POSTED IN Norge, Virkelighetsforståelse

Migrantkrisen:

En følge av imperialismen og nykolonialismen.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Skal en forstå den migrantkrisen som nå utspiller seg både mellom USA og Latin-Amerika og Afrika og Europa er forståelsen av nykolonialismen helt avgjørende. De pågår en utplyndring av store folkegrupper som frembringer en kronisk fattigdom. Det er den som i sin tur driver desperate mennesker mot de forgjettede landene, USA og i Europa.

Men her utplyndres også store deler av befolkningen av de samme kreftene. Løsningen er ikke å flytte desperate mennesker og skape økende desperasjon dit de reiser, men å avskaffe dette systemet. Systemet har mange navn men det mest dekkende er imperialismen, det er kapitalismens høyeste stadium.

Selv om migrantkrisen har tatt en liten pause nå som følge av korona-tiltakene betyr ikke det at de ikke vil komme tilbake på et seinere tidspunkt.

Løsningen er å avskaffe kapitalismen.

Knut Lindtner

Nykolonialismen og «migrantkrisen».

Av Manlio Dinucci

«Migrantkrisen» avtar nå i Europa, men vil antakelig øke i de neste årene. Den enorme folkeforflytningen som foregår er en konsekvens av den pågående økonomiske utbyttingen av Afrika.

Fra De Forente Stater til Europa fører «migrantkrisen» til bitre innenlandske og internasjonale kontroverser rundt hvilken politikk som skal føres om migrant-flommen. Men disse bevegelsene blir møtt med en klisje som er tvert imot realitetene – at de «rike landene» vil lide på grunn av det store migrant-presset fra «de fattige landene». Denne misforståelsen skjuler den egentlige grunnen – verdens økonomiske system som setter en liten minoritet i stand til å samle seg rikdom på bekostning av den store majoriteten. Dette gjør minoriteten fattigere og tvinger derfor fram migrasjonen.

Slavehandelen var en del av kolonialismen

Når det gjelder migrantflommen mot USA er Mexico er symbolsk for denne. Mexicos landbruksproduksjon kollapset da USA og Canada med NAFTA-avtalen (North American Free Trade Agreement) oversvømte det mexicanske markedet med billige landbruksprodukter, takket være deres egne offentlige subsidier.  Millioner av landarbeidere sto plutselig uten jobb, og økte antall arbeidere som kunne rekrutteres av «maquiladoras» – de tusener av industrivirksomheter langs grensen – men på mexicansk side. Disse var for en stor del USA-eide selskaper, der lønningene var lave og det ikke fantes fagforeninger.

I et land der omtrent halvparten av befolkningen lever i fattigdom er det klart at massevis av mennesker ønsker å dra til De Forente Stater. Dette er opprinnelsen til Muren langs Mexicos grense. Den ble påbegynt av den demokratiske presidenten Bill Clinton i 1994 da NAFTA-avtalen ble effektiv. Så fortsatte byggingen under den republikanske president Bush, og forsterket av den demokratiske Obama. Det er den samme muren den republikanske Trump nå håper å fullføre langs hele den 3000 kilometer lange grensen.

En liten del av «muren» mellom USA og Mexico som Bill Clinton begynte på i 1994.

Når det gjelder migrant-flommen til Europa er situasjonen i tilknytning til Afrika også symbolsk. Kontinentet er rikt på råmaterialer – gull, platina, diamanter, uran, tantalitt, kopper, olje, naturgass, edeltre, kakao, kaffe og mange flere.

Disse ressursene ble en gang utbyttet av de gamle europeiske kolonifolkene med slaveliknende metoder. I dag blir de utbyttet av europeiske nykolonialister i samarbeide med den afrikanske eliten som sitter ved makten. Det brukes lavkost-arbeidere, hvor en har både indre og internasjonal kontroll over markedet.

Mer enn hundre selskaper er registrert ved London-børsen, britiske og andre. De utvinner mineral-ressurser i 37 afrikanske land sør for Sahara til en verdi av 1000 milliarder dollar.

Frankrike kontrollerer valuta-systemet i 14 tidligere afrikanske kolonier via CFA Franc (opprinnelig var det navnet på «Colonies Francaise d’Afrique», nå er det omdøpt til «Communauté Financière Africaine»). For at de skal kunne sammenliknes med euro må disse 14 afrikanske landene betale halvparten av sine valutareserver til det franske finansdepartementet.

Den libyske staten som prøvde å skape en autonom afrikansk valuta ble knust av krig i 2011.

Krigen mot Libya som NATO startet og vant ved hjelp av jihadister og bl.a. norske fly skulle forhindre en egen afrikansk valuta. Svært mange mørkhudete libyere ble massakrert av jihadistene.

I Elfenbenskysten (en CFA-region) kontrollerer franske selskaper størstedelen av kakao-handelen. Landet er verdens største kakao-produsent. Små produsenter står for knappe 5 % av sluttproduktet, slik at de de fleste av dem lever i fattigdom.

Dette er bare noen få eksempler på den nykolonialistiske utbyttingen av kontinentet. Afrika blir framstilt som et kontinent avhengig av utenlandsk hjelp, men de forsyner årlig fremmede land med en netto fortjeneste på rundt 58 milliarder dollar.

De sosiale konsekvensene er forferdelige. I landene sør for Sahara med en befolkning på mer en milliard mennesker består den av 60 % barn og unge mellom 0 og 24 år. To tredeler av innbyggerne lever i fattigdom, og blant dem lever rundt 40 % – det vil si 400 millioner – i ekstrem fattigdom.

«Migrantkrisen» er i virkeligheten en krise om et ikke bærekraftig økonomisk og sosialt system.

Oversatt av Ingunn kvil Gamst
http://www.voltairenet.org/article201718.html

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  8 juli 2018 17:49

  / Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. /
  https://midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

  Svar
 • Ola Henriksen
  8 juli 2018 18:41

  «Når det gjelder migrantflommen mot USA er Mexico er symbolsk for denne. Mexicos landbruksproduksjon kollapset da USA og Canada med NAFTA-avtalen (North American Free Trade Agreement) oversvømte det mexicanske markedet med billige landbruksprodukter, takket være deres egne offentlige subsidier. »

  En fri nasjon og nasjonens ledere bør selvfølgelig selv bestemme hva slags produkter nasjonen skal produsere for sitt innenlands forbruk. Enten det er mat eller sko.
  Og sette opp de tollmurene det vil. Om produktene er rimeligere i andre nasjoner burde spille liten rolle. Det viktigste er at nasjonens egne arbeidskrefter kan dekke sitt samfunns behov. Det har de aller fleste nasjoner resurser/råvarer/grødejord og ledige arbeidskrefter til.
  Men og med at folk flest, og politikere flest har en underlig tro på penger/valuta som en makt med egenverdi, kan de som styrer verdensvalutaen, og rentene, nå sitte med kontrollen over mange land. En internasjonal maktmafia; i dag som for hundre år siden.
  Det er ganske utrolig, men om «rentene stiger» ( les: blir satt opp ) i dag så vil antagelig de fleste regjeringer, også Norge, heller sette folk på gata fordi de kun kan betale avdrag, og ikke de opppustede rentene. Heller enn å fri seg fra det internasjonale banksystemet som er styrt fra FED, og la folk få beholde bolig og arbeid.
  Lite trolig?
  Det skjedde på 1920-30-tallet. Der småbruk måtte fraflyttes og matproduksjonen i nasjonen ble redusert, kun fordi rentene ble satt opp.
  Det skjedde på 1980-tallet. Der folk måtte flytte fra boligene de kunne betale avdragene til , men ikke mafia-rentene. Med skilsmisser og selvmord som resultat.

  Det skjer ikke igjen?
  De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken,lokalt og globalt.*
  De som har gjort dette i hundre år, og startet kriger og verdenskriger for å beholde denne makten, gjør ikke dette fordi de har militær makt.
  De gjør det fordi de har makt over våre sinn, våre utdanningsinstitusjoner & vårt penge-økonomiske pensum/forestilling.
  Penger har ingen egenverdi, intet liv, men kan legge nasjoner i grus!
  Derfor vil maktmafiaen fortsett holde kontrollen.
  Kun fordi vi i vår umodne barnslighet ikke ser forskjell på fiktiver/penger og nasjonens virkelige valuta, og mulighet for frihet.
  Men dette er KUN så lenge vi ikke evner å se forskjell.
  Den dagen vi gjør det, og løsriver oss som en fri nasjon, mentalt, er kampen over, og mafiaen har mistet det viktigste våpenet.

  «Krigen mot Libya som NATO startet og vant ved hjelp av jihadister og bl.a. norske fly skulle forhindre en egen afrikansk valuta.»

  Bombing og krig mot land som løsriver seg fra globlistenes grep, som bl.a. norske «politikere» i Libya, SKAL dømmes, og utøverne sperres inne. Det norske folk har en viktig oppgave her. Uten at dette gjøres er det en selvmotsigelse at Norge deler ut Nobels Fredspris. Alle utdelinger framover bør ødelegges av massedemonstrasjoner med krav om rettsak og fradømming av all makt til de involverte.
  Stoltenberg og hans myrderier var ille. Værre er det hvordan dette har sinket hele det afrikanske kontinentets løsrivelse fra FED og verdensvalutaen, ved å ødelegge for Gadaffis alternative valuta for Afrika. – Og dermed større/raskere mulighet for afrikanske lands selvbestemmelse over egen nasjonale produksjon.

  Svar
 • Dagfinn Klausen
  10 juli 2018 8:46

  En million lut fattige fra Midt Østen bestemmer seg ikke samtidig om å reise inn i det ukjente.
  Dette er del av en Agenda om Verdensstyre, nøye planlagt, finansiert og implementert «end to end».
  Juridisk er dette et landssvik som ikke blir fulgt opp, i og med at våre Folkevalgte, Pressen, Rettsapparatet, Militæret og et antall Humanitære hjelpeorganisasjoner alle er villige deltakere.

  Anbefaler å researche Kalergi Planen og Barcelona Declaration for bakgrunnsinfo.

  Svar
  • Dagfinn Klausen
   10 juli 2018 9:11

   Er dette fasiten i det pågående spillet om Verdenstyre?
   https://www.henrymakow.com/2018/07/Trump-iran-strategy.html

   Svar
   • Tack, Dagfinn Klausen.Var övertygad om vad Trumps och Putins möte handlade om. Detta viktiga möte och alla andra sänds ALDRIG i nyhetsprogrammen i sin helhet och sällan får vi dem översatta. Håll folket okunnigt om vad som händer.

    Medierna är fruktansvärda. De plockar fram och belyser bara det som gynnar dem själva. Aktuellt är ett ypperligt exempel på detta. De lyser av glädje när de kunnat välja ut något som befrämjar dem själva. Medan de anklagar andra länder för att vara styrda och odemokratiska.

    Jag skulle vilja vara uppkopplad till SVT och SR och kunna stanna och gå in och ställa frågor och be dem visa hela händelseförloppet, sammanhanget, kort sagt det som undanhålls för tittarna och lyssnarna. Det är INGEN demokrati när inte väljarna får veta hela sanningen utan allsköns värderingar och kunnat ta ställning till vad som hänt utan att det färgats av public srvice och mediernas hejarop och burop.

    De har redan var sin röst i valen som de får använda. Någon extra arena eller röster har de inte. Sina politiska värderingar och uppfattningar får de hålla inne med. DET är en UTMANING för dem. Det är ett stort demokratiskt PROBLEM för samhället, nationen och folken.

 • Kina är en av de mest obehagliga och farliga nykolonisatörerna. Men ännu farligare är de som inte inser det utan låter sig förfaras av vackra ord och framförallt pengar och och nya genvägar till makten och härligheten. Okunniga människor som saknar omdöme ansvar och vandel, ett vuxet förhållningssätt. Människor som kan gå över lik för att nå kändisskap, för att få uppträda på dagens arenor , berika sig och leva livet utan att tänka på vilka konsekvenser det får för andra människor och för människors överlevnad på jorden.

  Karin Olsson skall ha en stor eloge för detta.

  https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/kinesiska-ambassadoren-skrammer-inte-expressen/

  Jag tror att fortfarande har inte människor förstått vad och vilka som stod bakom 68-rörelsen. Det förvånade t o m kineserna själva. Allt snack om alla «de blommor som skulle blomma» kom direkt frå Kinas Kulturrevolution och Maos lilla röda!

  https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/kinesiska-ambassadoren-skrammer-inte-expressen/

  Svar
 • Helge Jakobsen
  4 februar 2019 20:57
  Svar
 • Tor Larsen
  2 april 2020 19:03

  Jeg ville heller ha sagt «på grunn av den menneskelige tilstanden» enn på grunn av kapitalismen og imperialismen som bare er nyttige redskaper. Det hjelper ikke å bytte system. Det har aldri gjort det. Selv om Julian Assange i sin tale fra foran Bank of England i 2011 framholdt at de siste 30 årene hadde det gått 670 billioner US dollars fra Afrika til europeiske banker og bare 210 billioner til Afrika i internasjonal hjelp så er det den menneskelige tilstanden som er årsaken. https://www.youtube.com/watch?v=ICi2kYkJsRA

  Å tro på å ødelegge «hvit makt» er som å pisse i buksa en vinternatt i Sibir for å holde varmen. Migrasjonen til Europa er drevet av dem som profiterer på å utnytte splittelse og slik øke sin egen makt til allmakt.

  Svar
 • sunhunter61
  3 april 2020 12:38

  Masseinnvandringen til Europa har en hovedhensikt:
  Å utrydde den eneste demografiske gruppen i verden som ikke er ydmyke nok til å la seg underkaste globalistenes herskere: Den hvite mann.
  Og denne artikkelen viser at disse globalistene har mange medløpere i den europeiske opinionen innenfor denne demografiske gruppen.

  Svar
 • Hva er kapitalisme?
  Kapitalisme er å FORVEKSLE kapital/penger / valuta /byttemidler med virkelige verdier og arbeidskrefter, i en nasjon.
  Her begår både den politiske v & h.-siden en feil/forbrytelse. Venstresiden ser ut til å godta (tilbe?)
  statskapitalisme, og fordømmer privatkapitalisme. Mens høyresiden godtar/tilber privatkapitalisme og fordømmer statskapitalisme.
  Venstresiden vil at staten/statsadministrasjonen skal styre så mye som mulig, og høyresiden vil at det private menneske skal styre så mye som mulig. Begge grupper er kapitalister.
  OG/men begge grupper vil selvfølgelig bli så fri ( rike på frie livstimer) som mulig.
  – Og bruker kapitalisme/penge-tenkning for å nå målet.

  Svar
  • Og/men en nasjon er aldri fattig når den har arbeidskrefter tilgjengelig for samarbeid og produksjon for eget innenlands forbruk.
   Når f.eks. folk på venstresiden samler inn penger for at «fattige i Afrika» kan kjøpe geiter av hverandre, er de kapitalister. De forveksler, og ser ikke at det er arbeidskrefter og samarbeidsevner som er en nasjons gull. Penger er kun byttemidler uten egenverdi, og et måleverktøy som litermålet og vekten.
   Før denne misforståelsen er erkjent, blir ‘kampen mot kapitalisme’ kun religion, og en konstuert partipolitisk motsetning.

   Svar
   • «I et land der omtrent halvparten av befolkningen lever i fattigdom er det klart at massevis av mennesker ønsker å dra til De Forente Stater. «

    Hva ønsker disse menneskene i USA/Europa?
    Ny kultur, ny geografi og fremmedgjorhet?
    Nei, de er lurt til å tenke at penger står over arbeidskrefter i en nasjon. ( Akkurat som vi er lurt)
    Hvis man skal immigrere/emmigrere noe(n) så er det selvfølgelig bedre å flytte fabrikker/teknologi enn mennesker , fra en verdensdel til en annen. Og mye mindre kostbart/arbeidskrevende.
    Hvis det er materiell glede og frihet, for enkeltindividet og nasjonen de behøver, så må den produseres. Med arbeidslyst, stolthet og frihet. Enten produksjonen foregår i Afrika eller USA/Europa. Og det er nasjonens behov, nasjonalisme, som er målet for nasjonens produksjon i første rekke.

    Annet er kapitalisme, imperialisme, – og globalisme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Arnt Folgerø:

USAs katastrofale krig mot terror

Forrige innlegg

Lær deg koden:

Når Nato sier «menneskerettigheter» betyr det at bombene kommer!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.