POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Legemiddelfirmaet Pfizer dømt for kriminell aktivitet.

Hvorfor tok du vaksinene deres?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pfizer har et kriminelt rulleblad som presse og myndigheter har fortiet. Hadde du tatt covid-vaksinen hvis du visste det?

Av professor Michel Chossudovsky

Pfizer ble beordret i 2009 til å betale 2,3 milliarder dollar for markedsføring av medisiner, som ikke er godkjent av Food and Drug Administration FDA (USAs legemiddeltilsyn). Pfizer Inc, som for tiden distribuerer mRNA-vaksinen over hele verden, ble i 2009 anklaget for «svindel med markedsføring».

Den amerikanske farmasøytiske giganten Pfizer Inc gikk med på å betale 2,3 milliarder dollar, det største svindeloppgjøret for helsevesenet i historien til Justisdepartementet, et forlik for å unngå strafferettslig og sivilt ansvar for ulovlig markedsføring av visse farmasøytiske produkter, kunngjorde Justisdepartementet. Pfizer fikk en bot på 1,195 milliarder dollar, den største boten som noen gang er ilagt i USA uansett sak. Pharmacia & Upjohn vil også tape 105 millioner dollar, totalt 1,3 milliarder dollar.

Hvordan i all verden kan vi stole på et Big Pharma-vaksine-konglomerat som erklærte seg skyldig i straffeanklager fra det amerikanske justisdepartementet? Folk ble aldri informert, media og myndighetene «lukket øynene».

I 2009 erklærte Pfizer seg «skyldig i brudd på loven om mat, narkotika og kosmetikk».
Og Pfizer er et Big Pharma-selskap som markedsfører covid-vaksinen, som har resultert i en økende trend av dødelighet og sykelighet, som startet umiddelbart etter massevaksineringen i midten av desember 2020.

Pfizers administrerende direktører ble ikke arrestert. De ble satt på «prøvetid» av USAs justisdepartement (DOJ). En etterforsker i regi av US DOJ har mandat til å «etterforske og føre tilsyn med selskaper som er siktet for eller dømt for føderale forbrytelser». I Pfizers prøvetid, hadde DOJ oppfordret selskapet til å «slutte med sine kriminelle aktiviteter». «Som en del av forliket har Pfizer også gått med på å inngå en avtale med kontoret til generalinspektøren ved Helsedepartmentet (DHHS). I denne avtalen inngår det prosedyrer for å unngå og umiddelbart oppdage atferd som ligner på den som ga opphav til denne saken». DOJs avgjørelse fra 2009 angående Pfizers prøvetid med DHHS var mildt sagt feil.

I 2009 ble National Institute of Allergy and Infectious Diseases ledet av Dr. Anthony Fauci, som, for å si det mildt, er kjent for å være i en «interessekonflikt» i forhold til forholdet hans til Big Pharma. Pfizer har brutt vilkårene for 2009-2013 fire års prøvetiden. Den «samme oppførselen» av Pfizer ble gjentatt i 2020-2023 i forhold til det veldig farlige stoffet mRNA-vaksinen, i en mye større skala sammenlignet med Bextra og Celebrex i 2009.

Det som utspiller seg nå er den verdensomspennende «svindelen i markedsføringen» av en dødelig vaksine. Forbrytelsene er ubeskrivelige. Det er solid dokumentert at mRNA-«vaksinen» som var ment å beskytte mennesker, har resultert i en økende overdødelighet. Pfizers konfidensielle rapport utgitt under Freedom of Information act, (loven om innsyn), basert på deres egne data, bekrefter at vaksinen er et giftig stoff. Verken media eller myndighetene i 190 land, med noen få unntak, har hatt mot til å informere offentligheten. Fra et juridisk synspunkt burde Pfizers administrerende direktører som brøt DOJ-betingelsene for prøvetiden i 2009 ha blitt arrestert.

Alphonse Gabriel Capone, best kjent som Al «Scarface» Capone, var en amerikansk gangster i 1920- og 1930-årene. Wikipedia

Al Capone (1931) versus Pfizer (2020–2023).

De fleste i Amerika er klar over at Al Capone ble tiltalt i 1931 på anklager om skatteunndragelse.distribusjon Det er flere Hollywood-filmer om Capone og en rekke presseoppslag som fokuserte på organisert kriminalitet i Chicago. Den offentlige opinionen var godt informert. Alle visste om Capone. Men ingen vet at Pfizer fikk en betinget dom av det amerikanske justisdepartementet. Når skal pressen informere Amerika? Når skal Hollywood produsere en film med tittelen «Den største forbrytelsen mot menneskeheten, covid-19-vaksinen?».

Hvis du visste at Pfizer hadde et kriminelt rulleblad, ville du ha tatt covid-vaksinen? Bevisene for kriminalitet knyttet til mRNA-«vaksinen» er overveldende. Våre tanker går til ofrene for dette djevelske prosjektet. Forhåpentligvis vil dette starte en verdensomspennende bevegelse av solidaritet, som stiller spørsmål ved legitimiteten til de mektige «Big Money» finanselitene som står bak.

Nesten 14 milliarder doser av den dødelige covid-vaksinen har blitt gitt til hele verdens befolkning på 8 milliarder mennesker. Bevisene for tap av liv knyttet til covid- «vaksinen» er overveldende. Det er derfor vi trenger en massebevegelse mot covid-«vaksinen». Vaksineringen må stoppes, og de ansvarlige bak covid-vaksinen må etterforskes.

Fra Global Researsh, publisert 24 mars 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Pfizer Has a Criminal Record. Did the Media or Your Government Inform You? Had You Known Would You Have Accepted to Receive the Covid-19 mRNA Vaccine?.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • MSM-Avisredaktører og de i storting og regjering fikk saltoppløsning, men det gjelder vel ikke alle de «vaksinerte» journalistene og andre ihuga pådrivere, for ikke å snakke om alle legene som dør som fluer, på samme vis som alle andre injiserte.
  Før eller siden burde man få se en hanglende, døende «whistleblower» i helsevesen eller media som vil gjøre litt opp for seg og sprøytene h@n har satt før h@n vandrer heden. Ville ikke det virke sannsynlig? Litt mindre grilling i skjærsilden for den som står fram og snakker sant.

  Svar
  • stayfree..
   27 mars 2024 15:36

   Dagens medisinutdanning er en eneste lang indoktrinering i systemlojalitet. Ingen kreativitet eller skaperegenskaper utvikles hos dagens leger. Dette i stor kontrast til f eks i sivilingeniørutdanningen hvor man lærer å stille spørsmål ved det bestående. Det er ikke uten grunn at vi ser veldig mange med teknologi-utdanning på barrikadene mot mrna-vaksinen, selv om de ikke har relevant medisin/biologi-kunnskaper, er de raske på å identifisere svakheter i argumentasjonen.

   Jeg tror ikke vi skal forvente oss stort fra norske leger. De er antakeligvis de siste som kommer til å prate.

   Svar
   • Øyvind Aarsnes
    27 mars 2024 16:37

    De kan prate med han som de vil møte i dødsøyeblikket som er løgnens far, han vil kunne tilby de samme lidelsene som mange har opplevd gjennom å miste sine og fått ødelagt totalt sin egen helse. God påske til alle som leser.

 • Northern Light.
  27 mars 2024 18:04

  Studie: De som fikk Moderna-vaksinen har større risiko for å utvikle en kronisk sykdomstilstand.

  Av Tyler Durden.
  De som får Modernas covid-vaksine har større risiko for å utvikle kronisk elveblest*, ifølge forskere i Danmark. Det danske legemiddeltilsynets gjennomgang av data fra Danmark og EU bekreftet et en fare for kronisk elveblest, eller kronisk urticaria, etter Modernas vaksine, sa byrået 20 mars.

  Av 360 tilfeller rapportert i Europa etter Moderna- eller Pfizer-BioNTech-vaksinen, ble 58 ansett som sannsynligvis forårsaket av vaksinasjonen, og 228 ble fastslått å være mulig forårsaket av vaksinasjonen, sa Martin Zahle Larsen fra det danske legemiddelverket i en uttalelse. De fleste tilfellene ble rapportert av pasienter, leger eller farmasøytiske selskaper.

  Studien fant at i Danmark ble det forventet, basert på erfaringstall for kronisk elveblest, at 175 personer som fikk Pfizers vaksine ville få kronisk elveblest etter vaksinasjon, og at 18 personer som fikk Modernas vaksine ville få sykdommen. Mens de 105 rapporterte tilfellene etter Pfizer-vaksinasjon var under forventet antall, kom de 55 rapporterte tilfellene etter Moderna-vaksinasjon godt over det forventede antallet.

  Risikoen for å utvikle kronisk elveblest ble beregnet til å være tre ganger høyere for de som fikk Moderna-vaksinen, sammenlignet med befolkningen generelt. Forskere beregnet også risikoen etter kjønn og alder, og fant at risikoen var høyest – 5,2 ganger høyere enn forventet – blant unge menn. De fleste tilfeller av kronisk elveblest oppstod fra 7 til 13 dager etter vaksinasjon.

  Resultatene av studien bekrefter faresignalene, eller et tegn på at en vaksine eller vaksiner forårsaker et spesifikt helseproblem, sa danske myndigheter i et dokument som beskriver resultatene. Larsen sa imidlertid til danske medier at ytterligere studier er nødvendig for å bekrefte en sammenheng, og at forskere tror at tilfellene stammer fra vaksinens innvirkning på immunsystemet.

  Tilfellene begynte å bli rapportert etter at covid-vaksinene ble introdusert, og Norge rapporterte farevarsler for kronisk elveblest sent i 2021. Det danske legemiddelverket undersøkte rapporter om kronisk elveblest etter Moderna-vaksinasjoner, men kom frem til at tilfellene ikke var klare nok til å varsle om det, het det i september 2022. Men data fra fylkets erstatningssystem for vaksineskader indikerte senere at en undersøkelse av den mulige bivirkningen burde gjenåpnes, noe som førte til en ny gjennomgang som førte til de nye resultatene. Gjennomgangen ble styrket ved å få tilgang til journaler fra erstatningsdatabasen, sa byrået. Moderna svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

  Basert delvis på resultatene, har European Medicines Agencys (EUs legemiddeltilsyn) komité for legemidler, anbefalt at merking av Modernas vaksine oppdateres, med å føre opp kronisk elveblest som en mulig bivirkning. Ikke-kronisk elveblest er allerede oppført som en mulig bivirkning. Hvis EU-kommisjonen godkjenner endringen, vil merkingen bli oppdatert for å inkludere kronisk elveblest.

  Tidligere studier.
  Noen tidligere studier har vist detaljerte tilfeller av kronisk elveblest etter covid-vaksinasjon.
  Amerikanske forskere rapporterte for eksempel i 2022 tre nye tilfeller av kronisk elveblest etter Pfizer- og Moderna-vaksinasjoner, inkludert ett tilfelle hos en 24 år gammel kvinne som fikk en booster av Moderna, til tross for vedvarende hudproblemer etter den første og andre dosen.

  Sveitsiske forskere sa i 2023 at de analyserte nye tilfeller av kronisk elveblest etter Pfizer- og Moderna-vaksinasjoner, og at resultatene antydet en sammenheng mellom en boosterdose av Modernas vaksine og kronisk elveblest.

  Amerikanske forskere rapporterte i januar om syv pasienter som utviklet kronisk elveblest i løpet av uker etter Moderna-vaksinasjon, og sa at serien indikerte en «potensiell forbindelse» mellom injeksjonen og sykdommen. To av pasientene fikk en andre Pfizer-vaksine uten problemer. Elveblest har vært assosiert med covid, men forskere er ikke sikre på om det er en årsakssammenheng.

  *I norsk folketru blei elveblest kalla alvgust, alvblåst eller trollblåst. Folk trudde at alvane bles sjukdommen på menneska. Elveblest er ein akutt reaksjon i huda og består av kløande hevelsar (vabler) med varierande grad av raudfarge. Utslettet kjem av at blodårene i lêrhuda utvidar seg og gir auka gjennombløding i huda. Utvidinga av blodårene fører også til at blodplasma siv ut i vevet. Dette gir hevelse i den øvre delen av huda, som kjem til syne på huda som vabler. Store medisinske leksikon.

  Fra ZeroHedge, publisert 27 mars 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Moderna Vaccine Recipients Have Greater Risk Of Developing Chronic Condition: Study.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksinemotstand skal nedkjempes.

«Vaksine-skepsis», skal det bli en ny psykiatrisk diagnose?

Forrige innlegg

En gledelig nyhet:

Julian Assange kan nå anke sin utlevering til USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.