POSTED IN Virkelighetsforståelse

Lover og regler er til for å brytes.

Korrupsjonen brer seg i alle land.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

De siste rettferdige

Av Hans-Jürgen Geese, anderweltonline.com

Det er ikke ethvert menneske i denne verden forunt å ha en avgjørende innvirkning på skjebnens gang. Og selv når dette er tilfellet, kan man iblant først se denne innflytelsen mange år senere, etter at personen er død.

Albert Einstein er naturligvis en av de aller største skikkelsene i verdens åndshistorie.  Det er derfor ikke overraskende at mannen regnes som et universalgeni som oppnådde en betydelig innsikt innenfor flere kunnskapsområder. Einstein var ikke bare fysiker. Einstein var ikke bare musiker. Han var også opptatt av viktige samfunnsspørsmål i sin samtid. Mannen døde i 1955. Seks år før han døde skrev han en tekst hvor han forklarte hvorfor han var sosialist. Den klokeste mannen på jorden hadde undersøkt alle alternativer og kommet fram til nettopp denne konklusjonen. Sitater fra teksten:

“Resultatet av denne utviklingen er et oligarki av privat kapital med utrolig makt, som ikke kan holdes effektivt i sjakk av et demokratisk organisert, politisk samfunn. Det er sannheten, da medlemmene av den lovgivende makt blir utpekt av politiske partier, som igjen i stor grad blir finansiert eller på andre måter påvirket av private kapitalister, og som dermed skaper et skille mellom velgerne og lovgiverne. Konsekvensen av dette er at folkets representanter i realiteten ikke ivaretar interessene til de underprivilegerte delene av befolkningen. Dessuten kontrollerer kapitalistene under de rådende forhold direkte eller indirekte hovedkildene til informasjon (presse, radio, utdanning). Det er derfor svært vanskelig og faktisk i de fleste tilfeller nesten umulig for den enkelte borger å komme frem til objektive konklusjoner og å kunne benytte seg av sine politiske rettigheter på en intelligent måte.”

Systemet er laget for at pengemakten skal kunne kontrollere politikken og politikerne.

Hva sier du nå? Vil du gå i rette med den klokeste mannen på jorden, som etter et langt liv hadde kommet fram til denne erkjennelsen? Nå til dags er vel den triste nyheten at det ikke bare ikke er noen ting som har forandret seg til det bedre siden 1949, men at det fenomenet som han her beskriver, har gitt seg langt verre utslag. Og hva har skjedd med sosialismen siden den gang? Finnes den fortsatt? “SPD” stod en gang for “Sozialdemokratische Partei Deutschlands”. Det er historie. Det har sviktet seg selv. Og naturligvis det tyske folk. Disse politikerne trodde at de var klokere enn Einstein. Når du i dag ser litt nærmere på disse skikkelsene som gjemmer seg bak adjektivet “sosial”, da kommer du raskt fram til den konklusjon at man ikke kan lage noen stat med denne pøbelen. For ikke å snakke om en nasjon.

Men hvem er det nå som i dag fremdeles bekymrer seg for hva som skjer i Tyskland, et land som ikke lenger har handlingsfrihet til selv å korrigere sin kurs? Tyskland og sosialisme? Likevel, det er forbløffende at andre store menn hadde kommet frem til samme historiske erkjennelse som Albert Einstein.

Melding fra President Roosevelt

Den 29. April 1938 sendte den amerikanske presidenten Franklin Delano Roosevelt en melding til kongressen der han anbefalte å begrense monopolene og konsentrasjonen av økonomisk makt. Sitat: “Den første sannheten er at demokratiets frihet ikke er sikret hvis folket tillater at den økonomiske makten vokser seg så stor at denne makten blir sterkere enn den demokratiske staten selv. Dette er i sitt vesen fascisme, nemlig at statens utøvende makt overtas av et individ eller av en gruppe eller av en annen kontrollerende privat makt.

Den andre sannheten er at demokratiets frihet ikke er sikret når demokratiets forretningsmodell ikke evner å sysselsette innbyggerne, og å produsere og fordele varer i en slik grad at det er en akseptabel levestandard i landet.”

Franklin Delano Roosevelt var USAs 32. president. Roosevelt var en av det 20. århundres mest sentrale figurer som USAs president i en tid sterkt preget av økonomisk krise og verdenskrig. Fra. Wikipedia

Dette er noe som det burde være så enkelt å forstå at vi vel bare må riste vantro på hodet når vi nå cirka 80 år senere ser oss rundt, og oppdager at alt det som disse kloke mennene fra fortiden advarte mot, dessverre har skjedd. Vi lever i en tid av nådeløs og grenseløs kapitalisme, hvor mennesket hverken blir anerkjent som et individ eller som et sosialt vesen i seg selv, men bare får lov til å fylle en rolle som produksjonsfaktor eller som forbruker. Dets politiske rettigheter er de facto på svikefullt og manipulerende vis satt ut av kraft.

De politiske prosessene er i dag fullstendig under kapitalens kontroll. Hvordan skal det gå videre?

Nå, neste år, i 2024, vil det siste store slaget kunne stå, slaget mellom rett og urett, slaget mellom det gode og det onde. Det kan se ut til at Tyskland dessverre ikke vil spille noen rolle i dette slaget. Selv om Tyskland kunne ha hatt potensial til å utløse en revolusjon. Landet hadde ikke trengt å gjøre noe annet enn å skille seg fra amerikanerne. Tidspunktet er gunstig. For USA bryter sammen. Hvorfor?

Vi er vitne til de mest uhyrlige hendelsene i USAs historie

Det er mulig at du ikke følger med på hva som skjer i USA for øyeblikket. Men det bør du gjøre, selv om det er vanskelig å få tilgang på nok informasjon, da manipulasjonene rett og slett har antatt gigantiske proporsjoner. Det som bygges opp foran våre øyne, er vel den største, råtneste konstruksjon av løgner gjennom alle tider. Forbauset er man vitne til hvordan den mest utspekulerte propaganda blir brukt som våpen. Forbauset og forferdet er man vitne til hvordan rettssystemet blir brukt som våpen på en slik måte at det som da regnes for å være rett etter loven, ikke lenger har noe som helst med rettferdighet å gjøre. Og alt sammen i demokratiets og frihetens navn. Vi opplever hvordan en fullstendig degenerert tidligere verdensmakt bryter sammen foran øynene på oss alle.

Den katolske presten og forfatteren Fr. Dwight Longenecker har sagt:” Først overser vi ondskapen. Så tillater vi ondskapen. Så legaliserer vi ondskapen. Så fremmer vi ondskapen. Så feirer vi ondskapen. Og så forfølger vi dem som kaller ondskapen for det den er.”

La meg fortelle om et land som enten vil eksplodere i borgerkrig, eller som vil vegetere i fascisme. Det avgjørende slaget står for døren.

Donald Trump versus Joe Biden

Donald Trump ble, mot alle odds, USAs 45. president i 2016. Fra første dag av hans presidentperiode og helt fram til i dag ble og blir han oversvømt av rettslige tiltaler. Hvorfor? Fordi Trump har utfordret den virkelige makten i USA, nemlig den makten som trekker i trådene bak den offisielle regjeringen:” Den dype staten” (the deep state). Trump har utfordret den “dype staten,” og han har siden blitt bekjempet nådeløst av krefter som styrer denne “dype staten”. Med alle midler. Mediene har satt i gang et intenst angrep. Et intenst juridisk angrep av lovløshet skal ødelegge hans navn og formue. Mannen skal rett og slett på det mest brutale vis tas knekken på.

Det er skrevet mange bøker og artikler om The Deep State, men begrepet er diffust og uten navn og ansikter og dermed vanskelig å forstå.

De mange kvinner og menn som etter hvert har latt seg verve med kropp og sjel som leiesoldater på det ondes side som støttespillere for den dype staten, vet bare alt for vel hva som vil skje med dem om Donald Trump blir president i 2024. Mannen vil ta hevn. Det har han lovet. Derfor kan de ikke tillate seg å vike en tomme. Donald Trump må knuses. For enhver pris. Det er det den rene og skjære eksistensielle frykten til disse fordervede skikkelsene krever. Og folket?

Det er med skrekk og gru at rundt 50% av amerikanerne blir vitne til hvordan deres kandidat, som for øyeblikket leder på meningsmålingene, skal fjernes fra valgkampen. I denne prosessen har rettsstaten for lengst blitt satt til side. Hva som er rett og galt, spiller ingen rolle.

Du bør være klar over dette: Presidenten i USA, staten, utnevner dommerne (noe som jo også er tilfellet i Tyskland) direkte eller indirekte. President Biden har altså hisset de statsadvokatene og dommerne som demokratene har utnevnt på Trump. Tiltaler blir tatt ut på syltynt grunnlag. Tiltaler, som kunne ha vært tatt ut for mange år siden, men som ikke ble det. Hvorfor ikke? Vel, den gang var det ennå ikke valgkamp. Det ligger an til at Trump vil få tre eller fire endelige dommer mot seg i valgåret 2024. De vil virkelig ta knekken på ham. De vil ikke bare ødelegge navnet hans. De vil kaste ham i fengsel og la ham sitte der resten av sitt liv. De vil sørge for at han fremfor alt i 2024 ikke engang kan delta aktivt i valgkampen i frihet. I USA, i frihetens land, i det angivelig mest vidunderlige land som Gud noen gang har skapt.

Tenk deg det: En amerikansk president som vil ødelegge sin utfordrer på samme måte som mafiaen. I et såkalt demokrati i USA. Det hele er en farse, det kunne man nesten si, om det ikke var for det faktum at dette handler om et lands eksistens, et lands overlevelse.  

Og naturligvis vil utgangen på dette dramaet også påvirke Tyskland og resten av verden. Og da har vi ikke engang nevnt Robert F. Kennedy jr., som også står på den amerikanske regjeringens liste over dem som skal forfølges, og som regjeringen nekter å gi den personlige beskyttelsen som han har krav på etter loven.

Og hva så med Joe Biden?

Som om ikke det hendelsesforløpet som er beskrevet ovenfor, var ille nok, må jeg også gjøre dere oppmerksom på hvilke tiltaler som egentlig for lengst burde ha blitt reist mot Joe Biden. Helt klart! For det finnes en rekke fakta (fakta!) som i det minste gir grunn til å mistenke at mannen har begått landsforræderi, at han har solgt USA, og at han på denne måten har skaffet seg sin enorme rikdom. For mannen er styrtrik. Hvor kommer alle pengene fra? Alle herskapshusene? Det store spørsmålet er: Blir Joe Biden utsatt for utpressing?

Hunter og Joe Biden, sønn og far. Er de korrupte?

Faktum er at Joe Biden sørget for å få sparket den dommeren i Ukraina som skulle undersøke spørsmålet om korrupsjon. I en video skryter han til og med av dette. Alle rundt han ler. Etter dette fant 10 millioner dollar veien til Biden-familiens lommer. Tilsynelatende til lommene til Bidens sønn, Hunter Biden, som drev et selskap som sørget for at Biden-familien fikk mange millioner i inntekter, men som aldri har solgt noe produkt. Hva var det altså selskapet solgte? Selskapet solgte kontakter. Kontakter i den amerikanske regjeringen. I tillegg til Ukraina hadde selskapet andre lyssky “kunder”, blant annet i Kina, i Russland og i andre land.

Mediene er overhodet ikke interessert i dette temaet, selv om Bidens nærmeste fortrolige og forretningspartnerne har vitnet under ed for kongresskomiteer. Selv om varslere fra skattemyndighetene har stått frem. Selv om det finnes en computer som tilhører Hunter Biden, som inneholder videoer og e-postadresser i store mengder. Og som inkriminerer Hunter og Joe Biden. Mediene og rettssystemet viser ikke på noen måte interesse for å foreta seriøse undersøkelser av dette.

Du kunne jo tro at alt dette er noe som skjer i en bananrepublikk. Det har du rett i. Men innsatsen og den potensielle risikoen er av en helt annen dimensjon enn i noe annet land. Risikoen for alle involverte er gigantisk. Det samme er risikoen for utenforstående. Den politiske mafiaen i USA danser på en vulkan, og håper at det gjennområtne byråkratiet og det totalt manipulerte og kontrollerte rettssystemet vil beskytte dem, og at på en eller annen måte en politiker etter deres smak vil vinne valget neste år. For en president har makt til å benåde enhver han måtte ønske. Enhver.

I denne situasjonen trenger den amerikanske regjeringen en distraksjon. I denne situasjonen må krigen i Ukraina absolutt fortsette. Ikke fordi ukrainerne har noen mulighet til å vinne, men for å opprettholde illusjonen om en seier. Og for å sørge for å holde innbyggernes følelser engasjert med ting som skjer et annet sted. Imens lar ukrainerne seg fortsatt bruke som kanonføde. Hundretusener av dem, og det ser ut til at også Polen er villig til å ofre noen hundre tusen soldater. For sine venner i USA. For det er så godt som umulig at Vesten vil innse at de har lidd nederlag i konflikten.

“In the year 2525”

De eldre blant dere har nok hørt sangen “In the year 2525”: “ In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive….” Teksten går så fra vers til vers framover i tid helt til år 9595, og spør om det da fortsatt vil leve mennesker på jorden, for da vil de jo ha utnyttet jorden fullstendig og ikke gitt noe tilbake. Og slutten lyder: “Nå er titusen år gått. Menneskeheten har grått en milliard tårer. Mennesket vil aldri finne ut hva som var meningen med det hele, for nå er menneskets herredømme over. Men gjennom den evige natten glitrer lyset fra stjernene så utrolig langt borte, …det virker som om alt var i går.”

Ja, slike tekster dukker opp i tankene til de eldre blant oss, vi som virkelig har opplevd langt bedre tider, vi, som rett og slett kunne nyte en utrolig frihet og bøye oss i dyp takknemlighet over skaperverket. Men vår generasjon har også et ansvar for dagens moralske og materielle forfall. Vi gjennomskuet svindelen for sent. For sent ropte vi ut og advarte.

Fremfor alt gjennomskuet vi manipulasjonen av det politiske systemet for sent. I dag vet vi at de fleste problemene som vi konfronteres med i denne verden, er forårsaket av politikere, byråkrater, investorer og bankfolk, som så tilbyr oss løsninger av de problemene som de selv har skapt, for deretter å kontrollere, utbytte og undertrykke oss enda mer ved hjelp av de løsningene som de tilbyr.

Og dermed rykker sannhetens øyeblikk nærmere. Det vil til syvende og sist være et spørsmål om det fortsatt vil være rettferdige mennesker på jorden, som vil gripe inn, og om antall rettferdige vil være stort nok til å sikre vår overlevelse. Historien gjentar seg. Vi husker:

Første Mosebok, 18.kapittel: Sodoma og Gomorra

Og Herren sa: «Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor.  Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det.»

Abraham sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige?  Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der?»

Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.»

Abraham sa: «Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner førtifem der.»

Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til! Kanskje finnes det ti der.» 

Men Herren svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.»

En verden uten lover

En enkel sannhet forklarer galskapen i denne verden: Hvis de som lager lovene, kan bryte disse lovene som de ønsker i andre angivelige lovers navn, da vil det snart ikke finnes noen sanne lover lenger. Fremfor alt vil det da ikke finnes noen rettferdighet lenger. For å ha rettferdighet trengs det hverken tusener av paragrafer eller tusener av spissfindigheter, og heller ikke hundretusener av advokater. Som mye annet i samfunnet vårt ble lovverket gjort komplisert for å blende, manipulere og kontrollere oss. Alt etter makthavernes behov. Rett ble til urett.

Er lovene til for alle eller bare for de mange, men ikke for de med penger?

Hvordan skjedde det? Korrupte politikere tok kontroll over lovene og skapte sin egen verden ved hjelp av korrupte jurister utenfor regjeringen, utenfor parlamentene, og hevdet så at de likevel representerte rettsstaten. Man kunne like gjerne ha bedt mafiaen om å styre landet.

Det finnes alltid mennesker som kan kjøpes, og som stiller seg til disposisjon for ethvert svineri, og som ikke vil vite noe av moral, ære og rettferdighet. Og slike forferdelige personer finner man også blant advokater, dommere og politikere. Og dermed har vi en rettsstat som ikke har så mye med lov og rett å gjøre. I denne sammenhengen må det også nevnes at det til og med finnes tusenvis av leger og medisinere som har latt seg kjøpe og har brutt sin ed. Helsesystemet er degenerert til et sykdomssystem. For helse kan man ikke tjene penger på. Og det er penger som styrer verden.

Å være eller ikke være

Nå har krisen spredt seg til selve kjernen i samfunnet vårt. Fra nå av handler det bare om å overleve. Spørsmål: Hvordan kan det ha seg at det enkleste grunnlaget for samfunnet vårt har blitt ødelagt?  Man kan jo ikke bare oversvømme samfunnet med utlendinger! På basis av noen merkelige lover som ikke noe fornuftig menneske ville ha skrevet under på. Man kan jo ikke kalle et samfunn for et samfunn når mennesker sulter der og har vanskeligheter med å leve et verdig liv. I 2023! I et land hvor det hersker overflod. Man kan jo ikke holde liv i et samfunn der noen eier milliarder og andre ingenting. Hvordan kan et menneske ved sine henders arbeid tjene milliarder? Og hvordan er det med etikken? Og hva med moralen?

Hvordan kan noen tjene milliarder av eget arbeid?

Alle disse spørsmålene må stilles. Og naturligvis må virkeligheten og rettferdigheten gå foran svindelen. Vi vet jo etter hvert at det var en stor synd å skape penger ut av ingenting, og så å gi folk tillatelse til å skape enda flere penger av disse pengene som hadde blitt skapt av ingenting, uten å arbeide, uten å skape noe, og å fortsette denne galskapen i det uendelige, helt til alle verdier befant seg i noen fås hender? Albert Einstein hadde rett. President Roosevelt hadde rett.

Det er en synd at ikke ethvert menneske i samfunnet vårt fra fødselen av får de best mulige forutsetninger for å gjøre sitt liv til en stor suksess, i lykke og harmoni og til glede for sin familie og for samfunnet. Det er jo ikke vanskelig!

Vi må igjen lære oss at mennesket er et vesen som hører til i et fellesskap og må yte sitt bidrag i dette fellesskapet. Hver enkelt. Til beste for fellesskapet. Einstein visste det for 100 år siden. Tusener av generasjoner før han visste det. Menneskelighet er en del av det å være menneske. Hvem skulle ha trodd det? Denne menneskeligheten gjelder det å fremme.

Samfunnet vårt er sykt. Folket vårt er sykt. Vi har fjernet oss fra røttene våre, og vi har blitt blåst over ende av den første lille stormen.

Vi trenger ikke nye politikere, vi trenger ikke flere partier, vi trenger ikke flere av disse svindlerne som representerer enkeltinteresser. Hele systemet er gjennområttent. Det hører hjemme på historiens skraphaug. Vi må igjen begynne fra begynnelsen.

Uten røttene til våre forfedre, til vår identitet, til vår historie, til hva det virkelig vil si å være menneske, uten disse røttene er vi ingenting.

Vi trenger et lite antall rettferdige i folket vårt. Slik at våre fedres guder kan se ned på oss i barmhjertighet og gi oss en ny sjanse. Spørsmålet over alle spørsmål er: Quo vadis, domine? Hvor går du, Herre? Hvor hen?

Oversatt av Rune G

Anderweltonline.com: Die letzten Gerechten

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst og en video

Forsidebilde: lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Er det grønt å produsere mere energi for å produsere mere søppel?Grønne bomber og granater og grønn krigføring.

  Svar
 • Biden er død. Eller grønnsak. Familien spiller som om han var i live. Alle med øyne kan se at den «Biden» vi ser er en annen. Så korrupte der er i den familien, så grisete i incestuøse forhold, helt på bånn i alt etisk, kommet til makten ved juks.
  Hvis amerikanerne vil ha Trump ved folkestyrt avgjørelse, prima, eventuelt en Kennedy, men troverdige valg? I USA? I Norge?
  USA er på sodoma-nivå, alt fra Obamas pølsefestligheter, horefamilien Kardashians, kokain snortes i presidentsønnens nese i det hvite hus og verdens beste etterretning klarer ikke å finne ut av det, Marina Abramovic, Greta Thunberg, Tedros Bhegreyesus.
  Alt pill råttent.

  Svar
 • Northern Light.
  7 september 2023 14:29

  «Vi vet jo etter hvert at det var en stor synd å skape penger ut av ingenting, og så å gi folk tillatelse til å skape enda flere penger av disse pengene som hadde blitt skapt av ingenting, uten å arbeide, uten å skape noe, og å fortsette denne galskapen i det uendelige, helt til alle verdier befant seg i noen fås hender? Albert Einstein hadde rett. President Roosevelt hadde rett».

  Men noen visste dette tusen år før dem, for det er interessant hva sier Bibelen om pengesystemet med gjeld, utlån og renter, for bibelen sier at en ikke skal ta renter på lån: Det gamle testamente «fordømmer praksisen med å kreve renter av en fattig person fordi et lån skal være en handling av medfølelse og å ta vare på ens neste»; den lærer at «å tjene penger på et lån fra en fattig person er å utnytte denne personen (2. Mosebok 22:25–27)».

  Den globale storkapitalen, i et Bibelsk perspektiv Guds motstanders folk, snur dette på hodet med deres finans-system, hvor gjeld er penger. Når folk i realøkonomien tar opp lån med renter fra finanskapitalen, får de fiat-penger trykket ut av løse luften tilbake. En gjeldsdrevet økonomi, hvor den globale storkapitalen som tjener penger på penger, sitter på ryggen til verdens arbeider-og middelklasse. Satanisme enkelt forklart, er å snu alt i Bibelen på hodet.

  Finansfolket bruker gjeld og forgjelding som et instrument for å ta over stater og nasjoner, deres fremste institusjoner for dette er det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken. Når gjelden de har lurt landene til å ta på seg blir ubetalbar, tar de landenes ressurser og aktiva som betaling, og erobrer med det nasjonene.

  Den siste tidens hendelser, spesielt fra annen verdenskrig, er et resultat av at den globale storkapitalen gradvis har fått sine folk på plass i styre og stell, nasjonalt og internasjonalt, og nå også regionalt og lokalt i vestlige og mange andre land. Stokapitalens politikere tar beslutninger som over tid kommer finansfolket til gode, ikke nasjonene og befolkningene.

  I posisjon politisk utnevner og ansetter de hverandre, og etter hvert blir sentralbanksjefer, tv-sjefer, direktører for departementer, institusjoner, direktorater, institutter, tilsyn og universiteter storkapitalens egne folk. I presse og media likeså. De har formet en dypstat i alle vestlige land, et tettvevd finmasket nettverk som virker sammen innen økonomi, finans, politikk og media. For eksempel har Norge godkjent over 15 000 rettsakter fra EU, enda det norske folk har sagt nei til EU to ganger. Storkapitalens dypstat virker i det skjulte for fremdriften av dens agenda, uansett fra slags regjering vi har sammensatt av partiene på Stortinget. Som Mark Twain sa: «Hadde valg betydd noe, hadde makten aldri tillatt det».

  Hvem er de åtte familiene som eier de privateide sentralbankene, BIS, sparebankene og kredittbankene, betalingssystemene, hvem kontrollerer det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken?

  Hvem eier de flere tusen største og rikeste multinasjonale selskapene, som har kjøpt opp så mange mindre selskaper, at de har formet enorme konglomerater som må kalles Big Finance, Big Oil, Big Pharma, Big Food, Big Ag, Big Tech, Big Media, Big Armament Industry, Big Insurance og Big Porn? Hvem har grunnlagt og eier de enorme kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av disse, og av nesten alle større selskaper i verden? Hvem eier børsene, også børsen for basisvarer som mat og drikkevann, og spekulerer i pris på mat og drikkevann som de gjør i aksjer? Hvem eier de fire selskapene som kontrollerer nesten åtti prosent av verdens kornhandel? Hvem eier og har grunnlagt forsikringsselskap- gigantene?

  Hvem eier nyhetsbyråene, vestlig hovedstrømpresse og media, tv- og radiokanalene, tv-og kabelselskapene, reklamegigantene, forlag for skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner og ukeblader, som omgir en med informasjon, på trykk og på Internett, fra samme kilde i all ens våkne tid, og hjernevasker og indoktrinerer menneskene?

  Hvem har utformet de overnasjonale handelsavtalene som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som har til hensikt å tilsidesette nasjonale regjeringer, nasjonal suverenitet og selvråderett over landenes aktiva, og selv sitter på begge sider av forhandlingsbordene? Hvem har grunnlagt og leder billionærenes offisielle organisasjon World Economic Forum, Bilderberger-gruppen, den Trilaterale Kommisjon, FN og EU? Hvem er i den militære og politiske beslutningskjeden som avgjør om de skal gå til militære kriger, eller økonomiske kriger som sanksjoner?

  Bare et par promille av verdens befolkning, som etter å ha kommet i posisjon, kan straffe de som er i opposisjon, og kriminalisere all kritikk av seg.

  Svar
 • Vel, de autoritetstro dør, så kan vi skape en ny verden uten den klampen om foten

  Svar
 • Dollaren kan faktisk være løsningen, at den kollapser i hyperinflasjon. Uten penger kan de ikke gjøre så mye ugagn. Den stadig sterkere Brics gruppen og deres allierte jobber vel effektivt med å gjøre den verdiløs, ved å fase den ut og på sikt knytte sine valutaer opp mot ekte verdier (gullstandarden). Så det er vel håp, Alle vil tjene på det, også det amerikanske folk. Men overgangen blir nok ikke pen.

  Svar
 • Veldig bra gutter ! Djevelen kunne ikke drepe/hjernevaske dere. Så nå prøver han å slite dere ut. Ikke bli sliten, vær så snill. Hold ut, for tidevannet er i ferd med å snu i folkets favør!

  Svar
  • Ahhhhhhhhhhhhjjjjjjj. ….og jenter! ( kommentaren var for kort-fikk ikke postet rettelsen-så måtte forlenge den)
   Jeg fikk «angst» da jeg hadde glemt å ta med jentene!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal du ha en karriere innen forskning kan du ikke stille kritiske spørsmål ved den rådende fortellingen.

Er dette Galileo Galilei i moderne utgave?

Forrige innlegg

Mark Zuckerberg brøt Facebooks retningslinjer for korrekte og tillatte meninger:

Vær forsiktig med Covid-vaksinen, for vi aner ingenting om langtidsvirkningen av den!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.