POSTED IN Globalisering, Økonomi

Mat, vann, energi: Alt skal bli dyrere for oss

Maten er en del av spekulasjonsøkonomien

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I denne uken kunne vi lese at et stort gartneri i Rogaland sa opp 15 arbeidere og ytterligere 17 arbeidere ble permittert fordi strømprisen har eksplodert den senere tiden. Gartneriet som produserer agurker og tomater har ikke råd til å fortsette produksjonen med de høye strømprisene. Dette er bare et av flere eksempler på at matproduksjonen stoppes pga. høye energipriser. I tillegg ser vi en sentralisering av eierskap innen matvarebransjen. Dette er også noe som vil gi høyere matvarepriser, som vil ramme de som har dårligst råd aller mest. Nedenfor presenterer vi en artikkel som stod i kommentarfeltet her i derimot.no

Redaksjonen


Spekulasjonsøkonomien

av Northern Light

“FNs verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon, og redder liv i nødssituasjoner, bygger velstand og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som kommer seg på fote etter konflikt, katastrofer og effekten av klimaendringer”.

FN ble slått sammen med World Economic Forum for et par år siden, generalsekretæren inngikk avtalen med WEF uten at de 193 medlemslandene ble tatt med på råd. WEF er organisasjon for flere tusen av de rikeste multinasjonale selskapene i verden.

Blant disse selskapene er agrobusiness-selskapene som ADM, Bunge, Cargill og Dreyfus som kontrollerer handelen med over 90 prosent av korn i verden, og dermed også tilgang og pris. Andre er matvaregigant-selskapene som Nestlé, Kraft, Unilever med flere. Nestlé kjøper også opp mye av drikkevannskilder og forsyning av vann i u-land.

Goldman Sachs er partner med World Economic Forum, nå altså en del av FN, og Goldman Sachs har spekulert i mat på skruppelløst vis i mange år, ved å kjøpe opp tusener av tonn med for eksempel ris og korn, og holdt det tilbake på bevoktede lagre til prisen er høyest.

Kornhøsting uten bruk av dyre elektriske maskiner

“FNs ledende ekspert på matvarer sier de skarpe svingningene i prisen på mat har lite å gjøre med det faktiske tilbudet. Nå for tiden, dominerer griske og ukontrollerte investeringer, støttet av Goldman Sachs, Morgan Stanley og Barclays Capital, spekulasjon i matvarer gjennom råvaremarkedene. De overskygger totalt mengden mat omsatt av faktiske matprodusenter og kjøpere. Dette tvinger unødvendig millioner av mennesker inn i sult og fattigdom”. Kilde: Øystein Andresens blogg.

Vet ikke FNs generalsekretær at FN tidligere, i 2016 og 2017, skarpt kritiserte en av WEFs største partnere, Goldman Sachs for spekulasjon i mat som har ført til sult og fattigdom for millioner av mennesker, en sult og fattigdom som dreper de fleste?

Nå som WEF er slått sammen med FN, grundig underslått i vestlig presse og media, er det grunn til å tro at agrobusiness og matvaregigantene vil bruke FN for å få kontroll over matvareproduksjon, distribusjon salg og pris på mat. Med en konstruert klimakrise som påskudd, kan FN utforme utslippsdirektiv for jordbruk som mange millioner småbruk med dieseldrevet maskinpark ikke kan klare.

Dermed kan de store agrobusiness-selskapene med ubegrenset kapital bygge enorme industrigårdsbruk med elektrifisert maskinpark “for å redde klimaet”, og dermed få nærmest monopol på mye av matproduksjonen i verden. Dette gir ikke matsikkerhet som vi vil bli fortalt, men makt til kapitalen over det eksistensielle for mennesket, mat og vann. Som med alt annet, vil finanskapitalens globalisme konsentrere og monopolisere matproduksjonen.

Desentralisering gir bedre matvare-trygghet

For verdens land og folk er det motsatte som gir matsikkerhet, og det er at en nasjons dyrkbare mark er eiet av små og middelstore bønder som leverer maten lokalt, og opprettholder nasjonale beredskapslagre for kjøtt, fisk og grønnsaker. En desentralisert matproduksjon med mange matprodusenter som leverer maten lokalt er er det motsatte av kapitalens globalisme.

Her i landet gjør politikerne sitt oppdrag for kapitalen ved å gjøre det stadig vanskeligere å drive småbruk. To gårdsbruk legges ned hver dag i følge Norges Bondelag, og hele 112 000 bruk siden 1970 i følge NRK. De borgerlige vil fjerne subsidiene til landbruket, men gir enorme subsidier til vindkraftbaronene.

Fiskeridirektoratet pålegger sjarkfiskerne stadig nye kostbare sertifiseringer som gjør at flere legger opp, og fiskekvotene går til fabrikktrålerflåten med utenlandsk kapital som eierne. Både til lands og til havs forsøker kapitalen utrettelig med sine politikere til hjelp, å skaffe seg kontroll og monopol på matproduksjonen.

Nå i dag har Norge bare en selvforsyningsgrad på noe over 30 prosent, og det i en situasjon hvor den konstruerte koronakrisen har ødelagt mye av produksjonen og forsyningskjedene av mat i verden. Dette er en situasjon som er oppstått på et verst tenkelig tidspunkt på grunn av politikeres beslutninger på Stortinget. Norges nødlagre for mat rekker bare til 30.000 mennesker i tre dager.

Det viktigste for enhver lands regjering er å sikre befolkningen matforsyningen, men også her viser Stortingets politikere at de bare er en administrasjon som utfører en agenda for den globale storkapitalen de tjener, og ikke folk og land.

Tidligere publisert på derimot.no

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Petter Tuvnes
  9 desember 2021 13:49

  Bill Gates ar kjøpt opp landbrukseiendommer i USA, og er nå størst. Han har skjønt at et primærbehov er mat, og at landeiendommer er sikker investering. Eliten blir rikere og rikere.

  Svar
 • Verden vil ikke bli en bedre plass å bo på før absolutt alle globalister / marxister / bolsjeviker / satanister og deres følgere har enten blitt kastet ut fra planeten eller er brent på bålet som «hekser», eller Gud har grepet inn og kastet dem i ildsjøen.
  Verdens kristne må be Gud om å sende Jesus hit igjen, denne gang med sverd i hand, og hjelpe oss å bli kvitt dem en gang for alle.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 juni 2022 7:39

  Russland har kvitta seg med McDonald’s. Gratulerer! Eit døme til etterfylgjing.

  Nordmenn kjøper ukritisk uhorvelege mengder usunne matvarer som gjer at store pengar hamnar i amerikanske lommer: Freia, Nestlé, Kellog, Cola og mange fleire.

  For sjokolade har me vel enno norske alternativ i Nidar og Minde?

  I tillegg let me oss overtala/pressa til å kjøpa amerikansk krigsmateriell for svimlande summar. Tenk om me heller hadde brukt litt av desse pengane på å syta for at norske småbrukarar og sjarkfiskarar fekk levelege kår.

  Svar
 • Å overta alle verdier fra folket, inkludert retten til å bestemme over egen kropp, samle alle i «smarte byer», der «hackable animals», transhumane elektromagnetiske ting i «the internet of things», det er intensjonen. Å åpenlyst kjøpe jord for at folket IKKE skal få noe å spise, eller eventuelt begerske hele markedet med genmanipulerte vekster og syntetisk kjøtt. Statistisk Sentralbyrå mener det må registreres hvem som kjøper hva og hvor og når.
  Det som synes stadig mer åpenbart er hvor dypt involvert kongelige er i NWO i samspill med folkets utro tjenere i politikken. Woke-Prins Harry slengte av en eller annen grunn inn noen ord om hiv-test, og han og healing-prinsesse Märtha og forloveden har det tøft i en rasistisk verden (nrk.no), Prins Charles maser om global oppvarming; han har gjerne greie på sånt. Philip Mountbatten er kanskje allerede reinkarnert som virus, slik han ønsket seg.
  ROSA KOIRE var en av mange varslere som døde plutselig; hun døde av akutt kreft, angivelig. Hun mente at under NWO vil ingen ha rett til vann fra egen brønn.
  Tanzanias president ville ikke være med på plandemien; han døde også plutselig og blle erstattt med en mer samarbeidsvillig.
  «Big Pharma’s body count», «Clinton body count», de maktsyke i ledelsen av NWO-kuppet går over lik, gjør gjerne bønder eiendomsløse og neste generasjon ufruktbare, og spillet burde begynne å bli lettere for flere å gjennomskue etterhvert. Det er så skamløst despotisk at alle snart må se det. Eller hva?

  Svar
  • En av vår tids viktigste bøker.

   Shoshana Zuboff
   Overvåkingskapitalismens tidsalder.

   Bokomtale:

   Kampen for en menneskelig framtid ved maktens nye frontlinje

   Med sine «gratis» tjenester har giganter som Google og Facebook gitt oss et tilbud vi ikke kunne takke nei til. Til gjengjeld forsyner de seg med enorme mengder data om vår oppførsel og preferanser, som de ganske uforstyrret selger videre til høystbydende. Det er dette Shoshana Zuboff kaller overvåkingskapitalisme, et fenomen som truer med å omforme samfunnet like mye som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet.

   I overvåkingskapitalismens tid er vi ikke bare konsumenter, vi utgjør selve råvaren. Den skjulte og stadig mer sofistikerte bruken av dataene om oss bidrar ikke bare til å gi oss skreddersydd innhold og reklame. Den er blitt et verktøy til å forutsi og påvirke vår atferd, både som kunder, borgere og som velgere. Og den utgjør en mektig trussel mot så vel demokratiet som vår personlige frihet.

   Kjøp og les. Vel verdt pengene.

   Svar
 • Northern Light.
  13 juni 2022 16:07

  Global matkrise: Ukraina krever våpen i bytte for å gjenoppta hveteeksporten.

  Den såkalte «fastlåste situasjonen» som må få en løsning for å stoppe den globale matkrisen er iscenesatt, bevist ved at Kiev nå offisielt har erklært at den ikke vil gjenoppta hveteeksporten sjøveien til det globale sør med mindre den får antiskipsmissiler først.

  Den ukrainske ambassadøren i Tyrkia, Vasily Bodnar, krevde offisielt våpen i bytte mot å gjenoppta hveteeksporten til sjøs, i det som er en åpenbar utpressing av det globale sør midt i matkrisen. Han sa at «Sikkerhetsgarantier kreves for at maritim frakt skal gjenopptas. Disse garantiene må gis gjennom levering av våpen til Ukraina for å beskytte kysten, og marine styrker fra tredjeland for å beskytte denne delen av Svartehavet.» Dette avkrefter den vestlige hovedstrømpresses falske nyheter om at det er Russland som holder det globale Sør som gissel ved å blokkere ukrainske havner.

  Bakgrunnen er at den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebenzya allerede visste årsaken til den globale matkrisen i forrige måned. Han viste til de økonomiske konsekvensene forårsaket av Vestens reaksjon på Covid, spesielt med hensyn til økende inflasjon og påvirkning av matforsyningen, Ukrainas minelegging av egne havner, og de antirussiske sanksjonene.

  President Putin gjentok dette i et TV-intervju som han ga en uke senere, på samme dag som han møtte Macky Sall, styreleder for Den afrikanske union. Hans gjest uttrykte tiltro til Kremls forklaring ved å erklære at «Anti-Russland-sanksjoner har gjort denne situasjonen verre, og nå har vi ikke tilgang til korn fra Russland, først og fremst til hvete.»

  Til tross for den konstruerte matkrisen som ligger helt utenfor Russlands kontroll, har Moskva hele tiden gjort sitt ytterste for å få Kiev til i det minste å gjenoppta sin hveteeksport til det globale Sør. Moskva foreslår fire potensielle korridorer: Azovhavet, Svartehavet, over land gjennom Hviterussland til baltiske havner, og over hele Vest-Europa. Kiev har nektet, selv om det også er verdt å merke seg at Nebenzya nevnte i sin tale i forrige måned, at Russland har god grunn til å tro at Kiev eksporterer hvete til de vesteuropeiske landene som allerede har rikelige lagre av hvete, i bytte for våpen slik som sentralmaktene gjorde nær slutten av første verdenskrig.

  Kiev ganske enkelt eksportere hveten sin via det russisk-kontrollerte Azovhavet, men nekter å gjøre det med mindre det mottar antiskipsmissiler. Grunnen til at den stiller det kravet akkurat nå, er fordi samtalene mellom Russland og Tyrkia om å opprette en såkalt «kornkorridor» i Svartehavet ser ut til å gjøre fremskritt.

  Planen som ennå ikke er offisielt bekreftet, er at Tyrkia skal hjelpe Kiev med å fjerne minene i farvannet nær Odessa og deretter eskortere skipene med korn til internasjonalt farvann, hvoretter russiske krigsskip vil eskortere dem til Bosporos. Faktisk tror mange at det var nettopp denne planen som fikk utenriksminister Lavrov til å besøke Tyrkia på onsdag. Etter samtalene sa han at Russland gikk med på å sikre ukrainske kornskip, men var pessimistisk om Kievs vilje til å godta dette forslaget. Men tyrkiske landbruks- og skogbruksministeren kunngjorde dagen før at Kiev gikk med på å gi landet 25 % rabatt på hvete.

  Dette antyder at Kiev seriøst vurderer dette forslaget, selv om deres uventede offentlige krav om våpen i bytte for å gjenoppta eksporten av hvete til sjøs, kan bety at de mener at avtalen er bra nok til at det USA-ledede Vesten vil gi etter og godta den. Det er ikke noen egentlig sammenheng mellom antiskipsmissiler og gjenopptagelse av eksporten av hvete til sjøs, siden den foreslåtte planen krever at Tyrkia skal eskortere Kievs skip til internasjonalt farvann, hvoretter de vil bli eskortert med russiske krigsskip til Bosporos. Det er ikke noe troverdig scenario at Russland ville angripe Tyrkia, spesielt ikke etter å ha samarbeidet med landet for å oppnå denne avtalen, så Kiev trenger faktisk ikke antiskipsmissiler for sin sikkerhet.

  Den fastlåste situasjonen er konstruert, siden Kiev nå åpent har erklært at de ikke vil gjenoppta hveteeksporten sjøveien til det globale sør med mindre den mottar antiskipsmissiler først. Nå som Kiev offisielt holder det globale sør som gissel, har disse landene ingen grunn til å stole på Vesten igjen, ettersom de godkjente at Kiev krever våpen for å gjenoppta mateksporten til u-land.

  Fra Global Research, publisert 12 Juni 2022, skrevet av Andrew Korybko.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Global Food Crisis: Ukraine Is Demanding Weapons in Exchange for Resuming Wheat Exports.

  Svar
  • » Dette avkrefter den vestlige hovedstrømpresses falske nyheter om at det er Russland som holder det globale Sør som gissel ved å blokkere ukrainske havner. »

   Fy Faaan for et falskt media vi har. Kun propaganda.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

SJOKKERENDE TALL PÅ BIVIRKNINGER

Minst 77.000 døde og 7,3 millioner skadet på grunn av COVID-vaksinasjoner

Forrige innlegg

Drammen Nei til EU:

Skal vannkraften bli en velsignelse for folket må EØS-avtalen sies opp!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.