POSTED IN Media

Mediene organiserer seg nå

Ikke for å fortelle hva som skjer men for…?

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

De store medie-gruppene organiserer seg

Medienes nye verdensorden

Av Thierry Meyssan

På bare noen få måneder har innholdet i de vestlige nasjonale og internasjonale mediene gjennomgått en dyptgripende endring. Vi ser begynnelsen til et samarbeid (Entente) som vi ikke vet noe som helst om – verken hvem som har tatt initiativet til det eller formålet – men hvor de anti-demokratiske konsekvensene umiddelbart kan merkes.

Vesten går akkurat nå gjennom en enestående systemendring. Mektige krefter orienterer i økende grad alle mediene i en retning. Samtidig omdannes innholdet i mediene – selv det siste året var de fortsatt logiske og forsøkte å være objektive. De kom med en del ulike synspunkter i forhold til hverandre i tråd med et sunt konkurranseinstinkt. Nå opptrer de i grupper og grunngir sitt felleskap på følelser, og de blir ondsinnede når de står overfor mennesker som de fordømmer.

Tanken på et medie-Entente (felleskap) er en utvidelse av erfaringen til Det internasjonale Konsortium av Undersøkende Journalistikk (ICIJ), som ikke bare forener mediene men også de enkelte journalistene. De gjorde seg selv berømte ved å offentliggjøre informasjon som var stjålet fra kontoene til to advokatfirmaer på de britiske Jomfruøyene og fra PricewaterhouseCoopers (PwC), HSBC-banken og fra Panama-firmaet Mossack Fonseca. (Panama-pairene, overs.) Disse avsløringene ble hovedsakelig brukt for å diskreditere russiske og kinesiske ledere, men også for en gangs skyld for å kaste litt lys over faktiske forbrytelser som var utført av folk fra vesten. Men fremfor alt, under den ærbare overskriften av å bekjempe korrupsjon, førte bruddet på konfidensialitet overfor advokater og banker til at tusenvis av deres ærlige klienter ble alvorlig skadelidende. Dette skjedde uten noen reaksjon fra den offentlige opinionen.

Over en periode på omtrent 40 år har vi vært vitne til en økende samling av medier rundt visse internasjonale stiftelser. Akkurat nå kontrollerer 14 grupper mer enn to tredjedeler av den vestlige pressen. (21. Century Fox, Bertelsmann, CBS Corporation, Comcast, Hearst Corporation, Lagardere Group, News Corp, Organizacoes Globo, Sony, Televisa, The Walt Disney Company, Time Warner, Viacom, Vivendi). Fra nå av danner en allianse mellom Google Media Lab og First Draft en lenke mellom disse gruppene som allerede er i en dominerende posisjon. At de tre viktigste pressebyråene på jorden (Associated Press, Agence France-Presse, Reuters) deltar i denne Ententen (alliansen) garanterer deres makt-hegemoni. Dette er uten tvil en «ulovlig sammenslutning» som er etablert, ikke for et pris-samarbeid, men for tankekontroll, for å innpode de allerede dominerende tankene.

Vi har merket oss at alle medlemmene i Google-Ententen har, uten unntak, de siste 6 årene levert de samme betraktningene over hendelsene som har funnet sted i det større Midt-Østen. Dette til tross for at det ikke har vært forutgående enighet mellom dem, eller i det minste ikke noen som vi har vært klar over. Det er fascinerende å legge merke til at fem av de seks internasjonale TV-kanalene som deltok i NATOs propaganda-gruppe er en del av denne nye sammenslutningen (Al-Jazeera, BBC, CNN, France24, Sky, men åpenbart ikke al-Arabiya).

I USA, Frankrike og Tyskland samler Google og First Draft de tilstedeværende lokale mediene i hvert land, men også andre som finnes på den internasjonale arenaen, for å sjekke hvordan bestemte synspunkter stemmer overens. Utover det faktum at vi ikke vet hvem som skjuler seg bak First Draft, og hvilke politiske grupper som kan influere på et selskap som er spesialisert på computervitenskap nok til å finansiere dette initiativet, så har de resultatene de viser til ikke noe med objektivitet å gjøre.

Først og fremst fordi synspunktene som fremmes ikke velges på grunn av den plassering de har i den offentlige debatten, men fordi disse fremføres og siteres fra individer som media-Ententen har til hensikt å bakvaske. Vi kunne forstille oss at disse forsøkene på å få oss nærmere sannheten har en slik hensikt, men slik er det slett ikke – de har til hensikt å påvirke opinionen til å tro at mediene er ærlige, mens de menneskene som fordømmes ikke er det. Denne tilnærmingen tar ikke sikte på en bedre forståelse av det som skjer, men for å ta de som er utvalgt til å ofres.

Med store bokstaver: sannheten. Med små: løgner

For det andre er det en uskrevet regel til denne media-Ententen at bare påstander fra kilder utenfor denne Ententen skal sjekkes. Medlemmene er enige om ikke å bruke noen kritiske vurderinger i sine gjensidige betraktninger av hver enkelts arbeid. De er enige om å forsterke forestillingen om at verden er delt i to – «vi» som forteller sannheten, og «de andre» som er løgnere. Denne tilnærmingen er helt ødeleggende i forhold til prinsippet om pluralisme (mangfold, overs.) og åpner opp for et totalitært samfunn. Dette er ikke noe nytt fenomen, fordi vi så det i funksjon under dekningen av den Arabiske Våren og under krigen mot Libya og Syria. Men for første gang tar det sikte på tenkningen i de vestlige land.

Og til sist, fordi påstander som karakteriseres som «falske» ikke skal rubriseres som feil, men alltid som løgner. Poenget er å tillegge de «andre» Machiavelliske (ondsinnete, overs.) hensikter for å diskreditere dem. Denne tilnærmingen ødelegger antagelsen om uskyld. (Dømmes uten dom, overs.)

Dette er hvorfor virksomheten til ICIJ (Det internasjonale Konsortium av Undersøkende Journalistikk, overs.) og Ententen som er skapt av Google og First Draft bryter med München-Charteret som den Internasjonale Journalist-føderasjonen (IFJ) sluttet seg til (kapittel 2, punkt 2,4,5 og 9).

Det er ingen tilfeldighet at bestemte absurde lovlige tiltak er satt i verk overfor de samme målene som de som befinner seg i Media Ententen sitt trådkors. I USA er Hogan-loven dratt frem for bruk mot Trump-teamet, til tross for det faktum at denne teksten absolutt aldri er blitt brukt siden dens kunngjøring for to tiår siden. Og i Frankrike er Jolibois-loven gjenopplivet for å kunne brukes mot den politiske twitringen til Marine Le Pen, til tross for det faktum at rettsvesenet har avgrenset bruken av den loven til spredning av noen få ultra-pornografiske magasiner som mangler plastikk-omslag. Siden antagelsen om uskyld er fjernet for syndebukker, er det nå lovlig å stille enhver for retten ut fra ethvert påskudd. Dessuten skulle de handlingene som nå begrunnes i loven for at Trump-teamet og Marine Le Pen stilles for retten med henvisning til lovene over, dette skulle ha vært brukt mot et utall andre mennesker, men det gjøres ikke.

Hvis alle disse sier det det samme om f.eks. Marine Le Pen, betyr det da at det er sant?

Videre er det nå blitt slik at borgere ikke lenger reagerer når media-Ententen selv utbasunerer falske beskyldninger. Således har de i USA fremstilt det slik at de russiske hemmelige tjenestene har en kompromitterende mappe på Donald Trump som de bruker til utpressing. I Frankrike har denne Ententen oppfunnet tanken om at det mulig å ansette en fiktiv parlamentarisk assistent og ut fra dette anklaget Francois Fillon. I USA går nå både store og små medier som er med i Ententen løs på presidenten. De mottar sin egen informasjon som er fremskaffet gjennom avlytting av Trump-teamet som ulovlig er beordret av Obama-administrasjonen. De samarbeider med øvrigheten som brukes til å blokkere tiltak fra den nåværende regjeringen. Dette er uten tvil et Mafia-system.

Fiktivt mafia-system fra serien Sopranos

De samme mediene i USA og Frankrike angriper to kandidater til det franske presidentvalget, Francois Fillon og Marine Le Pen. I tillegg til det generelle problemet med media-Ententen kommer det feilaktige inntrykket at disse målskivene er ofre for en fransk konspirasjon, mens det i virkeligheten er initiert av en fra USA. I Frankrike merker mange seg at mediene er rigget, men fortolker dette feil som en konspirasjon rettet mor høyre-fløyen og fortsetter å leite etter de som står bak dette i eget land.

I Tyskland er Ententen ennå ikke effektiv og vil sannsynligvis ikke bli det før valget.

Under Watergate hevdet mediene at de representerte «en fjerde statsmakt», etter den utøvende, den lovgivende og rettsvesenet. De bekreftet at pressen utførte en kontrollfunksjon i forhold til regjeringen i folkets navn. Vi kan for et øyeblikk overse det faktum at president Nixon ble anklaget for et lignende overgrep som det nå Obama blir, å avlytte sin motstander. Vi vet i dag at kilden til «Watergate»-avsløringene, var langt fra å være en varsler. I virkeligheten var det FBIs direktør, Mark Felt. Denne saken utspant seg som et slag mellom deler av administrasjonen og Det hvite Hus, hvor velgerne ble manipulert av begge parter samtidig.

FBIs direktør Mark Felt, som informerte pressen (Washington Post) i all hemmelighet under Watergate-saken. Den endte med at president Nixon måtte gå av.

Forestillingen om den «fjerde statsmakt» forutsetter at vi godtar den samme legitimitet for de 14 medie-sammenslutningene som eier det store flertallet medier som den legitimitet som gjelder for befolkningen. Det betyr at en i så fall erstatter et demokrati med et oligarki (fåmannsvelde, overs.).

Da gjenstår ett punkt som trenger å klargjøres – hvordan utvelges Ententens mål? De eneste åpenbare forbindelsene mellom Donald Trump, Francois Fillon og Marine Le Pen er at alle tre håper å re-etablere forbindelsene til Russland og kjempe sammen med dem mot ynglemarken til jihadismen – Det Muslimske Brorskapet. Selv om Francois Fillon var statsminister til den regjeringen som deltok i disse hendelsene, så representerer alle tre en tankeretning som fordømmer det dominerende synet på den Arabiske Våren og krigene mot Libya og Syria.

Oversatt av Knut Lindtner
Bilder/tekst: Knut Lindtner

Forsidebildet forteller nå at virkeligheten overgår fantasien.

Innlegget er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Ja det har skjedd veldig mye; jeg vil påstå ekstremt mye siden jeg tok journalist eksamen for snart 20 år siden. Hvordan journalister idag forholder seg til etablerte kriterier var vi ikke i nærheten av under studiet. Jeg har selv idag; etter å ha tenkt en stund på det, sagt opp alle mine «avtaler» med Google. Jeg forsto at jeg måtte agere når Google startet maset sitt om nye personvern- regler eller hva de kaller det. Jeg har endret min leser til å være den private DuckDuckGo. Jeg har endret min mail fra gmail til protonmail.com. Har slettet det jeg kunne på gmail. Som jo tilhører Google. Og overført mailene jeg trengte arkivere, til min nye mail.

  Sporingsforsøk blir blokkert ved denne nye måten å bruke nettet. Firefox har denne utvidelsen, DuckDuckGo, det er bare å laste ned. Nå skal det vel sies at har du etterlat deg en mengde spor opp gjennom årene er du nok husket hos Google. Men det er bare å starte et sted.

  https://protonmail.com/

  Svar
 • Et alvorsord når det gjelder kryptering: Ingen kryptering er sikrere enn der serveren er lokalisert. Hvor ligger protonmails servere?

  Ønsker man virkelig kommunikasjonssikkerhet, er man nødt til å benytte en kommunikasjonstjeneste der serverne ligger utenfor rekkevidden til noe land som samarbeider med USA, eller noe NATO-land. Jeg kjenner foreløbig kun til én som virkelig fungerer: WeChat. WeChats servere befinner seg i Beijing, og kommunikasjonen er kryptert fra brukerterminal frem til serveren. NSA sier selv i dokumenter lekket fra Snowden at de ikke kan knekke denne krypteringen.

  Da er det bare å passe på følgende:

  bruk iOS, unngå Android (hvem designet Android?)
  deaktiver iCloud
  aktiver app restrictions
  ikke innstaller noen app fra Google / Alphabet (inneholder passordsnusere og keyloggere)
  ikke bruk noen enhet der apper fra Google / Alphabet har vært installert (passordsnusere og keyloggere forsvinner ikke ved å slette appene som installerte dem)
  logg ut fra app store når du er ferdig med periodisk oppdatering
  Logg ut fra alle tjenester før grensepasseringer
  Ikke reis til eller i land alliert med USA eller noe NATO-land
  aktiver slett alt innhold ved ti feiltastede koder
  Overlat aldri telefonen til andre, la aldri andre holde telefonen
  Aldri la et SIM-kort stå i telefonen der WeChat er installert
  pass på at eSim aldri har vært aktivert
  pass på at du laster ned WeChat fra kinesisk apple ID, så du unngår å laste ned annet en den kinesiske versjonen
  slett samtaleloggen regelmessig
  bruk polariserende skjermfilter slik at overvåkningskameraer ikke kan se hva som skjer på skjermen.

  Under disse forutsetningene er WeChat installert på en nyere iPhone eller iPad avlyttingssikkert, om de du snakker med også følger samme retningslinjer.

  Svar
 • Det ser ut som jeg har fått med meg det aller meste av dine gode forslag. Om protonmail.com kan du selv lese om du «googler» via DuckDuckGo.com. De holder forøvrig til i Geneve i Sveits. Alt i alt vil jeg bemerke at jeg ikke er storforbruker av Internett. Man trenger ikke det, noe du vel ikke kan bestride. Jeg fikk fjernet dekoderen fra min tv for 4 år siden. Der sparer jeg jo rundt 3000 kroner i året. Forøvrig. Hvorfor skal jeg betale for å bli ført bak lyset av mediene der? Repriser på repriser, det er komisk. Jeg registrerer dette der jeg nå befinner meg som leietaker i utlandet. Det er nesten komisk å tenke på at folk aksepterer dette! For å være ærlig kan jeg ikke la være å følge med på familien Kardashian. Den armenske kristne, dysfunksjonelle familien. Jeg elsker å være hobby-psykolog. Men bortsett fra dette og rundt 60 kanaler, er det triste greier som blir servert. Mildt sagt. Jeg innser at jeg ikke skal la meg lure. Men hvorfor nevner du android? Du kan jo bruke det samme verktøyet der. Jeg har en Galaxy av Samsung. Men som sagt, jeg lar meg ikke lure. Det er mye du kan komme unna i tillegg også via Firefox’ «ny privat fane». Det er forøvrig tankevekkende at Facebook er så avgjørende for å kunne bruke nettet. Som et eks kan nevne at jeg forsøkte å legge inn en kommentar hos Spania-avisen her nede. Nei, der måtte jeg tro om igjen. Jeg adresserte en mail til redaksjonen som kunne bekrefte at jeg «måtte ha en facebook profil». Her er folk over 60 år stort sett. Og hvis de ikke innser hva de legger igjen av info via Facebook, er det «ikke håp».

  Svar
  • Android er lavet av Google i samarbeide med CIA og NSA. Formålet med Android er å kunne avlytte. Det er det Android er konstruert for. Apples iOS er ikke vanntett, det er så, men iOS er i det minste ikke lavet med den eneste hensikt å avlytte, og iOS er ikke lavet av folk som er ansatt og betalt av den amerikanske efterretningen! Hvis du ikke har doktorgrad i informatikk, og kan gå inn i Android og fikle og vite hva du gjør, da er i praksis iOS noe mindre usikkert enn Android, om du vel å merke deaktiverer iCloud og tar alle de andre forholdsreglene jeg nevnte over. Intet er helt sikkert, bare så det er sagt, da må du la være å være på nett og ikke ha telefon. Og fyre med ved, de nye strømmålerne overvåker dere jo også! Jeg er glad jeg lever i et fritt land (Kina), der alle Googles servere er blokkert og der det kun er gammeldagse strømmålere. For oss vanlige dødelige er iOS det opplagte valget. Ansiktsgjenkjennelsesfunksjonen på den siste iPhone XS er dessuten mye bedre enn på noen Android-telefon.

   Jeg glemte å nevne min WeChat ID her isted. Den er «IngarHolst». Jeg samtaler gjerne med nye og gamle venner over WeChat om hvordan vi skal tømme sumpen i Norge.

   Svar
 • Sånn på tampen av året kan det vær grunn til å friste med noen overraskelser. Du kommer definitivt til å få deg noen tankevekkere, om du er glad i Coca Cola. Du leter den opp via DuckDuckGo.com. https://www.youtube.com/watch?v=ChqsxY1CVLI

  Svar
 • Ta en titt på dette. Det blir mer og mer klart og burde være for flere enn meg hvem som står bak The New World Order. Navn som Kissinger og Rockefeller går igjen. Presidenter i USA har latt seg påvirke. Det som Trump kaller eliten. The Swamp in Washington. De som er klar over dette uttrykket New world order er uten tvil jødene. De kjenner Bibelhistorien og vet at Jesus lovet sine følgere, de kristne at Han en dag vil komme igjen. Dømme menneskene og gjenopprette et Paradis på jorden. Men der de vantro ikke vil være en del av dette som blir forklart av Daniel i GT og Åpenbaringen i NT. Og Jahve, «deres gud» avsluttet sitt forhold med jødene etter 257 år, da Jahve ga dem opp og sluttet å gi dem konger. Dette kan du regne ut selv. Sannheten finner du unektelig i den boka som er mest lest til alle tider.

  https://www.youtube.com/watch?v=NO24XmP1c5E

  Svar
  • Jeg forsøker nok å se det mer fra den vitenskapelige siden, men du har unektelig noen poenger. Mer enn 90% av mediene i USA eies av jødiske interessenter (ref. who owns media usa) og slik har det stevnet siden J.P. Morgan kjøpte opp mediekontrollen i USA for Rotschield konsernet som fra før eide Reuters og hadde begynt å kjøpe opp europeiske nyhetsbyråer som Wolf. Videre så er bare noen få prosenter av dagens jøder semitter og oppfyller guden Jahves kriterium for å være jøde; av Abrahams slekt og ætt. Vel 90% er etterkommere av khazarer som konverterte til jødedommen i det åttende århundre AD (ref. genetikeren Eran Elhaik). Pussig nok lå Khazaria i det som bibelen benevner som Gog og Magog hvorfra ødeleggerne skal komme til Israel, og det kjennes urovekkende for en som i utgangspunktet vil være vitenskapelig anlagt.

   Svar
   • Ola Henriksen
    20 august 2019 21:14

    Isåfall, vitenskapelig eller politisk, skremmende nok.
    Og et klart brudd på norsk lov. :
    Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
    «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»
    ( https://www.vigrid.net/hcbruheftet.htm

   • Ola Henriksen
    20 august 2019 21:15

    «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
    Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
    Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
    (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

 • Jeg var med på lasset helt til og med ordene «.. er uten tvil jødene.» Resten er gresk.

  Svar
 • Til Knut Lindtner: Denne karen «Ingar Holst» skal i følge diverse kjente folk mene han er en provokatør.

  https://twitter.com/aslaknore/status/295195188526190592

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Journalister og medier:

Et viktig frontavsnitt i krigene.

Forrige innlegg

Konsekvenser for USAs militære?

En soldat rammet av Korona.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.