POSTED IN Miljøpolitikk

Nå blir det rot i regnskapet.

El-bilen er ikke miljøvennlig.

34 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

De ødeleggende miljømessige bivirkningene av elbil-boomen

Av Eco Central

De forente nasjoner (FN) kunngjorde i august 2020 at elbilboomen ville resultere i en rekke ødeleggende økologiske bivirkninger for planeten.

Mens overgangen til elbiler gjenspeiler en pågående innsats for å redusere verdens avhengighet av fossilt brensel,  advarer FN om  at råvarene som brukes til å produsere elbilbatterier er sterkt konsentrert i et lite antall land, og utvinning og foredling av dem utgjør en alvorlig trussel mot miljøet.

FNs handelsorgan, UNCTAD, har gitt ut en ny  rapport som  tar opp noen av de utilsiktede negative konsekvensene av skiftet, som inkluderer økologisk forringelse så vel som menneskerettighetsbrudd.

Rapporten bemerker at metaller som kobolt, litium, mangan og kobber, og mineraler som grafitt «spiller en betydelig rolle i energirelaterte teknologier som [for eksempel] oppladbare batterier som brukes på en rekke områder, i alt fra elektronikk til elektriske kjøretøy, så vel som i fornybar energi som kjernekraft, vindkraft og solenergi.»

Flere av disse råvarene er ganske sjeldne og har få eller ingen substitutt, og de kommer fra bestemte områder av kloden. Mer enn halvparten av verdens forsyning av for eksempel litium, en nøkkelkomponent i litium-ion-batterier, kommer fra under saltflatene i Andesregionen i Chile, Bolivia og Argentina.

Spotlight: Chile's lithium landscape - BNamericas
Fra Chiles litium-produksjon

Produksjonen av disse råvarene «er ofte forbundet med uønskede miljømessige fotavtrykk, dårlige menneskerettigheter og arbeiderbeskyttelse,» hevder rapporten.

I Chile, for eksempel, «bruker litiumgruvedrift nesten 65 % av vannet i landets Salar de Atamaca-region, et av de tørreste ørkenområdene i verden, for å pumpe ut saltvann fra borede brønner,» noterer FN, fordi nesten 2 millioner liter vann er nødvendig for å produsere et tonn litium.

Dette har bidratt til «miljøforringelse, landskapsskader og jordforurensning, utarming av grunnvann og forurensning», heter det i FN-rapporten.

I sin rapport anslår UNCTAD at rundt 23 millioner elbiler vil bli solgt i løpet av det kommende tiåret, og som et resultat anslås markedet for oppladbare bilbatterier å øke  med over 700 prosent  på bare fire år , fra dagens nivå på 7 milliarder dollar til 58 milliarder dollar innen 2024.

Sammen med litium er en annen nøkkelkomponent i elbilbatterier kobolt, og to tredjedeler av all koboltproduksjon skjer i Den demokratiske republikken Kongo (DRC), observerer FN.

Another Troubling Report of Cobalt Mining in DRC
Blod, svette og kobolt

FNs barnefond (UNICEF) rapporterer at rundt 20 prosent av kobolten som leveres fra DRC kommer fra mekaniske gruver, «hvor brudd på menneskerettighetene er rapportert, og opptil 40 000 barn jobber under ekstremt farlige forhold i gruvene for lav inntekt».

FN frykter også at kobolt/kobbergruver i DRC kan inneholde svovelmineraler som bidrar til Acid mine drainage (AMD, giftig gruvetapping), et fenomen som forårsaker forurensning eller forurensning av overflatevann, og dermed øker toksisiteten til elver og drikkevann.

«Miljøpåvirkningene av grafittgruvedrift er svært lik de som er forbundet med koboltgruvedrift,» legger rapporten til.

I desember i fjor sa en fremtredende professor ved Handelshøyskolen i København at  forsøk på å tøyle global oppvarming ved å kjøre elbiler ikke var noe annet enn «meningsløs dydssignalering».

«Det er absurd for middelklasseborgere i avanserte økonomier å fortelle seg selv at å spise mindre biff eller pendle i en Toyota TM-0,18% Prius vil tøyle stigende temperaturer,» sa Bjørn Lomborg , direktør for Copenhagen Consensus Center og forfatter av boka   The Skeptical Environmentalist (Den skeptiske miljøverneren) .

«Selv om jeg er vegetarianer og ikke eier en bil, mener jeg at vi må være ærlige om hva slike valg kan oppnå,» erklærte Lomborg.

Selv om elbiler er «merket som miljøvennlige», er faktum at «å generere elektrisiteten de trenger innebærer nesten alltid forbrenning av fossilt brensel,» sa han.

Understanding Vegetation Changes in Coal Mining Areas
Noe av el-kraften i de «grønne» bilene kommer herfra.

«I tillegg genererer det å produsere energikrevende batterier for disse bilene alltid betydelige CO2-utslipp,» skrev han, slik at elbiler har et enormt karbonunderskudd når de kommer ut på veien, og «vil begynne å spare utslipp først etter å ha kjørt 60 000 kilometer.»

Selv om andelen elbiler i verden skulle stige til 15 ganger det nåværende antallet, ville elbiler bare redusere globale CO2-utslipp med 1 prosent, erklærte han, med henvisning til en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

IEAs administrerende direktør Fatih Birol sa, på sin side, at elbiler i 2018 sparte 40 millioner tonn CO2 over hele verden, nok til å redusere den globale temperaturen med bare 0,000018°C – eller litt mer enn hundretusendels grad Celsius –  ved slutten av århundret .

«Hvis du tror du kan redde klimaet med elbiler, tar du helt feil,» sa Birol.

Forsidebilde: Jacek Dylag

Maskinoversatt, bearbeidet av Monica Sortland

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Eco Central

Forsidebilde: Jacek Dylag

Tidligere publisert på derimot

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

34 kommentarer. Leave new

 • Mye snakk om Fossilt drivstoff i disse dager, – men hverken olje kull eller gass er fossilt !

  Dette er enn 100% fiktiv løgn ! (Nesten som disse fiktive virusene som til stadighet dukker opp)

  Olje produseres grunnet en naturlig og kontinuerlig prosess kjent som Serpentinization! -Dette er en metamorf prosess der mantelbergarten Olivine utsettes for andre temperaturer og trykk enn dens opprinnelse! – Metamorf transformasjon forårsaker en eksoterm reaksjon og hydrokarboner, dvs. olje, samt metan blir skapt !

  Olje og gass pumpes opp fra dybder der aldri noen dinosaur eller planterester fra tidligere perioder i jordens historie noen gang har eksistert! 😉

  Generelt kan det hevdes at den utvinningen av mineraler vi nå erfarer for å kunne kjøre elektrisk vil skade jorden og mennesker i et større omfang en olje og gass noen gang har forårsaket !

  Vil nesten karakterisere dette som Fossil Galskap ! 😉

  Synn

  Svar
  • «– Metamorf transformasjon forårsaker en eksoterm reaksjon og hydrokarboner, dvs. olje, samt metan blir skapt ! Olje og gass pumpes opp fra dybder der aldri noen dinosaur eller planterester fra tidligere perioder i jordens historie noen gang har eksistert!»

   Ja, spennende (ny?) viten, Synneva.
   Så får vi, ved behov, produsere elektrisitet på store stasjonære forbrenningsanlegg med bedre effektivitet og større muligheter for rensing av avgasser. I stedet for millioner små forbrennings-anlegg/motorer.
   Energi- besparelsen vil allikevel være stor.

   Svar
   • Ikke ny viten ! 😉

   • Arno Mong Daastøl
    6 desember 2022 20:58

    Helt sant. Olje utvikles kontinuerlig i jordens indre.
    William Engdahl og jeg kikket på dette for 20 år siden og oppdaget at – russerne forsto dette med ‘Abiotic Oil’ lenge før oss. Thomas Gold, nobelprisvinner i kemi skrev mye om dette.
    William skrev i 2007 ‘War and Peak Oil’:
    https://www.globalresearch.ca/war-and-peak-oil/6880
    Se også f.eks-. https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin
    Dette har stor betydning for norsk oljepolitikk, men som jeg erfarte – ingen i Norge er interessert, heller ikke ved NTNU i Trondheim.

   • Fra din vedlagte Engdahls-lenke:

    ‘Dr. JF Kenney er en av de eneste vestlige geofysikere som har undervist og jobbet i Russland, og studerte under Vladilen Krayushkin, som utviklet det enorme Dnepr-Donets-bassenget. Kenney fortalte meg i et nylig intervju at «alene å ha produsert mengden olje til dags dato som (Saudi-Arabias) Ghawar-felt har produsert, ville ha krevd en kube med fossilisert dinosauravfall, forutsatt 100 % konverteringseffektivitet, målt 19 miles dypt, bredt og høyt.» Kort sagt, en absurditet.
    Vestlige geologer gidder ikke å gi harde vitenskapelige bevis på fossil opprinnelse. De hevder det bare som en hellig sannhet. Russerne har produsert mengder av vitenskapelige artikler, de fleste på russisk. De dominerende vestlige tidsskriftene har ingen interesse av å publisere et så revolusjonerende syn. Karriere, hele akademiske yrker står tross alt på spill. 
    …Fram til 1960-tallet omtalte antatte amerikanske forskere som Dr. Frank Press, vitenskapsrådgiver i Det hvite hus, Wegener som «galning». Geologer på slutten av 1960-tallet ble tvunget til å spise ordene deres da Wegener ga den eneste tolkningen som tillot dem å oppdage de enorme oljeressursene i Nordsjøen. Kanskje om noen tiår vil vestlige geologer revurdere mytologien om fossil opprinnelse og innse hva russerne har visst siden 1950-tallet. I mellomtiden har Moskva et enormt energitrumfkort.’

    Både interessant og spennende. Takk til både Synneva og A.M.D.

   • Poenget er at vi egentlig ikke har skapt noen ny teknologi !

   • Kanskje ikke ny viten; Synneva. (?) Så jeg lurer på hvorfor denne viten er forsøkt holdt skjult.
    Et spennende tema.

   • Svaret på dette er jeg ikke sikker på Frikar, men det er for mye kunnskap som er undertrykt i denne verden og det er vel egentlig litt merkelig med tanke på all den kunnskapen som tilflyter menneskeheten i denne tidsalder. – Vi burde være mye flinkere til å snappe opp denne kunnskapen og dele den med våre medmennesker!

    Det er vel egentlig et tankekors og litt merkelig at uttørkede oljebrønner viser seg å være rikelig med olje igjen etter mange år .. ikke sant ?. Dersom man bruker betegnelsen Fossilt er det kanskje å bemerke at det meste av disse «moderne» nyvinningene man benytter i disse dager kan karakteriseres som fossilt da grunnlaget for skapelsen av disse produktene er basert på det man ynder å kalle Fossilt ! Dette gjelder også «moderne» medisin !

    Synn

  • Det er gammel viten det der om at fossilt brennstoff ikke er fossilt. Russiske geologer har lenge kjent til det -uten å måtte spise matpakka si i ensomhet fordi de politisk korrekte ikke har nerver til å omgås. Et avgjørende argument er når NASA finner ut at Saturns måne Hyperion bobler av hydrokarboner. https://solarsystem.nasa.gov/news/12390/nasa-finds-hydrocarbons-on-saturns-moon-hyperion/

   Hva gjør man når en simpelthen og ikke på noen måte klarer å plassere hverken fossilskapende planteliv eller dinosaurer på Hyperion? Man introduserer stor og altomfattende taushet og de falske miljøprofetene bestemmer på miljøprofitørenes vegne at hele verden må høre bare på dem og all annen kunnskap bannlyses. Men en minnes hvordan det gikk både med inkvisisjonen og med Galileo Galilei.

   Svar
   • T.L.:
    » Hva gjør man når en simpelthen og ikke på noen måte klarer å plassere hverken fossilskapende planteliv eller dinosaurer på Hyperion? Man introduserer stor og altomfattende taushet »

    Forbausende? Tja.
    Men ihvertfall så spennende, og grunnleggende, at det er et sykdomstegn at vi ikke får mer informasjon og diskusjon/samtale om dette.

 • «El-bilen er ikke miljøvennlig.»

  Jo, det er den.
  Det blir mindre SMOG i byer og tettsteder. – Som har vært et problem i tiår etter tiår; som nå altså er i ferd med å bli borte.
  De lager litt mindre støy-forurensning.
  De trenger litt mindre vedlikehold, og ikke utskifting av eksosanlegg, katalysatorer, og olje.
  Drivstoffet, elektrisitet, kan produseres av den enkelte nasjon, eller den enkelte husstand noen ganger, mye lettere via, sol, vind og vannkraft; også for de landene som ikke har egen oljeproduksjon.
  Under bruk bruker elbiler 1/10 av energien i forhold til biler med forbrenningsmotor. En enorm energibessparelse hvis man ser på hele bilparken.

  Om de eksisterende bilene hadde vært el-biler, og vi gikk til utskifting for oljeforbrenningsmotorer istedetfor, hadde dette vært mer miljøvennlig?
  Om vi gikk over til hestetransport?

  «….hvor brudd på menneskerettighetene er rapportert, og opptil 40 000 barn jobber under ekstremt farlige forhold i gruvene for lav inntekt».

  Dette har lite med elbiler å gjøre. Dette er idioti og politikk , og kan overføres til mye annen produksjon også.

  Svar
  • Og hvis produksjon av batterier tar for mye resurser, kan vi altså bruke hydrogen-elektriske motorer, med 1/10 av størrelsen på batteriene.
   Hydrogen-elektrisk er riktignok ikke så energieffektive som rene batteri-motorer, men bruker allikevel 1/3 av forbrenningsmotorenes energi, og altså med betydlig mindre batteri.
   Og hydrogen kan produseres både av olje, og energi-istallasjoner f.eks. langt til havs . Og kan produsere hydrogen (-energi ) kontinuerlig, uten boring, ved hjelp av vind eller bølge.
   Og vil forhåpentlig etterhvert erstatte tung-olje for store transport- skip. – Som partikkel- forurenser mer enn hele verdens bilpark.

   Svar
  • Du er vel litt unyansert her, Frikar? Litt ulikt deg.
   Selv om jeg ser at du nyanserer deg litt i kommentar 2.

   Det er ingen tvil om at den elektriske motoren er forbrenningsmotoren langt overlegen når det gjelder effektivitet. Så sånn sett er den bedre.
   Men så er det tilførselen og lagringen av energien til el-motoren. Her begynner problemene, som ikke er løst, og som artikkelen påpeker: Gir ringvirkninger som kan være langt verre enn bruken av hydrokarbon.

   Jeg sykler hjem fra jobben hver dag og sender en vennlig tanke til alle el-bilene som passerer meg, samtidig som jeg banner stille når gamle lastebiler gjør det samme. Men dette er lokal forurensing. Globalt sett blir bildet anderledes.

   Så, ja til el-motoren og det konseptet, men se til å få gjort noe med den foreløpige teknikken rundt.

   Svar
  • Ja. det blir mindre smog og lydforurensing med el biler. Men, da disse bilene er vesentlig tyngre enn vanlige bensin/diesel biler på grunn av batteripakken, vil veistøvforurensingen bli vesentlig større. det gjelder både el og hybrid biler. I tillegg bruker veldig mange av el bilene piggdekk i vinterhalvåret. Dette på grunn av de kreftene en el motor gir. For astmatikere er dette ikke lystig lesing.

   Svar
  • Utfordringen med el.biler angående helse er bilens nnEMF/elektrosmog. Her kommer det an på hvor gode produsentene er å skjerme el./magnet feltene.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  6 desember 2022 12:59

  Elbilen er stort sett tyngre enn sin fossile motpart på grunn av batteripakken, med mange flere sjeldne mineraler, og har derfor et større fotavtrykk fra produksjon enn fossilbilen. Det betyr at den må kjøre et godt stykke før den blir mer miljøvennlig enn fossilbilen,

  Konklusjonen er at dersom man kjører lite, er fossilbil et mer miljøvennlig alternativ enn elbil, – noe som støtteordningene ikke har fått med seg.

  Svar
  • «– noe som støtteordningene ikke har fått med seg.»

   En pussighet at elbiler skal støttes økonomisk. – Altså av ALLE innbyggerne/produsentene/skattebetalerene som ikke foreløpig har tatt i bruk elbil. (- Ikke av en administrasjons-UTGIFT (‘staten’ ) som ikke produsrer noe som helst, og ikke har mere støttemidler enn det de annekterer fra innbyggerne.
   Elbil-utviklingen og salg har nå kommet i gang slik at et transportmiddel som er rimeligere i bruk ikke burde trenge støtte videre. Et fordyrende adminisrasjons- sløseri som kun en forvokst statlig administrasjon har glede av. – Eller politiske partier som vil stjele seg til et grønt stempel.

   Svar
   • «En pussighet at el-biler skal støttes økonomisk?»

    Kanskje. Men EV1 ble produsert av GM midt på 1990 tallet og hadde 250 km (!) rekkevidde. De skrinla prosjektet fordi de ble for lite inntekt på servicedeler i etterkant. Dette visste de andre bilprodusentene bare så uendelig godt.
    Derfor måtte det en kar som Elon Musk til for å filleriste hele den industriens lettere kartell-pregede virksomhet. På tide.
    At staten hjelper Musks konsept litt på veien finner jeg for en gangs skyld litt betimelig. Bilindustrien har godt av det.

 • Når vi har tyske priser på strøm og drivstoff, burde vi også ha tyske priser på biler og alkohol. Politikerne bryr seg mer om energipakker og jernbanepakker enn sine egne drittpakker.

  Svar
 • Sveits vurderer nå å forby elbiler under energikriser -og så kan en meditere en god stund over når energikrisa egentlig kommer til å ta slutt: https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/why-switzerland-want-to-ban-electric-vehicles/articleshow/96021433.cms

  Svar
  • Produser elektrisitet med den bensinen/dieselen forbrenningsbilene vil bruke, så kan bilene kjøre opptil 10 ganger lengre.
   Produser hydrogen av drivstoffet så vil bilene kjøre opptil 3 ganger lengre.

   Kanskje Sveits har blitt drukken/ for full, av i miljø- politikk?

   Svar
 • Alle Sveits sine pengar og bankar er digitale, vil dei forsvinne dersom straumen går?

  Svar
 • Tusen takk for den forklaringen. Det er plutselig mange brikker som falt på plass i hodet mitt nå, for jeg tror ikke at dinosaurer noen gang har eksistert.

  Svar
 • Dersom man skal benevne noe fossilt eller gammelt er det vel grunnlaget for drivkraften til disse «Nye» elektriske bilene fordi komponentene som benyttes i disse elektromotorene er basert på mineraler som ble dannet i en tidsalder før det noensinne vandret dinosaurer på denne jorden eller vokste ur-vekster av noen betydning 😉

  Menneskeheten bør strekke seg lenger etter ny teknologi enn nåværende før vi ødelegger overflate miljøet der vi faktisk lever og skal leve i fremtiden ! – Når man tenker på levetiden til disse elektriske bilene – 5-10 år, samt alle solpanelene, vindmøllene osv., er jeg redd får at vi får et ganske så stort problem med hvordan vi skal håndtere avfallet etter disse såkalte «miljøvennlige» giftige produktene ! Jeg er redd for at Co2 blir et lite problem i forhold til dette !

  Men det er vel ikke et nytt problem at menneskeheten lever i øyeblikkets tidsalder, – handler og lever deretter, – glemmer kunnskap og historie & ikke minst fornekter den 😉

  Vi er vel egentlig ganske så fossile, – majoriteten av miljøbevegelsen også !
  Mye av det vi erfarer i disse dager har egentlig ikke så meget med Kunnskap, Sannhet og Fakta å gjøre men den gamle synden: « Egoisme, Uvitenhet og Penger», – Den antar kun nye former, – men makten bak er de samme skallene – HUSK DET !

  Til EVA F.. Dinosaurer har nok eksistert 😉 – men jeg tviler på at de egentlig ble utryddet 😉

  God Helg 🙂
  Synn

  Svar
  • Hver gang du hører begrepet fosilt brennstoff på tv, radio eller på nyhetene blir du løyet til. Ved Genevekonvensjonen i 1892 hadde den lureste mannen innen oljeindustrien, J.D.Rockefeller betalt flere vitenskapsmenn for og kalle olje (fossil fuel) fosilt brennstoff for og indusere ideen om knapphet på denne resursen og dermed prissette den høyest mulig. Sannheten er Derimot at at olje er den nest mest utbredte væsken på jorden ved siden av vann, og regenererer raskere enn den noen gang kan bli oppbrukt. (fritt oversatt fra en amerikansk kilde jeg ikke kan huske) 🙂
   God helg 🙂

   Svar
 • Arno Mong Daastøl
  10 desember 2022 9:07

  Synn skrev om a-biotisk olje at:
  «Det er vel egentlig et tankekors og litt merkelig at uttørkede oljebrønner viser seg å være rikelig med olje igjen etter mange år .. ikke sant ?»
  Nettopp – og derfor kom mitt poeng:
  «Dette har stor betydning for norsk oljepolitikk, men som jeg erfarte – ingen i Norge er interessert, heller ikke ved NTNU i Trondheim. »
  I klartekst:
  Norske oljebrønner får stadig påfyll, fra jordens indre. Derfor er det klokt å ikke tappe ut særlig mye fortere enn påfyllingsgraden. Slike moderat uttapping villle gi mer langsvarig bruk av investeringene, og en mer stabil inntektskilde of Norge og de ansatte.

  Svar
  • «Nå blir det rot i regnskapet»

   Og ellers er det nok mye vi ikke vet enda om jorden/havet og utslipp, – som sikkert har innvirkning på klimaet. – Og som ikke er tatt med i klimakrise-tilhengernes konstruerte modell. :

   ‘ Millioner av merkelige hullHavbunnen på norsk sokkel er full av groper i ulike størrelser og fasonger. De aller fleste vitner om store gasslekkasjer fra siste istids slutt. Men fortsatt kommer nye til.
   Enkelte steder i norske havområder ligger de tett i tett på bunnen, og vi vet at det finnes flere hundre millioner av dem, .. ‘
   https://geo365.no/millioner-av-merkelige-hull/?mc_cid=03faa99e87&mc_eid=db6add3f06

   Svar
  • «Derfor er det klokt å ikke tappe ut særlig mye fortere enn påfyllingsgraden. Slike moderat uttapping villle gi mer langsvarig bruk av investeringene «

   Ja, nå er det forrentning av pengeverdiene, kapitalisme, som gjelder. Ikke fornuftig resursbruk.

   Svar
  • VI har så stort byråkrati å fóre, så tungvint måte å få gjennom prosjekter på, så mange NAV-klienter/snyltere å fø, og så mange penger å dele ut i hytt å pine at dette har vi desverre ikke råd til.

   Svar
 • «Nå blir det rot i regnskapet»

  Og ellers er det nok mye vi ikke vet enda om jorden/havet og utslipp, – som sikkert har innvirkning på klimaet. – Og som ikke er tatt med i klimakrise-tilhengernes konstruerte modell. :

  ‘ Millioner av merkelige hullHavbunnen på norsk sokkel er full av groper i ulike størrelser og fasonger. De aller fleste vitner om store gasslekkasjer fra siste istids slutt. Men fortsatt kommer nye til.
  Enkelte steder i norske havområder ligger de tett i tett på bunnen, og vi vet at det finnes flere hundre millioner av dem, .. ‘
  https://geo365.no/millioner-av-merkelige-hull/?mc_cid=03faa99e87&mc_eid=db6add3f06

  Svar
 • Hvor mye vil el-bilene redusere verdens oljeforbruk?
  Sitat: «Selv om andelen elbiler i verden skulle stige til 15 ganger det nåværende antallet, ville elbiler bare redusere globale CO2-utslipp med 1 prosent»
  Kan vi her se for oss at verdens oljeforbruk vil bli redusert med 3-4% pga el-biler?
  I tillegg kommer bruk av biodrivstoff som også vil kunne redusere verdens oljeforbruk ytterligere.

  Selvfølgelig hvis det er slik at det finnes ubegrenset med billig olje her i verden så vil ikke dette være et problem (billig her betyr relativt lave utvinningskostnader).

  IMF har en håndregel som sier at en oljemangel på kun 1% vil føre til en økning i verdens oljepris på hele 50%. Praktiske erfaringer siden finanskrisen ser ut til å stemme med dette.
  En oljepris på feks 150 dollar fatet vil kunne føre til økonomisk kollaps i verdensøkonomien.

  Svar
 • SHO:

  » En oljepris på feks 150 dollar fatet vil kunne føre til økonomisk kollaps i verdensøkonomien.»

  Og verdens penge- økonomi ( – spill) bør vi ta med en klype salt. Vi bør bry oss mer om vår egen nasjonens realverdier og arbeidskrefter.
  Gi keiserens det keiserens ( stats/penge- systemet) er , og ‘gud’ ( befolkningen/virkeligheten/altet) det ‘guds’ er.
  Og la de døde begrave de døde.

  Svar
 • »Nå blir det rot i regnskapet – El-bilen er ikke miljøvennlig» – 19 DESEMBER 2023 . . .

  Mange gode innspill fra mange gode folk her (noe som på ny bekrefter derimot.no’s absolutte eksistensberettigelse)!

  Det som imidlertid UMIDDELBART stakk seg ut (i undertegnedes bevissthet), var Synn’s utsagn:

  »Det er for mye kunnskap som er undertrykt i denne verden»!

  Sorry, jeg kan ikke dy meg, men jeg føler meg ‘hellig’ overbevist (pun INTENDED), om at hvis vi som kollektive medlemmer av den påstått ‘mest intelligente’ dyrearten (‘species’) på denne planeten, hadde greid å få bukt med – og rett og slett UTRYDDET – en av de (om ikke DEN) definitivt mest splittende [og ‘fiendtliggjørende’] faktorene som eksisterer, og som i skrivende øyeblikk har en så fullstendig absurd og dominerende ‘kraft’ i våre samfunn (og som til de grader blir illustrert i det totale VANNVIDDET som daglig utspiller seg i et s.k. »hellig land», innerst i Middelhavet), yupp; jeg snakker om menneskeskapt »Religion»!

  Utvilsomt ville UTALLIGE menneskeskapte ‘floker’ ha forsvunnet – ‘som dugg for solen’! . . .

  PS:
  I tråd med Synn’s betraktning om »kunnskap som er undertrykt» [for ikke å si BEVISST holdt skjult] ville det ha vært på sin plass om ‘noen’ f.eks. kunne fremsette en holdbar ‘hypotese’ på hvordan i all verden to små vaggende pingviner i det hele tatt rakk å ‘vagge’ seg hele den lange veien fra Antartktis – for så til slutt å vagge seg opp gangveien – for ENDELIG å kunne vagge ombord i (en allerede SPRENGFULL?) »Noa’s ark» – »i de dage»? . . .

  Jeg synes jeg ser det for meg; »Er det langt igjen???»

  https://img.freepik.com/premium-photo/two-penguins-ice-with-mountains-background_783884-2056.jpg?w=826

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tilbaketoget er forsiktig begynt i Tyskland.

En statlig nyhetskanal: Koronaskeptikerne hadde rett.

Forrige innlegg

Houtiene truer nå skipsfarten i Rødehavet.

Norge sender offiserer i stedet for å kreve våpenhvile i Gaza.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.