POSTED IN Coronavaksiner, Økonomi

Nå kommer vaksine-skader og dødsfall.

Hvem betaler?

28 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er tidligere publisert her, men blir stadig mer aktuell. Med overdødelighet i en rekke land etter pandemitiltakene er det et tidsspørsmål når vaksineskadene kommer i fokus. Foreløpig prøver en for enhver pris å ikke stille spørsmålet som åpenbart er det mest presserende: Hvor mye av overdødeligheten skyldes vaksinene?

Det er påfallende hvordan en unngår denne problemstillingen hele tiden. Den er tabu, forbudt! For åpner en for dette er det svært mange i Norge som må stiles rette for det de har vært med på og tilliten til systemet med alle sine ledere vil få en alvorlig knekk.

Knut Lindtner
Redaktør

Farmagigantene må betale

Hvem skal betale for dem som blir rammet av vaksine-AIDS?

Innhold

 1. Som når det framsettes krav om beskyttelsespenger: Samtykke under tvang
 2. «Sovende» sykdommer bryter ut
 3. Overdødeligheten eksploderer etter koronainjeksjoner
 4. Vaksine-AIDS antas å være årsak til sykdomseksplosjon 
 5. Alle kjenner noen som har fått alvorlige helseproblemer etter vaksinasjonen
 6. Farmagigantene må betale

Vi uinjiserte har i flere måneder blitt utsatt for heftige beskyldninger. At vi ikke skal  kunne benytte oss av helsetjenester, eller at vi selv skal måtte betale for våre sykehusopphold, er krav som koronapsykotikere altfor ofte har fremmet. Men nå er det de injiserte som i økende grad må konstatere at de opplever alvorlige bivirkninger. Vaksine-AIDS: Immunforsvaret deres er ødelagt, og dermed er det faktisk de som blir en utgiftspost for helsevesenet. Hvem skal betale for det, hvem har så mye penger?

Av Bernadette Conrads, sjefredaktør i Wochenblick (Østerrike)

Som når det framsettes krav om beskyttelsespenger: Samtykke under tvang

Noen injiserte regner seg riktignok som en del av «vitenskapslaget», men har aldri tatt seg bryet med å orientere seg om resultatene av nøytrale vitenskapelige studier. Ellers ville de ha visst at sannsynligheten for å bli alvorlig syk av korona for de aller fleste mennesker ligger langt under 1%. De som ikke tror på det, kan forresten beregne sin personlige risiko for et alvorlig koronaforløp i Covid-kalkulatoren til Oxford University. Den blir offisielt brukt i helsevesenet i Storbritannia på oppdrag av regjeringen. I Østerrike er man langt unna en slik realisme. Det samme gjelder de farlige konsekvensene av de eksperimentelle koronainjeksjonene. Selv om det er vitenskapelig dokumentert at mRNA- og vektorinjeksjonene også har skrekkelige følger når de brukes på mennesker, insisterer myndigheter, medier og koronapsykotikere på å fortsette med dette eksperimentet på menneskeheten. Gjennom en «vaksinasjonsplikt» skal vi under tvang gi vårt «samtykke» og la oss injisere. Dette rettssynet minner ikke så lite om det som de som framsetter krav om beskyttelsespenger, har. Også de lar en ofte få valget mellom kroppslig lidelse eller å betale et stort pengekrav. Det viser seg jo nå at injeksjonene ikke bare ofte fører til alvorlige tromboser og betennelse i hjertemuskelen, men også til en svekkelse av immunsystemet.

«Sovende» sykdommer bryter ut

Det har i flere måneder vist seg at koronainjeksjonene hos mange mennesker fører til at «sovende» sykdommer bryter ut: Forekomsten av helvetesild, kyssesyke og også kreft synes nå regelrett å eksplodere. I USA viser lekkede helsedata fra militæret allerede hvor fryktelige konsekvensene er for de injiserte medlemmene av den amerikanske hæren. For eksempel økte forekomsten av hjertesykdommer med ca. 300%, og høyt blodtrykk med 2000%. Kvinnelig ufruktbarhet økte med nesten 500%. Forekomsten av kreftsykdommer ble tredoblet, mens man faktisk kunne registrere en tidobling av nevrologiske sykdommer. Hvilke skrekkelige menneskelige lidelseshistorier som ligger bak disse gigantiske tallene, er det vanskelig å forestille seg. Mennesker fra alle aldersgrupper får nå i økende grad slike fatale diagnoser, ofte uten noe håp om bedring.

Etter at man begynte med koronainjeksjoner, har overdødeligheten eksplodert

For stadig flere mennesker kommer dessuten uansett den medisinske hjelpen for sent: Internasjonalt kan man siden begynnelsen av det store vaksinasjonseksperimentet registrere en økende overdødelighet som det er umulig å overse. Det kan for øvrig ikke være korona som er årsaken til den, for ikke engang i koronaåret 2020 kunne man registrere noen overdødelighet. Overdødeligheten ser man framfor alt i unge aldersgrupper, og etter at man satte i gang med barnevaksinasjonene, økte for eksempel dødeligheten med hele 62% i aldersgruppen fra 10 til 14 år, som Wochenblick rapporterte om.

man in blue jacket wearing blue mask

I Østerrike var det i geninjeksjonsåret 2021 totalt en overdødelighet på hele 9%.                   

Vaksine-AIDS antas å være årsaken til sykdomseksplosjonen

Professor Stephan Becker presenterte nylig en forklaring på alle disse konsekvensene i den oppsiktsvekkende AUF1-dokumentaren «Zeugen der Wahrheit» (Sannhetens vitner) av Elsa Mittmannsgruber. De ulike symptomene skyldes hovedsakelig én ting: Et skadet immunsystem. Og dette fenomenet har allerede fått et navn: V-AIDS, eller vaksine-AIDS. Eksperter som Professor Sucharit Bhakdi og dr.dr.Martin Haditsch har allerede lenge advart mot dette: De hevder at spikeproteinet som dannes som følge av geninjeksjonene, er høyst toksisk og til slutt ødelegger det menneskelige immunsystemet. Nå slutter stadig flere forskere og medisinske fagfolk seg til dette synet. Og i økende grad må mennesker gjennom det de erfarer på egen kropp lide seg fram til denne erkjennelsen, som f.eks. en 41 år gammel kvinne fra Nedre Østerrike, som gjennomlever et martyrium etter geninjeksjonen. Hun havnet på intensivstasjonen med et anafylaktisk sjokk, og mange forskjellige helseproblemer ledet til at hun måtte oppsøke lege 43 ganger i løpet av bare seks måneder, som Wochenblick rapporterte om.

Alle kjenner noen som har alvorlige helseproblemer som følge av vaksinasjonen

Etter hvert kjenner vel alle noen som må lide seg igjennom de negative konsekvensene av geninjeksjonene. Fra min omgangskrets tenker jeg umiddelbart på – som et trist høydepunkt – en 17-årig jente som døde av vaksinen, og en bekjent, hvis multippel sklerose ble trigget av vaksinasjonen, noe som førte til et to måneder langt sykehusopphold, massive menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner og flere slaganfall som følge av geninjeksjonene. De færreste av disse personene tilhører den lille gruppen av geninjeksjonsfanatikere. De fleste tok de risikable stikkene bare fordi de var tvunget til det, eller fordi de hadde en blind tillit til systemet, eller i troen på den friheten som de var blitt lovet. Noen av dem – framfor alt de som tilhører risikogrupper – var virkelig redde for å bli syke med korona. Når de nå ser hvor milde sykdomsforløp vi vaksinefrie har, har de begynt å tvile på den vurderingen, og desto mer angrer de nå på avgjørelsen om å la seg injisere. De mange bivirkningene begynner nå også å vise seg i offentlige statistikker: i tallene over utbetalinger fra pasientenes helseforsikringer. For selv om leger ofte nekter å rapportere bivirkninger, får de betaling for behandlingen av pasientenes helseforsikringer. Det har nå ført til et ramaskrik fra selskaper som tilbyr helseforsikringer for bedrifter, som Wochenblick rapporterte om

Farmagigantene må betale

Skal vi nå være like brutale som enkelte vaksinasjonsfanatikere og koronapsykotikere, som i de siste månedene har tatt til orde for å nekte oss uinjiserte helsehjelp? Man trenger å finne en løsning, for den kostnadseksplosjonen som forventes som følge av alle disse mangeartede sykdomsfenomenene, vil vel neppe kunne håndteres av det økonomisk utbrente samfunnet. Framfor alt om man går ut ifra at de genbehandlede i stadig mindre grad vil kunne gi et positivt bidrag til økonomien, og at de gjenværende 22% uinjiserte da må bære byrden av det overbelastede helsesystemet. Selvsagt er ikke svaret å utestenge mennesker fra helsesystemet som følge av en mulig gal avgjørelse. Å oppgi den solidaritetstanken som ligger til grunn for vårt velferdssystem, kan ikke være en riktig løsning. Selv ikke når man tar i betraktning at koronapsykotikerne stadig mer høylytt har tatt til orde for nettopp den løsningen i de siste månedene, og selv ikke når disse nå selv stadig viser seg å ha blitt ofre for sine egne risikable (og gale) valg. Derfor er det kanskje nå på tide at vi henvender oss til dem som er ansvarlige for denne katastrofen. Farmagigantene og deres lobbyer som ved hjelp av sminkede, betalte studier har profittert på salg av eksperimentelle vaksiner, bør nå betale for skadene. Her må myndighetene være seg sitt ansvar bevisst og kreve erstatningsutbetalinger og avgifter.  

Oversatt av Rune G

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Marek Studzinski

https://www.wochenblick.at/allgemein/wer-zahlt-fuer-die-impf-aids-kranken/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

28 kommentarer. Leave new

 • En bør også spørre seg hvilke reaksjoner sentrale politikere og såkalte helseprofiler bør møtes
  med, vi har regjeringsmedlemmer som har snakket om vaksinering med covid-19 injeksjoner
  som en borgerplikt, og at de selv som vaksinerte mister sin egen frihet av de uvaksinerte?
  Disse politikere har vært med på å skade tusenvis av personer og gjort dem til vaksine ofre.

  Svar
  • Jan Christian Warloe
   5 mars 2022 14:49

   Fantes det like ihergige vaksinemotstandere mot koppervaksine, tuberkulosevaksine, lepravaksine, poliovaksine, rabiesvaksine, ebolavaksine, alt av tropesykdomsvaksiner osv osv?

   Svar
   • Geir Håkon Sundelin
    6 mars 2022 10:38

    Nei ,fordi den eksperimentelle covid 19 genterapiinjeksjonen har mere bivirkninger enn alle disse andre vaksinene til sammen.

   • Og Covid- viruset var/er ikke farligere enn en influensa, når man ser på innleggelser og dødstall.
    Og når disse tallene fra tidligere infuensa ble underslått, og Covid-tallene ble manipulert og hauset opp, så kunne man skjønne at Covid var en politisk epidemi.
    Så kan man spørre, hvorfor?
    Og å spørre , og stille seg kritisk til (offentlig) propaganda bør alle innbyggere gjøre før de begynner å danse med. Spesielt når media, som burde være vaktbikkje, går i tospann med makten.
    https://forskning.no/om-forskning-helse-kommentar/kommentar—fa-kritisk-tenkning-inn-i-skolen/1173060

   • Geir Håkon Sundelin, jeg vil gjerne gi deg en liten utfordring: fremlegg bevis på at virus eksisterer. Klarer du det?

   • Geir Håkon Sundelin
    17 september 2022 23:53

    Nei det kan jeg ikke.

   • Jan Davidsen
    17 mars 2023 17:28

    Et virus var det nok. spørsmålet er vel heller hva slags virus det var. Var det et vanlig influensavirus eller var det et virus fra laboratoriet i wuhan ?

   • Les boken skrevet av: Trond Skaftnesmo – Vaksinetvang, i skyggen av koronavaksinen og boken oversatt og skrevet av: Thomas S. Cowan MD, og Sally Fallon Morell, Myten om smitten. (Hvorfor virus (inkludert Coronavirus) ikke er årsaken til sykdom) Utover det så flommer nettet over av informasjon om vaksiner, både virkninger og ikke minst bivirkninger. Det meste av informasjon i bøkene nevn foran er basert på de forskjellige lands folkehelseinstitutt (folkeforgiftningsinstitutt) egne statistikker og bruk av kritisk tenkning og sunt vett.

   • Det finnes ikke vaksine mot lepra. Dessuten så får du ikke bare «et lettere sykdomsforløp» hvis du vaksinerer deg mot rabies. Rabies er 100% dødelig hvis du viser symptomer.
    Aldri hørt om noen som har blitt syke av de tidligere vaksinene, de som er vaksinert mot covid derimot..

  • Og en «dugnad», for å ytterligere skvise den norske konformitetstro befolkningens evnt. dårlige samvittighet. Samtidig har (etter eget syn) høyerestående personer i politisk ledelse latt seg injisere med saltvannsoppløsning – mange av dem vel vitende om hva de fikk. Nürnberg 1 blir som en lett krusning i folkerettshistorien sammenlignet med Nürnberg 2..

   Svar
 • At farmagigantenes løpegutter og -jenter, politikerne, skulle kreve erstatning fra hånden som gir de mat? Tro på julenissen om du vil. Nakstad? Hvor mye har han tjent hittil? Det måtte være hvis noen hopper av og blir whistleblower, hva nå det heter på norsk, og samtidig avslører seg selv, setter eget og de nærmestes liv i fare. Jeg ser ingen i politikken med en sånn grad av integritet. Samvittighet og sannferdighet? Nei nei nei, profitere mest mulig til egen lomme, redde sitt eget skinn om de så går over lik til over vadestøvlene, det er statslederne i et nøtteskall. Bare se på våre egne folkevalgte når de blir tatt på fersken for mindre forseelser, som at de egentlig bor på gutterom og i kjellerstuer hos mamma og pappa. Er det noe som tyder på vilje til å krype til korset? Når de blir lei seg så er det for å bli tatt og ikke noe annet. Kunne det bli verre enn solberg-regimet? Kanskje. I alle fall ikke bedre.

  Svar
 • I alle land må befolkningen samles om å danne «Common Law Court», altså en folkedomstol. Dette er i henhold til internasjonal lov helt innenfor, og en slik domstol AV og MED folket vil ha myndighet til å dømme og straffe skyldige på lik linje med f.eks. menneskeretts domstolen i Haag. I Australia, New Zealand (og England?) er allerede slike domstoler nedsatt, og politikere og byråkrater er forpliktet til å møte framfor retten i henhold til internasjonal lov.
  DETTE så nok ikke «eliten» at skulle komme og overkjøre deres BBB, og vi trenger slike domstoler i hvert bidige land på kloden for å dømme de skyldige og stoppe deres «Great Reset».

  Svar
 • Det er 2 mulige exitmuligheter: Media slutter å skrive om korona. Da passer krigen i Ukraina godt. Man har satt en snever grense på vaksinedødsfall på 1 mnd. Dør man av hjerteinfarkt om 6 mnd er dødsårsaken hjerteinfakt. Folk glemmer fort, så om flere dør kan man snakke om fedme, kosthold m.m. som er plausible forklaringer folk vil godta. Atomkrigfrykt og aksjekrakk er mulige distraksjonsmuligheter. Den andre exitmuligheten er en ny runde med virus. Da er det mulig å dekke over tabbene i forrige runde, med å skylde på et nytt virus man dør av.

  Svar
  • Nye Resett sletter alt man legger inn der om vaksinebivirkninger.

   Svar
   • Ja det er ett tydelig tegn på hvor den nye ledelsen står. Nesten på samme sted som Lurås.
    At resett lissom skal være ett talerør for folk som ønsker ett selvstendig Norge er meg uforståelig.
    Debatt spaltene fylles opp med folk som kaller alle for Putinister om de ikke får det som de vil. Nato kjærligheten vil ingen ende ta. At de ikke ser at Nato er fortsettelsen av korsfarerveldet som grunnla det nye Vesten (Versten), men nei – de jubler for Israel og den Katolske kirkes grunnleggelse av det moderne demokrati, så skal altså disse idolene deres komme å redde Norge fra dumme ting de ikke liker – selv om de er iverksatt av deres egen allianse.

 • Nå vil det jo være vanskelig å fastslå årsaker til blodpropp. Ihvertfall på eldre mennesker.
  Det var lettere å fastslå at eldre mennesker døde av Covid, enn det er nå med de som dør av injeksjoner.
  – Og en større (politisk) vilje til å sette diagnosen ‘ Covid- død’ antagelig.

  Så får vi se framover. Og se på tallene med et edruelig blikk. Annet kan vi vanskelig gjøre, bortsett fra å holde barna borte fra injeksjoner. De som allerede har latt seg skremme/lurer har jo tatt et valg.

  Svar
 • Skremmende fremtidsutsikter ☠️

  Selvfølgelig vil det oppstå skader og dødsfall av Covid vaksinering og dette vil faktisk eskalere i takt med ioniserende stråling fra div. kilder ! – Dødsfall i den kommende tid vil ofte bli diagnostisert som kreftdødsfall og ikke vaksinedødsfall. Dersom vi uheldigvis skulle erfare lekkasjer fra atomkraftverk – eller enda verre, – en atomeksplosjon så vil selvfølgelig de vaksinerte virkelig være i faresonen !
  Jeg er redd for at kommende unormal stråling vil forårsake en eksplosjon av krefttilfeller.

  Vanligvis vil kroppen til en sunn og frisk person kunne håndtere ioniserende stråling over tid men vi vet nå at disse spike proteinene til mRNA vaksinene både kan og vil undertrykke DNA-reparasjonsmekanismen (NHEJ) med opptil 90%. NHEJ vil i stor grad reparere skader forårsaket av ioniserende stråling og andre faktorer !

  Biologer og kreftforskere har advart mot denne tilstanden i lang tid nå – men helsemyndighetene og FHI har totalt ignorert advarslene og de både skal og må stilles til ansvar !

  Jod tilskudd kan være vel og bra i disse tider .. men vær klar over at for mye jod kan skade kroppen, spesielt skjoldbruskkjertelen, – virke mot sin hensikt, – gi kreft i denne kjertelen, – selvfølgelig ikke kunne reparere skader forårsaket av vaksinen og vil i heller liten grad beskytte mot en viss stråling hos vaksinerte – vi ser skader nå på vaksineofre som ligner på akutt stråleforgiftning !

  Jeg er redd for at en for stor del av befolkningen vil svelge Jod tabletter i samme grad som de lot seg injisere med Covid Vaksiner og da har vi et nytt problem !
  Myndigheten burde advare mot dette men De er dessverre like åndsfraværende som de har vært de siste 2 årene

  Svar
 • Vaksineindustrien har fått fritak for erstatningsansvar ved vaksineskader, men det vil nok ikke hjelpe dem hvis (eller rettere når) det kan bevises at de har begått svindel med sine vaksinestudier. Alle de store vaksineselskapene har jo for øvrig vært kriminelle i mange år.

  Svar
 • Dette fritaket gjelder ikke (om jeg huske rett) dersom det har vært begått svindel og bedrag.

  Svar
 • Ron Unz har lenge hevdet at coronaviruset er et amerikansk biovåpen utviklet i amerikanske laboratorier.

  https://www.unz.com/runz/covid-and-the-political-bankruptcy-of-the-alternative-media/

  Svar
 • Beslaglegg alt de skyldige eier, Stoltenbergene først, ta fra dem alt, så går det på jævlenes regning, men de vil sette det på oss, mens de har forårsaket strømprisene,

  og var det opp til meg: giljotinen. Jeg gjør det gjerne, med et par hjelpere til å bære kurvene bort.

  Duster som går frivillig med maske og stiller til fjerde stikk, okay, go ahead and die

  Svar
 • Denne mRNA baserte «»vaksinen»» fra blant annet Pfizer/BioNTech (BNT162b2) vil i stor grad kunne ødelegge din medfødte immunrespons mot enhver sykdom – da Denne vil induserer en kompleks funksjonell omprogrammering av ditt medfødte immunforsvar ! Det er vel ikke nødvendig å si mer !

  Hva man også vet !
  (Vaksinen vil også kunne «modulere» produksjon av inflammatoriske cytokiner av dine medfødte immunceller. Overdreven produksjon av inflammatoriske cytokiner kan bidra til inflammatoriske sykdommer og er ofte knyttet til sykdommer som; … Aterosklerose (åreforkalkning) og kreft.)

  Den Norske Stat må betale for dette svineriet og de ansvarlige må stilles til ansvar !
  Enkelte i både regjering og helsevesenet bør DEFINITIVT vurdere sine stillinger !!!!

  Synn

  Svar
 • Hvor ble det av sommerens insekter? På bilens frontrute er det helt fritt for kollisjoner av insekter. The answer is blowing in the wind, bokstavelig talt, for når insektene uteblir, vil færre blomster, planter og trær pollineres og det med mindre frukt og honning som resultat.
  Geo-engineering/chemtrails og sprøyting av skydekket fra stor høyde slører solskinnet, og hindrer bakken fra å bli overopphetet og «skade» klimaet. Med dette er plantevekst og insektliv også skadet.
  Samtidig skal den vekstfremmende plantenæringen CO2 samles inn og pumpes dypt under bakken.
  Det samme formål har politikernes grønne skifte for elektrifisering og bort fra fossile energikilder med CO2 utslipp. Det grønne skiftet vil føre til stagnasjon og tilbakegang for menneskelig vekst og utvikling, færre fødte og flere forkortede liv pga sykdom og forverrede livsbetingelser/levestandard.
  Vi angripes fra flere hold der formålet er en drastisk reduksjon av mennesker på jorden, der vaksinering mot «pandemier» inngår som et effektivt virkemiddel for å svekke menneskehetens levevilkår og fruktbarhet fra å reprodusere seg selv. Et kynisk ondsinnet spekulativt grep fra den globale elite utgått fra WEF, FN, Bill Gates, Big Pharma, Big Tech m fl i samrøre for å nå sine mål om verdensherredømme og en verdensregjering?

  Svar
 • «Hvem skal betale for det, hvem har så mye penger?»

  Det er bare å legge alle injeksjons-skader i ‘LongCovid’- sekken.
  Så går alle aktører fri.

  Svar
  • Men:

   ‘Etter grundige undersøkelser avdekket forskerne long covid hos halvparten dem som hadde vært smittet. Overraskende nok fant de samme resultat blant ungdommene som ikke hadde vært koronasmittet.
   – Studien vår viser faktisk at med dagens definisjon på long covid kan man få symptomer uten å ha hatt infeksjon med koronaviruset, sier professor Vegard Bruun Bratholm Wyller, som har ledet studien.’
   forskning.no/covid19-ntb/norsk-studie-avdekket-long-covid-ogsa-hos-ikke-smittede-diagnosen-ikke-hensiktsmessig/2187029

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Diplomati eller krigsprovosering?

USA påskynder prosessen for å få Ukraina inn i NATO for å starte tredje verdenskrig

Forrige innlegg

Wien-konvensjonen bombet i filler av Israel.

USA, UK og Frankrike sørget for jordfestingen ved å blokkere fordømmelsen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.