POSTED IN Helse, Media

Mediene har ansvar for hva de forteller.

Men det er også noe viktig de aldri forteller.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Var Covid egentlig farlig?

Og hvilket ansvar har mediene for skremselen og for hva de ikke forteller.

Av Northern Light

Noe som bør nevnes først når det skal skrives om covid, er at det aldri har vært farligere enn et alminnelig sesong-influensa virus. En fagfellevurdert undersøkelse med tallmateriale fra 38 land, viser at overlevelsesprosenten selv for de over 70 år er 99,41, og for yngre aldersgrupper enda høyere. For variantene for omicrom er overlevelsesprosenten tilnærmet 100 prosent.

Noe nyhetsankerne i NRK Dagsrevyen og TV2 Nyheter aldri har sagt, de brukte først tidlig i 2020 uttrykket dødsrate 0,15, som folk i en tilstand av panikk ikke klarer å prosessere. Er dødsraten 0,15, må overlevelsesraten være 99,85, og hadde nyhetsankerne sagt det fra begynnelsen av, hadde vi ikke hatt en panikk og forfjamselse i befolkningen som gjorde at over 4 millioner nordmenn, ukritiske for de aller flestes del, tok en eksperimentell injeksjon, et biovåpen som svekker det naturlige immunforsvaret.

Har ikke mediene er ansvar når de uten saklig grunnlag skremmer vettet av befolkningen for å få dem til å vaksinere seg?

Det har aldri vært medisinsk eller vitenskapelig grunnlag for injeksjonene. «Journalistene» i hovedstrømpresse og media, og NRK er en del av det, har samme tilgang på informasjon som alternativpressen. Som at modernas mRNA-injeksjon kalt vaksine for at folk skal ta dem, ble patentert få måneder etter at Verdens Helseorganisasjon erklærte at det var en pandemi, og at Gates hadde store aksjeposter i Moderna. Som at Event 201, faktisk var en generalprøve på pandemien måneder før pandemien startet, arrangert av WHO, World Economic Forum, Gates Foundation hos John Hopkins Institute.

Som at WHO er 80 prosent privatfinansiert, og halvparten av dette kommer fra Gates Foundation. Som at World Economic Forum inngikk partnerskap med FN som WHO er underlagt, og WEF er partner med alle gigantselskapene i den farmasøytiske industrien for fremstiller covid-vaksiner, og partner med de mektige kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eier av dem, og finansiell eier av vestlig hovedstrømpresse og media, som med overbevisende skremselspropaganda har klart å få seks milliarder mennesker til å ta «vaksinene». Et gjennomkorrupt system.

Det er de samme folkene som eier «big media» som eier «big pharma».

Hadde vanlige folk visst at hovedstrømpresse og media, er finansielt eiet av de samme kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eier av den farmasøytiske industrien og selskapene som fremstiller «vaksinene», hadde de forstått at MSM ikke er noe annet enn en velsmurt, samkjørt propagandamaskin for det farmasøytisk-industrielle komplekset, som de er det for det militær-industrielle komplekset. Men siden 95 prosent av befolkningen kun informerer seg med MSM, får de aldri vite det.

Nyhetsankerne er ikke bare nyhetsopplesere som leser fra en telepromter. De forbereder sakene de presenterer i nyhetssendingene flere timer før de går i studio. De er en del av redaksjonen, og er medansvarlig for hva slags nyhetsbilde befolkningen får. Når et nyhetsanker på Dagsrevyen i en nyhetssending i fjor, sa at «vaksinene» nå er godkjent for barn, hvor mange foreldre har siden latt barna sine få injeksjonen? De bør nå gå sammen og organisere seg.

Nå som mange fagfellevurderte studier viser at covid-vaksinerte har svekket immunforsvar og høyere overdødelighet, kan Dagsrevyens redaksjon stilles til ansvar? Hovedstrømpressen og media er sentrale i den globale storkapitalens suksess med sine kriger, børskrakk, 9/11 og plandemier. Nyhetsankerne og aktualitetsprogram-lederne er omhyggelig utvalgt. De er folkekjære, tillitvekkende og autoritative og er kanskje fanget i sin rolle, men de er høyst medansvarlige for at befolkningene også ledes inn i herskerklassens sluttspill som er deres nye verdensordning, som blir en dystopi for alle i den forvaltede slaveklassen, et liv i åpent fangenskap, en minimumstilværelse for de som er produktive og profitable for storkapitalen som blir Staten.

Forsidebilde: Nathan Wright

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • MSM har vist sitt sanne ansikt i sammenhengen, nettavisen er bare en av mange; litt tilbake i tid var dette vanlige toner:

  «Uvaksinert? Da har du ikke sjans på damene.» «Vil du ha dame? Vaksiner deg.» i nettavisen.no av Mathilde Halstensen, journalist i Fredriksstad Blad.
  Imens har vi oppegående hele tiden visst at det er motsatt: hvem av oss vil til køys med en injisert og velte seg i deres shedding? Ikke jeg. Og mange med meg. Vaksinert, nei takk!

  «…. det finnes vaksinemotstandere som kan forårsake at små barn dør.» «… folk skal lytte til vitenskap, ikke konspirasjonsteorier.» sa Ingeborg Senneset i nettavisen; hun er journalist i Aftenposten. Og utdannet sykepleier. Forhåpentligvis ufruktbar.

  «Hvis ikke folk nå får fingeren ut og vaksinerer seg frivillig er det på høy tid å innføre koronasertifikat…..» skrev sjefsredaktør i nettavisen, Gunnar Stavrum, som også mente at «…. vaksinemotstand er egoistisk.»

  Har pipen fått en annen lyd nå? Noen plutselige og uforklarlige dødsfall i familien eller nærmiljøet? Alt kommer for en dag, og om media ikke stilles for noen domstol er deres renomme i dass sammen med helsevesenets.

  Svar
  • e:
   «Hvis ikke folk nå får fingeren ut og vaksinerer seg frivillig er det på høy tid å innføre koronasertifikat…..» skrev sjefsredaktør i nettavisen, Gunnar Stavrum, som også mente at «…. vaksinemotstand er egoistisk.»

   Ja, vi kan både riste på hodet og flire av galskapen som red politikere, media og våre politiske ‘ledere’ fra mars 2020 og i to år. Stavrum er vel ikke den eneste som var på en real fyllekule. ( Forhåpentligvis. Alternativet er verre. )
   Men siden galskapen har så mange negative (bi- ?) virkninger både somatisk og psykosomatisk på Norges befolkning , og med antall ‘ LangtidsCovid- døde’ ;- ) ,
   – er det viktig at vi får stoppet gjerningsfolkene med et sertifikat som holder de nede i egen kjeller. De kommer fra mørke og bør tilbringe resten av livet i mørket.
   Lar vi de fortsette i styre og stell i Norge er det lenge til innbyggerne vil se lyset.
   Enten det gjelder sykdom, vannkraftenergi eller økonomi.

   Svar
 • Northern Light.
  8 oktober 2023 17:32

  EU parlamentsmedlem kaller nyhetsbyråer, hovedstrømpresse og media for for terroristorganisasjoner.

  Mislav Kolakušić, representant for Kroatia sier CNN, Reuters, Associated Press, Deutche Welle og andre sprer en enorm mengde falskenyheter.

  Av Rhoda Wilson.
  «For å gå tilbake til normale menneskelige verdier er det nødvendig at CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle og lignende mediefanatikere og medie-Taliban blir erklært som terrororganisasjoner på grunn av den enorme mengden falske nyheter og hat de sprer, Mislav Kolakušić, medlem av Europaparlamentet for Kroatia, postet en X-melding med dette med et videoklipp.

  Under de såkalte pandemiene og tvangskrigene produserer de en enorm mengde falsk informasjon, og sprer hat blant mennesker og nasjoner, noe som resulterer i millioner av ofre over hele Europa og verden, sier Kolakušić.

  Dette er ikke loven om mediefrihet, men loven om frihet til å spre hat og falske nyheter som førte verden inn i totalitære systemers mørke tidsalder.

  Fra The Expose, publisert 6 oktober 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker, og link til X-malding med video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: MEP calls out hate and fake news spread by corporate media terrorist organisations that has led to “millions of victims”.

  Kommentar:
  «Det er et av de viktigste aspektene ved vårt mediesystem – og likevel er det nesten ukjent for offentligheten: De fleste internasjonale nyheter i alle våre medier stammer fra bare fire globale nyhetsbyråer – fra New York, London, Paris og Berlin.

  Disse byråenes nøkkelrolle har konsekvensen at våre medier stort sett rapporterer om de samme problemene, og dermed til og med ofte bruker de samme ordene. I tillegg bruker regjeringer, militæret og etterretningsorganisasjoner disse globale byråene som en multiplikator for en verdensomspennende distribusjon av sine budskap. Det transatlantiske nettverket av etablerte medier sørger dermed for at det knapt blir stilt spørsmål med den ønskete vinklingen.

  «Hvordan vet avisen hva den vet? »Svaret på dette spørsmålet vil sannsynligvis overraske enkelte avislesere: «I hovedsak trekker den på informasjon fra nyhetsbyråer. De nesten anonyme nyhetsbyråene er på en måte nøkkelen til hva som skjer i verden. Så hvem er så disse nyhetsbyråene, hvordan fungerer de, og hvem finansierer disse selskapene? Alt dette bør man vite for å få en formening om man virkelig blir informert om hendelsene i Øst og Vest.

  Gitt deres avgjørende betydning, er det desto mer overraskende at disse byråene er lite kjent for offentligheten: «En stor del av samfunnet er ikke klar over at det finnes nyhetsbyråer i det hele tatt. De inntar en enormt viktig rolle i mediemarkedet. Men til tross for denne enorme betydningen, ble de før i tiden viet for liten oppmerksomhet».
  Kilde: Steigan, utdrag fra artikkelen: Propaganda-multiplikatoren: Hvordan vestlige medier forteller om geopolitikk.

  Reuters er blant annet finansielt eiet av Vanguard, som også er finansiell eier av de farmasøytiske selskapene, og krigsvåpen-industrien. Reuters direktør Steve Hasker er også styremedlem hos Pfizer, og er medlem i International Business Council i World Economic Forum. Kilde: Pfizer.

  Associated Press er eiet av mange amerikanske aviser og mediakonsern, som igjen har Vanguard, State Street og BlackRock som finansielle eiere.

  CNN er eiet av Warner Bros. Discovery, som har Vanguard Group Inc, BlackRock Inc., State Street Corp, VTSMX – Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares, Harris Associates L P, VFINX – Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, VIMSX – Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares, Geode Capital Management, Llc, Invesco Qqq som finansielle eiere. Klide: Fintel.

  Reuters er hoved-«nyhetsprodusent» for vestlig hovedstrømpresse og media, og direktøren sitter i styret hos Pfizer. Reuters har Vanguard som finansiell eier, og Vanguard eier 8,57% av aksjene i Pfizer.

  CNN er finansielt eiet av Vanguard, State Street og BlackRock, som har store aksjeposter i de farmasøytiske gigantene, og i den amerikanske krigsvåpen-industrien.

  Det viser at Mislav Kolakušić ikke tar for hardt i når han beskriver nyhetsbyråene og de store innen hovedstrømpresse og media. Den alminnelige nyhetsleser blir villedet, avledet og forledet omgitt i all sin våkne tid av en hovedstrømpresse eiet og styrt av den globale storkapitalen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«De grønne» er ikke opptatt av miljøet.

Vindturbiner viser seg i praksis som grov miljøkriminalitet.

Forrige innlegg

Skal Norgesdemokratene klare seg politisk kreves følgende:

Klarhet, klarhet og mer klarhet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.