POSTED IN Jøder

Litt informasjon:

Jøder, jødedom og Palestina

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Jøder er blitt diskriminert og forfulgt i historien. Hva kan grunner være; hvorfor forfølgelser? Har årsaker kun vært hos “de andre»; hos ikke-jøder i samfunnet? Eller kan grunner også ligge hos jøder selv?

Det siste kan være riktig. Spørsmål må kunne reises; er det særegne trekk som kan være til stede hos jøder? For eksempel i en særoppfatning, av seg selv som person og/eller gruppe; klan? Som kan bringe jøder i konflikt med andre? Om ikke de oppfatningene tones ned og vaskes bort. En rasistisk grunnholdning som mange kan ha med seg, hentet fra Det gamle testamentet.

1) Det gamle testamentet

Det ligger tolkningsmuligheter i Det gamle testamente. Også om jøder. Er jøder «eksklusive», utvalgte, særegne og mer «opphøyde» enn andre. Ja, som «Guds eget folk»?

Det er mange jøder som tenker slik, fått det med som del av troen. Har det liggende i seg, mer eller mindre åpent eller skjult i tradisjonen. Det vedrører «jeg’et» deres.

Da blir det konflikt; om en ser seg bedre enn andre. Mange jøder kan være eksempel. Det har slått ut på mange vis, også i forfølgelser.

2) Talmud

Talmud er en stor samling av sitater og uttalelser av jødiske rabbinere, som har betydning for jødedommen også i dag. Det ble skrevet på 500-tallet. Talmud er et omfattende litterært verk som består av en rekke skriftlige samlinger av jødenes gamle muntlige læretradisjoner. (Wikipedia) I Talmud ligger mange utfordringer – av eksklusivitet, overhøyhet og rasisme – som referanse for mange jøder.

Lovtolkninger i Talmud er ofte selvsentrerte og rigide. De innbefatter avstand – ofte fiendskap – til ikke-jøder. Resultatet kan bli konflikt. Antisemittisme næres av det.

3) Israel Shahak

Jeg henviser i denne artikkel til professor Israel Shahak (1933-2001). Israel Shahak vokste opp i Belsen konsentrasjonsleir i Tyskland. Han overlevde Holocaust, ble kritiker av Staten «Israel» og sekterisk, klassisk jødedom. Israel Shahak var president i Det israelske menneskerettsforbundet. Hans berømte bok: «Jewish History, Jewish Religion» ligger til grunn for disse notater.

Jeg må også si han var min venn. Jeg besøkte Israel Shahak i okkupert Jerusalem og inviterte han til Det norske studentersamfunn i Oslo. Der holdt han foredrag om Staten Israel, sionisme og rasistisk «jødedom». Mobbet selvsagt, av sionister og støttespillere for Staten «Israel». De kalte han – som man ofte blir – «selvhatende jøde». For at folk ikke skulle lytte til han.

Jøder som “folk”

Jøder føler ofte et sterkt samhold. De har felles historie, og tenker ofte likt om verdier og livet. Mange jøder er ikke lenger så religiøse, men har bevart sterke bånd til hverandre. Vi kan si at jødene i tillegg til å være en religiøs gruppe, også er et «folk», eller snarere en «klan». De utgjør tross ulikheter, et sekterisk samhold.

Jødisk eksklusivitet og sjåvinisme

Jødisk religion er utgangspunkt for jødene. I jødisk religion ligger det klare elementer som kan være farlige, påpekt av Israel Shahak og andre. Elementer som gir fortrinn til jøder; gjør jøder til en eksklusiv gruppe, fremstiller jøder som utvalgte og ser andre, ikke-jøder, som annenrangs og mindre verdifulle opp mot jøders rasisme og sjåvinisme. Det inviterer naturligvis til problemer, som påpekt Israel Shahak.

Talmud som veiledende skrifter

Den fremste rabbinske lovtolker i Talmod-tradisjonen anses å være Maimonides. Han målbærer klart eksklusive forestillinger om jøder, og rent rasistiske holdninger til ikke-jøder; fremmede; «gentiler». Andre har fulgt opp dette.

Dette er ord med betydninger og referanser i den rasistiske, klassiske «jødedom», ifølge Israel Shahak:

 • Nesten. Når Bibelen omtaler “nesten”, “vennen” eller “mennesket” tolkes dette i klassisk historisk jødedom som “jøde”. “Du skal elske din neste som deg selv”, blir i klassisk jødisk fortolkning at en jøde skal elske sin medjøde; ikke medmennesket.
 • Jøders liv. Om en jøde dreper en annen jøde, medfører det dødsstraff. Men om en jøde dreper en ikke-jøde, er dette kun et brudd på abstrakte lover og ikke straffbart for en rett. Om en jøde indirekte forårsaker død av en ikke-jøde, regnes ikke det som lovbrudd.
 • Sabatten. En jøde må ikke bryte sabatten (jødenes helligdag) ved for eksempel å redde en ikke-jødes liv på sabatten. Ikke-jøden må heller dø. Men om en slik situasjon setter jøders liv eller omdømme i fare, kan jøden bryte sabatten og redde den andres liv.
 • Ikke-jøders liv. Ikke-jøders liv skal bare reddes om det tjener jødiske interesser.
 • Renter. Jøder er forbudt å ta renter på lån til en annen jøde, men oppfordre til å ta så mye rente som mulig, på lån til en ikke-jøde.
 • Profitt. Profitt-motiv er viktig og skal vektlegges.
 • “Medlidenhet”. I klassisk jødedom skal «medlidenhet» rette seg bare mot jøder, og ikke mot ikke-jøder.
 • Tyveri. Bibelen påbud om ikke å stjele, gjelder å ikke stjele fra jøder, men fra ikke-jøder kan en jøde stjele.

Klassisk jødisk, rasistisk tenkning skal ligge til grunn, ifølge professor Israel Shahak. Han viser til boka «Guide to the Perplaxed», skrevet av den «lærde» Maimonides, en bok som anses å være «det største arbeid av jødisk religiøs filosofi og som fortsatt er mye lest og brukt.»

Rasisme

Den ledende, historiske jødiske rabbiner Maimonides skriver om «tyrkere, mongoler, negre og nomader» at de har «en natur som stumme dyr» og «ikke er på nivå med menneskelige skapninger». (Israel Shahak)

I hasidistisk jødedom¸ en form for jødisk mystisisme, kan «ikke-jøder» bli ansett som «sataniske skapninger uten noe godt ved seg». (Israel Shahak).

4) «Israels» krig mot Gaza

Lærdommer og referanser fra klassisk, rasistisk jødedom som over, lever videre i Staten «Israel» nå. Jeg henter fram dette som eksempler:

Staten «Israels» krigsminister i Gaza: «Vi kjemper mot menneskelige dyr.»

En ledende jødisk rabbiner i Staten «Israels» hær framførte i en brosjyre til soldater under en tidligere «israelsk» krig mot Gaza at «alle palestinere er deres dødelige fiender» og rådet dem til at «brutaliteter noen ganger er ‘en god ting’». Brosjyren siterte fra den velkjente jødiske lærde Maimonide at man «må ikke fristes av tåpelige ikke-jøder som har medlidenhet med den brutale.» (The Independent 27. januar 2009.) Brosjyren ble spredt blant israelske soldater for å legitimere jødisk voldsbruk og drap.

Okkupasjon, kolonisering og fordriving

Israel okkuperer palestinsk land. Men i klassisk jødisk tenkning blir landet befridd eller «forløst». Og da «forløst- etter å ha vært bebodd av ikke-jøder; palestinere, i hundrer av år. Palestinerne kan ha vært den opprinnelige befolkningen i mer enn tusen år. Ifølge denne ideologi skal hele Palestina «forløses» og bli til Eretz Israel; Stor-Israel eller «Hjemlandet» Israel. Det er planer for det. (Israel Shahak)

Palestinerne blir fordrevet

Det er denne “jødiske tenkning” – snarere enn offisielle «sikkerhetsbehov» – som forklarer Israels fordrivelse av palestinerne, diskriminering og terror og stadige overtakelse av mer palestinsk land. (Israel Shahak)

Israelsk politikk

Kunnskap om denne type jødedom og jødisk tenkning er vesentlig for å forstå den politikk som Staten «Israel» fører. Uten slik kunnskap blir man stående i blinde, fremme meninger, krav og «fredsforslag» som er dømt til å mislykkes. Man rører ikke ved kjerneproblemet; jøders oppfatning av eksklusivitet, sjåvinisme og rasisme og jøders selvdefinerte «rett» til landet. Dette er sionistisk tenkning.

Likeverd og rettferd

Kravet må være likeverd og rettferd! Palestinerne må ses som medmennesker med samme rettigheter som jøder! Jødisk eksklusivitet må avvises.
Tanker om jødisk forrang – som vi i Vesten angivelig skal måtte akseptere – må legges vekk! Palestinske flyktninger må få vende hjem; med rett til landet.

Krav til jøder

Still krav til jøder, som jøder! Ja, still krav om anstendighet! Om likeverd og rettferd for alle! Og om menneskerettigheter; for palestinerne også! Da er vi på rett vei. Det er jøder som vil være med oss; mot diskriminering, undertrykking og rasisme, de er våre venner!

Rett vei

«Progressive»; «liberalere»; «venstre»; «sosialister»; liberalere, humanister og «det-ene-eller-det-andre»; «støttekomiteer», «tenketanker»; «eksperter» og «kommentatorer» – tar feil! Om de leder oss bort fra dette! Det er viktig å vite.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Yuwal Noah Harari, WEF
  Klaus Schwab, WEF ( sønn av Emma Gisela Kilian )
  Albert Bourla, Pfizer
  «Rachel» Levine, trans-prestinne
  Stephan Bancel, Moderna
  Anthony Blinken
  Chuck Schumer
  Volodymyr Zelensky
  etc., etc.

  Hva mente Jesus med «satans synagoge»? «Alle løgners far.»
  Vel, de er nedsyltet i løgn,
  -jødisk «rase», alt fra svart til hvitt? Vås. Ikke en rase. Et trossystem til å skamme seg over, som Israel Shahak med rette gjør.
  -Israel deres «hjemland»? Hvem ellers er så skamløst frekke å jage vekk beboere etter tusenvis av år, fordi akkurat deres gud sa så i en eller annen oldtid? En gud som oppfordrer til å drepe menn, kvinner og barn? Som Netanyahu nylig viste til, med henblikk på Samuel 15:3 ?
  – «Antisemittisk»? Semitter er ashkenaziene under ingen omstendighet, selv de som har en bloddråpe eller to fra Midtøsten, i så fall er de Japhetitter, nedstammet fra Ashkenaz; de fleste fra Europa er khazariske konvertitter.
  -sabatteiske frankisters etterkommere som spller fromme på dagtid og lever et satanistisk dobbeltliv, som deres misbrukte barn kan fortelle om………
  -etc.

  Hovmod står for fall, og humane jøder som vil redde sitt skinn må ta standpunkt og det brennkvikt. «Israel» blir snart historie. Tror jeg. Og Kissinger sier så. Hvis de hyggelige israelere jeg har kjent støtter det som skjer? Okay, bye bye.

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   11 november 2023 14:22

   Ja, de som tviler på dette kan jo studere de som sitter i krigskabinettet som nå massakrerer de semittiske palestinerene i Gaza: Hvor mange av dem ser semittiske ut? Blonde og blå- eller grå-øyde de fleste av dem. Med et klart øst-europeisk utseende. Kanskje med et snev av rottweiler- eller dobermann-pincher…
   Etter århundrer med oppblanding med øst-europere er det khazariske (mongol-tyrkisk) utseende nesten utslettet for de fleste av dem. Det som ikke er utvannet er ondskapen i den ‘religionen’ forfedrene deres konverterte til i år 740 – talmudismen (jødedommen).

   BDS nå!

   Svar
 • Presten, prestelæreren, den skriftlærde i flere trossystemer, den språkmektige: PAUL ANTHONY WALLIS, har klargjort mange mistolkninger og fordreide oversettelser i det gamle testamente, for den som er interessert. Ikke å anbefale for dogmatikere som tviholder på det de har trodd til nå.

  Svar
 • Johannes Åtta Førtifira
  11 november 2023 15:40

  Rick Wiles:
  «Gud! Stopp jødene!» «Stopp dem! De bomber barnesykehus for kreftsyke barn, og de bomber skoler i Gaza!»
  trunews.com/video-article/salute-to-u-s-marines-and-american-veterans

  Svar
 • Northern Light.
  11 november 2023 15:45

  Fra Talmud:
  «Renter. Jøder er forbudt å ta renter på lån til en annen jøde, men oppfordre til å ta så mye rente som mulig, på lån til en ikke-jøde».

  Fra Protokollene, om renter som våpen:
  «Men jeg vil ikke videre gå inn på de utenlandske lån, da de allerede har fylt våre sikkerhetskjellere med de fremmedes (ikke-jøder) gull, og dessuten fordi vår Verdensregjering ikke vil ha noen utenfor staten å låne penger av. Vi benyttet oss av administrasjonens korrupsjon og de fremmede monarkers etterlatenhet til å skaffe oss to og tre ganger de summer vi lånte til deres regjeringer, og som de i virkeligheten ikke trengte.

  Hvert nytt lån beviser regjeringens svakhet og dens sviktende evne til å forstå sine egne rettigheter. Hvert lån henger som et Damoklessverd over hodene på de herskere, som istedenfor å skaffe seg penger direkte fra nasjonen ved hjelp av midlertidig beskatning, kommer til våre bankiere med hatten i hånden.

  Utenlandske lån er som igler, som ikke kan skilles fra regjeringslegemet, før de faller av av seg selv, eller før regjeringen får ristet dem av seg. Men de fremmede regjeringer har ingen som helst trang til å riste dem av. Tvert imot øker de lånenes antall, og derfor er en slik stat dømt til å dø av det blodtap den forvolder seg selv. For hva annet enn en igle er et utenlandsk lån?

  Et lån er utstedelsen av regjeringspapirer, som medfører en forpliktelse til å betale renter, som utgjør en viss prosent av det samlede beløp. Hvis et lån er på 5 prosent, vil regjeringen om 20 år unødig ha betalt beløpet to ganger, og om 60 år tre ganger, mens lånet fremdeles forblir en ubetalt gjeld. Av denne beregning fremgår det klart at slike lån, under de nåværende beskatningssystem (1901) berøver den fattige skatteyter hans siste øre for å betale renter til de fremmede kapitalister, av hvem staten har lånt pengene, istedenfor å skaffe de nødvendige penger fra nasjonen selv, rentefritt i form av beskatning.

  Så lenge lånene var innenlandske, flyttet de fremmede bare pengene fra de fattiges lommer til de rikes; men etter at vi bestakk de nødvendige personer til å sette utenlandske lån istedenfor innenlandske, strømmer alle de fremmedes rikdom inn i våre pengeskap, og de fremmede er begynt å betale oss hva som i virkeligheten ikke er annet enn en tributt. Ved sin skjødesløse statsmanns-udyktighet, eller deres uvitenhet i finansielle spørsmål, har de fremmede monarker satt sine folk i gjeld til våre banker, så de aldri kan få obligasjonene avbetalt. Dere kan forstå hvilke anstrengelser det har kostet oss å bringe i stand en slik tingenes tilstand».
  Fra Zions Vise Lærdes Protokoller. Utdrag fra kapitlene om lån og renter.

  Zions Vise Lærdes Protokoller kan uansett leses som en håndbok i hvordan ta verdensherredømme, hvordan å overta den monetære makten, erobre folk og nasjoner med gjeld som våpen, den politiske makten, presse og media makten, regnet av dem som den sentrale makten, rettmakten og krigsmakten. Skrevet for et lite folk som betrakter andre folk på planeten som fremmede og underordnet dem, det er den skremmende ordlyden gjennom alle kapitlene.

  De som avviser at Protokollene kan være ekte, har ikke lest dem, eller lest dem uten kjennskap til internasjonal politikk og økonomi på atten-og nittenhundretallet, og i vårt århundre. Det er usannsynlig at de ble skrevet av tsarens hemmelige politi, eller i Russland av en rittmester i tsarens garde i 1890 årene.

  For i lys av internasjonal politikk og økonomi de siste 130 årene, er Protokollene som en håndbok som er fulgt til punkt og prikke. Bibelen og Koranen inneholder bestemmelser mot urimelig utbytte på pengelån, det skal Kristne og Muslimer ikke gjøre. Men ikke Talmud, som oppfordrer til å ta så høye renter som mulig fra ikke-jøder. Når renter som våpen for å erobre folk og nasjoner er egne kapitler i Protokollene, er det enda et punkt som taler for deres ekthet. Og hvem er det som eier mesteparten av verdens gjeld, som nå er passert 330 000 milliarder dollar?

  Svar
  • Northern Light.
   11 november 2023 18:06

   For de som vil vite mer, er det faktisk et eksemplar (pdf) i FBIs (Federal Bureau of Invstigation) arkiver på Internett, med mange interssante brev om dem til Edgar Hoover, og kommentarer som må leses til mange av kapitlene i Protokollene. Også svært interessant nok «forløpere» til Protokollene, kalt Protocols, med uttalelser fra Rabbier helt fra 1489 (side 5 av 139 i pdf dokumentet):
   Vedlegg. 1-A-protokoll fra 1489.
   Revue des Etudes Juives, finansiert av James de Rothschild, utgitt i 1880, viser hvor sanne protokollene er når de sier at de lærde eldste i Sion har holdt på med planen deres i århundrer. Den 13. januar 1489 skrev Chemor, den jødiske rabbineren av Arles i Provence, Frankrike, til Det store Sanhedrin i Konstantinopel for å få råd. Dette var hans svar: (sammendrag)
   «Rådet fra de store satrapene og rabbiene er:
   «Bli kristne, men hold Moselovene i deres hjerter.
   Gjør dine sønner til kjøpmenn så de kan plyndre de kristne.
   Gjør dine sønner og døtre til leger og apotekere så de kan ta livet av kristne.
   Gjør dine sønner til kanniker og geistlige så de kan ødelegge deres kirker.
   Gjør dine sønner til jurister og advokater så de kan sette kristne under åket og dominere verden.
   IKKE AVVIK FRA DENNE ORDREN.
   Signert V.S.S.V. F. F., jødenes prins, 21. Caslue, (nov.) 1439».

   Google The Protocols of the Learned Elders of Zion, og oppføringen fra The Federal Bureau of Investigation (.gov), kommer opp på førstesiden.

   Svar
   • Northern Light.
    11 november 2023 18:16

    Rettelse:
    Det står: «Signert V.S.S.V. F. F., jødenes prins, 21. Caslue, (nov.) 1439». Det skal selvfølgelig være 1489.
    Og teksten skal stå i anførselstegn fra «Revue.

 • Arno Mong Daastøl
  12 november 2023 3:30

  Det Mosaiske Trossamfunn i Norge har en nettside. Jeg leste denne for noen år side. De forklarte tydelig deres standpunkt: Talmud er vår fremste rettesnor, og vi regner oss som fariseere.

  Svar
 • Gunnar Saunes
  12 november 2023 11:48

  Det såkalla Palestinamandatet vart gjeve til Storbritannia ved San Remo konferansen i 1920 og seinare samrøystes ratifisert i 1922 av det nyleg oppretta Folkeforbundet. Då FN vart oppretta(San Francisco 1945), gjekk mandatet over til FN frå Folkeforbundet idet FN-charteret fekk ein eigen artikkel(art. 80) som skal sikre jødane nasjonale rettar og arabarane sivile rettar.
  Mandatet er gjeldande folkerett for området. Prof. Rostow har sagt: ..desse områda er ikkje berre lovleg okkupert område, meir er det område som mandatet skulle gjere til bustad for det jødiske foket. Alle forbod mot busetting i desse områda vil bryte med det sentrale prinsipp i mandatet” Jødar har etter dette same rett til å bu i Gaza, Hebron, Betlehem og Nablus .m.m.som i Haifa, Jerusalem og Tel-Aviv. Retten for jødar til å busette seg overalt vest for Jordan elva er derfor garantert av både Folkeforbundet og FN

  Kva seier Stephen Schwebel , ein folkerettsekspert, om dette?
  Han skil mellom å ta område som angripar og når det vert gjort i forsvar.

  1.Ein stat som vert angripen, kan erobre og okkupere lovleg område når det er naudsynt for eige forsvar.

  2. Før ei evt. tilbaketrekking har den angrepne part krav på sikringsgarantiar for at området ikkje enno ein gong vert brukt som utgangspunkt for nye åtak.

  3. Når den tidlegare/tapande part(her Jordan) har teke området (Judea/Samaria(vestbreidda) ulovleg, vil den staten(Israel) som deretter tilegnar seg området ved lovleg sjølvforsvar, ha større rett på området(enn Jordan) .

  Sidan 1967 har så Israel administrert Judea og Samaria i påvente av fredsforhandlingar med Jordan som no har fråskreve seg retten til området.(1988)
  Ikkje berre Schwebel, men andre leiande folkerettsjuristar meiner at Israel var i si fulle rett til å ta kontroll over Judea, Samaria og Gaza – og at områda ikkje vart okkuperte i Genevkonvensjonen si betydning -(altså at Judea og Samaria var godkjent av verdssamfunnet til å vere ein del av Jordan – det var områda ikkje) -og som derfor ikkje kan gjerast gjeldande her. Dette fordi bestemmelsane der har som formål å sikre reetablering av retten til den tidlegare suverene part – som i dette tilfelle ikkje eksisterte.(dvs der var ingen sjølvstendig stat i Judea/Samaria/Gaza)

  Dei jødiske busetningane i Judea,Samaria og Gaza

  Sjølv om Israel hadde vore ein okkupant ,ville framleis jødiske busettingar der vere lovleg etter folkeretten.
  Artikkel 49 § 6 i den Fjerde Genevkonvensjon forbyr ei okkupasjonsmakt å deportere eller overføre delar av si sivilbefolkning til dei okkuperte territoriar. Han forbyr ikkje sivile å handle på eiga hand, kjøpe seg land i okkuperte område og busette seg mellom den eksisterande befolkninga der. I tillegg kan okkupanten aktivt etablere sivile busettingar for sine innbyggjarar i dei okkuperte territoriane dersom slike busettingar er grunna i okkupanten sitt tryggingsbehov.
  Kort sagt: med heimel i folkeretten kan Israel fremme og oppmuntre til busetting av heile landet-Judea/Samaria/Gaza inkudert og dermed sette ut i livet dei prinsipp som vart utforma av Folkeforbundet i det opprinnelege Mandatdokumentet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De gjorde det mot Russland.

Hvorfor sanksjoneres ikke Israel?

Forrige innlegg

Vesten terger – men får tilsvar.

Russland setter nok en ICC-dommer på arrestbegjæringsliste

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.