POSTED IN Økonomi

Nå går prisene opp.

Det er befolkningen som må betale.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dyrtid under krig og fred

Av Øyvind Andresen

Prisene går opp – og fattigfolk sakker akterut. Mange har grunn til bekymring. Men det gjelder ikke de rike, uansett om det er pest, krig eller fred.

Regjeringspartiene og Høyre vedtok 17. mars å gi minstepensjonistene gradvis dårligere kjøpekraft. De siste tiårene har minstepensjonistene hatt noe høyere inntektsvekst enn andre pensjonister, men den utjevnende ordningen har nå falt bort.


__________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
__________________________________________________________________

Allerede nå får minstepensjonistene mindre enn EUs fattigdomsgrense. På spørsmål fra SV la tidligere arbeidsminister Hadia Tajik fram et anslag som viste at minstepensjonistene vil bli fattigere for hvert år fram til 2060.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er resjoneringskupong.jpg
Rasjoneringskupong under dyrtida for hundre år siden. Må slike innførs på ny? Opphavar: Statsarkivet i Kristiansand

Dette kommer samtidig med høyere priser på mat, drivstoff og boliger. Rentene går opp. Det er ikke bare pensjonistene som blir rammet. Norges vassdrag – og energidirektorat (NVE) regner med høye strømpriser ut året. Mars ligger an til å bli den måneden med høyest strømpris noensinne i Sør – Norge. Det er ingen vilje hos Regjeringen til å bremse eksporten av strøm mens kraftselskapene fortsetter å håve inn superprofitt.

Vi står foran krevende oppgjør for lønnsmottakere og bønder. Forventningene er høye, særlig blant de som fikk en ekstra krevende arbeidssituasjon under pandemien. Det er nødvendig å peke på at det også i Norge er voksende sosiale og økonomiske forskjeller. En opptelling i bladet Kapital viser at Norges 400 milliardærer økte sine formuer med 293 milliarder i koronaårene 2020 og 2021.

Regjeringen prøver å skru ned forventningene før lønnsoppgjørene. Finansminister Trygve Salgsvold Vedum er nå systemets mann og advarer mot overoppheting av økonomen, og statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst deler av regjeringsplattformen fra Hurdal. Men makspris på strøm, kutt i avgifter på drivstoff og reduserte billettpriser på kollektivtrafikken vil redusere inflasjonen. Høyere skatter for de rikeste, vil heller ikke «overopphete økonomien».

Det er krevende tider. Russland fører en brutal krig i Ukraina. Det er krigsscener og en flyktningestrøm som Europa ikke har opplevd siden annen verdenskrig. Men prisene steg også før krigen i Ukraina. Den norske stat vil uansett tjene på høye priser på gass, olje og strøm. Milliardærenes pengebinger vil fortsette å vokse.

Krigen vil ta slutt en gang. Vi minner om hva den tyske forfatteren Bertolt Brecht i sin tid skreiv, i diktet «Krigens ABC»:

Den krigen som kommer er ikke den første. Før den

var det andre kriger. Da den forrige var over

hadde noen seiret og noen tapt.

Hos de som hadde tapt

led de fattige nød.

Hos de som hadde vunnet

led de fattige også nød.

(Utdrag fra diktet «Krigens ABC», i: Bertolt Brecht, 100 dikt i norsk gjendiktning, ved Georg Johannesen, Den Norske Bokklubben, Oslo 1968).

Forsidebilde: Krzysztof Hepner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Det er befolkningen som må betale.»

  Har EU/vestens politikere og penge-økonomer mistet siste rest av fornuft?
  Altså fortsette å importere russisk gass ( Hva er alternativet ?), men legge på en toll slik at innbyggerne i EU må betale mer. – Som så «kompanseres» . ;-)
  Omtrent slik norske politikere manipulerer med den norske strømprisen til innbyggerne.
  Høye avgifter , så stort kostnadskrevende byråkrati som kan regne ut og fordele «kompensasjon/støtte». ;-)

  ‘ En avgift på 60 prosent på russisk gass ville kraftig redusere den russiske andelen av EUs gassforsyninger, og ville kutte Gazproms inntekter med mer enn 75 prosent. EU-borgerne ville så kunne kompenseres ved å betale ut det store avgiftsprovenyet og uten å svekke EUs eller EU-landenes statsfinanser. ‘
  https://finansavisen.no/nyheter/makro/2022/03/30/7844084/sjef-for-centre-for-european-policy-studies-foreslar-avgift-pa-russisk-gass

  Så kan altså USA øke sin på forhånd dyrere gasspris ytterligere, og greie å «konkurrere». ;-)
  Dette er ikke engang kapitalisme. – Det er mafiavirksomhet, og røveri fra innbyggerne.

  Svar
 • Fryse og sulte til underkastelse, knekke alle borgerrettigheter.

  Kjøpe opp jord, gates som største landeier,

  genmanipulert mat.

  Moder Jord kan glatt si vi er en lost case og håpløst tilfelle og gir oss opp, hun er lei av oss,

  I don’t blame her, jeg klandrer hennes ikke,

  vi har kjølt oss ut til å ta ansvar for oss selv, og det ser ikke lovende ut.

  Svar
 • Hvorfor får ikke marginene til oljeselskapene noe oppmerksomhet? Da oljeprisen steg til 130 dollar steg drivstoffprisene raskt. Nå har råoljeprisen falt til 110 dollar (-15%), men drivstoffprisene har ikke falt -15%.

  Svar
 • Personlig venter jeg bare på at lyktestolpene i gatene skal bli «pyntet» til revolusjonen, den fattige manns revolusjon. Spørsmålet er ikke lenger om, men når det skjer, og hvilket land som er først ute til å «eksplodere».
  «Elitens» fremferd mot «den vanlige mann i gata», «sammensuriet», for å skaffe seg selv og sine venner økt profitt er «sett utenfra» et galmannsverk totalt uten sidestykke med noe annet som har skjedd på denne planeten, og historiens dom vil bli hard.
  Når pendelen begynner å svinge tilbake vil den bli umulig å stoppe, «føydalvesenet» vil nå endelig permanent forsvinne.
  Hva som vil reise seg fra asken er litt tidlig å si, men at det ligger i kortene at vi vil holde ekstra godt øye med «individer» som har en tendens til å bli for grådige er garantert.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når de fleste i vesten synger en melodi, er da vi bør høre på motstemmer

USA og NATO framprovoserte krigen i Ukraina

Forrige innlegg

Vestlige nyhetsmedier informerer:

Når en får morgenkaffen i halsen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.