POSTED IN Coronavaksiner, Helse

«Long Covid».

Øker vaksineringen sjansene for å få den?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Studie viser at long covid er ein direkte konsekvens av «vaksinasjon»

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig

Det underlege fenomenet kjent som «long covid» ser ut til å vere, i det minste i enkelte tilfelle, eit direkte biprodukt av det å bli «vaksinert» mot covid-19. Ny forsking publisert i PLoS One fann ut at folk som utviklar long covid ofte har blitt injisert med minst to dosar av ei covid-sprøyte enn ikkje, truleg mRNA-varianten sidan dei kjem i par. Dette skriv Ethan Huff i Natural News.

Huff skriv (mi omsetjing):

«Vitskapsfolk såg på data frå 487 og 371 personar ved høvesvis fire veker og seks månader, etter at nemnde personar vart smitta med SARS-CoV-2. Teamet såg spesifikt etter data for å hjelpe dei med å estimere førekomsten, karakteristikken og indikatorane på long covid sidan naturen til tilstanden og kva som forårsakar den framleis blir sett på som litt av eit mysterium.

Éin ting som vart tydeleg openbert heilt i starten, er det faktum at dess meir alvorleg ein person sin tidlegare covid-infeksjon er, dess større er sannsynet at long covid vil oppstå. På oppfølginga etter fire veker manifesterte dette seg som ein førekomstrate på 23,4% av long covid hjå menneske som tidlegare leid av ein mild eller moderat covid-infeksjon. Til samanlikning identifiserte dei ein long covid-rate på 62,5% hjå menneske som tidlegare hadde lide av ein alvorleg covid-infeksjon.

Etter seks månader var førekomsten av long covid betydeleg lågare i begge grupper, men framleis merkbart høgare blant dei som tidlegare hadde lide av ein alvorleg covid-infeksjon, samanlikna med dei som hadde lide av eit mildt eller moderat tilfelle av covid. Gruppa med alvorleg covid såg ein long covid-rate på 23,1% etter seks månader, medan gruppa med mild eller moderat [covid] berre såg ein long covid-rate på 7,2%. […]

Over heile linja viste det seg at folk med allereie eksisterande medisinske tilstandar av alle typar var meir tilbøyelege til å utvikle long covid, samanlikna med friske menneske. Ein oppdaga òg nyansar når det gjaldt lengda på ein tidlegare infeksjon, kor lenge eller om ein person måtte sjukehusinnleggjast og kva slags type covid-injeksjon ein person tidlegare tok, der alt dette ser ut til å spele ei rolle i kor sannsynleg det er at long covid oppstår.

Dei som tok mRNA-sprøyter i dobbeldoseserien viste seg òg spesifikt å ha større sannsyn for å utvikle long covid samanlikna med dei som tok enkeltdose-covid-sprøytene frå anten Johnson & Johnson (Janssen) eller AstraZeneca.

I konklusjonen til studien erklærte forskarane at dei var ute av stand til å finne ‘nokon interaksjonseffekt av covid-19-vaksinasjon og akutt covid-19-alvorlegheit ved long covid’. Ifølgje kardiolog [hjartelege] dr. Peter McCullough, impliserer denne erklæringa at tidlegare vaksinasjon ‘var uavhengig assosiert med førekomsten av long covid’.

Ei spørjeundersøking frå 2022 fann ut at nesten sju prosent av alle vaksne amerikanarar på eitt eller anna punkt leid av long covid. Definisjonar på long covid har ein tendens til å variere, men det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definerer det som ‘teikn, symptom og tilstandar som held fram med å utvikle seg etter akutt covid-19-infeksjon’ som kan vare i ‘veker, månader eller år’.

Øker sjansene for long Covid med vaksineringen?

På noverande tidspunkt har USA sine regulerande organ, inkludert CDC, bestemt at det å bli injisert mot covid hjelper til med å redusere risikoen ein har for å utvikle long covid. Den nye studien ser ut til å motseie dette, og viser at det å bli injisert mot covid gjer ein person meir tilbøyeleg for å utvikle long covid.

‘I min praksis finst dei mest alvorlege tilfella av long covid hjå vaksinerte pasientar som òg har hatt alvorlege eller fleire episodar av SARS-CoV-2-infeksjon,’ sa dr. McCullough på X (tidlegare Twitter). I eit nyleg Substack-innlegg tok dr. McCullough dette vidare, og forklarte trua hans på at long covid-symptom blir forårsaka av at SARS-CoV2-piggprotein blir verande i celler og vev etter infeksjon.»

Forsidebilde: Harry cao

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Men, er det ingen interesse for å se om det i det hele tatt er noen? En eneste? Uten sprøyta som får «long covid»? I mitt hode er «long covid» nettopp det at immunforsvaret er ødelagt, for livstid. Og sannsynligheten for det er jo nesten 100% om man har tatt sprøyta. Og jo fler sprøyter, jo raskere og mer ødelagt. Men etterhvert som årene går vil nok absolutt alle som har tatt sprøyta merke av ødelagt immunforsvar. Selv de som kun tok 1. Kanskje ikke de som tok Astra sin, men alle de genmodifiserte.

  Svar
 • Denne videoen med Sasha Latypova må sees! https://swebbtv.se/w/npZDwcHCptQJSgkY3pwKLZ

  Svar
 • «Studie viser at long covid er ein direkte konsekvens av «vaksinasjon» »

  Når man innfører et (sykdoms-) begrep som ‘LongCovid’ , med utmattelse, nedstemthet og kraftløshet som symptomer, så vil det selvfølgelig alltid være noen som ‘får dette’. Det var nok mange som fikk vanlig influensa ( som bare forsvant?), men ble innbilt å være døds-smittet av Covid. .
  Spesielt i/etter en periode med sosial nedstengning, frykt for å miste arbeidet, straff for ikke følge meningsløse forordringer ….
  Og så i periodene etterpå; – økte priser og renter som gav ytterligere opplevelse av håpløshet.
  Dette er en del av hysteriet, og helt naturlig/menneskelig.

  En dansk vitenskapelig undersøkelse viste at mange som har ‘Long-Covid’, med utmattelse m.m. IKKE hadde vært smittet av Covid-viruset. ( Rapporten ser ut til å blitt tatt vekk fra forskning.no.)

  Svar
 • Bare litt ‘moro’ om hysteriet og overgrepene politikerne ‘ våre ‘ utsatte befolkningen for.
  I ondskap? I uvitenhet?
  Begge deler ? For dette hører jo sammen.

  Informasjon eller propaganda? ;-) :

  ‘ Årsaken til at RNA-vaksinene fortsatt ikke er godkjent, er ikke at de er farlige .’
  forskning.no/medisiner-vaksiner-virus/rna-koronavaksiner-kan-vi-stole-pa-dem/1785060

  Ikke en viktig youtubefilm. Mer morsom-tragisk. Spesielt når vi vet, og myndighetene visste (burde vite), at munnbind er laget for bakterier ikke virus. :

  Dette er altså historien om en i Norge som gikk på butikken uten maske.
  En kunde hevdet han var under 1 meter fra vedkommende, og han fikk politiet på døren. I Norge. Er det rart det ble hysteri?
  youtube.com/watch?v=QWO3Shtt1sc

  ‘ Regjeringen foreslår at brudd på et eventuelt portforbud kan straffes med bøter eller fengsel. ‘
  nrk.no/norge/regjeringen-legger-fram-lovforslag-om-portforbud-1.15319614

  Pussig gitt. ;-) :

  ‘Det de fant var heftig.
  Plutselig var symptomene på angst i befolkningen doblet. Det var en tredobling av depressive symptomer. Folk ble mer ensomme og mer bekymret. Det gjaldt egentlig alle typer folk, men aller mest for unge voksne og single. I tillegg var de som hadde hatt psykiske plager tidligere ekstra utsatt…… Mennesker har et grunnleggende behov for tilknytning og kontakt med andre. Da det ble innført tiltak som skapte distanse mellom folk, så hang dette sammen med økt ensomhet. ‘
  nrk.no/osloogviken/xl/na-trenger-vi-et-skikkelig-godt-nytt-ar-1.15297121

  Svar
 • Northern Light.
  11 januar 2024 15:53

  Norsk studie: Covid-vaksiner forårsaket omfattende helseskader på norske barn.

  Av Lance D Johnson.
  En landsomfattende studie fra Norge undersøkte forekomsten av 18 alvorlige bivirkninger hos ungdom etter de hadde fått covid-vaksiner. «Vaksinene» lisensiert i Norge var Comirnaty (BNT162b2, Pfizer-BioNTech) og Spikevax (mRNA-1273, Moderna). Disse vaksinene ble gitt til barn i alderen 12-19 så tidlig som i april 2021. Vaksinene ble også gitt til «høyrisiko»-barn før april, men disse barna ble ekskludert fra studien. Nesten 500 000 barn ble inkludert i studien.

  Friske norske barn lider som følge av Pfizer og Modernas mislykkede covid-vaksineprogram.
  Ifølge studien forårsaket disse unødvendige, falske vaksinene omfattende helseskader på friske ungdommer. De mest bemerkelsesverdige bivirkningene var anafylaksi, myokarditt, perikarditt, lymfadenopati (hovne lymfeknuter) og blindtarmbetennelse.

  I en egen analyse fant forskerne at covid-vaksinene også forårsaket en økning i epilepsi og kramper hos barn. Helseskadene etter vaksinene var mer utbredt etter den andre vaksinen, noe som tyder på at kumulativ toksisitet kan oppstå fra en vaksine til den neste.

  Studien ekskluderte barn som led av noen av disse helseproblemene innen fire år før covid-vaksinen. Dette betyr at vaksineskader på barn med dårlig helse ikke ble registrert i studien. Vaksineskader kan være mer utbredt enn det som ble registrert i denne studien, og covid-vaksinene kan ha gjort barn med dårlig helse sykere enn før. En annen begrensning ved studien var at barn som fikk tre vaksiner eller barn som fikk en ikke-mRNA-vaksine var utelatt. Barn som døde i løpet av studieperioden ble heller ikke inkludert i analysen.

  Vaksinerte barn får ti ganger flere alvorlige allergiske reaksjoner.
  Forskerne brukte en selvkontrollert case-serie (SCCS)-analyse og en modell kjent som Poisson-regresjon*, for å se etter økninger i alvorlige bivirkninger hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte barn. De uvaksinerte barna ble brukt som referansepunkt i studien.

  Forskerne fant at barn som ble inokulert med en covid-vaksine, hadde fem ganger større sannsynlighet for å lide av en anafylaktisk reaksjon (alvorlig allergisk sjokk). Risikoen økte til nesten ti ganger etter en andre dose av covid-vaksinen. Risiko-tidsvinduet for anafylaktisk sjokk er kun to dager etter de har fått vaksinen. Dette er en medisinsk standard satt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Risikoen for anafylaktisk sjokk hos barn kan bli enda høyere dersom risikovinduet ble utvidet til 14 dager etter vaksinasjon. Med mRNA-vaksiner kan det hende at piggproteinet ikke løses opp umiddelbart, det kan replikere og akkumuleres i organer som hjertet, flere uker etter vaksinasjon. Dette kan forårsake andre bivirkninger lenge etter WHOs standard to-dagers risiko-tidsvindu.

  Forekomst av myokarditt er syv ganger høyere hos vaksinerte barn.
  Risiko-tidsvinduet for hovne lymfeknuter var 14 dager etter vaksinasjon. Vaksinerte barn hadde 2,5 ganger større sannsynlighet for å lide av hovne lymfeknuter i løpet av denne tidsperioden. Dette er en indikator på en fremtidig kreftrisiko. Mest sjokkerende: vaksinerte barn hadde syv ganger større sannsynlighet for å lide av myokarditt, (hjertemuskelbetennelse) og/eller perikarditt (hjerteposebetennelse), innenfor risiko-tidsvinduet på 28 dager etter den andre dosen av covid-vaksinen. Dette er barnemishandling og medisinsk feilbehandling, som internasjonalt er forbrytelser mot barn.

  I en tilleggs-analyse fant forskerne økt risiko for akutt blindtarmbetennelse etter både første og andre dose av covid-vaksinen. Det var også en uttalt økning i ansiktslammelser etter vaksinen. Ytterligere analyser fant økt risiko for epilepsi og kramper blant 18- og 19-åringer, innenfor 28-dagers risiko-tidsvindu for den andre vaksinen.

  «Kunnskap om potensielle bivirkninger etter vaksinasjon er avgjørende for å veie fordeler mot risiko, og for fremtidige vaksineanbefalinger», skrev German Tapia ved Folkehelseinstituttet. «Antallet observerte utfall og statistisk signifikante assosiasjoner var generelt lavt i denne studien, med noen unntak som bør overvåkes ytterligere».

  *I statistikk er Poisson-regresjon en generalisert lineær modellform for regresjonsanalyse, som brukes til å modellere talldata og beredskapstabeller. Wikipedia.

  Fra Natural News, publisert 9 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: STUDY: COVID vaccines caused widespread damage to Norwegian children, including anaphylaxis, myocarditis, swollen lymph nodes, appendicitis.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Elon Musk advarer.

Historien forteller oss: ikke prøv å ta Russland.

Forrige innlegg

Israel bruker sult som våpen mot Gazas befolkning.

Nesten 600.000 mennesker i Gaza har ikke mat.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.