svar
 • Northern Light.
  10 mai 2022 15:20

  Er målet for Big Pharma å ødelegge menneskets immunforsvar?
  Av Lars Bern.
  Del 1. En rød tråd i strategien som har styrt Big Pharma i over 100 år er å forhindre naturlig behandling av sykdom. Medisinsk behandling basert på naturmedisinske preparater er i stor grad blitt kriminalisert. Vi har eksempler på hvordan leger som lykkes med å hjelpe sine pasienter på denne måten, blir fratatt sin legitimasjon og ofte blir saksøkt for kvakksalveri. Big Pharma i den vestlige verden har med stor dyktighet bygget opp et monopol og har fått total kontroll over myndighetene som skal ivareta folks interesser. Korrupsjon er utbredt. For eksempel er WHOs største bidragsyter oligarken Bill Gates.

  Det er ikke nok for Big Pharma å stoppe medisinsk effektive og naturpreparater som ikke har bivirkninger. Deres egne medisiner som de har tjent store summer på gjennom årene men som har utløpte patenter blitt stoppet, bare for at helsevesenet kun skal skrive ut nye, ofte dårligere preparater som de kan ta godt betalt for. I forbindelse med Covid har de hindret at de to bevist effektive medikamentene Hydroxychloroquine og Ivermectin blir brukt i behandling av syke. I stedet vil de bruke det nyutviklede medikamentet Remdesivir, som stort sett er ubrukelig i behandling av influensa og som samtidig forårsaker farlige nyreskader hos en mange av de behandlede, spesielt i USA. De først nevnte preparatene koster noen hundre kroner per behandling, mens sistnevnte koster 25 000 kr.

  Strategien er klar, det er viktig å forsvare Big Pharmas profitt, monopol og totale kontroll over all behandling av sykdommer for enhver pris. Imidlertid gjenstår et hinder for denne industrien og det er det faktum at mennesker har sitt eget immunsystem som beskytter dem. Ved å sørge for at vi får i oss ulike viktige næringsstoffer, vitaminer og mineraler kan vi styrke immunforsvaret selv, noe Big Pharmas propaganda forsøker å benekte. Vi hører hver dag professorer med falske påstander om at vi ikke kan gjøre noe for å styrke immunforsvaret. Det spres systematisk løgner om at vitamin- og mineraltilskudd uten vesentlige bivirkninger er ubrukelige og skadelige.

  Siden det er den samme finanskapitalen som eier de store farmasøytiske selskapene og MSM, pumpes vi hele tiden fulle av propaganda som styrker strategien til Big Pharma. Senest i dag 17 Oktober, hadde Svenska Dagbladet fire sider med propaganda mot den sentrale rollen til vitamin D har for å styrke immunforsvaret. Hos PubMed er det hundre tusen artikler hvor et stort flertall viser vitaminets store betydning og hvordan det blant annet beskytter mot hjertesykdom. Fordi de styrer helsemyndighetene, har det vært mulig å få de til å anbefale et inntak av vitaminet til ineffektive 200 IE per dag, når behovet for å gi god immunitet er 5000 IE.

  Det er ganske klart for meg at strategien for Big Pharma er å svekke immunforsvaret til vi blir helt avhengige av medisiner og vaksiner. Vi ser hele tiden hvordan deres propaganda går i den retningen. Jo mer jeg vet om Covid-vaksinene, jo mer mistenker jeg at målet er å fullstendig ødelegge immunsystemet mot virus. Dermed vil alle bli avhengige av å stadig bli tvunget til å ta injeksjoner og andre medisiner mot virusinfeksjoner fordi deres egen kropp ikke lenger kan bekjempe dem. Jeg blir derfor ikke overrasket når jeg nå ser at det er akkurat denne effekten mRNA-injeksjonene ser ut til å ha. I to artikler har jeg funnet tall på hvordan den beskyttende effekten av disse «vaksinene» mot det aktuelle viruset raskt avtar.

  Svar
 • Northern Light.
  10 mai 2022 15:21

  Del 2. Men ikke nok med det, injeksjonens piggproteiner bryter ned immunforsvaret og gjør folk helt ubeskyttet mot virusinfeksjoner. De siste tallene fra UK PHE Vaccine Surveillance Report om influensatilfeller viser at dobbeltvaksinerte 40-70-åringer har mistet 40 % av immunsystemets kapasitet sammenlignet med uvaksinerte mennesker. Immunforsvaret deres svekkes med ca 5 % per uke. Hvis dette fortsetter vil alle dobbeltvaksinerte personer over 30 år vil ha mistet immun-forsvaret i mars neste år.» De uvaksinerte har immunforsvaret og er langt bedre beskyttet. Public Health England har nå blitt støttet av det nye UK Health Security Agency, og en av de første rapportene publisert av UKHSA viser at Covid-vaksiner ikke virker og har en effektivitet så lav som -66%”.

  En fryktelig tanke er at viruset og strategien med mRNA-injeksjonene er for å skape denne effekten og at dette forklarer hvorfor alle mennesker tvinges til å ta disse injeksjonene? Kan det forklare hvorfor Kina bruker en ekte vaksine med døde virus og har derfor bare 3 dødsfall per million mens mange vestlige land har opptil tusen ganger flere?

  Big Pharma og deres korrupte politikere har fortsatt å propagandere for disse injeksjonene med piggproteiner, til tross for en rekke studier som viser at disse injeksjonene ikke gir noen beskyttelse mot sykdom og spredning i det lange løp. Dette tyder sterkt på at min mistanke kan være riktig!

  Fra Vaken se, publisert 8 Mai 2022. Skrevet av Lars Bern.
  Oversatt fra svensk, noe forkortet og redigert. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Är målet att ruinera människors immunförsvar?

  Svar
 • Kaspar Gram
  11 mai 2022 11:07

  Myndighetenes forfølgelse av Dr. Dvergsdal og andre leger som følger sin hipokratiske ed og forpliktelse og utøver en medisin som baserer seg på vitenskapelig kunnskap og erfaringer, viser hvor katastrofal myndighetsutøvelsen er i landet. NÅ MÅ FOLK RASKEST MULIG VÅKNE OG INNSE AT MYNDIHETER OG POLTISK LEDELSE IKKE VIL OSS VEL – MYNDIGHETSORGANER OG STORE DELER AV DET ØVERSTE POLITISKE SKIKTET HAR LOJALITET TIL OVERNASJONALE ORGANER OG PLANER OG PENGEMAKT. Masseskadene og massedøden FHI, Helsedirektorat, SLV, Helsedep., media, legestanden og poiltisk ledelse i spissen er ansvarlig for, skulle ha ledet til massearrestasjoner og utskiftninger i stor stil. Men rettsapparatet er i nesten like stor grad korrumpert. Men det er en stor fordel om Dvergsdal må ta det hele for retten. Da har han en liten mulighet å få snudd saken totalt og avkledt ondskapen. Tilsynsmyndighetene har til de grader blottlagt seg selv. Vi er bare få minutter unna et total tyranni.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frigjorte dokumenter fra Pfizer:

Legemiddelgiganten visste at vaksinen var farlig.

Forrige innlegg

Storbritannia:

Nå kommer fattigdommen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.