POSTED IN Krig-fred

Det militær-industrielle komplekset:

Mye verre enn hva president Eisenhower forutså.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Jeg har en del ganger – især i relasjon til «Big Business», «Big Pharma», «Big…», «Big …» osv. – i ulike fora kommet inn på «Det militærindustrielle kompleks» («The military industrial complex») og skal redegjøre litt om hva jeg mener det står for.

Det var USAs president Dwight D. Eisenhower som tok for seg «Det militærindustrielle kompleks» i sin avskjedstale den 17. januar 1961. Han advarte om de potensielle utfordringene som kunne oppstå som følge av den voksende innflytelsen til militæret og industriens samspill i amerikansk politikk og økonomi.

Eisenhower hadde selv en imponerende militær bakgrunn som en tidligere general under andre verdenskrig, og hans advarsel var basert på hans bekymringer for at en permanent krigsøkonomi kunne føre til uheldige konsekvenser for nasjonens fremtid. Her er noen av de viktige punktene i talen hans:

 • Militærindustrielt kompleks definert: Eisenhower brukte uttrykket «Det militærindustrielle kompleks» for å beskrive det tette forholdet mellom militæret og den industrielle sektoren, spesielt våpenindustrien. Han advarte om at denne alliansen kunne få uforutsette og potensielt skadelige konsekvenser for nasjonens politikk og økonomi.
 • Advarsel mot ubegrenset vekst: Eisenhower uttrykte bekymring for at det militærindustrielle komplekset kunne vokse seg så sterkt at det ville utøve en uforholdsmessig stor innflytelse på nasjonens beslutningsprosesser. Dette kunne føre til at nasjonen ville bli trukket inn i unødvendige konflikter for å støtte industrien.
 • Risikoen for tap av frihet: Presidenten advarte også om at det militærindustrielle komplekset kunne true grunnleggende prinsipper om demokrati og frihet. Han fryktet at maktbalansen kunne forrykkes til fordel for dem som tjente på krigsøkonomien, på bekostning av det brede samfunnet.
 • Behovet for å opprettholde et sterkt forsvar: Selv om Eisenhower advarte mot overdreven innflytelse fra militærindustrielt kompleks, understreket han også behovet for et sterkt nasjonalt forsvar. Han erkjente at nasjonens sikkerhet var avhengig av en sterk og moderne forsvarsmakt, men han advarte mot overdimensjonert innflytelse fra dette komplekset.

Eisenhowers advarsel om det militærindustrielle komplekset er blitt ansett som profetisk av mange historikere og politiske kommentatorer. Men det ble nok utrolig mye verre enn den avgående presidenten forestilte seg. En oversikt fra USAs Kongress sin ‘Research Service’, oppdatert 7.6.2023, ‘Instances of Use of United States Armed Forces Abroad‘, (Forekomster av bruk av USAs væpnede styrker i utlandet) fra 1798 til 2023, og dokumenterer direkte 70+ forekomster siden 1946 til i dag og mer indirekte proppmette, men likevel grisk-sultne militærindustrielle oligarkhaier!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Vi bør spørre:

  Hvem satte i gang 2 .verdenskrig. – Fordi de VILLE krig. ( -og også 1. verdenskrig. )
  -Som dette forsøket på 3. verdenskrig , etter samme mal. ( Intelligente er de visstnok,
  – etter egen- konstruerte myter. ) 😉
  – Som psykopater visstnok også er intelligente.

  Det har hele tiden dreid seg om å beholde kontrollen over ‘verdensvalutaen’ og dermed åger-rentene. Og dermed også verdenshandelen.
  Nasjoners real- produksjon har visst ingen verdi hvis den ikke kan sendes verden rundt og penge-sammenliknes med ‘lavpris-land’. Mafiaen og høkere må jo hente sin profitt w.w. for å ikke bli tydligjort.

  ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  Etter 2, verdenskrig, Da Churchill var løst fra jødisk åger, lån og konkurs-trussel:

  «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». 
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘ På grunn av den internasjonale jødedommens totale krig mot Tyskland var Tyskland avskåret fra de internasjonale markedene for penger og råvarer. Det skapte handelsproblemer og stor vareknapphet som Tyskland løste ved såkalt «bartertrade» som vil si varebytte mellom to nasjoner. For eksempel maskiner til Argentina i bytte mot kjøtt og korn.’
  Fy! Krig må til mot disse som ikke holder rekkene og godtar herskernes kontroll.
  Dengang Tyskland. Nå Russland og Kina.
  Dengang kontrollert fra Nederland og England . Nå fra USA/Israel. Globalistene.

  Om 1. verdenskrig:
  ‘Tyskland er beseiret og mister verdensmarkedene og maritim handel, med sikte på krigen – fra den virkelige initiativtakerens side, England som ville ødelegge tysk konkurranse .
  Etter at dette er oppnådd, vil de arbeidende massene ikke bare bli fratatt bare høyere, men alle lønninger.’
  pages.uoregon.edu/kimball/durnovo.htm

  Og:

  ‘Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt.
  Dette er selve essensen av finansnæringen.
  For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
  «Målet er ikke å kontroll krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper. ‘
  .youtube.com/watch?v=ZqEIHotbxxU

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blinken, Johnson og Trudeau:

Tre politiske klovner som prøver å omskrive historien.

Forrige innlegg

Faller klimaskremslene?

Forskere ved Statistisk Sentralbyrå betviler at klimaendringene er menneskeskapte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.