POSTED IN Endring av politikken, Helse

Lockdown mangler vitenskapelig grunnlag.

PCR-testen, slik den er brukt, gir falske svar.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

WHO bekrefter at Covid-19 PCR-testen er feil: Beregningene av «positive tilfeller» er meningsløse. Lockdown har ikke noe vitenskapelig grunnlag.


«Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction» (rRT-PCR) –testen ble vedtatt av WHO 23. januar 2020 som et middel til å oppdage SARS-COV-2-viruset, i henhold til anbefalingene fra en virolog-forskergruppe (ved Charité University Hospital, Berlin), støttet av Bill and Melinda Gates Foundation. (For ytterligere detaljer se Drosten-studien)

Nøyaktig ett år senere 20. januar 2021 trekker WHO vedtaket tilbake. De sier ikke «We Made a Mistake». Tilbaketrekkingen er nøye formulert. (Se originalt WHO-dokument her samt i vedlegg)

Selv om WHO ikke benekter gyldigheten av de misvisende retningslinjene sine for januar 2020, anbefaler de likevel «Re-testing» (som alle vet er umulig).

Det omstridte problemet gjelder antall forsterknings-sykluser (Ct). I følge Pieter Borger, et al

«Antall sykluser [bør] være mindre enn 35; helst 25-30 sykluser. Blir det oppdager virus med flere enn 35 sykluser, er det bare signaler som ikke samsvarer med smittsomt virus som blir bestemt ved isolering i cellekultur» … (Kritikk av Drosten-studien)

I Need a PCR Test...but What is it Exactly? - Main Street Family Care
Er alle testene i Norge ugyldige?

Verdens helseorganisasjon (WHO) innrømmer stilltiende ett år senere at ALLE PCR-TESTER utført med 35 sykluser (Ct) eller høyere er ugyldige. Men det var det de anbefalte i januar 2020, i samråd med virologiteamet ved Charité Hospital i Berlin.

Hvis testen utføres ved en terskel på 35 Ct eller høyere (som ble anbefalt av WHO), kan ikke segmenter av SARS-CoV-2-viruset oppdages, noe som betyr at ALLE de såkalte bekreftede «positive tilfellene» som er bokført i løpet av de siste 14 månedene er ugyldige.

I følge Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, har antall sykluser over 35 vært normen “i de fleste laboratorier i Europa og USA”.

WHOs Mea Culpa (Min skyld)

Nedenfor er WHOs nøye formulerte «reaksjon». Hele teksten med lenke til originaldokumentet er i vedlegg:

«WHO-veiledning Diagnostisk testing for SARS-CoV-2 sier at det er nødvendig med forsiktig tolkning av svake positive resultater (1). Syklusterskelen (Ct) som er nødvendig for å oppdage virus, er omvendt proporsjonal med pasientens virusbelastning. Hvis testresultatene ikke samsvarer med den symptombildet, bør en ny prøve tas og testes på nytt med samme eller annen NAT-teknologi.» (Våre uthevinger.)

WHO minner IVD-brukere om at sykdomsutbredelsen endrer den forventa verdien av testresultatene: Ettersom sykdomsutbredelsen avtar, øker risikoen for falske positive (2). Dette betyr at sannsynligheten for at en person som har et positivt resultat (SARS-CoV-2 oppdaget) virkelig er infisert med SARS-CoV-2 avtar etter hvert som forekomsten avtar, uavhengig av hvor nøyaktig testen kan fastslå ekte negative.

«Ugyldige positive» er det underliggende konseptet.

Dette er ikke spørsmål om «Svake positive» eller «Risiko for at falske positive» øker. Dette er en “Feilaktig metodikk” som fører til ugyldige anslag.

Petition · There should be a retest! · Change.org
Å anbefale retesting når det ikke er mulig er å innrømme feilaktig rådgiving.

Det denne innrømmelsen fra WHO bekrefter, er at beregningen av covid-positive fra en PCR-test (med en syklus-terskel på 35 sykluser eller høyere) er ugyldige. I så fall anbefaler WHO omprøving: «En ny prøve bør tas og testes på nytt«.

WHO etterlyser «Ny test«, noe som er jamngodt med «Vi dreit på draget«.

Denne anbefalingen er pro-forma. Det vil ikke skje. Millioner av mennesker over hele verden er allerede testet, helt fra begynnelsen av februar 2020. Ikke desto mindre må vi konkludere med at disse beregningene (ifølge WHO) er ugyldige med mindre personene er testet på nytt.

Jeg bør nevne at det er flere andre feil angående PCR-testen som ikke er påpekt i denne artikkelen. (Se Michel Chossudovskys E-bok: The 2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the «Great Reset» (kapittel III)

Fra begynnelsen har PCR-testen rutinemessig blitt brukt med 35 sykuser eller høyere, i henhold til WHOs anbefalinger fra januar 2020. Hva dette betyr er at PCR-metoden slik den er brukt over hele verden i løpet av de siste 12-14 månedene har ført til feil og misvisende Covid-statistikk.

Og dette er statistikken som brukes til å måle utviklingen av den såkalte «pandemien». Over 35 sykluser vil testen ikke oppdage fragmenter av viruset. Derfor er de offisielle «covid-tallene» meningsløse.

Derfor er det ikke noe vitenskapelig grunnlag for å bekrefte eksistensen av en pandemi.

Noe som igjen betyr at lockdown/økonomiske tiltak som har resultert i sosial panikk, massefattigdom og arbeidsledighet (angivelig for å begrense spredningen av viruset) overhodet ikke er berettiget.

Coronavirus: Nagpur Lockdown From March 15-21, Likely In More Parts Of Maharashtra
Massive nedstengninger uten reelt grunnlag er ikke bare meningsløst, men et stort overgrep.

I følge vitenskapelig oppfatning:

“Hvis noen tester positivt med en PCR-test som er analysert med mer enn 35 sykluser (som det er tilfellet i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen faktisk er smittet mindre enn 3%. Sannsynligheten for at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study)

Som skissert ovenfor er «sannsynligheten for at det nevnte resultatet er falskt positivt 97%»: Det følger at bruk av mer enn 35 sykluser uansett vil bidra til å «øke» antallet «falske positive».

I skrivende stund (midten av mars 2021), blir PCR-testen i stor grad brukt for å blåse opp tallene med sikte på å opprettholde fryktkampanjen, rettferdiggjøre den pågående lockdown-politikken og innføringen av Covid-vaksine. Til tross for WHOs tilbaketrekning.

Ironisk nok blir de mangelfulle tallene basert på «ugyldige positive» i sin tur manipulert for å sikre en oppadgående trend i Covid-positive.

Det er heller ikke rutine for at pasientene som blir testet med PCR-test får noen medisinsk vurdering eller diagnose.

Og nå har nasjonale helsemyndigheter gitt (falske) advarsler om en «tredje bølge», som en del av propagandakampanje deres til støtte for Covid-19-vaksinen.

WHO bekrefter at PCR-testene for covid-19 er ugyldig. Det er absolutt ikke noe vitenskapelig grunnlag for å innføre Covid-vaksine.

Både WHO og den vitenskapelige vurderingen fra Pieter Borger et al (sitert ovenfor) bekrefter utvetydig at testene som regjeringene har vedtatt for å rettferdiggjøre lockdown og destabilisering av nasjonale økonomier, er ugyldige.

Ugyldige data og talltriksing

How to Read Someone's Mind With Math (Math Trick) - wikiHow
Tall kan brukes til å oppklare, men også til å forvirre. Fordi PCR-testen er ugyldig er helle ikke tallene fra den gyldige

Det er disse ugyldige tallene som har blitt sitert av media 24/7 i løpet av «første bølge» og «andre bølge» og som har blitt brukt til å mate fryktkampanjen og rettferdiggjøre politikken som er innført av regjeringene:

 • nedstengning,
 • nedleggelse av økonomisk aktivitet,
 • fattigdom og masseledighet,
 • konkurser
 • sosial distansering,
 • ansiktsmaske,
 • portforbud,
 • vaksinen.
 • helsepasset

Ugyldig data. Tenk to ganger før du blir vaksinert

Og nå har vi gått inn i en såkalt “Third Wave”. (Men hvor er dataene ??)

Det er en kompleks «pakke med løgner».

Det er en forbrytelse mot menneskeheten.


Etterskrift


Siden publiseringen 21. mars 2021 har titusener av mennesker ganske uventet lest denne artikkelen.

Hensikten min var i hovedsak å motbevise og avsløre den store løgnen (med fokus på vitenskapelige og statistiske begreper) uten direkte å ta for meg de bredere konsekvensene av lockdown og nedleggelse av økonomisk aktivitet.

Dette diabolske prosjektet, som kommer fra de øverste sjiktene i finanseliten (inkludert World Economic Forum), ødelegger menneskers liv over hele verden. Det skaper masseledighet, og utløser hungersnød i utviklingsland.

Med noen unntak, inkludert Tanzania, har de fleste av de 193 medlemslandene i FN støttet WEFs «koronak-konsensus».

Sannheten er et fredelig, men likevel kraftig våpen.

Nå er det på tide å konfrontere disse regjeringene og kreve en opphevelse av lockdown-politikken, som utløser fattigdom og fortvilelse over hele verden.

Building political integrity to stamp out… - Transparency.org
WHO er ikke et vitenskapelig organ. Tvert imot.

WHO’s STORE LØGN blir tilbakevist av WHO.

Den påståtte pandemien er en svindel. Det er ikke noe som kan benektes eller tilbakevises.

Og det var målet for denne artikkelen.

Dette er en kompleks svindel basert på «en pakke løgner» med ødeleggende konsekvenser.

I løpet av de siste 14 månedene, som startet tidlig i januar 2020, har jeg nesten daglig analysert tidslinjen og utviklingen av Covid-krisen. Helt fra begynnelsen i januar 2020 ble folk ledet til å tro og akseptere eksistensen av en raskt framskridende og farlig epidemi.

Vi er ved et veikryss i en av verdens alvorligste kriser. Vi lever historien, men vår forståelse av hendelsesforløpet siden januar 2020 har blitt uskarpt.

På verdensbasis har folk blitt villedet av både regjeringer og media om årsakene og de ødeleggende konsekvensene av «pandemien» med Covid-19.

Den usagte sannheten er at det nye coronaviruset gir påskudd og rettferdiggjørelse til mektige økonomiske interesser og korrupte politikere for å utsette hele verden for en spiral av masseledighet, konkurs, ekstrem fattigdom og fortvilelse.

Over 7 milliarder mennesker over hele verden er direkte eller indirekte berørt av koronakrisen.

inviter lesere fra Global Research til å se videoen nedenfor (som gir en oversikt), samt konsultere e-boken min (bestående av 10 kapitler) som i detalj tar for seg kompleksiteten i denne krisen.

Den verdensomspennende koronakrisen i 2020: Å ødelegge sivilsamfunnet, utviklet økonomisk depresjon, Global Coup d’État og «Great Reset»

Artikkelen er hentet herfra:

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

Oversatt av Askeladden

Forsidebilde: Jamie Street

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  14 mai 2021 12:35

  Der finnes løgner som kan avsløres slik at sannheter kommer fram. Det er de små løgnene. Men der finnes løgner så store at de aldri kan avsløres fordi løgnene danner grunnmurer i så store samfunnsholdninger og -tiltak at hele byggverket som står på disse løgnene ville måtte rives og føres opp på andre murer og steder. PCR testen er en av disse løgnene og nå er så mye makt og prestisje basert på den at å avsløre sannheten ville virke alt for omveltende. Det får ikke skje. Alle små og store maktmeglere i alle små og store posisjoner er enige om det. Derfor hjelper det ingenting på samfunnsutviklingen å avsløre saker som berører så store spørsmål om prestisje.

  Svar
  • Jeg opplever det samme med D-vitaminsvindelen.
   Det ble allerede i 1983 avdekket at hormonet kroppen lager av D-vitamin styrer immunforsvaret. Det er snart 40 år med solid og sammenhengende forskning som beviser det.
   https://www.enebak.no/vitamin-d-styrer-celledeling-i-immunceller/
   Denne forskningen er vanvittig dypt begravd. Jeg måtte lete i de vitenskapelige databasene i 18 måneder før jeg fant den.
   Problemet er at det meste av medisinsk litteratur må skrives om hvis denne kunnskapen blir akseptert av helsemakta. Det er for mange med helsemakt som har bygget karrierene sine på å behandle sykdommene vi pådrar oss av D-vitaminmangel.
   At legemiddelindustrien vil tape enorme formuer på mindre medisinsalg hvis sannheten om vitamin D blir kjent, hjelper heller ikke.

   Svar
 • Podcast fra delnorske Dr Astrid Stuckelberger om covid-manien, hvorfor er ikke den dama helseministeren vår? Jeg vil ha Astrid ikke det vi hadde eller det vi har….

  https://jermwarfare.com/blog/astrid-stuckelberger

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA gir seg ikke til tross for energikrise i EU

Nye sanksjoner mot North Stream 2 selv om USA kjøper russisk diesel.

Forrige innlegg

Storkommunen skulle gi bedre tilbud:

Det ble i praksis høyere priser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.