POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Nå faller hele pandemisvindelen langsomt sammen:

17 løgner vi skulle tro på.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sytten Covid-pandemiløgner vi har blitt fortalt

Av Richard Gale og Dr. Gary Null

Global Research, 22. november 2023

Dr. Gary Null

Først publisert i oktober 2023

Når vi ser tilbake på de siste tre årene og ti månedene siden utbruddet av SARS-CoV-2-viruset i Wuhan, har verden vært på en berg-og-dal-bane-tur, revet mellom konkurrerende og stridende scenarier om hva som fant sted, hvordan og hvorfor.

For de som forkynte de offisielle fortellingene, satt sammen av Verdens helseorganisasjon (WHO) og statlige helsedepartementer, utgjorde medisinske dissentere en «infodemi» av feilinformasjon som kritiserte den institusjonelle autoriteten og vitenskapelige bevis nedfelt i den offisielle politikken som var ment å beskytte folkehelsen.

På den andre siden av gjerdet observerte avvikende medisinske røster en potensiell «plandemi» – en forhåndsplanlagt og orkestrert innsats for å dra full nytte av et viralt utbrudd for å tjene bakenforliggende motiverog mål. 

Bortsett fra «infodemi- versus plandemi-«debatten, er det nå klart som dagen at mye av det våre føderale helsemyndigheter og deres papegøyer i mainstream-media fortalte oss i løpet av disse over tre årene åpenbart var falskt og usant. 

Når vi ser på det nå i ettertid, var det faktisk mer en strøm av ad hoc-tro og ønsketenkning enn en folkehelsestrategi basert på harde vitenskapelige fakta.

Derfor lister vi opp mange av de alvorligste feilene, og (mer sannsynlig) forsettlige løgnene, som det amerikanske folk [og resten av Vesten, mrk.] har blitt indoktrinert til å tro, sammen med en kort analyse og bevisene for å avlive disse pandemiske mytene.

1. Nedstengning (lockdown) av individer med bekreftet COVID-19 og sosial distansering vil begrense pandemien

De føderale helsebyråers beslutning om å gjøre en massiv nedstengning av nasjonen for å begrense Covid-19-pandemien, kan være en av de største politiske katastrofene i amerikansk historie. Det ble ikke støttet av noen konsensuelle vitenskapelige data, og det fantes ingen historisk presedens som rettferdiggjorde det.

Nedstengningen var katastrofal for økonomien og små og mellomstore bedrifter. Mange ble tvunget ut i konkurs. Ved utgangen av mai 2020 var 36 millioner arbeidsføre amerikanere arbeidsledige. 

Nasjonens mentale og fysiske helse falt. Til og med Den store depresjonen [etter lrakket i 1929, mrk.] brukte et par år å ødelegge nasjonens økonomi i en slik grad, ikke noen måneder, slik nedstengningene gjorde. 

Noen nasjoner innså tidlig at nedstengninger og nedleggelser av virksomheter og skoler var en tåpelig politikk. I august 2020 kalte Mark Woolhouse, ekspert på infeksjonssykdommer og medisinsk rådgiver for den britiske regjeringen, den britiske nedstengningen for et «panikktiltak …. fordi vi ikke kunne tenke oss noe bedre å gjøre.» Han forutså helt korrekt at nedstengningene ville gjøre større skade enn Covid-19-viruset. 

Folk vil bli overrasket over å høre at i følge en undersøkelse fra Ron Paul Institute oppsto pseudovitenskapen bak begrunnelsen for sosial distansering i 2006 med vitenskapsmesseprosjektet til en 15 år gammel high school-student fra Albuquerque, bistått av faren hennes, en regjeringsansatt vitenskapsmann.

Datamodelleringsprosjektet var basert på spørsmålet om hvordan elever kan forhindres i å overføre en smittsom sykdom til hverandre? Dermed oppsto hypotesen om sosial distansering. På en eller annen måte, på grunn av jentas fars forbindelser, havnet prosjektet hennes i USAs Department of Homeland Security. I 2007 gjorde CDC, under Bush-administrasjonen, sosial distansering til offisiell politikk. 

Ellers finnes det absolutt ingen bevisbasert vitenskap som tyder på at verken nedstengninger eller sosial distansering kan ha noen realistisk innvirkning under en pandemi. Regjeringens innsats for å finansiere forskning for å legitimere lockdown-politikken ble avkreftet som grunnleggende feil av forskere ved Lunds universitet i Sverige og publisert i Nature . 

Tilsvarende konkluderte en gjennomgang av ti nasjoners nedstengingstiltak – utført av forskere fra Stanford University, inkludert underskrivere av Great Barrington-erklæringen og den globalt anerkjentestatistikeren John Ioannidis  – med at det ikke var noen fordeler med restriktive lockdown-tiltak, og at de befolkningene som var de minst restriktive , slike som Sverige og Sør-Korea, klarte seg bedre.

Faktisk kan andre konsekvenser av nedstengninger ha en langt mer skadelig innvirkning på samfunnet, for eksempel hemmet mental utvikling. 

2. Skoler må stenges for å beskytte barn

En av de mest foruroligende konsekvensene av rigide nedstengninger og nedleggelser var forstyrrelsen av barns utdanningsforløp. Begrunnelsen for skolenedleggelse hadde aldri et vitenskapelig grunnlag, og den var basert på prematur frykt.

Utenfor USA, tidlig i pandemien, innså helsemyndigheter at barn ikke var særlig utsatt for å pådra seg eller spre SARS-CoV-2 som tidligere antatt. Sverige stengte aldri skoler, men der var ingen topper i Covid-19-infeksjoner blant barn.

I Canada overvåket et team av forskere som representerte flere profesjonelle medisinske institusjoner barns kapasitet til å overføre viruset i barnehager, på skoler, på lekeplassen og andre fritidsaktiviteter. Forskerne konkluderte med at det ikke var noen risiko for barn, eller voksne ansatte, for å begrense personlige klasser og utendørsaktiviteter[?].

Det fantes heller aldri evidensbaserte data som støttet behovet for å vaksinere barn med mRNA-vaksinene. En stor studie som analyserte alle sykehusinnleggelser og Covid-19-dødsfall over hele Storbritannia i løpet av en tolvmånedersperiode fra mars 2020, rapporterte bare 25 dødsfall blant personer under 18 år. 

Halvparten av disse hadde alvorlig komorbiditet [andre underliggende sykdommer samtidig] eller funksjonshemninger som krevde kompleks behandling, som f.eks. sondeernæring – en andel på 2 per million ungdom. Denne dødsraten er langt lavere enn den for barn som dør årlig av de vanlige vaksinene på CDCs barnevaksineplan.

3. Munnbind forhindrer virusoverføring

Den kanskje mest bisarre runden av hykleri under den tidlige fasen av pandemien, var rekken av usammenhengende utspill fra USAs doktor  Anthony Fauci , angående viktigheten av munnbind for å redusere virusoverføring. Da han tidlig dukket opp på 60 Minutes, kunngjorde Fauci at det var «ingen grunn til å gå rundt med en munnbind», og at det [munnbindbruk] har «utilsiktede konsekvenser.»

Dette var en sannferdig uttalelse, og det fins en stor mengde fagfellevurdert forskning som går flere tiår tilbake som viser at munnbind i hovedsak er ubrukelige [mot virus]. Men senere, i juli 2020, skulle han erklære det stikk motsatte: «Vi prøver å få folk til å bære munnbind universelt.» 

Hans helomvending ble uttalt i en kritisk respons på at leger foreskrev hydroksyklorokin [mot Covid], og for å fremme munnbind som et alternativ. Senere skulle Fauci gå tilbake til maskenes forebyggende fordeler, og så igjen gjenta hvor effektive de var. 

Det er over 170 fagfellevurderte forskningsstudier. Det er mange grunner til å unngå munnbind når det er mulig. Disse inkluderer viral konsentrasjon i nesegangene som resulterer i viral skade på luktkanalen og til slutt hjernen, reduksjon av oksygen i blodet, en abnormal økning i CO2-nivåer (hyperkapni) og hypoksi-assosiert hodepine.

Dette utgjør en spesielt farlig risiko for hjerte- og kreftpasienter, fordi kreftceller foretrekker et miljø med lite oksygen for å spre seg. Å bære et munnbind over lengre perioder vil også øke konsentrasjonen av virus generelt, ikke bare koronavirus; en viral overbelastning kan i sin tur bidra til cytokinstormer og utløse alvorlige autoimmune tilstander.

4. Alles liv er truet av SARS-CoV-2-viruset

Selv om budskapet til det globale samfunnet understreket at alles helse var i fare fra SARS-CoV-2-viruset, erkjente helsemyndigheter også en overlevelsesrate på 99 prosent. Stanford University-epidemiolog John Ioannidis beregnet at den gjennomsnittlige dødeligheten var på 0,07 prosent hos personer under 70 år.

Faktisk konkluderte en senere, av Swiss Policy Institute utgitt, studie om Covid-19-dødelighet med at den gjennomsnittlige Covid-dødsalderen er høyere enn den nasjonale forventede levealderen for de fleste av utviklede nasjoner som USA, Storbritannia, Canada, Australia og Tyskland. 

Dessuten involverte det store flertallet av Covid-relaterte dødsfall minst én alvorlig komorbiditet. I en italiensk studie var dette tilfellet for over 99 prosent av Covid-dødsfallene. De fleste tilfellene var syke pasienter i eldreomsorgshjem og sykehus. Altså var det ingen overdreven økning i overdødelighetsraten.

5. PCR-testen er den mest nøyaktige metoden for å bekrefte SARS-2-CoV-infeksjoner

Det er viktig å merke seg at på det tidspunktet PCR-testen ble distribuert bredt som metode for identifisering av SARS-CoV-2-viruset, måtte det finnes et kvantifisert virusisolat for at de kunne utvikle PCR med en viss nøyaktighet. Av denne grunn ble bruken av PCR for å diagnostisere Covid-viruset tildelt en nødbruksautorisasjon av FDA. 

Til tross for at PCR ble regnet som «gullstandarden» for testing av SARS-CoV-2-infeksjoner, var den ikke designet for å være et diagnostisk verktøy. PCRs oppfinner, nobelprisvinneren Kary Mullis uttalte at «PCR … forteller deg ikke at du er syk, eller at den tingen du endte opp med ville skade deg eller noe sånt.» 

Dessuten har PCR en lang historie med å være upålitelig. For eksempel observerte en kinesisk studie at en enkelt pasient kunne teste annerledes på en gitt dag. Før utrullingen av Covid-19-vaksinene ble PCR-tester satt til høye syklusterskler på mellom 35 og 40 sykluser.

Enkelte amerikanske laboratorier setter syklusen til 45, noe som garantert vil resultere i en veldig høy andel falskt positive resultater. Selv Anthony Fauci innrømmer at sykluser over 35 «nesten aldri kan dyrkes» – med andre ord, det er ikke nok virus tilstede, om i det hele tatt noe, som kan isoleres for dyrking. 

Det var ikke før sent i 2021 – lenge etter at PCR hadde tjent sitt tiltenkte (nye) formål: å holde oppe illusjonen om høy smittefrekvens for Covid-19 – at nasjoner begynte å dumpe den til fordel for nøyaktigere, raskere tester. Faktisk ble det også droppet å stole på PCR som en sekundær bekreftende test. 

Den 31. desember 2021 innrømmet CDC at PCR ikke var i stand til å skille mellom influensa og Covid-19-virus. En studie rapportert i Physician’s Weekly kunngjorde at CDC visste at settene var ofte forurenset og hadde en alvorlig designfeil som bidro til falske positiver. 

Ikke desto mindre, ifølge Kaiser Foundation, ble PCR-testene en enorm økonomisk gevinst for helseklinikker og sykehus. Dette til tross for det fullstendige misbruket av testen gjennom de to første årene av pandemien, og de astronomiske mengdene falskt positive resultater, som blåste alvorsgraden og virusspredningen helt ut av proporsjoner.

Det fantes billigere og bedre alternativer, som f.eks. Abbotts og Roches analysatorer som ikke kostet mer enn $25 per test, i stedet for gjennomsnittlig $90 for en feil PCR-test. Ett sykehus tok seg betalt $1400 per test. 

Oppsummert var pandemistatistikken, som var basert på PCR-testing, meningsløs. Det var også en høy andel på opptil 75 prosent av de Covid-positive resultatene som var asymptomatiske [uten symptomer på sykdom], men som likevel kvalifiserte som «bekreftet Covid» i henhold til WHOs retningslinjer. Dette forsterket uunngåelig oppfatningen av SARS-2-virusets utbredte smittefare. 

6. Covid-19-vaksiner krever autorisasjon for nødbruk fordi det ikke finnes effektive legemidler mot SARS-2-Cov

I motsetning til i USA, hvor vi ble fortalt at det ikke fantes noen effektiv medisin eller terapi som kunne behandle Covid-19-infeksjoner, var det mye forskning og klinisk anvendelse av tilgjengelige medisiner og næringsstoffer som ble brukt i utlandet.

Få i Vesten er klar over at mellom slutten av januar 2020 og begynnelsen av februar, før WHO offisielt proklamerte en global pandemi, hadde den kinesiske regjeringen bestilt 50 tonn vitamin C fra et nederlandsk firma og levert dem til Wuhan.

Sykehus der startet den 9. februar aggressive kliniske studier med vitamin C. En uke senere gjorde den kinesiske regjeringen vitamin C til en offisiell anbefaling for behandling av Covid-19-infeksjoner. Andre asiatiske land, inkludert Japan og Sør-Korea fulgte etter. Kort tid etter la Kina hydroksyklorokin til sin anbefalte liste over behandlinger. 

Her hjemme var det allerede i mars 2020 førstelinjeleger som prøvde å finne tilgjengelige medisiner med antivirale egenskaper som kunne brukes mot SARS-2. Regjeringens anbefalinger om karantene og eventuell sykehusinnleggelse viste ingen tegn til suksess overhodet og økte bare dødsraten.

Det er derfor ingen overraskelse at USA var verdensledende med høyeste Covid-19-dødsrate per innbygger. Og det var nok av medikamentkandidater, blant dem hydroksyklorokin (HCQ) og ivermectin, samt det de asiatiske nasjonene gjorde med næringsstoffer som vitamin C, vitamin D og sink. 

Det er bare én grunn til at de føderale helsebyråene nektet å anerkjenne gjenbruk av eksisterende medisiner. Hvis det hadde funnest et eksisterende medikament eller en protokoll for vellykket behandling av Covid-19-infeksjoner, kunne ikke FDA ha gitt nødbruksautorisasjon til farmasiselskapenes mRNA-vaksiner og dyre designer-medikamenter.

7. Karantene for COVID-19-positive individer og ventilator er de eneste pålitelige terapiene

Før lanseringen av Covid-19-vaksinene på slutten av 2020, var de føderale helsemyndighetenes eneste anbefalte behandling å sette Covid-positive personer i karantene, og i pustemaskin dersom de ble innlagt på sykehus med alvorlig infeksjon.

Inova Fairfax Hospital i Virginia publiserte en studie i PLoS One i november 2020, og rapporterte at «Dødeligheten til pasienter med Covid-19 som krever invasiv mekanisk ventilasjon er høy, med spesielt skremmende dødelighet sett hos pasienter i høy alder, selv i et velutrustet helsesystem.»

Dødsraten for pasienter over 70 år, som var mest utsatt for infeksjon, var 84 prosent. Ventilasjon har faktisk aldri kurert noen smittsom sykdom. Ikke desto mindre anbefalte offentlige helsebyråer, samt WHO ventilasjon som en nødvendig medisinsk intervensjon for alvorlige Covid-19-tilfeller, som i den tidlige perioden av pandemien var oppe i 86 prosent av alle sykehuspasienter.

Til tross for voksende medisinske bevis fra hele verden som indikerer den høye suksessraten for gjenbrukte medisiner, som hydroksyklorokin og ivermectin, publisert i vitenskapelige tidsskrifter, fortsatte regjeringen med å gjøre ingenting for å redde liv, og de fortsatte med å fremme påvist ineffektive anbefalinger inntil en vaksine var tilgjengelig.

Videre har langtidsventilasjon sine egne alvorlige bivirkninger, inkludert hukommelsestap, muskelsvakhet og søvnforstyrrelser. Etter å ha gjennomgått litteraturen estimerte overlegeredaktøren for WebMD at mellom 40 og 50 prosent av pustemaskinspasienter dør. 

8. Hydroksyklorokin er ineffektivt og farlig

En nødbruksautorisasjon (Emergency Use Authorization, EUA) kan ikke godkjennes for noe produkt eller noen medisinsk intervensjon hvis det allerede finnes et FDA-godkjent alternativt produkt, med mindre det eksperimentelle produktet klart viser betydelige fordeler. EUA-produkter krever også informert pasientsamtykke.

Derfor sørget Anthony Fauci og andre offentlige helsemyndigheter for at ingen tidligere medisinske produkter kunne utfordre EUA-statusen til Covid-19-vaksiner og forsikret at de ville bli tvunget igjennom reguleringsprosessen med begrenset føderal evaluering. 

Den eneste forklaringen på at de føderale helsebyråene nektet å anbefale hydroksyklorokin (HCQ) for behandling av Covid-19-pasienter er forsettlig embetsmisbruk. I februar 2020 inkluderte National Health Commission of China hydroksyklorokin i sine retningslinjer for behandling av milde, moderate og alvorlige SARS-2-tilfeller, med bemerkelsesverdig suksess.

Gjennom hele pandemien var dødeligheten av Covid-19 i Kina langt under USAs og den til de fleste europeiske nasjoner som fulgte USAs eksempel. Tidlig i pandemien fikk leger som den avdøde New York-legen Vladimir Zelenko raskt et rykte for å lykkes med å behandle pasienter med en kombinasjon av HCQ, antistoffet azitromycin og sink, noe som direkte truet Fauci-formelen om å ikke gjøre annet enn å holde avstand og isolere seg.

Andre leger, inkludert Dr. Paul Marik ved Eastern Virginia Medical School og Dr. Pierre Kory adopterte også HCQ med enorm suksess. Likevel, gjennom de første årene av pandemien, fortsatte mainstream-mediene å promotere Faucis do-nothing-strategi ved å minne publikum på at «det vil ta måneder å finne en effektiv behandling.» 

Det var absolutt ingen grunn for CDC å med vilje ignorere og rakke ned på HCQ. Til dags dato er det over 430 studier som evaluerer stoffets effekt, med det store flertallet av tilfeldige kontrollerte studier som beviser dens vellykkede effekt, spesielt under tidlig behandling med en 72 prosent reduksjon i dødelighet. 

9. Ivermektin er ineffektivt og farlig

I likhet med hydroksyklorokin utgjorde ivermectin en trussel mot Covid-19-vaksinene og eventuelle fremtidige nye anti-Covid-medisiner. Ivermectin ble først introdusert på markedet på begynnelsen av 1980-tallet som et antiparasittisk middel.

Imidlertid ble dets effektivitet senere observert å ha et bredt spekter av antivirale egenskaper mot en rekke RNA-virus som fugleinfluensa, zika, dengue, HIV, West Nile, gul feber, chikungunya og tidligere alvorlige respiratoriske koronavirus. 

Det har også blitt funnet effektivt mot DNA-virus som herpes, polyomavirus, circovirus-2 og andre. I april 2020 var det sterke bevis for at stoffet var i stand til å drepe SARS-CoV-2-viruset på 48 timer.

Derfor ønsket førstelinjeleger naturligvis å foreskrive ivermektin til sine pasienter fordi karantene og pustemaskin var feil behandling. Imidlertid spredte en offentlig PR-kampanje, ledet av Anthony Fauci, frykt i offentligheten ved å spre falsk informasjon om at stoffet bare var en veterinært middel mot parasitter.

Korporative medier gjentok konsekvent styresmaktenes påstand, til tross for at ivermectin har en av de lengste sikkerhetsprofilene i medisinsk historie og har blitt foreskrevet til over 3,5 milliarder mennesker over hele verden. Både HCQ og ivermectin er oppført på Verdens helseorganisasjons liste over uunnværlege legemidler.

Ivermectin har en imponerende suksessprofil gjennom hele forløpet av SARS-2-infeksjon: 85 prosent forbedring som profylakse, 62 prosent forbedring for tidlig og 41 prosent for sen behandling.

Ett hundre og syttifem av 225 ivermektinstudier har blitt fagfellevurdert og 99 var kliniske studier som sammenlignet ivermektinbehandlede grupper med kontrollgrupper. 51 studier viser at ivermectin senker den totale dødeligheten med gjennomsnittlig 55 prosent. Tjueto land har offisielt tatt i bruk ivermectin for tidlig behandling.

10. Remdesivir er det beste stoffet mot COVID-19-infeksjoner

Til tross for hydroksyklorokins og invermectins vellykkede terapeutiske profiler, og deres utbredte bruk uten FDA-godkjenning for Covid-19, fortsatte de føderale byråene å vente på et nytt designermedikament til å behandle SARS-2-infeksjoner.

Gileads legemiddel remdesivir fikk nødbruksgodkjenning i mai 2020 og ble offisielt lansert i slutten av oktober. I mellomtiden døde titusenvis av amerikanere som kunne vært reddet med de eksisterende medisinene. Uten skikkelig FDA-gjennomgang for å evaluere stoffets sikkerhetsprofil og effekt, ble det utpekt som det beste stoffet for å bekjempe Covid-19-infeksjoner. 

Imidlertid er remdesivirs profil fryktelig. Det er utført seksti studier for å bestemme effekten, og bare 22 er gunstige med svake resultater. Dens virusfjerning er på fattigslige 10 prosent. Den er like dårlig for sen alvorlig-behandling (9 prosent).

Legemidlet forhindrer dødelighet bare med 11 prosent og har en negativ effekt på forhindring av sykehusinnleggelse (minus 5 prosent). Dessuten gir remdemisvir en alvorlig risiko for akutt nyreskade. 

11. COVID-19-vaksinene er 95 % effektive

Da de to vaksineutviklerne Pfizer og Moderna ga sine kunngjøringer til verden om at deres mRNA Covid-19-vaksiner var 95 prosent effektive til å beskytte mennesker mot SARS-CoV-2-viruset og til å forhindre infeksjon, var det et automatisk grønt lys for deres raske lansering.

Nyhetene var imidlertid kun basert på pressemeldinger og noen ufullstendige studieprotokoller. Etter hvert som mer informasjon om forsøkene ble frigitt mens vaksinasjonsprogrammene var i gang, viste dataene et helt annet bilde.

Noen av de opprinnelige forsøksdeltakerne manglet, data som kunne forventes å dukke opp manglet, observerte bivirkninger ble merkelig omdefinert slik at de ble vurdert som tilfeldige og ikke relatert til vaksinene, og forsøk ble avbrutt før sluttdatoene.

Det var også problemer med PCR-testene for å avgjøre hvorvidt forsøksdeltakerne var smittet eller ikke. Ett Pfizer-dokument ekskluderte 3410 «mistenkte bekreftede Covid-19»-tilfeller etter vaksinasjon. Peter Doshi, den gang assisterende redaktør ved British Medical Journal , gjennomførte en grundig undersøkelse av de av selskapenes forsøksdata som var offentlig tilgjengelig på den tiden.

Han avdekket omfattende inkonsekvenser og protokollavvik. FDA ønsket å holde titusenvis av Pfizers sikkerhetsdatadokumenter for vaksiner forseglet i 75 år; men etter betydelig press fra sivile og folkehelsegrupper, avgjorde en føderal domstol at FDA hadde åtte måneder på seg til å løslate dem. 

Etter at massevaksinasjonskampanjene var i gang, begynte rapporter som utfordret påstanden om 95 prosents effekt å dukke opp regelmessig i medisinsk litteratur. Først publiserte Johns Hopkins University en studie om at vaksinene var mindre effektive hos personer med ulike autoimmune sykdommer, inkludert revmatoid artritt og muskel- og skjelettsykdommer.

Albert Bourla

Snart var vaksinene bare 75 prosent effektive, 60 prosent effektive og til slutt bare effektive i maksimalt 5 måneder. Tidlig i 2022 uttalte Pfizer-sjef Albert Bourla, som tidligere hevdet 100 prosent vaksineeffektivitet, at to skudd ga begrenset beskyttelse, «hvis noen». 

12. COVID-19-vaksinene vil beskytte mottakere mot infeksjon og overføring

I løpet av Covid-19-vaksinasjonskampanjene ble vi gjentatte ganger fortalt av Det hvite hus, Anthony Fauci og andre helsemyndigheter og medieeksperter at det var pålagt for innbyggere å vaksinere seg for å stoppe pandemien.

Bare de vaksinerte ville være beskyttet mot infeksjon, ikke bære viruset og derfor ikke overføre viruset til andre. Budskapets retorikk ble til frykthissing; det var alles patriotiske plikt å vaksinere seg, og de som nektet, utsatte samfunnet for fare. 

Imidlertid var ingenting i budskapet basert på medisinsk konsensus. Faktisk visste man før juni 2021 at den føderale regjeringen ikke hadde tilstrekkelige eller nøyaktige nok data til å beregne hvor smittsomt viruset var.

Derfor var føderale tjenestemenn ikke i stand til å forutsi et mål for vaksinens «flokkimmunitet». Med andre ord, alle målene for prosentandelen (vaksinerte) amerikanere som var nødvendig for å beskytte befolkningen var strengt fiktive. 

Under et CNN-intervju innrømmet daværende CDC-direktør Rochelle Walensky at vaksinene ikke lenger var i stand til å «hindre overføring». På spørsmål innrømmet hun også at selv om en smittet person kan være asymptomatisk, kan viruset fortsatt overføres.

Faktisk, ettersom tiden gikk og en større forståelse av mRNAs feil og risikoer ble publisert, var alt dette feilinformasjon. Under et stort utbrudd av Delta-varianten på en innendørssamling i Provincetown, Massachusetts i juli 2021, var et overveldende antall infiserte tilfeller fullvaksinert.

Til tross for alle bevis på det motsatte, og etterhvert som lignende utbrudd blant fullvaksinerte personer fortsatte å øke, gjorde det ikke slutt på dydssignaleringen og fordømmelsen av de uvaksinerte som fiender av nasjonens helse.

13. Naturlig immunitet etter covid-19-infeksjon er ikke nok

Tilhengerne av det offisielle Covid-19-vaksinenarrativet vil at vi skal tro at naturlig immunitet etter infeksjon med noen av virusvariantene er utilstrekkelig og ikke en erstatning for det å bli vaksinert. Hvis dette var sant, så motsier det beviset på naturlig immunitets overlegenhet over vaksineimmunitet for alle andre RNA-virus.

Likevel fins det ingen overbevisende bevis som støtter den offisielle påstanden. En stor studie som analyserte over én million mennesker fant at naturlig immunitet etter en SARS-2-infeksjon gir mer varig beskyttelse enn vaksinasjon.

I samme artikkel fant Weill Cornell Medicine at full vaksinasjon etter tre doser av både Pfizers og Modernas mRNA-vaksiner ga ingen immunitet mot omicron-varianten. Derimot var den naturlige immuniteten 97 prosent effektiv mot alvorlig Covid-19 etter 14 måneder.

Da FDA godkjente Pfizers BNT162b2-vaksine for nødbruk hos barn mellom 5 og 11 år, publiserte en gruppe professorer i medisin og leger ved University of North Carolina og North Carolina Department of Health and Human Services bevis i New England Journal of Medicine for at vaksinens effektivitet blir negativ innen fem måneder, den ødelegger eventuell tidligere naturlig immunitet personen måtte ha.

Med andre ord, på mindre enn et halvt år er vaksinerte mer utsatt for Covid-19-infeksjon enn uvaksinerte. Denne studien er spesielt bekymringsfull. Likevel ble den aldri plukket opp av media til tross for at den ble publisert i et av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter.

14. Covid-19-vaksinene er helt trygge og bivirkninger som myokarditt er ekstremt sjeldne

Alle som er villige til å ta seg tid til å undersøke de medisinske bevisene, vil raskt innse denne falske påstanden som gjentatte ganger fremsettes av CDC og mainstream media, og som ikke har noen støttende bevis overhodet.

Det er nå godt over 1000 studier som vises i medisinsk litteratur som beskriver Covid-19-vaksineskader for 118 forskjellige medisinske tilstander. Spesielt er mRNA-vaksinene rettet mot hjertet og det kardiovaskulære systemet. Den hyppigst rapporterte bivirkningen, som bidrar til de fleste vaksineinduserte dødsfall, er myokarditt-relatert.

For tiden er det minst 228 fagfellevurderte artikler som bekrefter at Covid-19-vaksiner kan inflammere hjertemuskelen og forårsake arytmi. 

De andre hyppigste livstruende vaksineskadene inkluderer trombose og tromboemboli (150 studier), trombocytopeni (116 studier), cerebral venetrombose (61 studier), vaskulitt eller betennelse i blodkar (43 studier), Guillain Barre-syndrom (43 studier) , lymfadenopati eller syke lymfeknuter (35 studier) og myoperikarditt (21 studier). 

På grunn av de mange plutselige dødsfallene forbundet med hjerteinfarkt og slag etter mRNA-vaksinasjon som vises på sosiale medier og ikke kan skjules, har myokarditt åpenbart fått størst oppmerksomhet.

Likevel kommer det et stadig økende antall rapporter om tilfeller av intracerebral blødning, Bells parese, akutt encefalopati, akutt nyreskade, betennelse i sentralnervesystemet, autoimmune lidelser, kreft og en rekke komplikasjoner ved reproduktive organ, fertilitet og graviditet som ennå ikke har blitt studert mer grundig. 

Til slutt, en stor uavhengig studie utført av organisasjonen Correlation Research in the Public Interest i Canada evaluerte den potensielle dødeligheten relatert til Covid-19-vaksiner sammenlignet med dødelighet uansett årsak (all cause mortality. ACM) i sytten nasjoner på den sørlige halvkule, som inkluderte Australia, Brasil, Malaysia, New Zealand, Singapore, som utgjør over 9 prosent av verdens befolkning.

Studiens konklusjon var at vaksinene bidro til omtrent 17 millioner ekstra dødsfall, og det fins ingen bevis for at de faktisk reddet liv. 

15. Vaksinenes mRNA forblir bare på inokulasjonsstedet

Helsetjenestemenn, leger og medisinsk personell som administrerer mRNA-Covid-19-vaksinene forteller vaksinemottakere at det genetiske materialet som koder for piggproteinet og er innkapslet i lipid-PEG-nanopartikler (LNP) bare forblir på muskelstedet for inokulasjonen.

Med andre ord går den ikke gjennom kroppens andre vev og organer. Dette kan delvis være sant for tradisjonelle vaksiner, som er avhengige av en bakteriell eller viral komponent eller vektor; Dette er imidlertid ikke tilfelle for Pfizer- og Moderna-vaksinene som bruker en nanopartikkel som er i stand til å diffundere gjennom cellemembraner og til og med gjennom blod-hjerne-barrieren. 

Dette ble rapportert i en av Pfizers egne tester for å observere vaksinens toksikologiske effekter på rotter. 

Ifølge Pfizer-dokumentet, etter en 48-timers periode etter injeksjon, sprer mRNA-nanopartikler seg spesifikt til leveren, binyrene, milten og reproduktive organer, inkludert eggstokkene.

Ikke-spesifikt kan mRNA-ene migrere til hjertet, nyrene, lungene og hjernen. Det er ikke annerledes for Modernas vaksine. En Moderna-studie rapporterer, «lave nivåer av mRNA kunne påvises i alt undersøkt vev bortsett fra nyrene. Dette inkluderte hjerte-, lunge-, testikler og hjernevev, noe som indikerte at mRNA/LNP krysset blod-hjerne-barrieren.»

16. Gravide kvinner bør få covid-19-vaksiner

Troen på at Covid-19-vaksinene gitt til gravide vil beskytte både mor og foster mot infeksjon forblir ubegrunnet. De eneste studiene som gjør disse påstandene er dårlig utformede kohortanalyser. Imidlertid har mange gynekologer med store pasientmengder av gravide observert en urimelig økning i antall spontanaborter og anomalier siden mRNA-vaksinene ble lansert. 

Den hyppigst rapporterte graviditetsrelaterte bivirkningen rapportert i regjeringens VAERS Covid-19 vaksineskadedatabase er spontane aborter. 

En separat forholdsanalyse utført på VAERS-dataene som sammenlignet post-Covid-19-vaksinerapporter med pre-pandemisk influensavaksinasjon, fant en mer enn 100 prosent økning i menstruasjonsavvik, spontanabort, kromosomavvik hos foster, fosterhjerteforstyrrelser og arytmi, placenta-trombose og fosterdød/dødfødsler i Covid-19-perioden. 

En senere studie av de samme forfatterne antyder at det kan være så høy som 92 prosent sjanse for en spontanabort før 13 ukers svangerskap.

Basert på en av Pfizers egne reproduksjonstoksisitetsstudier av mRNA-vaksine på gravide rotter, doblet forekomsten av svangerskapstap seg etter vaksinasjon. Studien observerte også at vaksinens nanopartikler ble distribuert til «alt vev i kroppen.» I motsetning til EU, har FDA unnlatt å frigi studiens fullstendige detaljer.

17. Medisinske stemmer som avviker fra den offisielle fortellingen sprer feilinformasjon og bør sensureres

Etterhvert som de uenige stemmene i det medisinske miljøet som utfordret regjeringens offisielle pandemifortelling og forebyggende politikk vokste, erklærte etablissementet at vi var i en «infodemi» som truet global helse.

Begrepet ser ut til å ha sin opprinnelse i en kommunikasjonstjenestemann i FN, Melissa Fleming, under en podcast sendt av World Economic Forum i november 2020. Med i sendingen var også en tidligere Twitter-ansatt Mark Little, som tok til orde for et globalt motangrep på pandemi-dissentere gjennom sosiale medier.

World Economic Forum fastslo at feilinformasjon var en global krise som krevde umiddelbare koordinerte reaksjoner fra myndigheter, private selskaper og sivilsamfunnsgrupper som samarbeider. Dette var bare ett av mange andre initiativ for å starte en orkestrert sensur av leger og andre medisinske fagfolk som uttalte seg kritisk mot regjeringens pandemiresponspolitikk.

Èn slik innsats var en samarbeidsavtale mellom Verdens helseorganisasjon og Wikipedia, ifølge New York Times . Kort tid etter at han kom inn i Det hvite hus, var et av Bidens første initiativ å rekruttere de store sosiale mediefirmaene, som Google, Facebook og Twitter, «for å slå ned på skravling som avviker fra offisielt distribuert Covid-19-informasjon.» Det primære målet var å dempe stemmer som motsatte seg vaksinene. 

Vi bør huske på at arbeidet med å begrense, marginalisere og fordømme uenige leger begynte rett før og etter utrullingen av Covid-19-vaksinen.

I begynnelsen var det allment anerkjent at mRNA-vaksinene var eksperimentelle medisinske intervensjoner, som aldri ble studert under virkelige forhold for å gjøre noen realistisk evaluering av deres effektivitet og sikkerhet.

De føderale helsebyråene var fast bestemt på å ha fullstendig eierskap over den fortellingen som var nødvendig for å oppfylle sine vaksinasjons- og pandemipolitiske mål. Dette krevde demping av informasjon, til og med av fagfellevurdert forskning som støttet bekymringene mot vaksinasjon, med alle tilgjengelige midler. 

*

Richard Gale er utøvende produsent av Progressive Radio Network og en tidligere seniorforskningsanalytiker innen bioteknologi og genomisk industri.

Dr. Gary Null er vert for landets lengste offentlige radioprogram om alternativ og ernæringsmessig helse og en multi-prisvinnende dokumentarfilmregissør, inkludert hans nylige Last Call to Tomorrow .

De er jevnlige bidragsytere til Global Research.

Maskinoversatt, bearbeidet av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • På tide å stille opp absolutt alle som har medvirket til dette folkemordet på verdens befolkning for å motta sitt nakkeskudd.
  Det vil med største sannsynlighet medvirke til at dette aldri kan skje igjen. Big Pharma, U-helsemyndigheter, og div. NGO’er er første innstans, deretter må lange fengselstraffer utdeles til alle de som ville låse inne og «om nødvendig» utrydde vaksine-nektere.
  Det er mange å ta tak i, men det må gjøres skal verden «heales» fra dette.

  Svar
 • vibeke hansen
  26 november 2023 17:11

  MAGTERNES GROV-MORD PÅ BEFOLKNINGEN, ALLE SKAL STRAFFES, i et ØSTERLANDS FÆNGSEL 3 1/2 lange år løgne skræmmene ord ud til befolkningen, har givet FAMILIE-STRIDIGHEDER- VENNER BALADE–SKOLEBØRN ANGST – VERDEN I SPÅNDER :-(((((( + DE SKAL IKKE TILBAGE TIL DERES ARBEJDE, de medvirknene til denne mord-løgn basta !!!!!!!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Har de skjønt på Island uten å si det høyt?

Covid-vaksiner får du ikke lenger på sagaøya.

Forrige innlegg

Er våpenhvilen en nødvendig pause for Israel?

Vil de fortsette som før når våpenhvilen er over?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.