POSTED IN Globalisering

Mange ulykker i USA hittil i år.

Matmangel som et våpen?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Redaksjonen

Verden har lenge vært del inn i 2 grupper, I-land og U-land. Og vi har visst at i endel U-land var matmangel og sultkatastrofer en del av deres hverdag. I løpet av de siste 30 årene har verden blitt bedre med hensyn til de verste sultkatastrofer. Nå har vi snart 8 milliarder mennesker på jorden, og andelen av de som lever for 1 US dollar dagen er nå på under 10 prosent av jordens befolkning. Men i de siste par årene så har det vært verdensomspennende hendelser som setter matvaresikkerheten i fare, spesielt for de fattigste av oss. Som at vi har hatt 2 år med Covid-situasjon med lockdown i deler av verden som har hindret vareproduksjon og vareflyt. Og når i år, med krigen i Ukraina som et bakteppe, så får vi nå mindre korn og matolje fra Russland og Ukraina enn hva vi ellers ville fått.

I tillegg har vi sett andre hendelser som hver for seg er små, men samlet sett gir ett bidrag til matvare-usikkerhet og økte priser på alle slags varer. Den akselererende inflasjonen er med på å også bidra negativt.

I år har det vært langt flere uhell i matindustrien i USA og Canada enn det som har vært normen tidligere.

Det har vært problemer med leveringer av varer i USA de siste 18 månedene, og mye kan tidfestes til da Joe Biden tok over presidentembedet 20. januar 2021. Allerede denne dagen skrev han under på en president-ordre som stoppet Keystone-rørledningen som fraktet olje fra Canada og til USA. Fra da av steg prisene på bensin og diesel i USA. Nå 18 måneder senere er prisen ca 3 ganger høyere ut til kundene enn da han overtok embedet.

En annen episode er den med et container-skip som kjørte på grunn i Suez-kanalen våren 2021. Dette ga sine ringvirkninger, som at ca 370 andre skip ble hindret. Enten måtte de vente eller ta omveien om Sør-Afrika. Og dette var ikke alt. Sensommeren 2021 var de amerikanske havner – som blant annet i San Diego i en gedigen sirup av etterslep. Utenfor havnen lå minst 80 skip som hverken fikk losset eller lasset sine varer. Noen var såpass små at de kunne ta turen gjennom Panama-kanalen og komme til havner på andre siden – i Mexicobukta. Men de større skipene kunne ikke dette og ble liggende å vente. Dette ga hindringer i vareflyten i USA, noe som den jevne amerikaner har sett ved selvsyn; At det er tomme hyller i deres flere av deres butikker.

Nylig hadde USA mangel på morsmelkerstatning i sine butikkhyller samtidig som denne mangelen ikke fantes i Mexico og i Canada. Det ble så prekært og dette rammet president Joe Bidens omdømme såpass mye at myndighetene grep til et krisetiltak; Å få flydd inn morsmelkerstatning fra Tyskland med amerikanske militære fraktfly.

I tillegg til dette, så har det vært en høy inflasjon i USA det siste året, og der snakker man om «Bideninflation». Den reelle inflasjonen sies å være på ca 18 prosent, selv om det offisielle USA hevder den er på rundt 8 prosent. Det som er sikkert, det er at det er ingen tegn til at inflasjonen skal stagnere.

Matmangel vil kunne oppstå også andre steder enn der vi er vant med at dette forekommer. For oss i vesten ikke bare matmangel i seg selv som betyr noe, men også at alt det andre vi konsumerer, har blitt dyrere. Strøm, gass, bensin og diesel utgjør en større andel av våres utgifter nå enn før. Og på toppen av dette kommer dyrere matvarer, samt attpåtil på toppen av dette; Mangel på visse matvarer. Dette er en «perfekt storm» som vil ramme mennesker med lave inntekter og lave pensjoner hardest, her i vesten.

Vi vet at Klaus Schwab i WEF mener at vi skal «eie ingenting og være lykkelig». Vi vet også at visse andre globalister er tilhengere av tankegodset til WEF, som er meget likt det som vi også kjenner som Agenda 21 og senere oppgradert til Agenda 30. Dette tankegodset går blant annet ut på at verden nå har for mange mennesker og at for å «redde» jorden så må vi få til en befolkningsreduksjon. – Dette er ikke en konspirasjonsteori, for dette er synspunkter som disse menneskene og organisasjonene åpent promoterer selv. Og som også vi ser igjen i flere av FN sine egne rapporter. Selvsagt diplomatisk forskjønnet i ordbruken, men meningen er der.

Kan gruppen av mennesker som ønsker befolkningsreduksjon ha en stor verktøykasse?

– Ja, det virker slik. Det kan se ut som at grep som å redusere fertiliteten være et grep. Via blant annet vaksiner og en promotering av «gender-vennlig-politikk». I tillegg til at vi ikke skal eie noe og være lykkelig, så skal vi være minst 64 selvidentifiserte kjønn og være tilfredsstilte.

Kan det som i mange år som var i ferd med å bli drastisk redusert (sult og matmangel), bli brukt aktivt nå, som et virkemiddel?

Ja, det ser slik ut. Matmangel i kombinasjon med at alt det andre som vi trenger for å holde oss i live, blir dyrere. Slik at vi må velge mellom kjøttmiddag eller oppvarming av våres leiligheter en kald vinterdag.

Tomme hyller i en matvarebutikk. Matmangel som verktøy?

USA OG DE MANGE ULYKKER PÅ KORT TID

Det har vært mange ulykker innen næringsmiddelindustrien, noen sier at det har vært ca 60 fra årsskiftet av og til nå nylig, så her kommer kun noen få eksempler fra de siste månedene;

* Den 30. mai i Howard Lake, Minnesota, brant en av USA’s største eggprodusenter ned.

* Den 22. mai sporet et godstog av skinnene i Canada, med 43 vogner fylt med kaliumkarbonat, som er en viktig komponent i gjødsel.

* Den 22. april i Covington i Georgia kræsjet et lite fly inn i en stor fabrikk som lagde mange matprodukter for kjente merkevarer, som Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, BLUE, og mer.

* Den 19. april i vestre Kansas oppstod det en brann i en fabrikk som lager gjødsel.

* Den 14. april i Idaho krasjet et lite fly i en potet- og mat-bearbeidingsfabrikk

* Den 14. april i Salinas i California brant en fabrikk som bearbeidet grønnsaker.

* Den 31. mars i San Juan i Texas brant en fabrikk som pakket løk.

* Den 24. mars i Belfast i Maine brant det i en fabrikk som bearbeidet og pakket poteter.

* Den 21. mars brant en fabrikk som bearbeider kjøtt i Jonesboro, Arkansas.

* Den 22. februar brant det i et potetchips-fabrikk i nordøstlige Oregon.

* Den 2. til 3. februar i Mauston i Wisconsin brant en fabrikk som bearbeidet kjøtt.

* Den 31. januar i nord-Karolina brant det i en fabrikk som lager gjødsel.

Dette er kun et lite utvalg av de mange ulykker innen matindustrien i USA i år. Noen medier sier at antall ulykker nå i disse dager er på ca 60. – Og at dette tallet vokser uke for uke.

Noen vil si at dette er ulykker som ikke har noen del i en eller annen konspirasjon. Det kan muligens være riktig, men like mulig være slik at vi ikke utelukke at det er noe som skjer bak kulissene. Etter 2 år med Covid-saken så skal ikke vi med ett bli i overkant godtroende. Det at det hittil i år har vært så mange ulykker i USA og Canada, og vi er ennå ikke kommet til halve 2022, så er det ingen grunn å gjøre seg selv frivillig naiv. Noen har nemlig selv sagt at «Vi skal ikke eie noe og vi skal være lykkelige» og andre i samme miljø har åpent snakket om befolkningsreduksjon som et middel for å «redde» verden.


Denne artikkelen er basert på disse artiklene her, presentert her i en tilfeldig oppramsing:

https://www.thehouseofdavid.org/prophetic-map/2022/5/3/25-mysterious-fires-at-food-processing-plants-across-us-end-of-days-food-shortage

https://www.abovetopsecret.com/forum/thread1310831/pg1

https://dakotastudent.com/15292/opinion/an-upcoming-food-shortage/

https://www.westernstandard.news/news/exclusive-food-shortages-magnified-by-string-of-destroyed-food-processing-facilities/article_c5e4d4c3-325f-56b4-9089-8b8a69fe7d1f.html

https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/whats-really-going-on-with-these-food-facility-fires/

Märkliga sammanträffanden påverkar matförsörjningen – Nya Dagbladet

https://www.document.no/2022/06/01/usa-branner-i-naeringsmiddelindustrien-vekker-bekymring/

https://www.globalresearch.ca/henry-kissinger-world-economic-forum-population-control/5780502

https://www.globalresearch.ca/wef-great-reset-euphemism-wwiii-scenario/5743733

https://theeconomiccollapseblog.com/a-list-of-16-major-fires-that-have-occurred-at-key-food-industry-facilities-in-the-u-s-since-the-start-of-2022/

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 426 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Overskriften: «Matmangel som våpen» blir i samme gate som: Med mat som våpen: Begge deler like ille. Dette ble planlagt for mange år siden. Nyhetsspeilet har skrevet en del om dette: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%e2%80%93-mat-som-vapen/
  Flere linker til dokumentasjon og mer informasjon i kommentarfeltet. (Mange av dem sannsynligvis slettet/fjernet i dag).

  Mike Cechanowicz har også mange artikler om dette. Her er en: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/monsanto-og-genmodifisert-mat-full-kontroll-over-matkjeden/#content-anchor

  (Har delt denne før på derimot, men enkelte ting kan tydeligvis ikke gjentas ofte nok).
  Mye av dette (om ikke alt) ble i sin tid avfeid som konspirasjonsteorier.

  Så er det historiene om både Canadiske og Kinesiske bønder som fikk/får godt betalt av sine lands myndigheter for å være med på nedslakting av kylling og svin, og forplikte seg til å ikke starte opp med ny virksomhet før det hadde gått noen år for å redusere tilgangen til mat mens millioner av mennesker sulter ihjel.

  MANGE HAR MYE Å SVARE FOR NÅR DEN TID KOMMER.

  Svar
  • «…av sine lands myndigheter for å være med på nedslakting av kylling og svin,»

   Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse ‘bilder’ styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var ‘for mye flesk’. Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi ‘lever da ikke av penger’ — for å vise hvor klok og ‘våken’ man er. Men i realiteten så sier alle som så: ‘Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?’
   Altså velger vi ‘ stener for brød’. Som Jesus ble fristet med av djevelen; – med belønning å dermed kunne eie/styre verden.

   Svar
 • «Den reelle inflasjonen sies å være på ca 18 prosent, selv om det offisielle USA hevder den er på rundt 8 prosent »

  Er det inflasjon eller prisøkning?
  Og hva kommer prisøkningen av; koster det mer å produsere nå ( bortsett fra økte renter – som naturlig nok vil gjøre alt dyrere), eller er det noen som styrer (verdens) valutaen som ønsker å redusere produksjonen ( eller ødelegge den) for å få økte priser?
  Eventuelt først ‘deflasjon’ ; for at folk skal juble istedet for protestere over en neste periode med galloperende ‘inflasjon’ / renter / priser/lønninger, i neste grep fra tryllekunstnerne.
  Og ikke se at vi blir penge- lurt. – Og at vi løper etter en gullkalv i stedet for en levende kalv/realverdiene.

  Svar
 • Alle «uhellene» i USAs matlager lukter av innsidejobb, og det samme gjør alle skyteepisodene, kyllingene har plutselig PCR-påviselige virus og må slaktes, transportruter sperres,
  vi blir holdt for narr, og
  er det ikke så klossete og lett gjennomskuelig som det kan bli?
  I Norge mener Gunhild Stordalen ( YGL siden 2015 ) at COOPs kjøttreklame er «hjernedødt». Klima- og helsekjendis. Flink pike. Ligner ikke så rent lite på en humanoid robot.

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Stor energikrise truer USA og EU.

Biden skylder på Russland.

Previous Post

Selv uten medvirkning fra CO2.

Historisk har vi hatt mange sosiale kollapser som følge av klimaendringer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.