POSTED IN Demokrati, Helse, Norge

Mange land

Gir opp friheten for et ufarlig virus.

27 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Franskmennene gir opp sin fridom

av Thierry Meyssan

Frankrike er dette merkelege landet som aldri slutta med å samarbeide med ulike inntrengarar, for så å ærefullt gjere opprør mot dei; eit land som først var feigt, deretter alltid modig. Som vanleg utan særleg omtanke, har franskmennene no gitt opp forfedrane sitt motto, som dei utan tvil snart vil finne att med ære.
Under den franske revolusjonen, lenge før «Frihet, Likhet, Brorskap blei republikkenes motto, stadfestar denne plakaten at desse ideala var av meir verd enn liva våre.

Alle politiske regime, same kva for type dei måtte vere, har ingen annan funksjon enn å verne sine undersåttar eller medborgarar mot angrep som dei ikkje greier verne seg sjølve mot. Til gjengjeld kan dei avgrense fridommane til innbyggarane sine, noko nokre regime – oftare enn andre – trur dei må gjere.

Briten Thomas Hobbes tolererte alle staten sine brotsverk, så lenge den verna sine undersåttar mot borgarkrigen dei hadde opplevd. Franskmannen Montesquieu braut med denne linja og fann opp mekanismar for kontroll av statsfornuften. Men han meinte, som alle byggherrane av moderne regime, at fridommar var demokratia sitt ultimate mål.

Under dødelege epidemiar har einskilde regime meint det var nødvendig å avgrense, eller til og med fjerne, fridommane til nokre av undersåttane sine. Det vart akseptert, inntil Covid-19-epidemien, at eit demokrati unntaksvis kunne avgrense fridommane til dei som var infiserte, eller mistenkte for å vere infiserte, for å verne dei friske. No er det akseptert at dei også kan avgrense fridommane til sistnemnde, eller til og med setje nesten heile folket i husarrest.

Stortinget har midlertidig avsatt seg selv på grunn av et virus som så langt vi kan konstatere ikke er vesentlig farligere enn en sesonginfluensa. Foto: Wikipedia

Denne nye standarden har aldri blitt debattert demokratisk. Den vart pålagt regjeringar i ein krisesituasjon og vart akseptert av undersåttane som det minste av to vonde. Med det har dei innført ei temporær endring av det politiske regimet, sidan det i eit demokrati er slik at politiske avgjerder berre er legitime dersom dei har blitt debatterte i folkeforsamlingar. Rivne med av oppsvinget sitt, jobbar desse regima – som inntil nyleg forbaud bruk av burka – no med utforming av obligatoriske verneklede. Og dessutan med mobil-appar som kan varsle innbyggarane når dei kjem i nærleiken av ein infisert person.

Dette er ikkje apokalyptisk fiksjon, men verkelegheita vi no lever i. Denne utviklinga er utelukkande basert på to informasjonskjelder. I følge professor Neil Ferguson i EU og Storbritannia og professor Anthony Fauci i USA, er Covid-19-epidemien venta å ta livet av minst 55 millionar menneske totalt, verda over. Så langt har det vore 170 000, færre enn ein trehundredel av venta.

Frykta for epidemiar er rotfesta i oss. Vi veit at til visse tider, på visse stader, har dei gjort ende på heile sivilisasjonar. Vi veit også at medisinske framsteg ikkje vil hjelpe oss i møtet med nye virus, nett fordi ein enno ikkje har fått studert dei. Men vi veit også at dei verste virusepidemiane, slik som kopparepidemien i Amerika, ikkje har greidd å øydelegge sivilisasjonar. Før-colombianske statar vart øydelagde berre fordi koppane hjelpte conquistadorane med det. Pest, slik som Den justinianske pesten på 500-talet eller Svartedauden på 1300-talet, er bakterielle sjukdommar som kan svekkast med hygienetiltak og nedkjempast med antibiotika.

Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og diplomat, blant mye annet. Han var også en av lederne av den amerikanske revolusjon. Han huskes også for sine eksperimenter med elektrisitet. Wikipedia

I starten av dei moderne demokratia erklærte Benjamin Franklin, som var ein av grunnleggingsfedrane til USA og ein Voltaire-«bror»: «Dei som er villige til å gi opp essensiell fridom for å kjøpe seg litt mellombels tryggleik, fortener ikkje verken fridom eller tryggleik»; ein grunnsetning som utan tvil også gjeld for epidemiar.

Vi må merke oss dette: husarrest for ei frisk befolkning «til deira eige beste», er inkompatibelt med det demokratiske idealet. Det handlar ikkje om å jamre seg over visse tilbakeslag for demokratiet vårt, i møte med terrorisme til dømes. Desse gjekk berre ut over nokre av oss, og plaga ikkje så mange. Men det handlar om å sjå at vi nett har, i det minste mellombels, sett stopp for demokratiet samtidig i mange land. Ei avgjerd som påverkar oss alle og fengslar oss i heimane i ein ubestemt tidsperiode.

Å stille den gode president Macron – som vernar om helsa til sine medborgarar – opp imot den dårlege president Trump – som favoriserer økonomien – er berre tåkelegging. Den sørgelege sanninga er at vi nett gav opp først bruken av Fridommen vår, og like etter heile vår Fridom.

Det er verken ei økonomisk krise eller ein krig som fører til denne opphevinga. Covid-19 er ein mykje mindre dødeleg epidemi enn mange vi har hatt før. Hong Kong-influensaen i 1968 –70 tok livet av over ein million menneske, medan AIDS over ein periode på 40 år har drepe over 32 millionar. Desse virusa har ikkje endra noko på politisk plan. Det er derfor sannsynleg at vår politiske respons på den noverande epidemien speglar ei tidlegare utvikling.

Hongkongsyken… brøt ut i 1968 og ebbet ut i 1970.  (Wikipedia)

Vidspreidd isolasjon har vore rettferdiggjort i alle land der det blir praktisert som respons på sårbarheita til sjukehussystemet. Sjølv om det skulle vere feil, viser bruken av dette argumentet openlyst at vi verdset Helsa vår som viktigare enn Fridommen vår, medan forfedrane våre alltid hevda at Livet deira var mindre viktig enn Fridommen deira.

Med suspenderinga av demokratiet på ubestemt tid, har vi gitt opp å følge i fotefara til heltane våre.

Omsatt av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Antonio de Bellis, Frigjøringen av St. Peter, fra tidlig 1640 tall

https://www.voltairenet.org/article209764.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

27 kommentarer. Leave new

 • Helt ufarlig er nå koronaviruset ikke. Og enn viktigere er at det er et ukjent virus. Skal man legge på en ytterligere aspekt så er det en hinsides kjip død å bli drept av coronaviruet. I sum så er det bedre å vare forsiktig kanskje. Men friheten vs coronavirus diktatur pga en delvis korrupt elite er en problemstilling eller kan bli helt klart.

  Lindring av truende kvelning hos døende pasienter med covid-19

  https://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/lindring-av-truende-kvelning-hos-doende-pasienter-med-covid-19

  Men økonomisk så er det hele en hinsides katastrofe. Og det bruker å resultere i en strengere regime fra stat i et historisk perspektiv. Supportet av makten utenfor statsapparatet. Men igjen vi vet så lite om coronaviruset så det er lurt å vare forsiktig. Bedre å lære av andres misstak. Eksempelvis Sverige der man sender de eldre til en grusom død i et land som ikke har gode resurser nok til å klare dagens antall syke.

  Se på grafen og bli redd. Men Kina er verre helt sikkert og andre land. Alle bruker sedelpressen nå i stor kvanta og det bruker slutte ille i et historisk perspektiv.

  https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL?fbclid=IwAR1q0-CSCNGT7aVLzj0uvf5cQ9buQ5xtrPyhP-6f4aBhhHoEaW-b0mZv-kA#

  Svar
  • «Eksempelvis Sverige der man sender de eldre til en grusom død i et land som ikke har gode resurser nok til å klare dagens antall syke.»

   Det er som regel grusomt å dø. Enten det er lungebetennelse etter influensa eller
   etter Korona. Det er nok like mye overmedisinering på eldrehjem i Sverige som i Norge. (?)
   Heldigvis dør det færre i år enn tidligere år, Korona eller ikke.

   ‘ Selvsagt er det skremmende å høre daglige tall om nye koronadøde.
   Men det er helt normalt at det dør over 100 mennesker i døgnet i Norge. Det er like normalt at det til nå i å har dødd cirka 19 millioner mennesker i verden…’
   https://www.nettavisen.no/okonomi/her-er-noe-beroligende-mot-korona-angst-vi-har-ikke-hatt-lavere-dodstall-pa-20-ar/3423959246.html

   Svar
 • Kaspar Gram
  27 april 2020 19:34

  Vil sterk anbefale å følge en sveitsisk indremedisiner som dekker kunnskapsutviklen: https://swprs.org/
  Eller tysk lungelege https://www.wodarg.com/
  Eller professor Peter Gøtsche: https://www.deadlymedicines.dk/category/blog-dk/ https://www.deadlymedicines.dk/the-coronavirus-mass-panic-is-not-justified/
  Nedsteningen av samfunnet og fjerning av grunnleggende demokratiske rettigheter står overhodet ikke forhold til det corona-epidemien til nå har vist seg å representere. Ekstremt blåst opp. Men verdens kjeltringer varsler at det vil komme noe mye kraftigere til høsten og da skal hele verden gjennom tvangsmedisinering.

  Svar
 • Kaspar Gram
  27 april 2020 19:50

  Svært viktig å se baken for panikkpandemien erkjenne at det er en mild sykdom så langt og spørre hvilke sjakkbrikker er det som skal flyttes.
  https://newsvoice.se/2020/04/prof-johan-giesecke-dodligheten-for-covid-19-endast-01-lockdown-ar-fel-coronastrategi/ og
  https://newsvoice.se/2020/04/coronadodlighet-vita-huset/
  Se videre: Johan Giesecke är smittskyddsrådgivare för den svenska regeringen. Han var tidigare chefsforskare för European Center for Disease Prevention and Control och han är rådgivare för WHO. Giesecke säger i intervjun att Covid-19 egentligen är en ”mild sjukdom” som liknar influensan. Den faktiska dödligheten för Covid-19 är runt 0,1%, enligt Giesecke.

  Nu visar en inspelning genom en ”hot mic” (oavsiktligt påslagen mikrofon) att kännedom om Covid-19:s relativa ofarlighet verkar vara allmänt känd i Vita Huset. En person utan ansiktsmask säger till en medarbetare att han kan ta av sig masken Mannen berättar om nya Covid-19-uppgifter.

  Svar
  • Sjakkbrikkene ser ut til allerede å være flyttet,klima og corona,propaganda,frykt og trusler er de svarte brikkene,de skal feies av brettet,deres eneste misjon har vært at folket skal se feil vei.Det er globalisme,great reset og agenda 2030 som er trusselen.Skråsikkert er det ikke at valgresultatet i USA som mediene har erklært som grei seier til Biden leiren vil bli stående heller..

   Svar
   • Jeg glemte å ta med yttringsfriheten som systematisk har blitt undertrykket i flere år.For meg er det likegyldig om det er Erna,Siw,Jonas,blå,røde,grønne eller hva,de har alle styrt dette sirkuset som gode tjenere av den dype staten.

 • Livets sluttfase er et tabubelagt emne mange men ifølge medicinsk ekspertise og pårørende så er død av coronaviruset en hinsides stygg måte å dø på. Utover det så er det utallige vitnemål på det å være ordentlig syk av coronaviruset er en hinsides kjip affære. Vi snakket her om 15-20% av de som får coronaviruset . I sum så skal man vare forsiktig sende noen i døden føre vi har tilstrekkelig besluttsunderlag. Livets sluttfase er for øvrig en diskusjon som man kun skal ta selv etter å ha vart gjennom en sådan tradegi gjerne med noen som man er nære bekjent med. Selv så er jeg med min lille erfaring i emnet overbevist om at vi burde ha en større offentlig debatt om den problemstillingen.

  Svar
  • » Utover det så er det utallige vitnemål på det å være ordentlig syk av coronaviruset er en hinsides kjip affære. Vi snakket her om 15-20% av de som får coronaviruset .»

   Da hadde det vært mange flere enn de som dør eller blir alvorlig syke i Norge.
   Foreløpig, på over et år, er det altså under halvparten døde i Norge, og langt under det antallet som er lagt inn på intensiv, i forhold til tidligere influensabølger.

   Jeg synes folk, i et godt utdannet land, burde se på tallene som blir servert i media, og regne sjøl. Tenke sjøl.

   Dette er det skumle. Ikke et virus som er så lite dødlig at man må lage skremme-reportasjer om smittede. ( Som altså ikke blir syke!) Og at folk ser ut til å godta ALT som blir servert av myndigheter og media, som går i tospann.
   – Og at de få som tviler blir latterliggjort og demonisert.

   Svar
 • Hvorfor sjanse…
  «Some people who recover from the coronavirus might be left with ’20 to 30%’ less lung function, and gasping for breath when they walk quickly, Hong Kong doctors said»

  https://www.businessinsider.com/coronavirus-recovery-damage-lung-function-gasping-air-hong-kong-doctors-2020-3?op=1&r=US&IR=T

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  27 april 2020 23:16

  «Utover det så er det utallige vitnemål på det å være ordentlig syk av coronaviruset er en hinsides kjip affære. Vi snakket her om 15-20% av de som får coronaviruset .»

  Det er interessant å trekke noen paralleller til spanskesyken i 1918. Her er et utdrag fra en monograf fra britiske helsemyndigheter fra 1920. Det er mange likhetstrekk med situasjonen i dag. Legg spesielt merke til det andre avsnittet og hentydningen til hvordan fremtidige generasjoner ville oppfatte pandemien basert på det som ble formidlet i nyhetene.

  Hele innholdsfortegnelsen her:
  http://influenza.sph.unimelb.edu.au/MOH_TOC.php

  http://influenza.sph.unimelb.edu.au/data/S0001/chapters/P1_chap_3.pdf

  Contrasted with the extensive and acute but non-fatal outbreak of June 1918,
  the world-wide » plague » of influenza of
  the following autumn and winter, with its millions of deaths,
  presented very different clinical characters; and in the multitude of severe cases one saw the constantly repeated picture of
  a dreadful malady which few physicians had seen the like
  before. Those who had experienced the minor epidemics of
  » purulent bronchitis with heliotrope cyanosis and fatal ending »
  that had occurred here and there in military camps in America,
  England and France during 1916 and 1917 had already become
  familiar with some of the worst features, especially the dreaded
  blueness, of what was probably the same malady under a
  different name ; but now it was a question of seeing hundreds
  or even thousands of cases in districts in which the fatal
  » purulent bronchitis » had affected but a few.

  Nevertheless, it is important to emphasize the fact that,
  although it was the » pneumonic» type of case that attracted
  so much attention, creating such consternation owing to its
  mortality, and thereby colouring the picture of the epidemic as
  a whole, these fatal » pneumonic» cases constituted but a
  minority of the whole. There were far more cases of ordinary
  straight-forward benign influenza than there were of » influenzalpneumonia » ; but these benign cases were overshadowed by
  the grave ones; and there is a little danger, if one does not
  emphasize the fact, that future generations might gain the
  impression that the whole of the 1918-19 epidemic was of
  » pneumonic » and grave character.

  Broadly speaking, I should
  say that out of 1,000 individuals striken by the disease fully
  800 had no more than an ordinary attack of uncomplicated
  » influenza,» a little more severe perhaps than the «three-day
  fever » of June 1918, but not any worse than simple influenza
  as it may occur at any other time. It was the remaining 200
  who were so much more seriously ill, with » pneumonic»
  symptoms added to those of simple influenza ; and of these
  about 80 died. The most dreaded symptom was the heliotrope
  cyanosis ; it developed in less than half of the pulmonary cases,
  but once it became definite the prognosis was so bad that I
  should say out of every 100 » blue » cases 95 died.

  Svar
 • Om vi snakker om 1918 så er en ulikhet den om vi sammenligner at vi idag får vi eller henter informasjon fra mange mer steder. Min konklusjon etter å ha lest inn meg på emnet gjennom diverse uberoende informasjonskanaler (i forhold til hverandre) er den at coronavirus epidemien er noe man skal uroe seg for og enn viktigere. Når vi vet så lite om sykdommen så er det lurt å ta det forsiktig. Men absolutt en poeng mange har er at nå kjør vi økonomien rett i grøfta og det er også et regnskap. Og når det blir et «årsbokslut» når vi nå «lander» så kan det vare så at regnskapet viser at vi skulle ha kjørt den svenske strategien.

  Svar
 • Sjakkbrikkene ser ut til allerede å være flyttet,klima og corona,propaganda,frykt og trusler er de svarte brikkene,de skal feies av brettet,deres eneste misjon har vært at folket skal se feil vei.Det er globalisme,great reset og agenda 2030 som er trusselen.Skråsikkert er det ikke at valgresultatet i USA som mediene har erklært som grei seier til Biden leiren vil bli stående heller..

  Svar
 • Har dere hørt om Coronatoget,dere vet,det toget som det er mulig å gå på,men ikke av.
  Hver dag meldes det om nye passagerer,ca 28 tusen nå,det rare er,ingen går av det toget,så om noen uker eller måneder da er det vel hundre tusen på det toget og fortsatt går ingen av ?.
  Er det ingen som går av dette toget,er det ingen som blir friske,ligger de i beredskap ?,vi har pr idag 285 døde,Dette tallet er ganske lite,særlig i betraktning av at nesten ingen dør av influensa.
  Runaway trail stopper ikke før VI stopper det.

  Svar
 • Sjefen for Phizer ,ja altså det selskapet som har utviklet denne vidundervaksinen,han har nå solgt seg ut av selskapet.Hvorfor gjør han det ?.Har han ikke tro på egen medisin ?.

  Svar
  • Han vet at vaksinen må oppbevares på – 70 grader, og har kort levetid. – Akkurat som viruset 😉 .
   – Og ser vel at folk nå begynner å starte motstand mot vaksinering mot et virus som er mindre dødlig enn den vanlige influensaen.
   Selv Høie og Nrk. må trikse med tall/lyve i Norge for å prøve å holde frykten oppe.

   Svar
 • Og,til alle lesere av Derimot.Har Derimot blitt utsatt for hacking,er det gjort forsøk på å sette derimot ut av spillet ?.Har dette med yttryngsfrihet å gjøre ?.Har det med sensur å gjøre ?.

  Svar
 • Det er vanskelig å komme inn på derimot artikler fortsatt. Det kan gå greit en gang, og så umulig å hente fram neste artikkel.
  Om derimot bruker en server med for dårlig kapasitet, eller det er hacking/bremsing vet kanskje Lindtner noe om?

  Svar
  • wasan Totland
   23 mai 2021 14:31

   Enig. Det varierer men ofte så får jeg bare opp de øverste delene. Dtte kan gjøre at folk går lei og man mister lesere.

   Svar
  • kenneth demac
   24 mai 2021 14:37

   Det er A.I.en (kunstigintelligensen) som gjør det. Enn av utallige triks som brukes til å sensurere og sabotere. Jeg er T.I. (targeted individual) og har vidtstrakt og daglig erfaring med slik. En liten tips: gjør en hard resett på ruteren din før hver tokt. Saboteringen er heller i ruteren din el. nettleseren din.
   derimot.no må være obs. for bakdørangrep der websiden’s server blir omkonfigurert slik at all trakikken kjøres gjennom Stasi sine servere. Anbefaler bruk av TOR netleseren hvis du har problemer med å lese siden. Du kan laste den ned til skrivebordet og åpner den uten å installere. Det er også en fordel å komme seg bort fra Windows som er Stasiens drømme malvareplatform.

   Svar
   • » En liten tips: gjør en hard resett på ruteren din før hver tokt. Saboteringen er heller i ruteren din el. nettleseren din.»

    Det kan virke som noe fornuftig.
    Første gang jeg prøver om morgene går det, som regel/ofte, greit.
    Og når jeg har tatt en resett går det også greit, første gang.

   • kenneth demac
    24 mai 2021 15:39

    Jeg vil også anbefale å skaffe en Turris Omnia ruter. Den har både en enkel og avansert grensesnitt. Den har egen DNS server og DNSSEC som bekrefter sertifikatene till all websidene. Jeg må gjøre en resett før hver tokt for å sparke ut malvaren som på usvikteligvis blir injisert hver natt. Ved oppstart åpner jeg rutergrensesnittet med installasjonswizarden og går til «DNS» rubrikken og kjører en connectivity test som bekrefter at DNS og DNSSEC fungerer. Grensesnittet beholdes åpent gjennom hele tokten slik at jeg kan sjekke med jevne mellomrom. Den er faktisk svært brukervennlig og pålitelig.

   • Takk for svar og tips, k.d.
    Selv om dette nok er for avansert for meg.

   • Jeg kjører Tails og har ingen problemer.

    https://tails.boum.org/install/

    Å installere Tails er forsåvidt greit. Det som er litt vanskelig, er å få PCen til å laste operativsystemet fra USB-stick. Hvordan dette gøres er individuelt for hvert PC-fabrikat, så jeg skal ikke forsøke å forklare det her.

   • Takk, Espen. Virker interessant.
    Når jeg har lastet ned /installert Tails, får jeg lest/brukt dokumenter som er lagret tidligere i Windows?

   • Tails kommer med Openoffice som kan lese alt som MS office kan produsere. Openoffice kan også lagre filer i MS office .doc-format. Så hvis du skal sende dokumenter til personer som ikke har Openoffice, og som har behov for å redigere dokumenter bør du sende dem som .doc/.xls/ osv. Hvis de ikke trenger å redigere dokumentet er det best å bruke .pdf-format som garanterer at de vil se dokumentet slik som du hadde tenkt.

 • John Enebak
  24 mai 2021 21:15

  Mulig kommentarene her om å dø av covid-19 er litt gamle og folk har lært mer siden da, men jeg vil likevel poengtere at ingen dør av covid-19.
  Det folk dør av er cytokinstorm, som er en autoimmun sykdom som oppstår når immunforsvaret mister styringa og T-cellene ukontrollert pøser ut betennelsesfremmende cytokiner for å drepe cellene som er infisert av viruset.
  Cytokinstormen oppstår når kroppen går tom for hormonet kalsitriol, som har til oppgave å regulere cytokinproduksjonen, så betennelsen ikke tar overhånd.
  Det tragiske er at kroppen trenger sol for å produsere kalsitriol og om vinteren utvikler de fleste i Norge mangel på dette hormonet. Spesielt mørkhuda innvandrere, som trenger 10 ganger så mye sol som lyshuda for å produsere samme mengde kalsitriol.
  Folk flest er opplært til å tro at hormonet kalsitriol er et kosttilskudd og ikke et viktig hormon som styrer celledelingen i immunforsvaret, nervecellene, beinvevet og alle membranene i kroppen.
  Vi har fått husarrest fordi vi har en selvpåført hormonforstyrrelse som det koster to kroner dagen å unngå.

  Svar
 • Takk igjen, espen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Alarmerende data fra statistiske analyser:

Alvorlige bivirkninger av vaksinene.

Forrige innlegg

Mediekrigen går å for fullt:

Hvordan bekjempe Folkerepublikken Kina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.