POSTED IN Miljøpolitikk

Nå blir det rot i regnskapet.

El-bilen er ikke miljøvennlig.

23 kommentarer

De ødeleggende miljømessige bivirkningene av elbil-boomen

Av Eco Central

De forente nasjoner (FN) kunngjorde i august 2020 at elbilboomen ville resultere i en rekke ødeleggende økologiske bivirkninger for planeten.

Mens overgangen til elbiler gjenspeiler en pågående innsats for å redusere verdens avhengighet av fossilt brensel,  advarer FN om  at råvarene som brukes til å produsere elbilbatterier er sterkt konsentrert i et lite antall land, og utvinning og foredling av dem utgjør en alvorlig trussel mot miljøet.

FNs handelsorgan, UNCTAD, har gitt ut en ny  rapport som  tar opp noen av de utilsiktede negative konsekvensene av skiftet, som inkluderer økologisk forringelse så vel som menneskerettighetsbrudd.

Africa's edge in the green mineral economy

Rapporten bemerker at metaller som kobolt, litium, mangan og kobber, og mineraler som grafitt «spiller en betydelig rolle i energirelaterte teknologier som [for eksempel] oppladbare batterier som brukes på en rekke områder, i alt fra elektronikk til elektriske kjøretøy, så vel som i fornybar energi som kjernekraft, vindkraft og solenergi.»

Flere av disse råvarene er ganske sjeldne og har få eller ingen substitutt, og de kommer fra bestemte områder av kloden. Mer enn halvparten av verdens forsyning av for eksempel litium, en nøkkelkomponent i litium-ion-batterier, kommer fra under saltflatene i Andesregionen i Chile, Bolivia og Argentina.

Spotlight: Chile's lithium landscape - BNamericas
Fra Chiles litium-produksjon

Produksjonen av disse råvarene «er ofte forbundet med uønskede miljømessige fotavtrykk, dårlige menneskerettigheter og arbeiderbeskyttelse,» hevder rapporten.

I Chile, for eksempel, «bruker litiumgruvedrift nesten 65 % av vannet i landets Salar de Atamaca-region, et av de tørreste ørkenområdene i verden, for å pumpe ut saltvann fra borede brønner,» noterer FN, fordi nesten 2 millioner liter vann er nødvendig for å produsere et tonn litium.

Dette har bidratt til «miljøforringelse, landskapsskader og jordforurensning, utarming av grunnvann og forurensning», heter det i FN-rapporten.

I sin rapport anslår UNCTAD at rundt 23 millioner elbiler vil bli solgt i løpet av det kommende tiåret, og som et resultat anslås markedet for oppladbare bilbatterier å øke  med over 700 prosent  på bare fire år , fra dagens nivå på 7 milliarder dollar til 58 milliarder dollar innen 2024.

Sammen med litium er en annen nøkkelkomponent i elbilbatterier kobolt, og to tredjedeler av all koboltproduksjon skjer i Den demokratiske republikken Kongo (DRC), observerer FN.

Another Troubling Report of Cobalt Mining in DRC
Blod, svette og kobolt

FNs barnefond (UNICEF) rapporterer at rundt 20 prosent av kobolten som leveres fra DRC kommer fra mekaniske gruver, «hvor brudd på menneskerettighetene er rapportert, og opptil 40 000 barn jobber under ekstremt farlige forhold i gruvene for lav inntekt».

FN frykter også at kobolt/kobbergruver i DRC kan inneholde svovelmineraler som bidrar til Acid mine drainage (AMD, giftig gruvetapping), et fenomen som forårsaker forurensning eller forurensning av overflatevann, og dermed øker toksisiteten til elver og drikkevann.

«Miljøpåvirkningene av grafittgruvedrift er svært lik de som er forbundet med koboltgruvedrift,» legger rapporten til.

I desember i fjor sa en fremtredende professor ved Handelshøyskolen i København at  forsøk på å tøyle global oppvarming ved å kjøre elbiler ikke var noe annet enn «meningsløs dydssignalering».

«Det er absurd for middelklasseborgere i avanserte økonomier å fortelle seg selv at å spise mindre biff eller pendle i en Toyota TM-0,18% Prius vil tøyle stigende temperaturer,» sa Bjørn Lomborg , direktør for Copenhagen Consensus Center og forfatter av boka   The Skeptical Environmentalist (Den skeptiske miljøverneren) .

«Selv om jeg er vegetarianer og ikke eier en bil, mener jeg at vi må være ærlige om hva slike valg kan oppnå,» erklærte Lomborg.

Selv om elbiler er «merket som miljøvennlige», er faktum at «å generere elektrisiteten de trenger innebærer nesten alltid forbrenning av fossilt brensel,» sa han.

Understanding Vegetation Changes in Coal Mining Areas
Noe av el-kraften i de «grønne» bilene kommer herfra.

«I tillegg genererer det å produsere energikrevende batterier for disse bilene alltid betydelige CO2-utslipp,» skrev han, slik at elbiler har et enormt karbonunderskudd når de kommer ut på veien, og «vil begynne å spare utslipp først etter å ha kjørt 60 000 kilometer.»

Selv om andelen elbiler i verden skulle stige til 15 ganger det nåværende antallet, ville elbiler bare redusere globale CO2-utslipp med 1 prosent, erklærte han, med henvisning til en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

IEAs administrerende direktør Fatih Birol sa, på sin side, at elbiler i 2018 sparte 40 millioner tonn CO2 over hele verden, nok til å redusere den globale temperaturen med bare 0,000018°C – eller litt mer enn hundretusendels grad Celsius –  ved slutten av århundret .

«Hvis du tror du kan redde klimaet med elbiler, tar du helt feil,» sa Birol.

Forsidebilde: Jacek Dylag

Maskinoversatt, bearbeidet av Monica Sortland

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Eco Central

Forsidebilde: Jacek Dylag2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 29 858 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Mye snakk om Fossilt drivstoff i disse dager, – men hverken olje kull eller gass er fossilt !

  Dette er enn 100% fiktiv løgn ! (Nesten som disse fiktive virusene som til stadighet dukker opp)

  Olje produseres grunnet en naturlig og kontinuerlig prosess kjent som Serpentinization! -Dette er en metamorf prosess der mantelbergarten Olivine utsettes for andre temperaturer og trykk enn dens opprinnelse! – Metamorf transformasjon forårsaker en eksoterm reaksjon og hydrokarboner, dvs. olje, samt metan blir skapt !

  Olje og gass pumpes opp fra dybder der aldri noen dinosaur eller planterester fra tidligere perioder i jordens historie noen gang har eksistert! 😉

  Generelt kan det hevdes at den utvinningen av mineraler vi nå erfarer for å kunne kjøre elektrisk vil skade jorden og mennesker i et større omfang en olje og gass noen gang har forårsaket !

  Vil nesten karakterisere dette som Fossil Galskap ! 😉

  Synn

  Svar
  • «– Metamorf transformasjon forårsaker en eksoterm reaksjon og hydrokarboner, dvs. olje, samt metan blir skapt ! Olje og gass pumpes opp fra dybder der aldri noen dinosaur eller planterester fra tidligere perioder i jordens historie noen gang har eksistert!»

   Ja, spennende (ny?) viten, Synneva.
   Så får vi, ved behov, produsere elektrisitet på store stasjonære forbrenningsanlegg med bedre effektivitet og større muligheter for rensing av avgasser. I stedet for millioner små forbrennings-anlegg/motorer.
   Energi- besparelsen vil allikevel være stor.

   Svar
   • Ikke ny viten ! 😉

    Svar
   • Poenget er at vi egentlig ikke har skapt noen ny teknologi !

    Svar
    • Kanskje ikke ny viten; Synneva. (?) Så jeg lurer på hvorfor denne viten er forsøkt holdt skjult.
     Et spennende tema.

     Svar
     • Svaret på dette er jeg ikke sikker på Frikar, men det er for mye kunnskap som er undertrykt i denne verden og det er vel egentlig litt merkelig med tanke på all den kunnskapen som tilflyter menneskeheten i denne tidsalder. – Vi burde være mye flinkere til å snappe opp denne kunnskapen og dele den med våre medmennesker!

      Det er vel egentlig et tankekors og litt merkelig at uttørkede oljebrønner viser seg å være rikelig med olje igjen etter mange år .. ikke sant ?. Dersom man bruker betegnelsen Fossilt er det kanskje å bemerke at det meste av disse «moderne» nyvinningene man benytter i disse dager kan karakteriseres som fossilt da grunnlaget for skapelsen av disse produktene er basert på det man ynder å kalle Fossilt ! Dette gjelder også «moderne» medisin !

      Synn

  • Det er gammel viten det der om at fossilt brennstoff ikke er fossilt. Russiske geologer har lenge kjent til det -uten å måtte spise matpakka si i ensomhet fordi de politisk korrekte ikke har nerver til å omgås. Et avgjørende argument er når NASA finner ut at Saturns måne Hyperion bobler av hydrokarboner. https://solarsystem.nasa.gov/news/12390/nasa-finds-hydrocarbons-on-saturns-moon-hyperion/

   Hva gjør man når en simpelthen og ikke på noen måte klarer å plassere hverken fossilskapende planteliv eller dinosaurer på Hyperion? Man introduserer stor og altomfattende taushet og de falske miljøprofetene bestemmer på miljøprofitørenes vegne at hele verden må høre bare på dem og all annen kunnskap bannlyses. Men en minnes hvordan det gikk både med inkvisisjonen og med Galileo Galilei.

   Svar
 • «El-bilen er ikke miljøvennlig.»

  Jo, det er den.
  Det blir mindre SMOG i byer og tettsteder. – Som har vært et problem i tiår etter tiår; som nå altså er i ferd med å bli borte.
  De lager litt mindre støy-forurensning.
  De trenger litt mindre vedlikehold, og ikke utskifting av eksosanlegg, katalysatorer, og olje.
  Drivstoffet, elektrisitet, kan produseres av den enkelte nasjon, eller den enkelte husstand noen ganger, mye lettere via, sol, vind og vannkraft; også for de landene som ikke har egen oljeproduksjon.
  Under bruk bruker elbiler 1/10 av energien i forhold til biler med forbrenningsmotor. En enorm energibessparelse hvis man ser på hele bilparken.

  Om de eksisterende bilene hadde vært el-biler, og vi gikk til utskifting for oljeforbrenningsmotorer istedetfor, hadde dette vært mer miljøvennlig?
  Om vi gikk over til hestetransport?

  «….hvor brudd på menneskerettighetene er rapportert, og opptil 40 000 barn jobber under ekstremt farlige forhold i gruvene for lav inntekt».

  Dette har lite med elbiler å gjøre. Dette er idioti og politikk , og kan overføres til mye annen produksjon også.

  Svar
  • Og hvis produksjon av batterier tar for mye resurser, kan vi altså bruke hydrogen-elektriske motorer, med 1/10 av størrelsen på batteriene.
   Hydrogen-elektrisk er riktignok ikke så energieffektive som rene batteri-motorer, men bruker allikevel 1/3 av forbrenningsmotorenes energi, og altså med betydlig mindre batteri.
   Og hydrogen kan produseres både av olje, og energi-istallasjoner f.eks. langt til havs . Og kan produsere hydrogen (-energi ) kontinuerlig, uten boring, ved hjelp av vind eller bølge.
   Og vil forhåpentlig etterhvert erstatte tung-olje for store transport- skip. – Som partikkel- forurenser mer enn hele verdens bilpark.

   Svar
  • Du er vel litt unyansert her, Frikar? Litt ulikt deg.
   Selv om jeg ser at du nyanserer deg litt i kommentar 2.

   Det er ingen tvil om at den elektriske motoren er forbrenningsmotoren langt overlegen når det gjelder effektivitet. Så sånn sett er den bedre.
   Men så er det tilførselen og lagringen av energien til el-motoren. Her begynner problemene, som ikke er løst, og som artikkelen påpeker: Gir ringvirkninger som kan være langt verre enn bruken av hydrokarbon.

   Jeg sykler hjem fra jobben hver dag og sender en vennlig tanke til alle el-bilene som passerer meg, samtidig som jeg banner stille når gamle lastebiler gjør det samme. Men dette er lokal forurensing. Globalt sett blir bildet anderledes.

   Så, ja til el-motoren og det konseptet, men se til å få gjort noe med den foreløpige teknikken rundt.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  6 desember 2022 12:59

  Elbilen er stort sett tyngre enn sin fossile motpart på grunn av batteripakken, med mange flere sjeldne mineraler, og har derfor et større fotavtrykk fra produksjon enn fossilbilen. Det betyr at den må kjøre et godt stykke før den blir mer miljøvennlig enn fossilbilen,

  Konklusjonen er at dersom man kjører lite, er fossilbil et mer miljøvennlig alternativ enn elbil, – noe som støtteordningene ikke har fått med seg.

  Svar
  • «– noe som støtteordningene ikke har fått med seg.»

   En pussighet at elbiler skal støttes økonomisk. – Altså av ALLE innbyggerne/produsentene/skattebetalerene som ikke foreløpig har tatt i bruk elbil. (- Ikke av en administrasjons-UTGIFT (‘staten’ ) som ikke produsrer noe som helst, og ikke har mere støttemidler enn det de annekterer fra innbyggerne.
   Elbil-utviklingen og salg har nå kommet i gang slik at et transportmiddel som er rimeligere i bruk ikke burde trenge støtte videre. Et fordyrende adminisrasjons- sløseri som kun en forvokst statlig administrasjon har glede av. – Eller politiske partier som vil stjele seg til et grønt stempel.

   Svar
   • «En pussighet at el-biler skal støttes økonomisk?»

    Kanskje. Men EV1 ble produsert av GM midt på 1990 tallet og hadde 250 km (!) rekkevidde. De skrinla prosjektet fordi de ble for lite inntekt på servicedeler i etterkant. Dette visste de andre bilprodusentene bare så uendelig godt.
    Derfor måtte det en kar som Elon Musk til for å filleriste hele den industriens lettere kartell-pregede virksomhet. På tide.
    At staten hjelper Musks konsept litt på veien finner jeg for en gangs skyld litt betimelig. Bilindustrien har godt av det.

    Svar
 • Når vi har tyske priser på strøm og drivstoff, burde vi også ha tyske priser på biler og alkohol. Politikerne bryr seg mer om energipakker og jernbanepakker enn sine egne drittpakker.

  Svar
 • Sveits vurderer nå å forby elbiler under energikriser -og så kan en meditere en god stund over når energikrisa egentlig kommer til å ta slutt: https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/why-switzerland-want-to-ban-electric-vehicles/articleshow/96021433.cms

  Svar
  • Produser elektrisitet med den bensinen/dieselen forbrenningsbilene vil bruke, så kan bilene kjøre opptil 10 ganger lengre.
   Produser hydrogen av drivstoffet så vil bilene kjøre opptil 3 ganger lengre.

   Kanskje Sveits har blitt drukken/ for full, av i miljø- politikk?

   Svar
 • Alle Sveits sine pengar og bankar er digitale, vil dei forsvinne dersom straumen går?

  Svar
 • Tusen takk for den forklaringen. Det er plutselig mange brikker som falt på plass i hodet mitt nå, for jeg tror ikke at dinosaurer noen gang har eksistert.

  Svar
 • Dersom man skal benevne noe fossilt eller gammelt er det vel grunnlaget for drivkraften til disse «Nye» elektriske bilene fordi komponentene som benyttes i disse elektromotorene er basert på mineraler som ble dannet i en tidsalder før det noensinne vandret dinosaurer på denne jorden eller vokste ur-vekster av noen betydning 😉

  Menneskeheten bør strekke seg lenger etter ny teknologi enn nåværende før vi ødelegger overflate miljøet der vi faktisk lever og skal leve i fremtiden ! – Når man tenker på levetiden til disse elektriske bilene – 5-10 år, samt alle solpanelene, vindmøllene osv., er jeg redd får at vi får et ganske så stort problem med hvordan vi skal håndtere avfallet etter disse såkalte «miljøvennlige» giftige produktene ! Jeg er redd for at Co2 blir et lite problem i forhold til dette !

  Men det er vel ikke et nytt problem at menneskeheten lever i øyeblikkets tidsalder, – handler og lever deretter, – glemmer kunnskap og historie & ikke minst fornekter den 😉

  Vi er vel egentlig ganske så fossile, – majoriteten av miljøbevegelsen også !
  Mye av det vi erfarer i disse dager har egentlig ikke så meget med Kunnskap, Sannhet og Fakta å gjøre men den gamle synden: « Egoisme, Uvitenhet og Penger», – Den antar kun nye former, – men makten bak er de samme skallene – HUSK DET !

  Til EVA F.. Dinosaurer har nok eksistert 😉 – men jeg tviler på at de egentlig ble utryddet 😉

  God Helg 🙂
  Synn

  Svar
  • Hver gang du hører begrepet fosilt brennstoff på tv, radio eller på nyhetene blir du løyet til. Ved Genevekonvensjonen i 1892 hadde den lureste mannen innen oljeindustrien, J.D.Rockefeller betalt flere vitenskapsmenn for og kalle olje (fossil fuel) fosilt brennstoff for og indusere ideen om knapphet på denne resursen og dermed prissette den høyest mulig. Sannheten er Derimot at at olje er den nest mest utbredte væsken på jorden ved siden av vann, og regenererer raskere enn den noen gang kan bli oppbrukt. (fritt oversatt fra en amerikansk kilde jeg ikke kan huske) 🙂
   God helg 🙂

   Svar
 • Arno Mong Daastøl
  10 desember 2022 9:07

  Synn skrev om a-biotisk olje at:
  «Det er vel egentlig et tankekors og litt merkelig at uttørkede oljebrønner viser seg å være rikelig med olje igjen etter mange år .. ikke sant ?»
  Nettopp – og derfor kom mitt poeng:
  «Dette har stor betydning for norsk oljepolitikk, men som jeg erfarte – ingen i Norge er interessert, heller ikke ved NTNU i Trondheim. »
  I klartekst:
  Norske oljebrønner får stadig påfyll, fra jordens indre. Derfor er det klokt å ikke tappe ut særlig mye fortere enn påfyllingsgraden. Slike moderat uttapping villle gi mer langsvarig bruk av investeringene, og en mer stabil inntektskilde of Norge og de ansatte.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Personlig fortelling fra Covid-vaksinering.

Mange som ble vaksinert på sykehjemmene ante ikke hva de fikk i seg.

Previous Post

Bekreftet fra offisielt hold:

«Vaksinerte» barn har mange ganger større dødsrisiko enn uvaksinerte barn

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.