POSTED IN FN, Klima

Modeller til besvær

Jorden er flat i FNs drivhusmodell.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Petter Tuvnes, siv. ing og klimarealist

Det er gått under radaren i over 30 år i klimadebatten at modellen som liksom skal forklare ”drivhuseffekten” er basert på en modell hvor jorden er brettet ut til en flate og solen er gjort ”kald”, slik at man må bruke en drivhusteori for å forklare hvorfor gjennomsnittlig global temperatur er på ca. 14 – 15 °C (287 -288 °K, Kelvin). Figuren nedenfor er hentet fra FNs klimapanel IPCC sin rapport AR5, WG1, s. 181, fig. 2.11 (2013).

Figur fra UN IPCC report AR5, WG1, p. 181, fig. 2.11

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/observations-atmosphere-and-surface/fig2-11_orig-pptx-2/

Figuren er en modifisert versjon av NASAs tidligere energibudsjett hvor innkommende energi fra solen må være lik varmeutstråling (avkjøling) fra jorden, ellers blir det temperaturendringer. Ettersom jorden er brettet ut til en flate så er innkommende solenergi på ca. 1360 – 1370 W/m2 (den såkalte solkonstanten TSI ved toppen av atmosfæren) dividert på 4 til 340 W/m2 fordi flaten av en utbrettet kule er 4 ganger så stor som flaten av et snitt gjennom sentrum. Avkjølende varmestråling skjer fra hele jorden til enhver tid på ca. 340 W/m2 , så som en energibalanse så er modellen grei. Innkommende solenergi skjer bare på halve jorden til enhver tid, men i energibalansen bruker man en gjennomsnittsverdi av solenergien over hele jorden.

Problemet oppstår når man vil forklare global temperatur på ca. 14 – 15 °C ved hjelp av denne modellen, noe f.eks. professor og tidligere leder av NASA GISS James Hansen har forsøkt seg på (1981). Som man ser av figuren så er effektiv solinnstråling til jordoverflaten bare 161 W/m2 når man trekker i fra refleksjon (albedo) fra skyer. Ved hjelp av Stefan-Bolzmanns lov har man regnet ut at solinnstråling på 161 W/m2 bare kan varme opp jorden til minus 18 °C (255 °K). IPCC og deres tilhengere mener det må være noe annet enn solen som varmer opp jorden til 14 °C, og kaller det drivhuseffekten. Som man ser til høyre i bildet så viser flat-jord-modellen en stråling fra atmosfæren på 342 W/m2 , over dobbelt så sterk som solen, og da får man regnestykket til å gå opp når det gjelder å forklare at global temperatur er på ca. 14 °C. IPCC mener at drivhuseffekten er på ca. 32 °K.

Jorden er et åpent system

Det er mange problemer med denne ”drivhuseffekten”. Den representerer ikke en rund roterende jord med dag og natt, hvor dagsiden er sterkt oppvarmet av solen, og atmosfæren fordeler og stabiliserer temperaturen til nattsiden. Modellen er derfor ikke realistisk. Atmosfæren er ikke et drivhus, men et åpent sirkulerende system med varmeutveksling , konveksjon, adveksjon og adiabatiske (trykkdrevne) prosesser (fønvind-effekter). Det ville vært riktigere å bruke begrepet atmosfære-effekter. Det er ingen varmekilde oppe i atmosfæren som er over dobbelt så sterk som solen. Dermed strider IPCC-modellen med termodynamikkens 1. Lov om at energien er konstant og kan ikke skapes ut av intet, bare skifte form. Tilbakestråling fra en kald atmosfære på ca. – 18 °C kan ikke varme opp en varmere jordoverflate enda mer. Det strider mot den 2. Termodynamiske lov om irreversibilitet (varme går bare fra varmt til kaldt, aldri omvendt). Atmosfæren kan bare redusere varmeutstrålingen (som en slags isolasjon), ikke forsterke den. Det er variasjoner i solinnstråling som treffer bakken fører til variasjoner i global temperatur. Modellen ignorerer også jordvarmen fra den indre glødende jordkjernen som geologer rapporterer bringer jordoverfalten til tilnærmet 0 °C (273 °K). Da er ikke utgangspunktet for soloppvarmingen – 18 °C, men nærmere 0 °C, og da er atmosfæreeffekten på 14 °K, og ikke på 32 °K.

Vann i gassform står for det meste av «drivhuseffekten»

Det er en viss isolerende effekt av de såkalte ”drivhusgassene” (egentlig strålingaktive gasser) som vann i gassform, H2O(g), CO2, metan og flere. Vann står for 95 % av effekten. CO2 for mindre enn 5 %, og de andre for forsvinnende lite. Det er for tiden ca. 420 ppm (0,0420 %) av plantenæringen CO2 i luften. Isotopmålinger av naturlig og menneskeskapt CO2 har vist at bare 16 ppm (milliondeler) er menneskeskapt fra forbrenning av fossil energi (organisk energi fra planter og dyr). Det betyr at bare ca. O,2 % av drivhuseffekten er menneskeskapt. Det er forsvinnende lite og ingen har greid å detektere at dette har noen som helst effekt på CO2 i luften, på global temperatur, og dermed heller ikke på klimavariasjoner. Dette er historisk påvist. I perioder hvor det har vært reduksjon i menneskeskapte utslipp så har ikke det hatt noen innflytelse på hverken totalt CO2 i luften eller global temperatur (2. Verdenskrig og nå Corona-pandemien). Det er derfor helt urealistisk at forsøk på å begrense plantenæringen CO2 fra fossil energi skal ha noen som helst vrkning på klimaendringer, spesielt siden Kina, India, Russland og u-land vil pøse på mye mer enn naive vestlige land vil forsøke å begrense utslipp.

Solen – Vår viktigste energikilde

Hvis det ikke er ”drivhuseffekten” som bestemmer global temperatur, hva er det da? Solen er vår viktigste energikilde. Jordvarme har også en viss effekt. I atmosfæren er det mange prosesser som både gir varme (energi) og fordeling av varme. Ved ekvator kan solen varme opp jorden til minst 57 °C om dagen. Den varmen blir fordelt ved hjelp av atmosfæresirkulasjon. Treghet sørger for varme på nattsiden av jorden. Forskerne Wilde og Mullholland har tatt for seg energiprosessene på dag- og nattside av jorden, i motsetning til IPCC. De har funnet ut at oppvarmet luft med kinetisk energi (bevegelsesenergi) gjøres om til potensiell energi i høyden, og når tyngdekraften drar luften ned igjen så omgjøres potensiell energi til kinetisk energi (fønvind-effekt). Dette skjer i 3 store soner på hver halvkule på jorden; i varm sone (Hadley cell, passatvind), i temperert sone (Ferell cell) og i polar sone. Wilde and Mulholland 2020

Energien for denne prosessen kommer fra solen. Tyngdekraften, atmosfæretettheten og gassloven er involvert. Denne modellen stemmer også for andre planeter og himmellegemer med atmosfære. En slik adiabatisk trykkindusert effekt uten varmeledning (sammenlign med dieselmotor) kan forklare temperaturen på objekter med atmosfære i verdensrommet med bare solinnstråling og atmosfæretrykk som parametre, – ikke drivhusgasser. I konklusjonen står det: ”…. the requirement for back-radiation heating is no longer necessary”. IPCC drivhusgass-modellen med antatt ”tilbakestråling” som er dobbelt så sterk som solen stemmer hverken for jorden eller andre planeter.

Solens betydning er neglisjert i IPCC-rapportene. Det er hundretalls rapporter som viser solens betdning. Noen av de 3 siste rapportene kan leses her: https://notrickszone.com/2021/10/18/2001-2019-warming-driven-by-increases-in-absorbed-solar-radiation-not-human-emissions/

De avanserte Global Circulation Models (GCM) har ikke en slik ”tilbakestråling” som parameter, slik som i flat-jord-modellen, men ettersom klima-alarmister tror at utslipp av CO2 påvirker global temperatur så har GCM innebygd en formel, den såkalte IPCC-Myhre-formelen, som medfører at økt CO2 automatisk gir økt global temperatur, og omvendt. CO2-effekten er logaritmisk, d.v.s. avtagende øking, og på nåværende nivå så er effekten nærmest oppbrukt (mettet), slik at mer CO2 ikke har noen målbar effekt. – Wijngaarden and Happer 2020 – https://wattsupwiththat.com/2021/09/21/the-greenhouse-effect-a-summary-of-wijngaarden-and-happer/ Dessuten så viser målinger over tid, både over 800.000 år fra iskjerneboringer (Antarktis og Grønland) og nåværende målinger, at først så endres temperatur, og deretter CO2 i samsvar med Henry-loven om absorbsjon av gass i væske (temperaturavhengig absorbsjonskoefisient). Da kan det ikke være CO2 som er årsak til temperaturendring.

IPCC-modellene feiler fullstendig når man sammenligner med virkelig temperaturutvikling, se figuren nedenfor:

Figur viser at klimamodeller ikke stemmer med målte temperaturer

Det er ikke så rart at klimamodellene feiler når utgangspunktet er en flat jord og ”kald” sol (solinnstråling delt på 4). IPCC burde lære av av Ibsens Peer Gynt, 4. akt: «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest» . På tross av at klimamodellene feiler så har forskere som arbeider med slike modeller (GCM) fått delt Nobelpris i fysikk for dette i år. Det er nærliggende å mistenke at tildelingen er fordi klimaalarmisme er blitt ”politisk korrekt”.

Klimaendringene er naturlige og drevet av varierende solinnstråling til jordoverflaten. Det er ingen klimakrise https://resett.no/2021/05/06/hvor-er-klimakrisen/

Alle angrep på plantenæringen CO2 kan avsluttes. De enorme pengebeløp som brukes på kampen mot CO2 utslipp kan i stedet brukes på bedre infrastruktur (bygg, havner, veier etc.) mot de naturlige klimaendringene og beredskap mot dem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Ja, kan vi forvente at det er noe fornuft igjen når en akademisk (?) forestilling er blitt en blanding av politikk og religion?

  Svar
 • Øystein Jørgensen
  26 oktober 2021 13:25

  Kjempegodt innlegg.
  Som vanlig.
  Derimot.no er den beste informasjonskilde i Norge, så vidt jeg kjenner til.
  Litt synd med den kommunistiske ideologien men den kan man jo lære seg å ignorere.
  Selve saksopplysningene er skikkelige gullkorn. Alle kan anbefales å lese derimot.no.

  Svar
  • Takker for hyggelige ord. Siden dette er en avis og ikke et vitenskapelig tidsskrift må du finne deg i ideologi. Men vi legger ikke skjul på det i motsetning til de store mediene. Vi flagger ståsted slik at ingen skal føle seg lurt. Det store mediene gjør ikke det, men fremstiller seg som nøkterne og objektive formidlere av virkeligheten.

   Alle har en ideologi (briller) de oppfatter verden gjennom.

   Svar
 • Northern Light.
  26 oktober 2021 15:55

  «På tross av at klimamodellene feiler så har forskere som arbeider med slike modeller (GCM) fått delt Nobelpris i fysikk for dette i år. Det er nærliggende å mistenke at tildelingen er fordi klimaalarmisme er blitt ”politisk korrekt”».

  IPCC er en del av Forente Nasjoner, og FN ble slått sammen med World Economic Forum for et par år siden. Noe som må være noe av den mest underkommuniserte nyheten i presse og media de senere år. Og WEF ivaretar blant andre interessene til de enorme agrobusiness selskapene som kontrollerer over 90 prosent av kornhandelen i verden.

  Storkapitalen vil overta verdens matproduksjon, og skremsel om klimaoppvarming fra FNs klimapanel IPCC, som består av forskere fra forskningsinstitusjoner som får mye midler fra storkapitalen, gir stor autoritet til saken for storkapitalens MSM, som har oppdraget med å få opinionen til å tro at blant annet matproduksjonen må sentraliseres til enorme industribruk eiet av agrobusiness-selskaper og ikke småbønder for «å nå klimamålene».

  Storkapitalen vil også ha kontroll over verdens energiproduksjon, og enorme investeringer i fornybar energi prosjekter skal finansieres av landene, og gir finanskapitalen tilgang til statsbudsjettene, en kapitalressurs de nå får tilgang til, nå når de fleste av verdens befolkning har blitt overbevist av IPCC og av at klimaforskere har fått en nobelpris, om at «noe må gjøres nå for å stoppe oppvarmingen og redde klimaet».

  Svar
 • Northern Light.
  27 oktober 2021 16:00

  NRK LEDER AN I SKREMSELSPROPAGANDA OM KLIMA RETTET MOT BARN.

  NRK tar føringen med skremselspropaganda om global oppvarming rettet mot barn, med den nye serien for barn kalt Newton «ikke gjør dette mot klimaet!». Oppkalt etter Isac Newton, men det er neppe trolig at Newton hadde gått god for påstandene i programmet, Newton var en av de første som brukte den vitenskapelige metode for sin forskning.

  I serien NEWTON «ikke gjør dette mot klimaet», med målgruppe barn fra 6 år, pekes det på blant annet en sammenheng mellom å spise rødt kjøtt og steinras(!). Barn blir altså fortalt, eller hjernevasket og indoktrinert, til å tro at spising av rødt kjøtt i Norge vil føre til steinras og jordras i Norge og andre steder i verden.

  Det er som om Gates Foundation og Gunhild Stordalens EAT skulle ha vært produsenter for programmet. Gates eier nå nesten 100 000 dekar jord i USA, og vil som han sa i et intervju, at «Vesten må slutte å spise kjøtt». Han vil at den vestlige befolkningen skal spise genmodifisert mat fra hans industribruk.

  Når barn helt fra 6 år blir hjernevasket til å tro at den røde kjøttdeigen i Fredags-Tacoen vil føre til jordras på Filippinene, vil de som unge voksne ikke være vanskelige å overbevise om at det er riktig med FN-direktiv som gjør at flere hundre millioner småbønders gårdsbruk må legge ned, og produksjonen av mat overføres til storkapitalens agrobusiness selskaper som konsentrerer produksjonen av patentert GMO-mat på enorme industribruk, og får monopol og enerett på matproduksjon, en av den globale storkapitalens store mål.

  Noen smakebiter fra hver episode som kan sees på NRK Super no, Newton, ikke gjør dette mot klimaet!:

  * Hvordan kan rødt kjøtt føre til flere steinras? Se hvordan det går når store kampesteiner slippes mot en campingvogn!

  * Hvorfor kan elektronikk vi kjøper føre til varmere vær, tørke og branner? Se hvordan det går når naturen begynner å brenne!

  * Hvorfor kan klærne vi kjøper føre til flere og større flommer? Se hvordan det går når et hus plasseres foran en demning, og slusene åpnes!

  * Hvorfor kan energien vi bruker føre til større og kraftigere stormer? Se hvordan det går når en F16 lager tidenes kraftigste vind!

  * Hvorfor kan vårt enorme forbruk føre til at havet stiger? Se hvordan det går når programlederne må takle ekstrem havstigning.

  * Hvorfor har voksne skylda for flere jordras her i Norge? Se hvordan det går når programlederne prøver å velte et hus på grunn av ras!

  * Hvorfor kan for mye bilkjøring føre til eksplosjoner når permafrosten smelter? Se hvordan det går når gass får en utedo til å eksplodere!

  Denne satsingen fra NRK på denne serien, første sesong, er så uvitenskapelig og fundert på skremselspropaganda at den skulle vært anmeldt til kringkastingsnemnda. Ungdommelig uvitenhet kombinert med ungdommelig energi og engasjement, sammen med stor eksponering i media, gjør at ungdom i god tro hjelper global storkapital med deres mål om å overta verdens matproduksjon, ved å ta den i fra flere hundre millioner småbønder.

  Espen Barth Eide, tidligere direktør i World Economic Forum, en sentral person i Norges innmelding i ACER, og nå klimaminister i AP/SP regjeringen, sier til NRK (nrk no) i en kommentar til at fire dager før klimatoppmøtet starter viser Kantars klimabarometer at de unge er mest opptatt av klimaet:

  » – Heia ungdommen!
  Søndag reiser den nyutnevnte klimaministeren Espen Barth Eide til Glasgow for å være med på klimatoppmøtet. Han sier at det å ikke løse klimakrisen er dypt urettferdig. Ifølge Eide er det både urettferdig mellom de som lever i dag, altså mellom rike og fattige land, men det er også veldig urettferdig frem mot kommende generasjoner.

  – Det budskapet fra barn og unge tar jeg på veldig stort alvor, og de har egentlig rett. Og deres gretne onkel på Facebook, som mener at dette er noe tull som noen har funnet på, tar feil. Og ungdommen har rett. Så heia ungdommen, sier han».

  Svar
 • Nei, jorda er ikke flat i FNs modell. Hvor dumme tror dere egentlig at disse forskerne er??
  Det er nettopp fordi jorda er en kule, at den innkommende intensiteten blir dividert med 4. Det representerer da gjennomsnittlig innstråling til enhver tid. Dette er ganske enkel geometri. Disse forskerne har også full oversikt i variasjoner i innstråling fra sola, og dette er selvsagt lagt inn i modellene.

  Svar
  • Og allikevel stemmer ingen scenarier med observasjoner.
   Like lite som smitte-scenariene stemte med innleggelser og døde.
   – å bygge mottiltak på feillende modeller er en løsning for de som elsker å bruke andres penger.

   Svar
   • Ingen scenarier stemmer med observasjoner? Hvor har du lest det? I artikkelen til Tuvnes ovenfor? Det ser ut til at han bommer litt på fakta og snakker mer politisk enn vitenskapelig, så jeg anbefaler at du at du sjekker flere kilder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Uenighet og diskusjon og konflikt er vitenskapens oksygen.

Når vitenskapen blir uten motforestillinger kveles den.

Forrige innlegg

I en rekke stater i USA sparkes nå uvaksinerte politifolk.

I Florida får de en bonus på $5000,- for å ta jobb der.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.