POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Lege i Ontario advarer:

Hold dere langt unna covid-vaksinene.

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Doktor åtvarar: Covid-vaksine er designa for å infiltrere kvar einaste del av kroppen – det er grunnen til at folk døyr

Av Miranda Sellick, RAIR Foundation. Omsett av og henta frå saksyndig.

«Forsikrings- og gravferdsagentar seier at vi har hatt ein auke i dødsrate i verda på mellom 25 og 40%,» seier dr. Chris Alan Shoemaker.

dr. Chris Alan Shoemaker.

På to helgerally i Toronto heldt ein tidlegare covid-respons-teammedlem, dr. Chris Alan Shoemaker, alarmerande talar der han åtvara kanadiarar om farane ved den eksperimentelle mRNA-sprøyta.

Dr. Shoemaker, som er ein autorisert Ontario-lege med 45 års erfaring, har jobba i akuttmedisin, familiepraksis og på militærbasar. Frå 2020 til 2022 jobba han i direkte pasientomsorg ved West Ottawa Covid Care Clinic og var del av Eastern Ontario Response Team for covid-19. Han har fått kjennskap til biverknadene personleg gjennom erfaring og frå dataa.

«Desse injeksjonane kortar ned liv. Alle som får sprøyte etter sprøyte etter sprøyte av desse covid-19-injeksjonane kortar ned liva sine med kvar einaste dose. Covid-sprøyta hindrar deg ikkje i å få covid; den aukar faktisk risikoen for å få covid med tre til fire gonger,» sa han til folkeskaren som hadde samla seg utanfor AstraZeneca-kontoret i Mississauga. «Stopp dei no, seier eg til kvar einaste provins-/territorieminister i Canada. Gjer kva de kan for å få folket dykkar til å avstå frå desse vaksinasjonane.»

Studie etter studie kjem gjennom sensuren til hovudstraumsmedia – den nylegaste vart publisert i The Lancet 15.oktober, som viser at etter den fyrste oppfriskningsdosen har millionar av eldre i Storbritannia, dei med høg multimorbiditet, og dei med visse underliggjande tilstandar, framleis høgst risiko for covid-19-relatert sjukehusinnlegging og død – og beviser at genterapien ikkje hindrar infeksjon, viral formeiring og overføring, og beskyttar ikkje dei som er vurdert å vere i risikosona.

Dr. Shoemaker presenterte haugevis av sjokkerande statistikk. «Vi har no 80 legar mellom 25 og 55 år som har døydd i løpet av dei siste 60 dagane i Canada. Og det er berre legane som får tredje og fjerde dose som døyr brått,» sa han. Legar, forklarer han, tek sprøytene av alle dei rette grunnane; fordi dei blir bedne om å gjere det. Dei har blitt leia til å tru at det vil beskytte pasientane fordi dei vil redusere covid. Men ingenting av dette er sant.

Ifølgje dr. Shoemaker: «når du fyrst får tredje dose, og heilt sikkert når du får fjerde dose, er immunforsvaret ditt so utbrent og skadd at du får covid lettare. So, med andre ord, etter fyrste dose fell du nedover mot immunsvikt.»

Det som måtte finnast av effektivitet varer om lag tre månader, men biverknadene og dei immunøydeleggjande eigenskapane varer resten av livet.

Fallet mot immunsvikt fører med seg ikkje berre den auka risikoen for å få covid, men ei rekkje andre helseproblem. «Når du er på veg mot immunsvikt, har du større fare for å få kreft fordi immunforsvaret er ansvarleg for å hindre deg i å få kreft,» forklarte han. «Og du kjem til å få andre infeksjonar, frå apekoppar til hepatitt til kven veit kva; du er meir tilbøyeleg for desse tinga. Når du har teke tre og fire, gud forby, blir immunforsvaret endå meir skadd.»

Dr. Shoemaker forklarte den reine storleiken av kva som er i sprøytene på det mest basiske vitskaplege ingrediensnivået. Ein vanleg poliovaksine har rundt 80 virale agentar, medan desse covid-sprøytene inneheld 40 000 milliardar mRNA-ane levert via nanopartiklar. Kroppen vår har berre 30 000 milliardar celler. Og det er desse mRNA-ane som forårsakar problema sidan dei induserer ein pågåande immunrespons som oppmuntrar kroppen sitt eige system til å gå til åtak på seg sjølv. Dette manifesterer seg i hjarteskade (peri- og myokarditt, hjartesvikt), hjerneskade (slag), mislykka svangerskap og fruktbarheitsproblem, blant mange andre ting. «Desse glatte små nanopartiklane – dei må vere uhyre små for å få 40 billionar inn i kroppen din i éi lita sprøyte. So, desse partiklane er knøttsmå, og dei er temmeleg kinkige. Dei kryssar blod-hjerne-barrieren, og dei skaper long covid og skade på hjernen din. Dei kryssar eggstokkane og gjer deg ufruktbar. Dei går inn i testiklane og gjer deg steril i minst seks månader. Det tek seks månader å kome seg etter ei covid-sprøyte. Dersom du er ein vaksen mann og har teke den, går talet sædceller ned 50% i dei seks månadene etter sprøyta.»

«Denne sprøyta vart designa for å krysse inn i eggstokkane; denne sprøyta vart designa for å krysse hjernebarrieren. Denne sprøyta vart designa for å gå overalt. Og det er grunnen til at folk døyr under slike merkelege omstende, uforklarlege omstende, og tala er skrekkinngytande,» fortalde han publikum. «67% av dei som tok vaksinen då dei var gravide, miste fosteret.» Pfizer sine eigne tal viser at 28 av 29 gravide miste babyane sine.

Dr. Shoemaker refererte til ein anna studie utført i Storbritannia, som brukte data frå Kontor for nasjonalstatistikk [Office of National Statistics] frå 2020 til 2021, der dei samanlikna barn i alderen 10 til 14 år, vaksinerte og uvaksinerte. Resultat som vart offentleggjorde i februar i år viste at «Vaksinerte 10 til 14-åringar har 82 til 100 gonger større risiko for å døy enn uvaksinerte.»

Les: Stor overdødelighet av folk i arbeidsdyktig alder

På «golvet» er patologar, gravferdsbyrå og forsikringsselskap vitne til dei sterkt auka ratane av overtalsdødelegheit. Den auken er «ein stad mellom 25 og 40%. Forsikringsfolk og gravferdsagentar seier at vi har hatt ein auke i dødsrate i verda på mellom 25 og 40%,» sa dr. Shoemaker. «Vel, det er endå verre i dei vaksinerte landa.» Medan hovudstraumsmedia vil få dykk til å tru at Sudden Adult Death Syndrome, slag og hjarteproblem hjå barn er fullstendig nye og uforklarlege fenomen, vil medisinske profesjonelle over heile verda fortelje dykk at sprøytene forårsakar dei.

Nyleg skreiv 96 legar i Quebec eit ope brev der dei bad om ein slutt på mRNA-injisering av barn. «92 legar i Storbritannia leverte inn eit offisielt krav om at regjeringar stoppar all [covid-19-]vaksinering for alle menneske i Storbritannia,» fortalde dr. Shoemaker folkemengda. «Dette er autoriserte legar i Storbritannia, som har sett farane til desse vaksinasjonane, og som har pasientar som kjem til dei med vaksineskadar, med tap av normal gåevne, med tap av normal hjartefunksjon, og som no har hjartesvikt etter myokarditt; med alle slags forferdelege tilstandar, inkludert uregelmessig menstruasjon hjå kvinner. Fruktbarheitsproblem, eg meiner, legane ser blodbadet, legane rundt om i verda ser blodbadet forårsaka av desse vaksinane.»

«Det er ingen måte å gøyme seg frå det. Ein 10% auke av dødelegheit burde verre skje i verda éin gong kvart 300. år. Og dersom vi trur det er ille no, vil det berre bli verre. Verken tida eller auken i vaksinasjonar er på vår side.» Han valde ut pilotar og atletar for å illustrere eit døme; begge gruppene har vist ein auke på 1500% i brå død sidan sprøytene vart rulla ut.

assorted-color buildings near red boat docked on port during daytime
Takk til Danmark for å stoppe vaksinering av alle under 50 år.

Medan han heldt det danske flagget for å erkjenne at landet nyleg trekte tilbake covid-sprøyter for dei under 50, takka dr. Shoemaker landet for å bane vegen med sunn fornuft. «Danmark, vi frigjorde dykk med glede frå nazistisk undertrykking på 1940-talet,» sa han, og refererte til tapet av kanadiske soldatar i Andre verdskrig. «Vel, no seier vi takk til Danmark i dag for det dei gjer for oss. Danmark gjev oss eit fabelaktig døme. Danmark har innsett giftigheita.»

Dr. Shoemaker lovpriste deretter ivermectin – eit trygt, effektivt og ikkje-giftig legemiddel som beviseleg førebyggjer og behandlar covid, long covid og vaksinebiverknader, men som framleis er forbode i Canada. «Ta ein køyretur til New Hampshire [i USA] og få tak i det,» sa han. «Det var alltid det beviste legemiddelet. Det har vore bevist i 12 år. Ivermectin var legemiddelet ein skal ta i bruk når og viss det kjem ein ny covid-pandemi. Det var i trykk. Og på eit eller anna vis har alle gløymt at ivermectin, ein menneskemedisin som har blitt brukt aktivt i 40 år, var redninga om vi fekk ein annan covid-infeksjon.»

For å konkludere var dr. Shoemakers kamprop utvitydig. «Desse er dei giftigaste medisinske agentane ein har sett inn i menneske i historia,» sa han. «Sprøytene vil drepe dykk, anten raskt eller langsamt.»

Forsidebilde: Kenny Eliason

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Dette har vi oppegående vært klar over lenge. «Vaksineringen» er utvilsomt den groveste forbrytelsen i menneskets historie. Alle som har vært delaktige hører hjemme bak lås og slå på livstid.

  Svar
  • Noen av de delaktige pådriverne, hittil 80 canadiske leger i sin beste alder, ga seg selv dødsdommen. Og det skjedde på bare seksti dager. Mange år på medisinens skolebenk, men dette skjønte de ikke, og nå er de døde. Som om de tilhørte en dødskult, med eget liv som innsats. Vanvidd.
   De tok, ifølge artikkelforfatter «sprøytene av alle dei rette grunnane; fordi dei blir bedne om å gjere det»; der må jeg si meg uenig, dr. Shoemaker, blind lydighet fra medisinsk utdannede skulle være rette grunnar, liksom, (?!), sløvt er det, uansvarlig og veikt er det. I mine øyne.

   Svar
 • Northern Light.
  30 oktober 2022 14:49

  Masseinjiseringen av noe som ikke kan kalles noe annet enn et biovåpen, er den største forbrytelsen mot menneskeheten i hele menneskehetens historie. Forbrytelsen er så stor, at ord som folkemord ikke strekker til for å beskrive det. Ordet folkemord forstås som mord på ett folk, men dette er mord på store deler av verdens befolkning. Ondskapen bak dette er ikke av denne verden, og en kan en få sterk mistanke om at de som står bak ikke er av denne verden heller.

  For en kan saktens måtte ty til eksotiske forklaringer, når så få fra en så liten gruppe, finansfolket, kan påføre milliarder av mennesker så mye lidelse med forgiftninger av «vaksiner», farmasi, ferdigmat, og sprøyte-midler. Også med åger, et økonomisk system hvor gjeld er penger, renter og inflasjon, hvor en parasittisk rovdyrkapitalistklasse tjener penger på folks penger, virkelige penger fra realøkonomien som vanlige mennesker lever i.

  Deretter er det finansfolkets militære- og økonomiske kriger, som kun har til hensikt å tilrane seg nasjoners landressurser, og få eierskap til alle lands aktiva. Globalismen, som gjør milliarder fattige, en fattigdom som til slutt dreper etter et liv i elendighet. Hundrevis av millioner nyfattige i vestlige land etter finansfolkets plandemi, tidligere arbeider- og middelklasse som klarte seg.

  Finansfolket, som ikke utgjør flere enn et par tusendeler av verdens befolkning, utvider angrepet på verdens befolkning med å gå til angrep på det eksistensielle, mat og energi. Washington DC, Wall Street bankkartellets utøvende enhet, tvinger Russland til en intervensjon i Ukraina, og som planlagt beordrer de sine marionetter av noen politikere i sine europeiske vasallstater, å stoppe kjøp av olje og gass fra Russland. Med et underskudd på energi, blir det også et underskudd på mat, for energi er en sentral innsatsfaktor i matproduksjon. Finansfolket går til et fullt spektrum angrep på verdens befolkning, for å bruke et militært uttrykk.

  Finansfolket som eier bankkartellet, sentralbankene, BIS, styrer Verdensbanken og IMF, og eier kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av Big Pharma, Big Food, Big Energy, Big Insurance, MSM og krigsvåpen-industrien, utgjør en så liten gruppe, at en må begynne å stille spørsmål. Når så få styrer så mye, har de også ansvaret for situasjonen i verden. Men når de kontrollerer vestlig presse og media med stats-tv kanalene, og har infiltrert alle regjeringer og rettssystemene, er det ingen som vil holde dem ansvarlig.

  Som å gjøre dem ansvarlig for at 6,5 millioner barn i verden, dør på grunn av manglende medisiner ifølge Unicef (2018 tall). Selv da var Pfizer vurdert høyere enn Kuwaits BNP, og Johnson & Johnson høyere enn New Zealand. En ufattelig rik farmasøytisk industri nekter fattige land å produsere kopimedisiner ved å gjemme seg bak patentrettigheter.

  Denne kriminelle industrien eid av finansfolket, får nå med hjelp av sin frontorganisasjon WHO, og med deres politikere, gitt flere hundre millioner barn sitt biovåpen mRNA-injeksjonen kalt vaksine, som mange medisinske rapporter, VAERS og EduraViligance, Yellow Card og andre viser, svekker immunforsvaret og fører til alvorlige skader og død. De såkalte journalistene i hovedstrømspressen må kjenne til dette, men holder det bevisst unna nyhetsbildet. De presenterer mRNA-injeksjonene for barn som en positiv nyhet, og godtroende foreldre som stoler på de autoritative nyhetsankerne, lar leger og sykesøstre sette injeksjonen på barnet, som for manges del sekunder etter blir skadet for livet.

  Hvem eier bankkartellet, sentralbankene og BIS, hvem leder Verdensbanken og IMF? Hvem er de sentrale politikerne i de politiske partiene, og deres rådgivere? Hvem er statsoverhodene, deres innerste krets og ministerne? Hvem er i den militære og sivile beslutnings-kjeden som bestemmer når de skal gå til militær- eller økonomisk krigføring? Hvem er ledelsen i World Economic Forum, WEF/FN, EU og andre overnasjonale organer? Hvem har grunnlagt og leder kapitalforvaltningsselskapene som er finansiell eier av flere tusen av verdens største og rikeste multinasjonale selskaper?

  Hvem har grunnlagt og eier de Vestlige store avisene og mediahus også innen tv og film, og hvem er redaktørene og de ledende journalistene? Finner en frem til personene med eierskapet, og kan vise at de bare utgjør en tribal gruppe på bare et par tusendeler av verdens befolkning, har en funnet de skyldige. De kan ikke vurderes som individer, men bare ut i fra summen av hva de gjør kollektivt. Og det er intet annet enn en full krig mot menneskeheten. Sitat: «Hvis du vil vite hvem som styrer deg og verden, ta rede på hvem du ikke tillates å kritisere».

  Svar
  • «Hvis du vil vite hvem som styrer deg og verden, ta rede på hvem du ikke tillates å kritisere».

   Ja, observer dette/disse, så oppdager man mye.

   Svar
  • Takk til NordLyset igjen. Spot on!
   Satanismen i dag er ufattelig. Vondskap og djeveldyrking i fullt dagslys.

   Underdanig slaveliv er akseptert av fleirtalet. Det er faktisk nesten håplaust.

   Vår kultur har ikkje livets rett fordi løgnen og fortielse er sentralt.

   Dei få som eig bankane og media ser kor lett det er å forfalske historie og notid, og vi trur på kva det skal være.
   Dei får oss til og med til å begå kollektivt sjølvmord.

   Svar
 • Ondskapen har ingen grenser og finner stadig måter å drepe flere på:
  naturalnews.com :
  nesten 2 av 10 kyr, i Australia, som injiseres med mRNA «vaksine» dør nesten med en gang.
  Dermed er melkeprodukter forgiftet. Å finne mat som ikke er forgiftet er ganske krevende; vill fisk, fugl og pattedyr, grønnsaker man dyrker selv eller får fra en bonde er vel det eneste, eller «as good as it gets», så reint som mulig, selv om jordsmonn og offentlig vann også kan være suspekt.
  Rosa Koire, som døde plutselig av kreft (!) før democidet startet for alvor, aktiv antiglobalist, advarte mot at selv å eie egen brønn blir forbudt hvis de onde vinner.
  Alle med ødelagte immunsystem vil bli en trussel for oss som stod imot, smittsomme spredere av piggproteiner og alskens sykdom de ikke har forsvar mot.

  Svar
 • Northern Light.
  30 oktober 2022 17:50

  Geert Vanden Bossche, virolog og vaksineekspert: De vaksinerte er ansvarlige for den forestående enden på den vestlige sivilisasjonen.

  Av Ethan Huff.
  Den uavhengige virologen og vaksineeksperten Geert Vanden Bossche har en ny melding til verden om hva som snart kommer som et resultat av Operation Warp Speed.

  En situasjon som kan gjøre ende på verden er under utvikling, sier den tidligere ansatte hos Bill & Melinda Gates Foundation, som helt sikkert vil ødelegge minst en del av vestlige sivilisasjonen. Og de skyldige, insisterer han på, er de fullvaksinerte. Så snart antistoffavhengig forsterkning (ADE) og andre former for vaksineindusert AIDS (VAIDS) er i kroppene til de injiserte, vil helsevesenet overalt raskt bli overbelastet av syke og døende pasienter.

  «Hele sykehussystemer vil sannsynligvis kollapse av alle sykdommene og død, som igjen vil få samfunnet slik vi kjenner det i dag til å kollapse. I 2021 advarte Bossche verden om at å prøve å vaksinere seg ut av en plandemi bare fremmer spredningen av nye varianter. Beslutningstakere i WHO (Verdens helseorganisasjon) vil bli holdt ansvarlige, for den dramatiske konsekvensen som dette biologiske eksperimentet på mennesker kan medføre,» skriver Bossche på nettstedet Voice for Science and Solidarity.

  Uvaksinerte barn er den eneste fremtiden for menneskeheten, sier Bossche.
  Ånden er allerede ute av flasken, noe som betyr at det ikke er noen vei tilbake. Alt vi kan gjøre, er å se det hele utfolde seg og håpe på det beste – selv om det er lite å håpe på med måten ting allerede skjer. Bossche spår at nok en bølge av Fauci-influensaen vil spre seg over den vestlige verden. Den vil bli drevet av de fullvaksinerte som har blitt til piggprotein-fabrikker som smitter andre.

  Når denne nye bølgen dukker opp vil ting skje raskt, advarer Bossche. Fullvaksinerte vil få mye mer alvorlige sykdommer enn tidligere, på grunn av det faktum at immunforsvaret deres nå er svekket, og gjør dem forsvarsløse. Denne neste bølgen vil bli mer virulent enn smittsom, noe som betyr at den vil være langt dødeligere enn tidligere varianter eller undervarianter.

  «Tapene vil bli enorme, det er bokstavelig talt ingen immunitet, ingen beskyttelse igjen for de vaksinerte». Det eneste virkelige håpet, er at uvaksinerte barn og andre i reproduktiv alder, vil befolke verden igjen når massedøden kommer, som han spår. Om noen står igjen etter en slik hendelse gjenstår å se, men Bossche sier at det er omtrent alt som er å se frem til når Operation Warp Speed ​​går inn i de neste fasene.

  Ikke alle er enige med Bossche, inkludert evolusjons-biolog James Lyons-Weiler. Vaksinert eller ikke, Lyons-Weiler sier at mange mennesker vil ha det helt fint dersom et nytt koronavirus skulle dukke som Bossche forventer. «Evolusjonen vil rett og slett ikke tillate fremveksten av et virus som er både dødelig og svært overførbart». «Visse virus kan potensielt spre seg gjennom menneskeheten, men når det gjelder slutten av sivilisasjonen, er ikke dette viruset det».

  Steve Kirsch derimot, er mer enig av Bossche. Fordi Bossche har vært «ekstremt treffsikker med sine spådommer,» er det sannsynlig at en immunsvikt-apokalypse snart er på vei. «Jeg er enig i at menneskeheten er i alvorlig fare og at mange mennesker sannsynligvis vil dø i løpet av de neste årene,» sier Tess Lawrie, en lege og ekspert på evidensbasert medisin, og en av grunnleggerne av en gruppe kalt World Council for helsen.

  Fra Natural News, publisert 28 oktober 2022. Skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Vaccine expert says “the vaccinated” are responsible for the impending “end of Western civilization”.

  Svar
 • Rart at ingen har festa seg med det som blir sagt og skrevet om vaksiner og immunsvikt.
  Dette handler om såkalt «ervervet immunsvikt» (den er påført, ikke arvelig).
  Når ervervet immunsvikt varer lenge, utvikler det seg et syndrom som resulterer i alskens alvorlige diagnoser.
  Hvis du googler «ervervet immunsviktsyndrom», finner du ut at det er det som kalles AIDS.
  Altså at covidvaksinene, når de ødelegger immunforsvaret til folk, i praksis gir dem AIDS.

  Svar
 • Dr. Richard Fleming kallar «vaksinen» eit biovåpen, og jamstiller dei som står bak med nazistane: https://www.youtube.com/watch?v=odhkL2JTm7g

  Svar
 • A word to the unvaccinated:
  If you’re still unvaccinated out there, remember that you resisted 1 trillion dollars worth of global advertising and fear mongering.
  That’s YOU being a bad ass right there!
  https://www.youtube.com/watch?v=KFWQ-rdcCJM . . . .

  Svar
 • Svar
 • Svar
 • Det finnes ikke en mulighet for at en eneste lege, som har gått noe som helst av skolegang for å bli nettopp lege, ikke har sett og forstått dette fra første stund når «covid-19» dukket opp. Eneste grunn til at unge leger har tatt «vaksinene» og deretter dødd av dem er redselen for reprimander fra leger høyere opp i systemene. Akkurat som ungdom som lures inn i kriminalitet av eldre de ikke tør å si imot.
  Hvordan skulle ellers så ekstremt mange av oss som er alt annet enn leger, og har alt annet enn kunnskapen om kroppen og medisinering enn selv en helt nyutdannet lege eller sykepleier har, se dette så krystallklart fra første stund?
  Selvfølgelig er dette veldig grundig planlagt av bl.a. myndighetene. Det finnes ingen mulighet for at dette kuppet mot menneskeheten skulle kunne gjennomføres kun ved å spille på frykt og uvitenhet! Myndigheter, regjeringer, og særlig helsemyndighetene har absolutt vært med på dette kuppet. Hvordan de har blitt kjøpt eller truet vil garantert komme fram etterhvert som de begynner å frykte for sine liv. Når de ser en mulighet for å «røpe» det hele uten å måtte stå til ansvar. Ja, mange av de vil krype til korset og innrømme hva de har blitt truet til. Det vil etterhvert felle hele denne galskapens struktur.
  Men de vaksinerte rundt oss vil for alltid være drept, selvom mange ikke ennå har dødd. For ja, det er en dødssprøyte! Enten dør man raskt, eller man plages til døde over tid. Og frykten etter å først ha tatt de første sprøytene gjør at ekstremt mange av de «vaksinerte» ikke tør annet enn å «satse på» at det myndighetene har sagt har vært sant. For alternativet deres er å innrømme at de allerede er blitt «drept»
  Nei, jeg tror ikke på Gud! Men at jævelen finnes begynner å bli veldig tydelig. Hitler var rene korgutten sammenlignet med våre myndigheter og de som står bak dette!

  Svar
 • Nå har det gått en stund siden injeksjon 1,2,3 (4?) ble satt.
  Og disse tallene & prosentene er jo skremmende høye:

  » «67% av dei som tok vaksinen då dei var gravide, miste fosteret.» Pfizer sine eigne tal viser at 28 av 29 gravide miste babyane sine.»

  Da burde det være en enkel sak å se på tallene f.eks. i Norge. Dette er jo en relativt liten gruppe.
  Stemmer de (her også )? På tide med en oppsummering nå på slutten av 2023.
  Har godt over halvparten av de som var konstatert gravide i 2020- 22 abortert?
  ( De fleste ble vel skremt til å ta vaksinen i den perioden. )

  Etter 2 år med hysteri og tall-manipulering/løgn trenger vi ikke mer av dette.
  Vi trenger bare etterettelige tall.
  ( Som vi burde fått etterrettelige tall på Covid syke/døde i forhold til tidligere års influensa i 2020, – før injeksjonshysteriet ble satt i gang. )

  Svar
  • Ja, om man fikk disse tallene, og også andre tall, så ville det være en smal sak å avsløre det hele!! Men nettopp derfor har det knapt kommet noe tall etter 2019!! Og de tallene som faktisk kommer om ting er slett ikke noe man kan stole på. De gis kun ut i merkelige sammenligninger uten å kunne ettergås. Alt for å ikke slippe katten ut av sekken rett og slett.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Professor Jeffrey Sachs:

Hvem sitter på fredsløsningen?

Forrige innlegg

Russlands perspektiver.

En russisk militærekspert snakker om Ukrainakrigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.