POSTED IN Endring av politikken, Ytringsfrihet

Lovforslag i Australia:

Uønskete meninger skal stoppes.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

En ny lov kan komme til å drepe både ytringsfrihet og demokrati i Australia. 

Det er lagt fram et lovforslag som skal bekjempe «feilinformasjon og desinformasjon» og bekjempe «skader» mot regjeringsbyråenes mål om å styre uttalelser på nettet. 

Av Augusto Zimmermann

Augusto Zimmermann, professor og leder for lovavdelingen ved Sheridan Institute of Higher Education I Australia. Han er president i WALTA – en teoriforening rundt lovgivning. Han er også tidligere medlem av Law Reform Commission I Western Australia.

Den australske regjering har nylig kommet med et nytt lovforslag til parlamentet. Den vil offisielt  forby uttalelser på internett som de ikke kan godkjenne.

Digitale selskaper ventes da å innføre etiske retningslinjer der de kan sensurere uttalelser basert på grove, vage og vidtrekkende meninger.

Lovforslaget varsler pålegg for de digitale plattformene å se etter påstått «feilinformasjon» og «desinformasjon».

Og om dette ikke virker, vil lovforslaget gi fullmakt til Australian Communication and Media Authority (ACMA) til direkte å gripe inn med den hensikt å forhindre «skader».

Del 2 i lovforslaget definerer «skade» som følgende:

 • Hat mot det australske samfunnet på grunn av etnisitet, nasjonalitet, rase, kjønn, seksuell orientering, alder, religion eller fysisk eller mental funksjonshemning.
 • Forstyrrelse av offentlig ro og orden i det australske samfunnet.
 • Å skade integriteten til de australske demokratiske prosessene i Commonwealth, Staten, territoriene eller de lokale styrende institusjoner. 
 • Å skade helsen til australierne
 • Å skade det australske miljøet
 • Å skade australierne økonomisk eller finansielt, eller deler av den australske økonomien.

Uttrykker «skade» som står i lovforslaget er illusorisk. Betydningen av ordet kan bli avgjort av et mektig regjeringsbyrå.

Definisjonen på hva som er skadelig eller ikke kan vris og vendes på. Det kan utvides og tilpasses ACMAs rådende syn.

Til syvende og sist kan enhver uttalelse som regjeringen er ukomfortabel med ble betegnet som «skadelig».

For eksempel kan beskrivelsen «forstyrrelse av sosial orden» som skadelig også  forstås som  at de kan stanse organisasjoner som lovlig protesterer politisk.

Dette kan også brukes til å undertrykke lovlige politiske uttalelser, noe som vel bør være del av et fungerende demokrati.

Det betyr at ACMA kan bruke sin makt til å be  enkeltpersoner stille når og hvor de bestemmer, for å svare på spørsmål om feilinformasjon eller desinformasjon.

Denne makten inkluderer også krenkende notiser og villedende bemerkninger. 

Påbud og straffer inkluderer  bøter på opp til 550 000 australske dollar for enkeltpersoner og opp til 2,75 millioner australske dollar for selskaper. 

Kriminal-lovene skal også inkludere fengsling. Det kan skje i saker der det er påstått bruk av «ekstreme skader».

Ikke noe Jesus – kristne er under angrep i Australia.

Bestemmelsene i dette lovforslaget medfører risiko for kommunikasjonen og livene til fritenkere, forsvarere av menneskerettighetene, uavhengige journalister og ordinære mennesker.

Det er helt motsatte av hva internasjonale eksperter på menneskerettigheter tilrår, at «generelle forbud og formidling av informasjon basert på vage og tvetydige ideer, inkludert falske nyheter eller feilinformasjon  er uforenlig med internasjonale standarder for restriksjoner om ytringsfrihet. Det bør avskaffes». 

Det er verdt å legge merke til at den australske regjeringen er unntatt fra det foreslåtte lovverket. Så det som kan komme fra regjeringen vil aldri bli sett på som, «feilinformasjon».

Men det kan kritikk mot regjeringen fra vanlige borgere være. Det er jo ganske ironisk at synspunkter som ikke passer med det regjeringen foretrekker kan bli dømt som «skadelig» mot Australias demokrati.

Det betyr jo at de ikke vil tillate at man sier eller på andre måter uttrykker noe som er de mener er imot demokratiske prosesser. Det innleverte lovforslaget er på 12 lange sider.

The Victorian Bar Association (rettssystemet i staten Victoria) mener at dette lovforslaget på en effektiv måte skaper «en slags forskjell mellom regjeringen og andre». De mener det er en ulempe at kritikere av regjeringen skal sammenlignes med de som støtter  regjeringen.

«Lovforslagets innblanding i muligheten til å uttrykke hva man vil kan jo føre til at folk får en slags selv-sensur. Da kan det jo skje at enkelte ikke vil bruke relevante tjenester», sier the Victorian Bar. 

Framfor alt vil det  at om ACMA tvinger gjennom denne loven, vil det uunngåelig føre til diskusjoner rundt kontroversielle temaer. Spesielt vil det gjelde kritikk av regjeringens politikk og tiltak.

Man kan fort se for seg et scenario der noen kommer til å si noe som ikke passer til regjeringens offisielle syn. Da vil dette lovforslaget kunne plukke ut de som prøver å bruke ytringsfriheten eller prøver å kritisere noe regjeringen har bestemt eller gjort. 

En annen bekymring rundt dette lovforslaget mot «feilinformasjon» inkluderer muligheten til å suspendere aktivitetene til internett-selskaper i Australia dersom det de uttrykker ikke passer med det som blir vedtatt,.

Det kan øke faren for bøter for injurier og ærekrenkelser, kriminelle bøter som ikke har noe med internasjonale standarder for menneskerettigheter å gjøre. 

Slik det kan se ut vil den foreslåtte endringen på grunnloven innebære et alvorlig angrep i demokratiske rettigheter  og ytringsfriheten i Australia.

Digitale plattformer vil bli nødt til å overvåke diskusjoner mellom kommentatorer rundt kontroversielle temaer. Som en følge vil enhver ærlig og skikkelig debatt rundt regjeringens politikk  bli  effektivt ulovlig. 

Konklusjonen må være at vår frihet til å kommunisere om politikk er under angrep i Australia. 

Dersom dette «feilinformasjons- og desinformasjons»-lovforslaget blir vedtatt, vil ideen om å kunne uttale seg fritt bli gjort grunnleggende fredløs av den australske regjeringen.

Kort sagt, om dette blir vedtatt som lov vil det bety slutten på ekte demokrati i Australia.

Australiere er nå vitne til en endring i deres regjeringssystem som mer eller mindre, åpent eller skjult, blir et valg-diktatur.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: James Wainscoat1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 356 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • wasan Totland
  10 november 2023 15:43

  Det virker for meg som om de som styrer på kloden ønsker at Australia og New Zealand skal skremme vekk folk så det ikke oppstår noen frihavn der nede mange kan rømme til når skruene i Europa og USA virkelig strammes til. Sistnevnte var en prøvestein under nedstengningene med konsentrasjonsleire uten at noen er stilt til ansvar for det hele.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Russland bringer den ukrainske terrorbeskytningen av Donetsk inn for FN.

Den har pågått i 10 år og ingen omtaler den i Norge.

Previous Post

En kommentar til konflikten i Midt-Østen:

Kan en støtte palestinerne uten å støtte islamister?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.