POSTED IN Helse

Mekanismene avdekkes:

Barn blir ikke syke av korona.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Selv om det er kompliserte og uoversiktelig biologiske mekanismer det er snakk om er hovedpoenget helt klart og udiskutabelt. Covid-19 er ufarlig for stort sett alle barn av en eller flere grunner. Det er derfor meningsløst å stanse smitten blant barn, tvert imot er det sannsynligvis er fordel at så mange som mulig smittes og immuniseres siden den ikke er farlig.

Tiltakene med å stenge skoler og barnehager som er «oppvekst-gartnerier» er i virkelighet det motsatte av hva som er fornuftig. Unger skal eksponeres for virus for å bygge opp motstand mot disse. Unge skal leke og lære sammen, ikke isoleres fra hverandre.

Korona-tiltakene er derfor kontraproduktive. De strider mot kunnskap og fornuft.

Akkurat nå begrunnes den videre nedstengningen med friske mennesker (smittete) uten alvorlige symptomer.

Vi byrjar finne ut av korfor barn ikkje blir sjuke av COVID eller bidrar til smitte

Sannsynlegvis er det ikkje tidlegare eksponering, men det faktum at immunsystema deira framleis er utrente

av Bianca Nogrady 20.12, 2020

Småbarn står for berre ein liten del av COVID-19-infeksjonane — ein trend som vitskapsfolka undrar seg over. No peikar ei aukande mengd bevis mot ei mogleg forklaring: barns immunsystem verkar vere betre rusta til å eliminere SARS-CoV-2 enn vaksnes.

«Barn er svært tilpassa til å respondere – og svært godt rusta til å respondere – på nye virus,» seier Donna Farber, immunolog ved Columbia University i New York City. Sjølv når dei er infiserte med SARS-CoV-2, vil barn mest sannsynleg berre erfare mild eller asymptomatisk sjukdom.

Eit anna teikn på at barns repons på viruset skiller seg frå vaksne sin, er at nokre barn utviklar COVID-19-symptom og antistoff spesifikke for SARS-CoV-2, utan at dei testar positivt for viruset på ein standard RT-PCR-test. I éin studie utvikla tre barn under ti frå same familie antistoff mot SARS-CoV-2 – og to av dei fekk til og med milde symptom – men ingen testa positivt på RT-PCR, trass i at dei vart testa 11 gongar over 28 dagar medan dei var i nær kontakt med foreldra, som begge hadde testa positivt.

Rask respons

Immunsystemet deira ser viruset «og det berre opprettar denne verkeleg raske og effektive immunresponsen som stengar det ned, før det får sjansen til å replikere seg til eit nivå der det skulle vise positivt på ein vattpinne-diagnosetest,» seier Melanie Neeland, ein immunolog som studerte familien ved Murdoch Children’s Research Institute i Melbourne, Australia.

Sjølv hos barn som opplevde den alvorlege, men sjeldne, komplikasjonen kalla multiorgan inflammatorisk syndrom i respons på SARS-CoV-2-infeksjon, rapporterer studiar om at raten av positive resultat i RT-PCR ligg mellom 29% og 50%.

Farber seier at antistoff-typane som barn utviklar gir peikepinnar på kva som skjer. I ein studie med 32 vaksne og 47 barn i alderen 18 eller yngre, fann ho og kollegaane at barn for det meste produserte antistoff mot pigg-proteinet som omkransar SARS-CoV-2, som viruset brukar til å kome seg inn i celler. Vaksne genererte liknande antistoff, men utvikla i tillegg antistoff mot nukleokapsid-proteinet, som er essensielt for virusreplikasjon. Farber seier nukleokapsid-proteinet typisk blir sleppt ut i signifikante mengder berre når eit virus har spreidd seg godt utover i kroppen.

Barna mangla dei nukleokapsid-spesifikke antistoffa, noko som tyder på at dei ikkje erfarer vidspreidd infeksjon, seier Farber. Barns immunrespons ser ut til å vere i stand til å eliminere viruset før det får kopiert seg opp i store mengder, seier ho.

Adaptive versus medfødde immunsystem

Farber meiner grunnen til at barn greier nøytralisere viruset, kan vere at T-cellene deira er relativt naive. T-cellene er ein del av kroppen sitt adaptive immunsystem, som lærer å gjenkjenne patogenar som det møter gjennom livet. Farber seier at fordi barna sine T-celler for det meste er utrente, kan det hende dei har ein større kapasitet på å respondere på nye virus – eit fenomen ho studerer i nærare detalj.

Fellesskap gir trygghet, tilknytning og identitet.

Men andre bevis tyder på at situasjonen ikkje er heilt så enkel: ein studie  av folk med COVID-19 som inkluderte 65 barn og unge under 24 år, og 60 vaksne, fann at dei vaksne hadde ein sterkare T-celle-respons på viruset sitt pigg-protein enn dei unge og barna hadde. Men Farber seier studien målte responsen til minne-T-celler, som er mykje mindre utvikla hos barn, heller enn aktiviteten til dei naive T-cellene.

Barns evne til å nøytralisere viruset kan også vere knytt til det faktum at dei har ein sterk ibuande immunrespons frå fødselen av, seier Alasdair Munro, som studerer pediatriske infeksjonssjukdommar ved University Hospital Southampton, Storbritannia. “Det har vore føreslått at raskheita og omfanget til den medfødde immunresponsen kan beskytte mot at ein infeksjon startar,» seier han. Men denne effekten er vanskeleg å studere, og reiser spørsmålet om korfor ikkje det same blir sett med andre virus som kan forårsake alvorleg sjukdom hos barn, seier han.

Andre faktorar

Barn er også hovudreservoiret for sesong-koronavirus som forårsakar den vanlege forkjølinga. Nokre forskarar har føreslått at antistoff mot desse koronavirusa kan overdra eit visst vern mot SARS-CoV-2, men bevisa er blanda, seier Munro.

Derimot finst det bevis for at barn, når dei blir eksponerte for viruset, mottar ein mindre dose enn vaksne gjer, fordi nasene deira inneheld færre ACE2-reseptorar1, som viruset bruker til å skaffe seg tilgang til cellene. Dette kan også forklare korfor COVID-19 førekjem sjeldnare hos barn enn hos vaksne, seier forskaren.

Munro seier det er usannsynleg at det skulle finnast berre éi einskild forklaring på at COVID-19 ser ut til å påverke barn mindre enn vaksne. «Biologien er sjeldan så enkel.»

Referansar

 1. Wu, Z., McGoogan, J. M. J. Am. Med. Assoc. 323, 1239–1242 (2020).
 2.  Dong, Y. et al. Pediatrics 145, e20200702 (2020).

Kjelde: Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-020-03496-7#ref-CR9)

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Jerry Wang

https://www.anti-empire.com/were-starting-to-figure-out-why-children-dont-get-sick-from-covid-or-contribute-to-spread/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • En pussig farlig sykdom, men ‘ overraskende’ er det vel ikke ;-) :

  ‘Det har gitt overraskende funn.– Vi oppdager smitte hos personer uten symptomer, sier legevaktsjefen. ‘
  https://www.nrk.no/vestland/rekordtesting-for-jul_-_-vi-oppdager-smitte-hos-personer-uten-symptomer-1.15301239

  Svar
  • wasan Totland
   23 desember 2020 18:37

   Covid er ikke isolert. Det hele er en enorm bløff. Så kan de lage fjase artikler som denne

   Svar
   • Ja, uansett er det jo underlig at det ikke er tilfeller av «vanlig» influensa i år.
    Men om det er bløff, – eller idioti satt i system…
    Dette gir uansett virkninger som en tredje verdenskrig, – for de som har makt/krefter til å utnytte og trekke i tråder.
    Verdenskriger startes jo ikke grunnet «drap på Ferdinan» eller » tysk invasjon av Polen». Men fordi noen har behov for å flytte, eventuelt cementere, makt og (økonomiske) verdier.

 • Litt på siden, men :

  Pussig gitt. ;-)
  ‘Det de fant var heftig.
  Plutselig var symptomene på angst i befolkningen doblet. Det var en tredobling av depressive symptomer. Folk ble mer ensomme og mer bekymret. Det gjaldt egentlig alle typer folk, men aller mest for unge voksne og single. I tillegg var de som hadde hatt psykiske plager tidligere ekstra utsatt…… Mennesker har et grunnleggende behov for tilknytning og kontakt med andre. Da det ble innført tiltak som skapte distanse mellom folk, så hang dette sammen med økt ensomhet. ‘
  https://www.nrk.no/osloogviken/xl/na-trenger-vi-et-skikkelig-godt-nytt-ar-1.15297121

  Men ikke denne propagandaen, fra samme artikkel. :

  ‘ Vi er et folk som liker orden og forutsigbarhet. Vi vil at internasjonale organisasjoner skal holde kontroll……Biden forstår Europas ønske om at USA skal engasjere seg SLIK SOM I GAMLE DAGER. Og selv om den aldrende og nyvalgte presidenten har en del å stri med på hjemmebane, vil hans innflytting til et hvitt hus i Washington roe en del tynnslitte nerver i Europa. ‘

  Jaa, vi vil at noen skal styre oss!! – Eller noen vil inbille oss at vi vil det. ( Og styring/globalisme også i resten av verden?) ;-)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Miljøtap i Høyesterett:

Ga opp politisk arbeid, prøvde seg på en snarvei via domstolene

Forrige innlegg

Pål Veiden om rasisme:

Intellektuell konkurs

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.