POSTED IN Europa, USA

Lekket Rand Corporation dokument røper:

Hvordan USA planla krigen og energikrisen i Europa.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Isac Boman og Markus Andersson

I det som ser ut til å være en eksepsjonell intern lekkasje fra den regime-nære tenketanken RAND Corporation, kjent blant annet for å ha stått bak amerikansk strategi for utenriks- og forsvarspolitikk under den kalde krigen, redegjøres det detaljert for hvordan energikrisen i Europa var planlagt av USA.
Dokumentet, datert Januar, erkjenner at den aggressive utenrikspolitikken som føres i Ukraina vil presse Russland til å måtte gripe inn militært i landet. Hensikten, forklarer de, er å innføre en sanksjonspakke som har vært planlagt i lang tid.

EUs økonomi, heter det, «vil uunngåelig kollapse» som følge av dette – og man gleder seg blant annet over at ressurser opp til 9000 milliarder dollar kan strømme til USA, og at velutdannet europeisk ungdom vil bli tvunget til å emigrere. Hovedmålet de beskriver er å dele Europa – spesielt Tyskland og Russland – og ødelegge den europeiske økonomien ved å få nyttige idioter i politikken til å stoppe russiske energiforsyninger til kontinentet.

Som første avis i Europa kan Nya Dagbladet publisere det som ser ut til å være USAs hemmeligstemplede planer om å knuse europeisk økonomi med en krig i Ukraina og en indusert energikrise.

Tenketanken RAND, som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutninger gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

I et dokument signert av RAND, med overskriften «Gjør Tyskland svakere, og USA sterkere», mener de at det er et «presserende behov» for en tilstrømning av ressurser utenfra for å opprettholde den amerikanske økonomien generelt, men «spesielt for banksystemet». «Bare europeiske land bundet av EU- og NATO-forpliktelser kan gi oss disse uten betydelige militære og politiske kostnader».

Den største hindringen for dette ifølge RAND er Tysklands økende uavhengighet. Det vises blant annet til at Brexit har gitt Tyskland større selvstendighet og gjort det vanskeligere for USA å påvirke beslutningene til europeiske regjeringer. «Hvis Tyskland og Frankrike samarbeider, vil de ikke bare bli en økonomisk konkurrent til USA, men også en politisk». Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike, som blir sett på som den største økonomiske og politiske trusselen mot USA.

Eneste måten: «Dra begge sider inn i krig i Ukraina». For å knuse denne politiske trusselen presenteres en strategisk plan som først og fremst har som mål å ødelegge den tyske økonomien. «Å stoppe russiske leveranser kan skape en systematisk krise som vil være ødeleggende for tysk økonomi og indirekte for hele EU», slår de fast, og mener nøkkelen er å trekke Europas land inn i krig.

«Den eneste mulige måten å sikre at Tyskland avviser russisk energiforsyning, er å trekke begge sider inn i den militære konflikten i Ukraina. Våre fortsatte handlinger i dette landet vil uunngåelig føre til en militær reaksjon fra Russland. Russland kommer tydeligvis ikke til å tillate den massive ukrainske hærens press på Donbass-republikkene uten en militær reaksjon. Det ville gjøre det mulig å presentere Russland som den aggressive parten og deretter anvende hele den allerede forberedte sanksjonspakken».

Spesielt er grønne partier i Europa beskrevet som enkle å manipulere for å gjøre den amerikanske imperialismens virksomhet. «Forutsetningen for at Tyskland skal gå i denne fellen er grønne partiers og ideologiers ledende rolle i Europa. Den tyske miljøbevegelsen er en sterkt dogmatisk, om ikke fanatisk bevegelse, som gjør det ganske enkelt å få dem til å ignorere økonomiske argumenter», skriver den og siterer den nåværende utenriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, og klimaministeren, Robert Habeck, som eksempler på denne typen politikere.

«Personlige egenskaper og mangel på profesjonalitet gjør det mulig å anta at det er umulig for dem å innrømme sine egne feil i tide. Dermed vil det være nok til raskt å forme et mediebilde av Putins aggressive krig – og å gjøre De Grønne til ivrige og tøffe tilhengere av sanksjoner – et «krigsparti». Det vil gjøre det mulig å innføre sanksjonene uten hindringer».

Baerbock har blant annet gjort seg bemerket ved å erklære at hun vil opprettholde stans av russisk gass også vinterstid – uavhengig av hva hennes velgere mener om saken og hvilke konsekvenser det får for den tyske befolkningen. – «Vi blir med Ukraina og det sørger for at sanksjonene blir stående, også om vinteren – selv om det vil være veldig tøft for politikere», sa hun på en konferanse i Praha nylig.

De grønne politikerne Annalena Baerbock (til venstre) og Robert Habeck (til høyre) beskrives av USA som lette å manipulere for amerikanske interesser – spesielt for målet om å ødelegge Tysklands økonomi

De grønne politikerne Annalena Baerbock og Robert Habeck beskrives av USA som takknemlige å manipulere for amerikanske anliggender – spesielt målet om å ødelegge Tysklands økonomi. «I beste fall totalstopp». Forfatterne av dokumentet uttrykker et håp om at skadene mellom Tyskland og Russland skal være så store at det blir umulig for landene å gjenopprette normale forhold senere.

«En reduksjon i russisk energiforsyning – i beste fall en totalstopp – vil føre til katastrofale konsekvenser for tysk industri. Behovet for å sette av betydelige mengder russisk gass for å holde boliger og offentlige bygninger oppvarmet om vinteren vil ytterligere forsterke mangelen. Driftsstans i industrien vil føre til mangel på komponenter og reservedeler til produksjon, kollaps av logistikkkjeder og før eller siden en dominoeffekt».

Til syvende og sist blir en fullstendig kollaps av Europas økonomi sett på som både sannsynlig og ønskelig. «Ikke bare vil dette gi et knusende slag for den tyske økonomien, hele EU-økonomien vil uunngåelig kollapse».

De påpeker videre fordelene ved at amerikansk-baserte selskaper har mindre konkurranse på verdensmarkedet, logistiske fordeler og utstrømming av kapital fra Europa, det anslås at det vil kunne komme den amerikanske økonomien til gode med 7-9 billioner dollar. I tillegg understrekes også den viktige effekten av at mange godt utdannede og unge europeere vil bli tvunget til å emigrere til USA.

Kommentar:
Rand har i en pressemelding nektet for at dokumentet er ekte, men innholdet er sammenfallende med hva Rand tenketanken har kommet med før når det gjelder Europa og Ukraina. Det gjør at det er interessant å lese, spesielt fordi dette er akkurat hvordan det globalistiske finansfolket i Wall Street tenker og har som strategi.


Fra Nya Dagbladet, publisert 14.09.2022.
Oversatt av Northern Light fra svensk, og linker til dokumentet og annet i orginalartikkelen;
Chockerande dokumentet: Så planerade USA kriget och energikrisen i Europa

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ikke alle innvandrere forblir utilpassete.

Hvem står for vold og kriminalitet?

Forrige innlegg

Thorkild Kjærgaard:

På tide å innse:
Russerne har retten på sin side

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.