POSTED IN Klima

Trusler om rettssak istedenfor saklige meningsutvekslinger:

Mediet «Fauna» støtter tydeligvis truslene fra Rasmus Benestad.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Siste nytt i Benestad-saken nå er at en nettavis som heter Fauna støtter trusselaksjonen til Benestad, og har lagt ut en artikkel om saken bak en betalingsmur, på nettstedet sitt Fauna.no:

«Klimaforsker: blir utsatt for hersketeknikker, angrep og trakassering»

Det startet slik: Fredag 16. februar kl. 13.20 fikk jeg følgende mail fra Nettavisen Fauna.no:

«Hei, vi har lest ditt brev til Statsministerens kontor, angående klimaforsker Benestad.

Før vi publiserer saken, ønsker vi å høre med deg hva som er årsaken til at du f.eks. ifjor ende ham flere titals e-poster.

Kan du også si noe om motivet ditt for å angripe ham på den måten du gjør.

Mvh Thor-Ivar Guldberg, redaktør Fauna.no»

Fredag 16. februar, kl. 19.19 fikk jeg purring på SMS.

Lørdag 27. februar kl. 13.22 fikk jeg ny purring på SMS.

På ettermiddagen var jeg ferdig med svaret og sendte beskjed på SMS: Sendt!

Mitt svar på mail ble sendt lørdag 17. februar kl. 13.28, og det lyder slik:

«Hei, Viser til mail fra fauna.no av 16. februar og har følgende svar:

Ad. Alle mailene i fjor

I et oppslag i TV2 hevdet Benestad at det var store muligheter for at vi ville passere 1.5 grad innen 5 år. For det første er det ikke mulig å uttale seg om et fremtidig klima, fordi det er et stokastisk ikke-lineært system som ikke kan modelleres på vanlig måte. Dette er uttalt bl.a. av IPCC i AR3.

I følge IPCC har temperaturen steget 1.07 ˚C siden før-industriell tid (ca. 1850) og frem til 2019, altså i løpet av ca. 170 år, eller 0.00063 grader pr år. I 2023 var den globale temperaturen 1.1 grad opp. I følge Benestad skulle en stigning på 0.4 grader nå plutselig skje på 5 år, dvs. 0.8 grader pr år. Dette hørtes rart ut og jeg spurte Benestad om bakgrunnen for dette. Da viste han til en kraftig begynnende El Ninjo. Men en El Ninjo innvirker ikke på global temperatur eller klimaet permanent overhode. Benestad sier da at det er Copernicus som har estimert dette, med 50% sannsynlighet. Da jeg påpeker at det da er 50% sannsynlighet for at det ikke skjer, så mener Benestad at jeg henger meg opp i detaljer.

Samtidig ønsker Benestad at denne spørre/svarrunden legges ut i deres FAQ-side. (frequent asked questions – Ofte stilte spørsmål) Det var jeg enig kunne være en brukbar ordning, forutsatt at alle mine spørsmål og hans svar kom frem, og ikke bare hans første svar. Dette førte til en del mailer fram og tilbake, og til slutt drøyde dette så lenge ut i tid at jeg tilslutt avslo hele opplegget.

Konklusjon: Fordi klimaet ikke kan modelleres, El Ninjo påvirker ikke klimaet permanent, og at Benestad ikke kunne vite noe om hvordan den El Ninjo’en utviklet seg, var det ikke mulig å hevde det han gjorde i pressen. Copernicus ble først trukket inn i mailrunden med meg. Jeg ser på dette som et forsøk på å skremme, påkalle litt alarmisme i klimasaken, at vi nå skulle få en særdeles brå og kraftig global oppvarming.

Nå i ettertid kan vi registrere at trenden holder seg på 0.15˚C /decade (per ti-år), det har den gjort siden 1979, hos dr. Roy Spencer, UAH.

Den andre saken jeg var i emailkontakt med Rasmus Benestad om, var værfenomenet El Ninjo. Jeg har påvist at El Ninjo ikke påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent:

Jeg er kjent med at Rasmus Benestad har doktorgrad i dette temaet. Jeg var interessert i å høre hans synspunkter på min teori. Han kjente imidlertid ikke til det velkjente og mye brukte begrepet ONI (Ocean Ninjo Index), så videre kontakt da var av null interesse for meg.

Ad. Truslene fra Benestad

I et oppslag på abc Nyheter advarer Rasmus Benestad folk mot å reise på ferie i varme strøk i 2024. Dette fordi det kan bli veldig varmt. Varslene kommer nærmere ett år i forveien, og så langt i forveien kan ikke værvarsler gis med noen rimelig sikkerhet. Dette er grunnen til at jeg advarer folk mot å ta advarslene alvorlig.

Jeg er pensjonist, med utdanning fra UiO.

Vennlig hilsen
Erik Bye, dr philos (fysikalsk kjemi 1976)»

PUBLISERINGEN

Så hørte jeg ikke noe mer før artikkelen lå på Fauna.no, lagt ut 19. februar, bak en betalingsmur. Den 20. Februar kl. 10.13 spør jeg om å få artikkelen tilsendt, med denne emailen:

«Hei fauna.
Kan jeg få tilsendt Benestad-artikkelen pr mail, slik at jeg kan få lest den?
Vennlig hilsen
Erik Bye, dr philos (fysikalsk kjemi, 1976)»

Artikkelen fikk jeg tilsent som pdf-dokument kl. 13.18 den dagen.

Dagen etter, den 20. Februar 18.03 spør jeg om jeg får anledning til å svare, med et åpent svar (ikke gjemt betalingsmur). Da forutsetter Fauna.no at Benestad får det samme, via noen emailer.

Etter å ha vurdert saken grundig sendte jeg følgende svar til Fauna.no, fredag den 22. februar:

«Bortsett fra tittelen, som jeg mener det ikke er dekning for, kommet godt ut av artikkelen og trusselsaken til Rasmus Benestad, at det ikke er nødvendig med flere runder.»

Og det var siste ord i den saken.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • De sier som Greta: «how dare you?», og så litt emotional blackmail og skyldfølelsehint: tenk å
  «angripe ham på den måten du gjør». (!) Slemme, slemme klimafornekter.

  Svar
  • Og det «Fauna» skriver om meg skal jeg i utgangspunktet betale for å få innsyn i. Er det da fri meniningsutveksling, gjennom den grunnleggende ytringsfriheten? Her er det noen paradokser ute og går. Jeg må kikke på redaktørplakaten nok en gang.

   Svar
 • Her er et utdrag av redaktørplakaten:

  Redaktørens plikter og rettigheter
  En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

  Redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

  Redaktøren skal ivareta anonymitetsretten og kildevernet. Redaktøren skal fremme fri informasjonsformidling, og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk. Det er redaktørens ansvar å sørge for et tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold, og at det klart fremgår hva som er redaksjonelt innhold og hva som er kommersielt materiale.

  Redaktøren skal altså: «fremme fri informasjonsformidling».

  Gjøres det når du må betale for å finne ut hva mediet skriver om deg?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Johan Galtung er død.

Men arven vil leve videre.

Forrige innlegg

D-vitamin ned-snakkes.

Vaksiner er bedre for legemiddelindustrien enn naturlig immunitet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.