POSTED IN Korrupsjon

Mordet på Olof Palme:

Stod Boss, CIA og SÄPO bak?

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

De er nå  over 36 år siden Sveriges statsminister Olof Palme ble drept (28 februar 1986) i Stockholm. Denne artikkelen har vært publisert 4 ganger tidligere på derimot.no. I dag er den hyperaktuell i og med at drapsvåpnet til Olof Palme angivelig er funnet og og den antydes at løsningen på gåten står foran et gjennombrudd.

Jeg tror vi står over enda en cover-up operasjon for å få saken ut av verden. Helt sentrale maktpersoner i Sverige er ikke interessert i noen oppklaring. Vi republiserer denne gamle artikkelen fordi drapet ikke er oppklart og vi tror det fortsatt er mulighet for å få dette til.

Knut Lindtner

MORDET PÅ OLOF PALME

Av Steinar Åge Brenden.


Denne artikkelen er en forkortet utgave av en lengre artikkel om det samme tema. Forfatteren har nå publisert et stort hefte om temaet: Skuddene på Sveavägen, som på en langt grundigere og mer inngående måte tar for seg dette uoppklarte mordet i Sverige. Mordet angår egentlig alle mennesker fordi det var mordet på en fremtredende venstreorientert og demokratisk innstilt statsleder – og i vårt naboland. Det er all grunn til regne som sannsynlig at det var politiske motiver som lå bak dette drapet. At etterforskningen ble kjørt i grøften ved å rette fokus i helt feil retning er en del av det hele.

Olof Palme ble skutt ned og drept på åpen gate i Stockholm sent på kvelden 28.februar 1986. Meldingene om drapet kom som et sjokk på mange. Det skulle utvikle seg til et traume og mareritt for Sverige. Hendelsen henger som en skamplett over politi og rettsvesen til denne dag. I 2016 var det 30 år siden forbrytelsen ble begått.

Hva var det som førte Palme – saken ut på viddene? Det var en rekke ting som vi her skal belyse noe av. I dag kan vi med stor sikkerhet si at mordet aldri blir oppklart. Det vil si, ikke fullstendig oppklart. Dette til tross for at det er den største mordutredning i verden. Den er større enn JFK- og Lockerbie – saken.

Flere offentlige kommisjoner (4) har gransket etterforskningen. Blant de ting som er påpekt er følgende:

1. Etter drapet ble riksalarm sendt ut altfor seint. Utfartsårer fra Sverige ble ikke sperret.
2. Politiets alarmsentral somlet i startfasen slik at morderen fikk et forsprang på 3 – 4 minutter fra åstedet. Deretter unnlot den samme alarmsentralen å organisere morderjakten slik de skulle.
3. Åstedet ble ikke undersøkt av kriminalteknikere slik det skal gjøres.
4. Det nærmeste området rundt åstedet ble ikke gjennomsøkt forskriftsmessig og grundig nok (eksempelvis ved ”dørbanking”).
5. Det ble produsert et fantombilde av morderen laget på sviktende premisser.
6. Ingen kompetent etterforsker ble satt til å lede arbeidet.
7. Mange viktige spor, tips og vitnemål ble ignorert.
8. Store ressurser ble satt inn på å etterforske personer uten tilknytning til mordet.
9. Det ble arrangert en konfrontasjon med Lisbeth Palme 2 ¾ år etter mordet, der Christer Pettersson skilte seg ut i oppstillingen.
10. Mordet var varslet, men dette ble ignorert.
11. Beskyttelsen rundt Palme var bygd ned. På drapsdagen var han uten beskyttelse i det hele.

Dette er bare noe av bakgrunnen for tragedien og til fiaskoen i etterforskningen.

Et spor har dukket opp i svenske presse flere ganger. Et gammelt spor – ”politisporet”. Krefter innen svensk politi var krefter bak drapet. Dette er sannsynlig. Før nevnte professor Persson, tror at personer med tidligere tilknytning til statsministerens egen livvaktsstyrke var innblandet. Dette var altså folk i sikkerhetspolitiet, SÄPO. Men komplottet hadde forgreninger utenlands. Mest sikkert til Sør – Afrika. Dette kom frem i 1996, under avhør i sannhetskommisjonen etter sammenbruddet av apartheid – regimet. Ut fra forhåndsvarsler er det også skjellig grunn til å mistenke CIA.

Mordet var varslet

Det finnes to velkjente, og bekreftede, varsler om et forestående attentat mot Olof Palme. Det første kom 8.februar 1986. Denne dagen oppgav en mann av russisk-jugoslavisk utspring, Ivo von Birchen, at CIA – agenten Charles Morgan noen uker tidligere hadde prøvd å leie ham for å myrde Palme. Von Birchen fortalte dette til en tjenestemann ved borgerrådet i Stockholm. Historien ble senere bekreftet av både tjenestemannen og hans overordnede.

Von Birchen kontaktet også sikkerhetspolitiet SÄPO og fortalte om Charles Morgan. Dette bekreftes av sikkerhetspolitiet, men sier at dette skjedde først etter mordet.

Knapt to uker senere, den 20.februar 1986, bare vel en uke før drapet, innleverte en velkjent høyreekstremist Anders Larsson et brev med teksten ”Olof Palme død” både til det svenske utenriksdepartementet og til regjeringskanselliet Rosenbad. SÄPO vet om både Larsson og varselet, men foretar seg ingenting. Til tross for at det fantes graverende opplysninger om Larsson. Larsson blir ikke engang avhørt.

De befordrer ikke sin viten til politiet som etterforsker drapet. Larssons advarsel kommer først Palmeetterforskerne i hende 15.august 1987! Larsson avhøres da for første gang, men tilsynelatende mest for pliktens skyld. Etterpå glir saken ut i ingenting, slik det meste gjorde i denne saken.
Det som gjenstår er dette: Flere personer visste om konspirasjonen, deriblant Anders Larsson. Han får kalde føtter og gir et forvarsel. SÄPO viser lemfeldighet ved å toe sine hender og gjør ingenting. Dessuten lyver de. Dermed er de medskyldige.
Sør – Afrika
Alt 11.mars 1986, fikk svenske mordutredere opplysninger om at sørafrikanske agenter kunne tenkes å stå bak drapet. Dagen etter skrev den svenske FN – ambassadør Anders Ferm et memorandum der han beskriver hvordan Sør – Afrika hadde motiv for å myrde den svenske statsminister. Palme hadde i tiden før attentatet trappet opp sin kritikk av apartheid. Det ble avholdt en konferanse av ANC i Stockholm der Palme holdt en av sine mest flammende taler. Dette var få dager før han ble myrdet. Det er grunn til å tro at sørafrikanske agenter fra deres hemmelige tjeneste (BOSS) på dette tidspunkt var på plass i Sverige. BOSS og CIA hadde tette bånd. Tilbake i 1962 var det tips fra CIA som gjorde at Nelson Mandela ble pågrepet og plassert nær i 30 år på Robben Island.

Høsten 1996 forklarte sørafrikanske agenter seg for Sannhetskommisjonen, som var nedsatt for å ta et oppgjør med fortiden. Flere av disse, blant dem Peter Caselton, sa da at det var Sør – Afrika som stod bak Palme – mordet. Han navngav drapsmenn som hadde vært i Stockholm og inngått i komplottet To navn som oppgis er Craig Williamson, samt en agent Coeetze. Disse skal ha vært i Stockholm 28.februar 1986. Williamson er mistenkt for i tiden før mordet å ha spanet på Palmes leilighet i Gamla stan.

Opplysningene førte til at temperaturen rundt drapet steg. Svenske etterforskere ble tvunget å ta turen til Sør – Afrika. Dette synes å være bare for syns skyld. De syntes å komme tomhendte hjem. Så må vi spørre: Hvilken interesse hadde sørafrikanske agenter i å ljuge på seg drapet av Olof Palme? Svar: Selvsagt ingen!

Det er også grunn til å regne med at CIA gjennom Sør – Afrika (BOSS) var involvert i drapet på Palme.

Opplegget rundt mordet på Olof Palme var klassisk:
Det fantes motiv(er), mordet ble varslet, samtidig blir sikkerhetstiltak rundt Palme lempet på eller forsvinner helt. Dermed kan Palme forlate sin bolig og spasere ut i Stockholm der morder(ne) ligger og venter.

Desinformasjon

Det ble lagt ut mye desinformasjon i Palme – etterforskningen. Sentrale stikkord er Gunnarsson, PKK og Christer Pettersson. Gunnarsson og Pettersson var ”ensomme galninger” som man prøvde å legge drapet på. PKK var likedan en hendig organisasjon å legge skylden på, uten nødvendigvis å peke ut noen bestemt morder. Behandlingen av Gunnarsson var kritikkverdig. Han kunne ikke knyttes til drapet på noen måte. Likevel hadde han politi etter seg i tre år. Til slutt reiste han til USA der han blir myrdet. Det fantes ingen spor som pekte mot PKK. Alt sammen var spinn og fantasier i Hans Holmérs hode.

Saken mot Christer Pettersson er hinsides alt. Både bevisførsel og vitneførsel ligner ikke grisen. Pålitelig vitneførsel fra åstedet og kinoen Grand viser at Pettersson ikke kunne være gjerningsmann. Han er heller ikke identisk med den såkalte ”Grand – mannen”. At det ikke er Pettersson finnes av å se på mistenktes klær, lue og andre kjennetegn. Christer Petterson brukte aldri frakk, han brukte aldri lue og han hadde ikke briller. Disse tre enkle ting utelukker Christer Pettersson som gjerningsmann. Noe svensk politi så bort fra. De bygde opp påtale ut fra helt verdiløs utpeking fra Lisbeth Palme (Hun var naturligvis i sjokk og hadde panikk). Samt fra notoriske forbrytere, alkoholister, narkomane og psykopater. Svensk politi er som vi vet høyrevridd. I tillegg viser Palme – saken at de er inkompetente. Og hva som verre er, de er også korrupte!

Christer Pettersson ble dømt i tingretten i august 1989. Dom: Livsvarig fengsel. (3-2 blant dommerne). I november 1989 frikjennes Pettersson i hovretten. I samband med frifinnelsen uttaler domstolen: Identifikasjonene er ikke pålitelige. Dessuten er Pettersson uføretrygdet og misbruker både sprit og narkotika. Dette taler imot at han skal begå en slik kriminell handling som den aktuelle. Han har ingen motiver for noe slikt. Så vidt bekjent har Pettersson aldri gjort seg skyldig til den slags type vold som det her er tale om.

Et krav fra riksadvokaten om reisning av saken i Høyesterett i 1997 avvises.

Med vedtakene i hovretten og i Høyesterett forhindres et justismord.

Hva kan ellers sies om Christer Pettersson som mulig gjerningsmann? Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter han til gjerningen. Han hadde ingen våpen og var ikke vant til å bruke slikt. Alle påståtte observasjoner av Pettersson ved åstedet er påfunn i ettertid. Eller er loddrett løgn. Sist men ikke minst: Pettersson hadde ikke kapasitet til å begå forbrytelsen.

Mange tror at Christer Pettersson er morderen. Dette vet vi er en feilaktig oppfatning. Det er løgn satt i omløp av svensk politi, rettsvesen og journalister.

Involverte
Hvem drepte Palme? Sør-Afrika (BOSS) var involverte, CIA var involvert (gjennom BOSS), svenske SÄPO, og enkelte ekstreme høyreelementer innen annet svensk politi var involvert. Det er i ettertid belyst, at svenske politimenn i årene 1981 – 87, hyppig besøkte og ferierte i Sør – Afrika. Seks politimenn fra Stockholm ble i denne sammenheng identifisert. Her er vi kanskje nær kjernen i komplottet.

Spor

Det svenske TV – programmet Striptease intervjuet 27.april 1994 en viss Karl Bäck, tidligere generalsekretær i Sivilforsvarsforbundet. Bäck kunne fortelle at han kort etter mordet ble kontaktet av en person som oppholdt seg i England. Denne personen oppgir at følgende står bak mordet: En konspirasjon av svenske forretningsmenn, sørafrikansk sikkerhetstjeneste og noen tilknyttet SÄPO. TV – programmet medfører et formelt politiavhør av Bäck. Han opplyser da at mannen i England som tok kontakt var britisk statsborger. Han hadde sine opplysninger fra den britiske etterretningstjeneste MI6. MI6 pekte på Sør-Afrika, SÄPO og andre svenske politimenn.

Myter

Den såkalte Palme – gruppen som etterforsker mordet er ikke nedlagt. Det de i dag gjør er å arkivere tips som stadig drypper inn om mordet. Å tro på en oppklaring er som å tro på julenissen. Grunnen til dette bunner i ting vi har påpekt. Det er bekvemt å rettsforfølge en tung rusmisbruker fra Rotebro, en forstad til Stockholm. Og etterpå bygge opp under myter som holder oppfatningene ved like. (Christer Pettersson døde høsten 2004).

Et scenario

Hva skjedde egentlig den 28.februar 1986?

Grand kino i Stockholm

Olof Palmes leilighet i Gamla stan er holdt under oppsikt en stund. Om kvelden fredag 28. februar blir han og hustruen skygget fra leiligheten til Grand kino. Når statsministeren skal skytes vurderes fortløpende. Noen mulighet byr seg ikke før Palme går inn i kinosalen. Under filmen ”Brødrene Mozart” holdes kinoen under oppsikt av konspiratørene. Den såkalte ”Grand – mannen” som flere har sett, er med i konspirasjonen. Han er ikke morderen, men en av hans medhjelpere.

Konspiratørene er utstyrt med walkie – talkie og holder hverandre orientert om statsministerens bevegelser (Flere observasjoner av personer med walkie – talkie ble gjort). Da Olof og Lisbeth Palme tar farvel med sønnen Mårten og hans forlovede utenfor Grand – kinoen kl 23.15 har Olof Palme om lag 6 minutter igjen å leve.

Konspiratørene observerer at ekteparet Palme går sørover på Sveavägen. Igjen blir de skygget. Det snakkes i walkie – talkie. En skarpskytter posisjoneres ved Dekorima – hjørnet i krysningen mellom Sveavägen og Tunnelgatan. Kl 23.21 går skarpskytteren kloss opp i ryggen på Palme og avfyrer et skudd. Det er presist avlevert, treffer vitale indre organer (hovedpulsåre, luftrør og ryggsøylen), slik at det er dødelig. To sekunder senere avfyres skudd nummer to mot Lisbeth, men dette bare streifer målet.

Skuddene er mest sannsynlig avfyrt fra en Smith og Wesson kaliber 0.357. Kulene som brukes er metallbrytende, de kan trenge gjennom en skuddsikker vest. Dette peker mot en profesjonell gjerningsmann og et godt planlagt mord.

Deretter småløper morderen inn i Tunnelgatan, videre opp en trapp til Brunkebergsåsen, og så inn i David Bagares gata. Her forsvinner de sikre spor etter mannen.

Hvem skjøt? Mannen er svensk, tidligere ansatt i SÄPO, eller i politiet. Han er lommekjent i Stockholm. Trolig har han en dekkleilighet nær åstedet, kanskje i David Bagares gata. Der søker han tilflukt etter mordet (kanskje i flere døgn). Mannen handlet etter oppdrag fra BOSS/CIA. Morderteamet var ikke stort, trolig 3 – 4 mann.
Som en konklusjon: Mordet var uvanlig presist og profesjonelt utført.

Referanser: Kari og Perrti Poutiainen: Inuti labyrinten 1995. Jan Bondeson: Blood on the snow 2005
Karl N. Alvar Nilsson: Ondskan, hatet, mordet 2001
Gunnar Wall: Mordgåtan Olof Palme 2010 Elving Gruvedal: Den slutliga sanningen om Palme – mordet 2010
Professor i kriminologi Leif G.W. Persson har skrevet om mordet, men i romanens form: ”Mellom sommerens lengsel og vinterens kulde – en roman om en forbrytelse” 2002. Norsk utgave 2004.
23. feb. 2016

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Eller er det likheter mellom Palmedrapet, og ABB- galskapen?
  Pame var ikke bare negativ til aparteid i Sør-Afrika, men også Israel ( Og deres interesser i Sør-Afrikas store resurser og geopolitiske plassering, – som nå Kina har overtatt heldigvis.)
  Regjeringskvartalet/Utøya/AUF var negative til Israels ekspansjonspolitikk.
  Advarsler, begge handlingene?

  «1. Etter drapet ble riksalarm sendt ut altfor seint. Utfartsårer fra Sverige ble ikke sperret.
  2. Politiets alarmsentral somlet i startfasen slik at morderen fikk et forsprang på 3 – 4 minutter fra åstedet. Deretter unnlot den samme alarmsentralen å organisere morderjakten slik de skulle.
  3. Åstedet ble ikke undersøkt av kriminalteknikere slik det skal gjøres.»

  Politihelikopter som ikke virket, ingen reell etterforskning av viktige vitnebeskrivelser om flere aktører, og hvorfor, – utenom barndom/galskap/ «høyreekstremisme».

  Svar
 • At politimyndighetene med Hans Hollmer i spissen har delaktighet er det ingen tvil om.
  Hva folk sjelden tenker på er at ledelsen i politiet er aldri politifolk men politikere. Dem skal forstå politikernes ønsker og gjøre disse tilfreds.
  Og siden dengang har da hele Sverige blitt havarert av korrupte politikere med mediafolk. Er det noen som vil frikjenne det svenske politiske aristokrati fra dette drapet?
  Antagligvis vil akkurat dem det, slik at teorier som sørafrika sporet kommer opp igjen. Alt som peker bort fra Sverige er bra.
  Apartheid styret i SA var naivt. Dem var mer som oss og gikk rett inn i fella med fredspris og mandela. Mandela den store rause velgjører og den forsonende fader (Iflg msm) startet folkemord mot hvite bønder for å fjerne livsgrunnlaget deres og ellers maltrakterte staten til det uigjenkjennelige. Disse skulle visstnok ha hatet Palme – ???

  Men hvis en president gjør noe som er veldig feil etter planen fra dem som har arrangert å få inn vedkommende, så er det stor sannsynlighet for at nestemann blir gjort klar for jobben av dem som vet hva som skal skje,
  I sverige overtok Ingvar Carlsson, en som ikke har bemerket seg med mye annet enn Sveriges medlemskap i EU.
  https://no.wikipedia.org/wiki/Ingvar_Carlsson
  https://sv.wikiquote.org/wiki/Ingvar_Carlsson

  Det er all grunn til kikke etter forandringene i sosialist partiets styre etter Palmes død. De økonomiske problemene som Sverige havnet i.

  Svar
 • Ola Henriksen
  2 mars 2018 9:15

  «..at CIA – agenten Charles Morgan noen uker tidligere hadde prøvd å leie ham for å myrde Palme. Von Birchen fortalte dette til en tjenestemann ved borgerrådet i Stockholm. Historien ble senere bekreftet av både tjenestemannen og hans overordnede.»

  Dette burde vel være vel så viktig som drapet?

  Svar
 • Svar
  • Ola Henriksen
   3 mars 2018 10:10

   !

   / På 70-talet var Willam Colby chef för CIA. Han dog 1996 enligt officiella uppgifter i en båtolycka. ”William Colby hade bygget upp Natos hemliga arme (”Stay Behind”, Gladio) i det neutrala Sverige,” sa Baab. ”Han hade kontakter till Sverige fram till sin död. En av dessa personer var en CIA-man, medlem av ”Stay Behind” liksom den första utredaren i mordet på Palme”. /

   Svar
 • I dag, 12 april 2018 har Klassekampen en ny artikkel om Palme drapets sørgelige etterforskning av Alf Skjeseth
  – Skandale uten ende , «tunnelsyn dominerte og politiet har konsekvent sparket nedover»
  det var vel poengene han hadde. Hva skal man tro om dette lille stykket ? Hva er det de vil med å skrive dette? Løsningene som kommer er da det som jo journalister synes er moderne, at man skal skylde på politiet. (For det får vinklingen bort fra deres egen overlagte udugelighet.)
  At man skulle ha etterforsket Hans Holmer er ikke tenkt på. Når etterforskningen så tydelig er sabotert er det en som tydelig har ansvar, sjefen.

  Heller ikke er det noen som kommer med motiv. Av de mere generelle ser jeg at Oluf Palme kan beskyldes for å ha tatt sosialismen på alvor. En annen ting er at han, den frekke statsminister, antagligvis har trodd på selvstyre.
  Her er ihvertfall en blogger som kikker på Hans Holmer:

  http://www.jallai.se/2011/12/vad-gjorde-hans-holmer-kvallen-da-palme-mordades/

  Svar
  • Her er enda en god artikkel som dreier seg om Holmers venn Ebbe Carlsson, forlags redaktør og som var den som absolutt ville følge opp dette kurdiske PKK sporet som Holmer mente var det eneste riktige.
   Her er mere muffens som det burde ha vært gravd dypt i. Disse horegreiene inkl. mindreårige er typisk stoff som gjør politikere korrupt via utpressing.

   Ebbe Carlsson går igen
   http://www.alba.nu/sidor/18722

   Svar
   • Ola Henriksen
    12 april 2018 20:31

    Ja, forunderlig ( eller noe annet) er det når det legges lokk på hendelser.
    Enten det er er Holocaust og dets «dødsleire»- lusemiddel- gass-angrep , årsaken til invasjonen i Irak, «vår» Libya-krig, nedskyting av flyet over Ukraina,eller som dagens gassangrep i England eller i Libya. ( for å nevne noe.)
    Det forunderlige er altså ikke lokket, men at vi GODTAR at det legges lokk på all etterforskning. Så gjenstår bare propaganda, løgner og tro.

    Når det gjelder Palma-drapet synes jeg dette er mest forunderlig:

    «CIA – agenten Charles Morgan noen uker tidligere hadde prøvd å leie ham for å myrde Palme. Von Birchen fortalte dette til en tjenestemann ved borgerrådet i Stockholm. Historien ble senere bekreftet av både tjenestemannen og hans overordnede.»
    Dette burde vel være vel så viktig som drapet?»

   • Ja det er viktig, men de vil jo bare dekke det til. Det kan være at polis teorien stemmer, at det var en polis som endelig hadde fått jobben, men som var annerledes enn de fleste tenker.

    For her er en tredje vinkel, en helt annen historie, men som forklarer Lisbeth Palmes snodige oppførsel drapsnatten og i ettertid. Oluf led av hiv/aids (i beste homoangst tiden) pluss han så en enda større skandale nærme seg og ville hoppe av, så drapet ble fingert, ved hjelp av skuespillere. Obduksjonen er blitt hemmeligstemplet til 2050. Ebbe Carlsson døde av Aids i 1992, og Hans Holmers dødsårsak lures det fortsatt på. At det dreide seg om en lengre sykdomsperiode ala Aids er kjent.

    Oluf P. Skal på slutten ha hatt ei Rothschild som elskerinne, og det er ikke noe en godtroende sosialist får oppleve, slikt er for de informerte.

    Om dette stemmer, hvilket jeg har begynt å tro på, fordi det er slik den sjofle hoffadeln opererer, med spill for galleriet og falske flagg ops vil det være selvfølgelig at svensk etterretning har stått til tjeneste. Men det er ett spor av lik i ettertid som er mere rystende enn Palmes død og som ikke skrives mye om, men her nevnes det. Derfor burde saken vekke mere oppmerksomhet og engasjement for å forhindre nye slike tilfeller.

    Veldig lesbart med kommentarer.

    https://parnassen.wordpress.com/2017/05/26/teatermordet-pa-olof-palme-sossarna-seglar-med-lik-i-lasten/

   • Ola Henriksen
    13 april 2018 21:16

    Ja, ja om dette var et plott med hele Palme-familien involvert pga. AIDS og elskerinner, familie-hemmeligheter og desslike, så får det være det. Hvil i fred. La de døde begave de døde. 😉

    Men jeg gjentar:

    ««..at CIA – agenten Charles Morgan noen uker tidligere hadde prøvd å leie ham for å myrde Palme. Von Birchen fortalte dette til en tjenestemann ved borgerrådet i Stockholm. Historien ble senere bekreftet av både tjenestemannen og hans overordnede.»

    Dette burde vel være vel så viktig som drapet? «

 • Hvile i fred?
  Ja, om Palme så sin egen personlige Treholt sak komme så er det kun ett sjofelt drap på mannen som kan få alle rykter til å stilne. Det er og var den eneste løsning på de problemer som også kunne bli til en stor belastning for partiet. Det kunne fjerne en storm. Dette var i tiden da landsforræderi var kriminellt og det også i særklasse. Nei Palme skal ikke hvile i fred. Han døde ikke i 86. Han ble drapsnatta fløyet bort, mens Lisbeth hans kone satte igang med tullball som å peke ut Christer Eriksson – som fikk sitt liv ødelagt.

  Anders Jallai har skrevet boka Landsforræderen om Olof Palme, og her er side fra bloggen hans om dette sporet.
  http://www.jallai.se/2011/04/palme-misstankt-landsforradare/#idc-cover

  Men det er mange andre som har skrevet om dette, bare søk olof palme hans pluss spion.

  Ola – har du selv noen ideer om hvorfor CIA sporet er så viktig?

  Om Christer Eriksson har nrk skrevet nylig, og det viktigste er vel hvor mye penger han fikk for å delta i media, samt at politiet brukte mye penger for å få de svarene de ønsket.

  https://www.nrk.no/dokumentar/xl/soppelsekkene-som-kaster-nytt-lys-over-palme-drapet-1.13982718

  Svar
  • Ola Henriksen
   14 april 2018 19:19

   «…har du selv noen ideer om hvorfor CIA sporet er så viktig?»

   Det er alltid viktig/alvorlig når et lands etteretningsorganisasjon/ledelse prøver å drepe andre land sine valgte ledelse.
   Selv om vi begynner å bli vant med at Israel/USA gjør slikt.

   Svar
 • Ola Henriksen
  2 september 2018 19:04

  Palmemordet var nok et politisk mord. Derfor er det ikke oppklart.
  Og derfor kommer det nye «avsløringer» for å dekke til :

  https://www.dagbladet.no/nyheter/palme-drapet—alt-stemmer-mye-mulig-det-var-stig/70161193

  Og:
  http://derimot.losi.no/israel-bekrefter-na-vi-vil-gjennomfore-statsdrevne-snikmord/

  Svar
 • Ola Henriksen
  3 september 2018 0:33

  Konspirasjonsteori.
  Men dessverre er verden og disse bakmennenes Mossad så gale at det er naturlig å tenke/frykte slikt.

  https://www.aftenposten.no/norge/i/xRkRzV/WikiLeaks-medarbeider-meldt-savnet-i-Bodo

  Svar
 • Palme ble ikke drept, dette er det nærmeste jeg har sett noe komme til bånns i saken.
  https://parnassen.wordpress.com/2017/05/26/teatermordet-pa-olof-palme-sossarna-seglar-med-lik-i-lasten/

  Men her mere fantastisk stoff. Hvem var Palme eller hva slags familie er det han kommer fra?

  https://www.scribd.com/document/159499464/OLOF-PALMES-SLAKT-NAZISMEN-BANKERNA-TJUVARNA

  Det ser ut som han kommer fra en høytstående jødisk infiltrasjons slekt med sterke spor til Nazisme og det meste annet. Hans morfar lærte opp Alfred Rosenberg, Hitlers raseideolog, og slike folk er det du kan lese om i ovenstående link, så som Max Erwin von Scheub-ner-Richter som fingerte det beryktede og falske attentat mot Hitler – Beer Putch. Alle de spionene i familien hinter sterkt til at Palme var vant til å tenke i falsk flagg ops, at han fingerte sin egen død blir bare selvfølgelig. Han døde nok på en Rothschild herregård med mil av jord og parker bak høye murer. Ingen grunn til å hvile i fred.

  Svar
  • Ola Henriksen
   5 september 2018 19:58

   Spennende,… men.. allikevel vanskelig å tro. (?)

   Fra din første lenke:

   «Man har attackerat sanningssökare på bred front och sanningen om Olof Palme har sitt pris. Och så listar han upp namnen bl a:
   Carl-Fredrik Algernon – knuffad framför ett tunnelbanetåg 1987
   Nils Bejerot – professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.
   Elias Bengtsson – Palmes mångårige privatläkare. Han ville se obduktionsprotokollet för att kunna fastställa dödsorsaken och avsluta sin akt. Nekades av polis och obducenten Kari Ormstad. Sannolikt hade han kunnat berätta en hel del om Palmes hälsa. Han kan ha mördats.
   Rolf Dahlgren – Holmérs privatchaufför och polisinspektör dog en mystisk död.
   Gösta Söderström – första polis på mordplatsen. Han trakasserades av sina kollegor för sina vittnesuppgifter. Hittades död i bostaden. Det är inte uteslutet att ”man” bragte honom om livet. Han blev 82 år.
   Tage Tuvheden – utsatt för flera allvarliga mordförsök, gasatttack, hot, inbrott och stöld. Hade kunskaper om Olof Palmes hälsa redan 1985.»

   Svar
 • Et argument mot at det var en organisert gruppe (konspirasjon) er at OP aldri hadde livvakter hjemme.
  Slik kunne man, de som da visste om dette i politiet, enkelt ha tatt dem av dage der.
  Men – ville det være for innlysende at det da var noen som kjente til mangel på livvakter?

  Svar
 • Tor Larsen
  1 mars 2021 9:26

  Fint at Derimot publiserer de mest talende artiklene på nytt. Mordet på Olof Palme var bare ett av de få omtalte i det uendelige gartnerarbeidet som de hemmelige tjenestene bedriver. Filmtittelen «The Constant Gardener» kommer alltid for meg i lignende saker fordi det dreier seg om å plante og så, gjødsle, luke og om å høste. Man behøver ikke å være rik og berømt hverken for å bli gjødslet eller luket, men aktiviteten er alltid i en eller annen ansett viktig hensikt slik som de to antatte forsøkene mot undertegnede i forbindelse med 2011-angrepet på Libya. Dagbladet hadde nemlig ennå kommentarfelt og det høvde seg sånn at undertegnede ble den aller første som der gav de (fortsatt) rette opplysningene om hva som egentlig foregikk.

  Om mordet på Palme så behøver ingen å spekulere i hva og hvordan. Forutsatt at Palme virkelig ble myrdet da, for familien Palmes oppførsel etter mordet var mildt sagt bemerkelsesverdig. Ole Dammegårds to binds verk «Statskupp i Slow Motion» refererer til Svenska Poliskårens egne loggbøker. Bare de beviser i fullt monn at politiledelsen og politielementer som «Basebolligan» var dypt involverte.

  Svar
 • Thor Olav Brattensborg
  3 mars 2021 14:55

  ja, hva dere skriver her er bare tøv og fanteri. dere vet like godt som jeg at mordet omsider ble oppklart i juni 2020, og det er svært liten tvil om morderen, nemlig avdøde Stig Engstrøm. Men det var et lite antiklimaks fordi nok en gang er det den enslige drapsmannen som er på ferde. I 2017 skapte man nemlig en ny etterforskningsledelse som konkluderte 3 år senere. Jeg har lest Gunnar Walls kompliserte bok , men jeg tror ikke at han nevner Engstrøm MVH Thor

  Svar
 • Danielle21
  23 mars 2021 1:53

  ­R­­­e­­g­­i­s­­t­r­­e­­r d­­­e­g o­g k­l­­a­­s­­s­i­f­i­­­s­e­r m­­­i­­n u­­­n­­g­­e s­e­­x­­y f­i­­­t­­­t­­­e ­­­-­­ http://photo0491175.e17.club

  Svar
 • Steinar Åge Brenden, Oslo
  18 mai 2024 12:28

  Stig Engstrøm «Skandiamannen» ble av svensk påtalemakt 10.juni 2020 utpekt som Olof Palmes morder. Engstrøm hadde da vært død i 20 år. Dette var et nytt halmstrå for å kunne si at Palmemordet var oppklart. Noe det ikke var. Alt samme dag hadde professor i kriminologi Leif G.W. Person sagt at det påtalemakten hadde kommet med «var en stor besvikelse». En annen kommentar var at i en rettsal ville ikke materialet holdt til en varetektsfengsling.
  Dette var bare Christer Pettersson i reprise. Et nytt halmstrå for svensk påtalemakt.
  Engstrøm var en alkoholisert rabulist. Og han var svært kjendissøkende. Det var en ny «ensom galning» som skulle ha handlet på eget initiativ. Hans egen familie hadde følgende å si: «Han eide ikke styrken».
  Motivet i Palmedrapet var politisk. Slik drapet på JFK i 1963 var det. Det er ellers likheter mellom de to drapene: Det var begge henrettelser på åpen gate.
  Dagens svenske sikkerhetspolitikk ville ellers fått Palme til å snu seg i grava. Det er en skam.
  For de som vil lese mer om Stig Engstrøm finns boka: «Den osannolika mørdaren» Filter forlag 2018. Forfatter Thomas Pettersson.
  Om Engstrøm skulle ha noe med drapet på Palme å gjøre måtte det i tilfelle være som en del av konspirasjonen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

RU dro opp et interessant spørsmål:

Hvem er «terrorister»/ «krigsforbrytere»?

Forrige innlegg

Jens Stoltenberg har tenkt.

Våpen er veien til fred!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.