POSTED IN Norge

Motsetningene i Israel tilspisser seg:

En konflikt er Jerusalems status.

0
Print Friendly, PDF & Email

Rettferdig opprør i Jerusalem

Trond Ali Linstad

Redaktør for denne siden: Trond Ali Linstad trues av salafi-wahabi -  Koranen.no

Det er opprør i Jerusalem. Palestinere i hundretall demonstrerer og protesterer mot den israelske okkupasjonsmakten. Opprøret sper seg, med støttemarkeringer i Gaza. Dette er påminninger om den aktuelle situasjonen: At Jerusalem – hele Jerusalem – er okkupert og annektert av Israel! At Palestina – hele Palestina – er tatt over av Israel. Opprør er naturlig konsekvens.

Slik vil det være og bli – til Palestina er frigjort, og med en annen struktur enn det nåværende sionistiske, rasistiske Israel. Det skal vi leve med.

Jerusalem

I dag er det Jerusalem. Skal vi minne om hva som er Jerusalems legale status – om vi holder oss til internasjonale lover og regler som fastsatt av FN? Og det bør vi kanskje gjøre – også «fredsnasjonen» Norge? I anstendighets navn. 

Jerusalems internasjonale legale status

Vi går tilbake i tid. FNs Hovedforsamling – som vedtok å dele Palestina, urettmessig riktignok – gjorde dette vedtak om Jerusalem. Det er fortsatt det internasjonalt legalt gjeldende vedtak for Jerusalem, med etterfølgende relevante FN-resolusjoner for byen:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 181

«Jerusalem by skal være en corpus separatum (internasjonalt administrert sone, vår anm.) under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner.» Vedtaket er ikke blitt gjennomført, men er fortsatt det gjeldende internasjonalt legale vedtak for Jerusalems status.

golden dome

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 303

«Hovedforsamlingen, … gjentar derfor sitt mål om at Jerusalem skal bli plassert under et permanent internasjonalt styre … og bekrefter spesielt de følgende bestemmelser av Hovedforsamlingens resolusjon 181 (II): (1) Jerusalem by skal bli etablert som et corpus separatum under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner …» 

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 31/106

«Hovedforsamlingen, … Erklærer videre at alle lovgivende og administrative tiltak truffet av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer og forflytning av befolkning, som har til hensikt å endre den legale status av Jerusalem| er ugyldige og kan ikke endre denne status.»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 252 (1968)

«Sikkerhetsrådet, … Anser at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som tjener til å endre den legale status til Jerusalem er ugyldige og kan ikke endre den status; Inntrengende oppfordrer Israel til å gjøre om alle slike tiltak som allerede er truffet og omgående avstå fra videre tiltak som bidrar til å endre status av Jerusalem;»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 267 (1969)

Dome of the Rock, Jerusalem

«Sikkerhetsrådet, … … Kritiserer på sterkeste vis alle tiltak som er gjort for å endre status for byen Jerusalem; Bekrefter at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel i den egentlige mening å endre status til Jerusalem, inkludert ekspropriering av land og eiendommer på det, er ugyldige og kan ikke endre dets status; Inntrengende oppfordrer på nytt Israel til omgående å gjøre om fra alle tiltak truffet av det som kan bidra til å endre status til  Jerusalem by, og i fremtiden avstå fra all virksomhet som kan ha slik effekt;»

Legalt palestinsk opprør

Jerusalem er okkupert by – av Israel! Israel eksproprierer land og eiendom. Forflytter urettmessig befolkning – palestinere/arabere ut av Jerusalem og jøder inn i byen. Israel iverksetter lovgivende og administrative tiltak for å beholde Jerusalem – gjøre okkupasjonen varig. Og har faktisk – i strid med all internasjonal rett – innlemmet Jerusalem i Staten Israel. 

Det er opprør i Jerusalem! Det er rettmessig og riktig. 

Forsidebilde: Mor Shani

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konspirasjoner og konspirasjonsteorier.

Russiagate var en konspirasjonsteori.

Forrige innlegg

Trangboddhet og fattigdom som koronaårsak:

Motbevises — det er kultur og sukkersjuke

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.