POSTED IN Helse

Skader pga medisiner blir underrapportert!

Mindre enn 6 % av «godkjente» medisiner har dokumentasjon som beviser virkningen

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Julian Conradson
Oversatt av Northern Light

I følge en studie fra University of Oxford, støttes ikke 94 % av nylig godkjente medisiner av høykvalitets dokumentasjon som viser legende virkning. Dessuten, akkurat som med de eksperimentelle Covid-19-vaksinene, blir bivirkninger og uønskede reaksjoner på disse stoffene kraftig underrapportert.

Når man ser på medisiner som har vært godkjent siden 2008 i Cochrane Reviews, et ledende internasjonalt tidsskrift og database som er godkjent av over 100 organisasjoner over hele verden, inkludert US Food and Drug Administration (FDA), fastslo forskere at bare 87 av de 1567 medisinene (6 %) hadde kliniske data som oppfylte en «høykvalitets» standard for dokumentasjon.

Fra Oxford-studien:
«Av 1567 medikamenter hadde bare 87 (5,6%) dokumentasjon av høy kvalitet, med positive, statistisk signifikante resultater og ble vurdert av forfatterne av rapportene som gunstige». Utrolig nok klarte de fleste av medikamentene ikke engang å oppnå karakteren «moderat kvalitet», med over 50 % som ikke klarte å oppnå denne vurderingen. Og likevel får forbrukere disse medikamentene, som forårsaker ukjente og underrapporterte bivirkninger, noe som i det minste bør kvalifisere som medisinsk feilbehandling. Det, dersom vi levde i et fornuftig og velfungerende samfunn.

En av studiens forfattere, Dr. Jeremy Howick, mener absolutt det. Dr. Howick skrev om funnene og anså problemet som bekymringsfullt og understreket at når dette skjer, er et «informert valg» for pasienten av medisinske behandlinger i hovedsak umulig. Dr. Howick, til The Epoch Times:
«Det er spesielt bekymringsfullt at skadene pasienter får av behandlinger sjelden blir registrert. For at en lege eller pasient skal bestemme om de skal bruke en behandling, må de vite om fordelene oppveier ulempene.

Hvis skadene er underrapportert, er et «informert valg» ikke mulig for pasienten. Potensielle ulemper bør rapporteres med samme nøyaktighet som fordeler. Det evidensbaserte medisin-fagfellesskapet har rett i å fortsette å forlange forskning av høyere kvalitet, og har rett i sin skepsis til at dokumentasjon av høy kvalitet for medisinske behandlinger er typisk».

Det er ille nok at disse medisinene blir godkjent når det mangler bevis på at de virker, men disse eksperimentelle medikamentene forårsaker også utallige flere skader, med over 1/3 knyttet til bivirkninger som blir underrapportert. Nesten 10 % av de godkjente medisinene ble funnet å ha «betydelige bevis på skader av behandlingen».

Fra studien:
«Skader fra bivirkninger ble rapportert for 577 (36,8%) av medikamentene, hvorav 127 (8,1%) hadde statistisk signifikante bevis på at de forårsaket skadelige bivirkninger». Til slutt konkluderte forskerne med at «de fleste medisinske behandlinger som er studert i Cochrane Reviews ikke støttes av dokumentasjon av høy kvalitet, og skader er underrapportert».

Oxford-studien gjenspeiler en annen nylig publisert studie fra USA som også fant problemer med medisiner som raskt blir brukt i helsevesenet uten tilstrekkelig dokumentasjon. JAMA publiserte at amerikanske forskerne fant ut at FDA, systematisk hadde lempet på sin en gang så strenge prosess for å godkjenne nye medikamentelle behandlinger på 1980-tallet, tilfeldigvis rett rundt tiden da Fauci kom inn i bildet.

Mellom 1983 og 2018, og etter hvert som antall nye søknader om godkjenninger av legemidler økte, ble tiden for å få godkjenning redusert. Ifølge forskere skjedde dette fordi FDA kutter hjørner i det kliniske arbeidet for å godkjenne legemidlers sikkerhet og effektivitet. Studien konkluderte med at byrået «i økende grad godtok mindre talldata og dokumentasjon» når de godkjente nye medisiner.

Når en tenker på det faktum at prisene på medisiner er forbløffende 85 ganger høyere enn de var i 2008 takket være Obamacare, sammen med de absolutt horrible bivirkningene for mange av den eksperimentelle vaksinen, og som nettopp ble godkjent for babyer og småbarn – er dette hinsides kriminelt. Det siste våre såkalte «folkehelseeksperter» er bekymret for, er å redde liv.


Oversatt fra engelsk, noe redigert, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Bombshell Oxford Study: Less than 6% of “Approved” Medical Drugs Are Backed by “High-Quality Evidence” to Support Their Benefits – “Harms” are Significantly Underreported Across the Board.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan sanksjonspolitikk oppheve inngåtte avtaler?

Norge bryter Svalbardtraktaten.

Forrige innlegg

G7-møtet som enda en arena for propaganda

ZELENSKY BRUKER BLØFF SOM VIRKEMIDDEL FOR Å FÅ MER STØTTE FRA VESTEN

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.