POSTED IN Midt-Østen

Midt-Østen:

Palestinerne sviktet enda en gang.

0
Print Friendly, PDF & Email

Arabiske statsledere svikter palestinerne i historisk avtale med Israel

 Av Trond Ali Linstad

Arabiske statsledere – korrupte diktatorer, de fleste – svikter palestinerne. Skjønt når har de noen gang støtte dem? Disse lederne, liksom deres forgjengere, har brukt det palestinske spørsmål i egen propaganda for å framstå som redelige og ryddige støttespillere for den palestinske saken i forhold til egen befolkning. Det har vært et fasadespill, egentlig et bedrag for å sikre egen posisjon og innflytelse. Deres fall – nå for USA og Israel – er fortsettelse av det.

Palestinske ledere, noen av dem – kan i perioder hatt tro på enkelte av disse arabiske statslederne, og fulgt opp deres forslag om «fredsplaner» (med fraskrevet rett til Palestina før 1948) og fremme av – ofte en illusorisk – dialog med USA og vestlige makter. Det har pågått i flere tiår.

Det som har skjedd vekker naturlivis sterke følelser hos mange arabere

Ingen ting – absolutt ingen ting – har kommet ut av det! Og nå er kortene kastet av disse arabiske statslederne. De har – åpent – underlagt seg USA, og Israel! Gjennomført, ynkelig, selvsagt.

Palestinerne står alene tilbake! Hva skal de gjøre? Det er nødvendig å tenke på nytt. 

Palestinerne må hente fram, og vise styrke! Hva har de av krefter for å la sin stemme bli hørt – og ikke bare være et tilsidesatt tema bak tomme og rutinemessige vedtak. Som ikke har – eller vil – føre til noe. Illusjonenes dialoger må være over.

Palestinerne står tilbake med det de måtte ha av krefter: i markante demonstrasjoner, masse-markeringer, uro og opprør. Og hva med væpnet kamp? Jeg fristes å sitere vedtak fra FNs Hovedforsamling, der det blant annet heter under henvisning til palestinerne:

Hovedforsamlingen «bekrefter de umistelige rettigheter til alle folk under kolonial og utenlandsk dominans og fremmed undertrykkelse til selvbestemmelse, frihet og uavhengighet» … og «bekrefter det rettmessige ved folkenes kamp for frigjøring fra kolonial og utenlandsk dominans og fremmed undertrykkelse med alle midler, inkludert væpnet kamp.» (Res. 3070 (XXVIII)

Skal palestinerne bli hørt – og tatt på alvor? Er det noen annen vei?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ontario i Canada:

Grønn politikk kollapser.

Forrige innlegg

Dag 10 i rettssaken mot Assange:

Det er mediene på tiltalebenken, men hvor er de?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.