POSTED IN Krig-fred, Ukraina

Nå er det snart slutt for USA/Nato i Ukraina.

Vestlige ledere følger blindt USA utfor stupet.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Bachmut har falt og Zelensky reiser verden rundt i battledress. Han tør ikke reise hjem igjen etter at Russland tok av seg silkehanskene. Dermed opptrer han ikke lenger som leder for sitt land, men som noe helt annet: En kremmer i krig og våpen som ofrer hundretusenvis av sine egne ungdommer, men for hva?

Knut Lindtner
Redaktør

Festen er over for Kiev. Silkehanskane er av.

Daniel Patrick Welch

Posta på Kolozeg den : 17/05/2023

At USA med allierte prøver å bruke Ukraina som kølle til å kue verda med, set i staden fart på undergangen til deira eigne Skammens imperium.

Heile denne ukrainske episoden av Evig krig liknar for kvar dag som går meir og meir på ein karikatur. Det var aldri ein ukrainsk krig. Vi må gi slepp på det propaganda-narrativet som vi har støtta og medverka til. Det er ikkje ein krig der «ukrainarane gjorde dette, russarane gjorde dette, ukrainarane, russarane …» osv osv. Det er ikkje det som skjer. Det er – og har vore heile tida – ein proksykrig, Vestens felles proksykrig mot Russland. Dét er den absolutte sanninga.

Og no blir til og med ordet «proksy» litt utlevd. For alt dei brukar er utlandske investeringar i våpen: missil som skyt lenger, våpen med utarma uran. Alle desse tinga har NATO og USA tilsyn med. Noko som kastar eit interessant lys over idéen om at det heile berre er eit nytt kapittel i Den evige krigen, er denne merkelege utlandsturen til Zelensky. Presidenten av Ukraina drar no til tyskarane. For å be *tyskarane* om å vere den største våpenleverandøren i kampen hans mot Russland.

Er vi i 1939? Kjem W.H. Auden til å skrive om dette? Er Stepan Bandera eigentleg i live? Kva er dette? Problemet er at det er nett det dette er – ei gjentaking av slutten av Andre verdskrig. Som, om vi skal vere ærlege – la oss vere fullstendig ærlege – ikkje akkurat slutta heilt på den måten Vesten hadde tenkt seg og ønska. Frå det rommet som nazistane deler. ALLE nazistane! Eg meiner ikkje det tyske ordet «Nazi». Eg meiner det høyrest kult ut, og det er moro å seie ordet, nazi!, nazi!, nazi! Men nazi er ikkje ein tysk tradisjon. Og dei var sanneleg ikkje dei einaste nazistane!

I vesten fornektes slike sider ved dagens Ukraina.

I realiteten delte dei heile det rommet med Bandera, med halvparten av det britiske imperiet sitt aristokrati, med alle dei store titanane i US-amerikanske korporasjonar som bygde opp Hitler for å legge Russland i ruinar. Det er det som skjer med eksepsjonalistar, supremasistar, sjåvinistar. Det er greit å drepe folka som bur på det landarealet du har lyst å ta. Og Audens ord held seg den dag i dag: “I and the public know./ What all schoolchildren learn,/ Those to whom evil is done/ Do evil in return.” (Eg og folk veit det alle skulebarn lærer: Dei som blir utsette for vondskap, gir vondskap i retur.)

Det er det som skjer. Og som kjem til å skje. Endinga er ikkje forskjellig. Filmen er den same. Russarane (sovjetarane) mista 27 millionar menneske. Og det kunne like gjerne ha skjedd i går. Dei same folka leverer dei same våpena til dei same folka (berre med små endringar i detaljane). Dei er Somoza-gjengen! Det er sjølve opphavet til proksyen. Eldre enn Somoza. Eldre enn SAVAK. Eldre enn busettarane i Sør-Afrika – vel, kanskje ikkje, eg veit ikkje. Men det som er sikkert, er at Bandera blir heidra i dette hjørnet, i dette nord-vestre hjørnet av Ukraina, for å ha “gjort det fritt frå 1939 til 1945.”

Korleis? Ved å slakte ned titusentals polakkar, russarar, jødar. Vener av Hitler! Vener av Hitler har aldri vore fiendar av USA i sine politiske intrigar. Dei var dei første dei gjekk til! Og ein av dei første tinga dei gjer, er å demonisere alt og alle som har å gjere med dei som er i mål-siktet. Angrepet – slaktet – på russisk språk, russisk tradisjon, russisk historie er hjernevask. I ein sånn grad at amerikanarane ikkje ein gong veit kor hjernedaude dei er. Og det bør dei. Eg meiner, om så mange av oss kjem frå Irland, og vi måtte tole det britane gjer. Som er å selge narrativet som seier at Næh irane er så uansett berre drukkenboltar. Og dei er late. Og dei er mest sannsynleg terroristar. Så vi marsjerer berre inn med Cromwell og slaktar heile hurven ned. Og tar det landet!

Så vi har alltid resonnansen frå den krigen, frå Andre verdskrig… alle krigane kjem tilbake og forar kvarandre. Det som Wolfe Tones song på 80-talet: Cromwell’s men are here again! England’s name again is sullied in the eyes of honest men. (Cromwells menn er her igjen! Englands namn er igjen tilsmussa i auga på ærlege menn.)

Og det er latterleg å tru at ein kan endre det. Historia er berre den lange visaren til ei klokke ein kan stoppe om ein berre har nok av neo-konservative og kapitalistar på løningslistene. Ein kan flytte den! Tru om att. Ein kan ikkje.

Og russarane veit det. Kva skal ein gjere? Bringe inne alle slags missil med lang rekkevidd? Vel, vi vil blåse dei til himmels der dei er. Desse går 300 eller 400 kilometer? Då trur eg det er så langt vi må presse inn. Ingenting av denne skiten blir nokon trussel for Russland. Punktum.

Russland vi ha krig. Bare se hvor nært de har plassert landet sitt til våre militærbaser.

Amerikanarar? Dei neo-konservative som driv ting? Dei forstår det ikkje. Delvis fordi dei kjem frå denne tradisjonen. Kongen av England! Var pro nazi. Han måtte abdisere delvis av den grunnen. Truman sa Eh, om russarane vinn, vil vi hjelpe tyskarane, og om tyskarane vinn, vil vi hjelpe russarane. I dag. I dag, i 2023, sit det ei kvinne som rådgivar for president Biden, og veit du kva ho sa? Hitler var kanskje kontroversiell, men det er ingen som syng lovsongar til hans ære for å ha kjempa mot kommunismen til sin død. 

Kva er dette? Er det greit å vere svak for Hitler no? Kva i helvete var då alt for? Ah, vi veit. Vi veit kva som var meininga med det heile. Og giss kva? Det hadde veldig lite med kommunisme å gjere. Beklagar. Eg kjøper ikkje det. Eg veit at det er narrativet. Men det handlar om Russland – det handlar ikkje om Lenin, Stalin eller sjølv Marx. Det handlar om Mackinder! Det handlar om The Heartland. Om å hindre nokon i å sameine den sentrale delen av – spol raskt framover no – Russland og Kina. Og det er trusselen! Og det ironiske er at desse folka er så arrogante, og så fulle av seg sjølve at dei ikkje skjøner at dei har gjort det meir uunngåeleg enn sjølv tida sjølv. Russland og Kina er no samansveisa som siamesiske tvillingar fordi dei veit at eksistensen deira avheng av det.

Desse krigane er ikkje proksyar. Desse er fingrar på ein marionett med LANGE armar. Dei er farlege. Og dei er truslar overalt. Så nett slik du i eit middagsselskap med vener du eigentleg ikkje verken likar eller stoler på. Du nikkar og smiler. Finn utgangen. Og byksar mot den – så raskt du kan – når det kjennest som du er i fare. Og – tilsynelatande uvitande – er det dét Vesten står i møte med. Dei kan ikkje hjelpe for det. Det er undergangen for kontrollen dei har hatt dei siste fem hundre åra. Det vil føre med seg utrulege manglar og vanskar for dei hundretals millionane av oss som lever under det Vestlege regimet. Men festen er over.

Daniel Patrick Welch skriv politiske kommentarar og analysar. Han bur i Salem, Massachusetts, saman med kona. Dei driv The Greenhouse School i hop. Han har reist mange plassar, snakkar fem språk og studerte russisk historie og litteratur ved Harvard University. Welch har også vore gjest i fleire TV- og radiokanalar, og snakka om emne som utanrikssaker og politisk analyse.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Tim Johnson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Evig krig for evig fred!
  Minsk2-avtalen (fra 2014/2015) var et forsøk på å løse konflikten i Ukraina med demokratiske virkemidler.
  Donbas skulle fremdeles være en del av Ukraina, men befolkningen i Donbas skulle vhja en folkeavstemning avgjøre om de skulle ha selvråderett (autonomi) innenfor Ukraina når det gjaldt en del viktige spørsmål.
  Russland støttet Minsk2-avtalen. USA underskrev ikke Minsk2-avtalen. Tyskland og Frankrike underskrev Minsk2-avtalen, men begge land har i ettertid innrømmet at dette bare var juks fra deres side. USA, Tyskland og Frankrike ønsket isteden å bygge opp de militære styrkene i Ukraina slik at Ukraina kunne bli istand til å nedkjempe opprøret i Donbas (og å drive evt russiske styrker ut av Ukraina). USA, Tyskland og Frankrike ønsket altså en militær løsning på konflikten og IKKE en demokratisk løsning på konflikten.
  Ukraina undertegnet også Minsk2-avtalen. Zelensky vant i sin tid presidentvalget med utgangspunkt i at han ønsket å skape fred med Russland. Trolig var dette ren og skjær bløff fra Zelensky. Nazi-militsene og de nazistiske dødsskvadronene i Ukraina ønsket ikke fred (alle politikere i Ukraina som ønsker noe slikt som Mins2-avtalen risikerer å bli mishandlet og drept av de nazistiske dødsskvadronene).
  Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende ar at de vestlige demokratiske land slik som USA, Tyskland og Frankrike ikke ønsket en demokratisk løsning på konflikten i Donbas (vhja folkeavstemninger som trolig hadde ført til autonomi i Donbas bla i økonomiske spørsmål ang slikt som handel med EU). Isteden ønsket disse tre landene en ren militær løsning som de altså klarte å fremprovosere. Ganske fascistisk! (Godt mulig at Russland fullstendig feilvurderte hva størrelsen på denne krigen ville bli). Nå har disse vestlige land fått den krigen de ønsket seg, men det er en krig med et helt annet utfall enn hva de trodde. Er vi uheldige så vil denne krig eskalere opp til en full atomkrig og verdenskrig for å finne ut hvem av partene som militært sett er sterkest her i verden. (Og den part som sitter igjen med flest steinøkser har vunnet!)

  Svar
 • Northern Light.
  22 mai 2023 16:27

  Den virkelige grunn til at det haster med å sende F-16- kampfly til Ukraina.

  Av Ilya Tsukanov.
  Washington satte fokus på levering av F-16 fly til Kiev forrige uke, og kunngjorde planer om å trene ukrainske piloter til å fly jetflyene. Det hvite hus har ikke gitt noen informasjon om når jetflyene kan ankomme, eller hvilke land som kan sende dem. Store amerikanske allierte inkludert Italia og Polen har allerede sagt at de ikke vil sende deres fly til Ukraina.

  Det er «intet alternativ» til å sende F-16 jagerfly hvis Kiev skal ha et håp om å vinne, når deres lagre av vestlig leverte lagre av sovjetproduserte jetfly som MiG-29 er i ferd med å gå tomme. Landet trenger et fly som det er rikelige forsyninger av, for å skyte sine langdistanse Storm Shadow-missiler, har en analyse fra det tyske ukentlige nyhetsmagasinet Stern konkludert. Ifølge Stern skal F-16 kampflyene også hjelpe Ukraina med å «gradvis konvertere» sitt luftforsvar og luftvåpen til vestlig NATO-standard.

  «F-16 er i stand til å virke innenfor et NATO-standard luftforsvar. I lys av situasjonen i Ukraina er dette avgjørende – tross alt er det ikke meningen at Patriot-missilene skal skyte ned sine egne fly», understreket Stern. Med forrige ukes vellykkede russiske angrep på Ukrainas USA-leverte patriot-missil systemer, gjenstår det å se om noen av dem vil være igjen når Ukraina får F-16 flyene.

  Den tyske magasinet forventer at F-16 flyene «og de leverte langdistansevåpnene», vil gi Kiev muligheten til å øke antall angrep dypt inne i Russland, og målrette viktig infrastruktur som Krimbroen. Stern skriver at å sende flyene til Ukraina ikke vil være uten risiko, med russerne som sannsynligvis vil «prøve å stoppe jagerflyenes offensiver ved å bruke langdistanse overflate-til-luft- eller luft-til-luft-missiler».

  Selv om eksportversjonen av Storm Shadow-missilet har en operativ rekkevidde på opptil 290 km, kan Russlands S-400-missilsystem utstyres med det ultra-langdistanse 40N6E-missilet, som kan skyte ned fiendtlige mål på avstander opptil 380 km. Dette, kombinert med Russlands langdistanse luft-til-luft-missiler som R-33 og R-37 med rekkevidde som også overstiger Storm Shadow-missilet, gjør det usannsynlig at F-16 flyene som sendes til fronten vil vare lenge.

  På toppen av det, Russlands evne til å holde et øye med hele Ukrainas luftrom, og til å nå alle flyplasser med langdistansemissiler, øker sjansene dramatisk for at F-16 flyene blir ødelagt på bakken.

  Mens F-16 har vist seg å være en pålitelig angrepsfly mot land med begrensede eller ikke-eksisterende luftvern, vil flyet sannsynligvis bare bli en blink hvis det ble tvunget til å møte kampfly som Sukhoi Su-35, på grunn av manglende evne til å gjøre seg usynlig på radar, og begrenset evne til å møte disse kampflyene i luft-til-luft-kamper.

  I følge Stern betyr beslutningen om å trene ukrainske jagerpiloter nå, en prosess som forventes å ta minst fire måneder, at Kiev ikke vil få F-16 jagerfly før tidligst i september. Dette betyr at Ukrainas lenge lovede «våroffensiv» vil bli utsatt, fordi «store gjennombrudd på slagmarken og storstilte troppebevegelser er utenkelig uten luftoverherredømme, spesielt siden det russiske luftvåpenet er aktivt og kan gripe inn i bakkekamper med en ny type rimelig glidefly-bombe uten engang å gå inn med kampfly i områder med ukrainsk luftvern».

  Fra Sputnik International, publisert 22.05.2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: German Media Reveals Real Reason for Sudden Rush to Send F-16s to Ukraine.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny blåveis for USA.

Syria tilbake i Den Arabiske Liga.

Forrige innlegg

Norgesdemokratene:

Åpent brev om deres holdning til Nato.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.