POSTED IN Økonomi

Med Nicolai Tangen som leder av oljefondet:

Norges Bank godkjenner dermed bruken av skatteparadis.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Null troverdighet som Oljefondsleder

Den uavhengige ekspertise-koalisjonen Tax Justice Network vurderer Nicolai Tangens troverdighet som leder av Oljefondet til å være lik null.

Av Øyvind Andresen, publisert 3. april 2020

Fredag 3/4 avslørte Dagens Næringsliv at den nye sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen opererer fra andre skatteparadis enn Cayman Islands. Avisa går gjennom hans selskapsstruktur som strekker seg fra England til kanaløya Jersey og til De britiske Jomfruøyene i Karibien. Både Jersey og Jomfruøyene blir regna for å være skatteparadis. I Jersey har Tangen investert 1,3 milliarder kroner i en såkalt trust.

______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra argumentagder.no
______________________________________________________________________________

Truster har en lang historie i Storbritannia som verktøy for overklassen til å unngå skatt. I følge Store norske Leksikon kan truster brukes til skatteplanlegging ved at en person overfører sin formue til en trust, som så har som formål å tilgodese samme person eller personens familie. I skatteparadis vil vedkommende da ofte ikke lenger være juridisk eier av formuen og ikke skattepliktig for avkastningen, men vil kunne nyte godt av den.

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax Justice Network skriver dette i en e-post til Argument: «Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham null troverdighet som leder for Oljefondet. Dagens Næringslivs avsløring om Tangens truster på Jersey kommer på toppen av avsløringene om hans stiftelse på Caymanøyene.» «Nicolai Tangens koblinger til skatteparadis er urovekkende»

Det er fint for turister på Caman-øyene, men enda finere for de som ikke vil dele med andre.

Hun skriver videre: «Truster regnes som de verste og mest hemmelighetsfulle konstruksjonene og Jersey har fullt hemmelighold for truster, ifølge Financial Secrecy Index. I teorien skal eieren avskjære seg helt fra eierskapet. I praksis opprettholder vedkommende ofte styringen. Dette mer enn antyder Tangen når han sier om sin egen trust: «Jeg vil generelt forvente at forvalterne tar hensyn til mine ønsker, men de er ikke bundet av dette».

Klæboe Jacobsen er leder for den norske avdelinga av Tax Justice Network som jobber for global skatterettferd og er en uavhengig organisasjon, som igjen er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for for Tax Justice. TJN har blant sine medlemsorganisasjoner en rekke store fagforbund i og utenfor LO og en rekke solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

Nicolai Tangen er en norsk hedgefondforvalter og kunstmesén. I 2005 etablerte han investeringsfondet AKO Capital. 10 prosent av fortjenesten i AKO går til veldedige formål. Tangen gjennomførte Forsvarets russiskkurs og studerte deretter ved London School of Economics og Wharton School ved University of Pennsylvania. Wikipedia Både bilde og tekst fra Wikipedia


Klæboe Jacobsen skriver videre: «Nicolai Tangens koblinger til skatteparadis er urovekkende. Vi må legge til grunn at han ikke er involvert i noe ulovlig, men vi er like fullt bekymret for at Tangen skal ta med seg hegdefond-bransjens aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i jobben som forvalter av Oljefondet, som også gir han ansvar for oljefondets arbeid med skatteetikk.»

Argument ber om en kommentar til Tangens utsagn om at han bruker skatteparadis for å unngå dobbelt beskatning: Til det svarer hun: «Men det største skatteproblemet i verden er dobbel ikke-beskatning. Kompliserte selskapsstrukturer og bruk av skatteparadis er ideelt for å skjule eierskap og unngå skatt. Nettoeffekten av skatteparadis er svært negativ, og påfører andre land et årlig tap av skatteinntekter på flere hundre milliarder dollar.»

Argument spør om koronakrisa har gjort bruken av skatteparadis enda mer betent:

Til det svarer hun: «Koronakrisen ser ut til å bli en verre økonomisk krise enn depresjonen på 30-tallet. Det er nå viktigere enn noen gang å stenge mulighetene for å flytte verdier til og via skatteparadis. Da kan vi ikke ha en leder av Oljefondet som tar med seg hegdefond-bransjens og trust-regimets aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i jobben som forvalter av Oljefondet.»

Om utviklinga i Cayman Islands skriver hun: «Internasjonal innsats mot verdens skatteparadis har bidratt til mer åpenhet i finansverdenen totalt sett. Caymanøyene har derimot gått i motsatt retning, og har kjempet med nebb og klør mot åpenhet. De toppet nylig en internasjonal rangering av verdens skatteparadis, Financial Secrecy Index. Verdens eliter og multinasjonale selskap bruker skatteparadisene mer og mer. Det holder ikke å krysse fingrene og håpe at investorene oppgir det de har tjent til skattemyndighetene i sine hjemland.»

Det snakkes mye om dugnad og solidaritet i våre dager – fra regjeringen. Skatteparadiser er et av de rikes viktigste verktøyer for å unndra seg dette.


Hun avslutter med dette: «Oljefondet skal gjennom langsiktig og ansvarlig forvaltning påvirke selskaper på blant annet skatt, klima og barnearbeid. I fondets «Forventningsdokument på skatt og åpenhet» fra 2017 er budskapet at ledelsen i et selskap har et ansvar som går ut over maksimering av profitt for aksjonærer. Dette er et fraværende perspektiv i hedgefond-bransjen, som generelt har stor frihet til å bruke kortsiktige, spekulative finansinstrumenter og kan inngå «veddemål» om selskaper og markeder skal falle i verdi. Kontrasten mellom de to typer forvaltning kunne ikke vært større.»

Kommentarene fra Tax Justice Network er viktige å ta med seg, og siste ord er ikke sagt angående utnevninga av Nicolai Tangen til ny leder av Oljefondet. Det betyr at Norges Bank i realiteten godkjenner bruk av skatteparadiser. Det er svært alvorlig.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder med tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Er det ikke slik at samtidig med at dette skjer så har BlackRock overtatt Federal Reserve i USA?
    Endringer i ledelsen av oljefondet skjer vel ikke helt uavhengig av (tilsvarende) endringer i Federal Reserve.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Arbeiderklassens biler:

I flerkulturens flammer.

Forrige innlegg

Tiltakene kan ikke vare evig.

Hvilke konsekvenser får nedstengningen av landet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.