POSTED IN Klima, Miljøpolitikk

Morten Jødal:

Hvorfor brenner det mindre?

0
Print Friendly, PDF & Email

Vi har alle sett grafikken som viser en nedgang i skogbranner gjennom de siste tiårene. Reduksjonen har vært på noe slikt som 25 prosent gjennom en periode på hundre år.

Branner skjer i områder med trær og busker. Her dannes det brennbart materiale. Men, det skjer også noe annet – som er meget interessant. 

De siste årene har forskere sett på sammenheng mellom CO2-mengder i atmosfæren, og fuktighet i skogbunnen. Planter reagerer nemlig meget positivt på økt CO2-innhold i luft.

Antallet branner har falt globalt med 25% de siste 100 år

 På undersiden av alle blader har planter spalteåpninger, kalt stomata. Gjennom disse skjer gassutvekslingen. Her kommer CO2 – altså livets gass – inn, og den er utgangspunktet for alt liv på kloden: Fotosyntesen. 

Med mer CO2 i lufta trenger plantene færre stomata, eller de holder dem åpne i kortere perioder. Det innebærer at planter i en mer CO2-rik verden bruker mindre vann. Effekten er markant. De kan vokse i tørrere omgivelser, men når CO2-mengden øker, innebærer det også at skogbunnen holder seg fuktigere. I fuktig skog brenner det mindre.

Mange forskere, særlig i Canada, mener derfor nå at det er økt atmosfærisk CO2 som kan forklare nedgangen i skogbranner omkring på kloden. Skogbunnen tørker ikke så lett opp i en verden som er gunstigere for planter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jan Herdal:

Vindkraftfiasko i Japan.

Forrige innlegg

Noen fremstiller CO2 som giftig:

Det er å snu sannhet til løgn!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.