POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Sanksjoner

Ledes landet av kleptomaner?

USA stjeler ikke bare syrisk olje men også syrisk hvete.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når USA snakker om russisk okkupasjon av Ukraina glemmer de sin egen ulovlig okkupasjon av Syria. De stjeler både syrisk olje og korn fra landet, men det har aldri vært noe tema hverken for USAs regjering eller for våre medier.

En kan tenke hva en vil om det, men enkelte ord melder seg i mitt hode i denne forbindelse, f.eks enøyet og partisk journalistikk og hykleri.

Knut Lindtner
Redaktør

Om global matsikkerhet: Driver Amerika med ulovlig import av syrisk hvete, korn som blir smuglet ut av krigssonen?

Av Lucas Leiroz de Almeida

Nok en gang truer USAs uansvarlige holdninger verdens matsikkerhet.

Nylige rapporter peker på at Washington er i ferd med å intensivere smugling av syrisk hvete. De importere dette produktet fra regioner de helt illegalt har okkupert med fremmedkrigere og paramilitære militser. Situasjonen er et alvorlig brudd på syrisk suverenitet, og har en negativ virkning på verdens forsøk på å redusere sult og fattigdom.

Russlands permanente representant i FN, Vasily Nebenzia, sier at den 25. mai importerte USA en betydelig økende mengde syrisk hvete. Og de fortsetter sin strategi ved å maksimere sin import fra regioner som allerede er i krise og konflikter, som Syria og Ukraina.

I tillegg til hvete importerer de olje i stort omfang, tatt fra regioner der den lovlige regjeringen i Syria ikke har kontroll. 

Dette er noe av det han sier:

«De Forente Stater fortsetter å stjele naturressursene og landbruksressursene som tilhører det syriske folket. USA har utvidet sin ulovlige handel med syrisk korn og syrisk olje, og smugler dem ut over grensene. 

De stjeler syrisk hvete og syrisk olje, som skulle være basis for landets energi- og matkrise».

I sin tale legger han også vekt på den nåværende situasjonen i disse USA-okkuperte områdene der USA importerer olje og hvete. 

Han slår fast at «sivile i områdene USA okkuperer i Syria lever under uakseptable humanitære forhold. Og det er ingen som vil stå ansvarlige for disse forbrytelsene».

Denne situasjonen i Syria, som forverrer seg nå når verden nærmer seg en global matforsyningskrise, begynte for mange år siden. 

I to tiår var Syria det eneste arabiske landet som var selvforsynt med hvete. Og de hadde stort overskudd som garanterte eksport-kapasitet. I 2007 hadde landet avlinger fra totalt 1,7 millioner hektar, og produserte et volum på mer enn fire millioner tonn korn.

wheat field

Men situasjonen begynte å forverres som resultat etter  de vestlig-finansierte krigene mot landets lovlige regjering.

I 2012, ett år etter starten på konflikten, måtte Syria for første gang importere hvetemel. Og siden da har landet blitt helt avhengige av korn-import for å sikre matforsyningen.

En syrisk FN-utsending beskylder USAs okkupasjon for å tillate terrorgrupper å kontrollere matsikkerheten.

Etter hvert som krigen eskalerte mistet den syriske regjeringen kontroll over noen av de viktigste hveteproduserende områdene. 

Et eksempel er den østlige delen av Syria der USA etablerte ulovlige militære baser. Dette var områder som forsynte det syriske folket med 90 prosent av oljeproduksjonen og 80 prosent av kornproduksjonen. Samtidig innførte USA strenge sanksjoner mot Syria som hindret den syriske regjeringen i å importere de mest nødvendige varene til det syriske folket. 

Dette er en krigsforbrytelse, slik det også hendte med Iran, Libya, Cuba, Nord-Korea og andre land. Den vestlige verden sørger for å føre hele verden inn i internasjonal sult. De tar ikke humanitære hensyn. Det er viktig å merke seg hvordan disse påstandene kommer i en tid da det er særlig bekymring for den globale matsikkerheten. 

Konflikten i Ukraina ødelegger verdenshandelen med korn og gjødsel. I tillegg kommer sanksjonene som Vesten har innført for å hindre flyten av kapital og varer. Når den ukrainske regjeringen, som er militært slått og økonomisk bankerott, insisterer på å fortsette å kjempe, blir situasjonen enda farligere.

I denne sammenhengen er kampen etter mat på verdensbasis økende. Landene vil ha kornlagre for å sikre matforsyningen på lang sikt. Her oppfører Vesten seg ganske komplisert. De vil helst foretrekke import av ukrainsk hvete, i bytte for militær hjelp i konflikten. Tonnevis av ukrainsk hvete blir daglig eksportert til USA og Europa, mens landet egen befolkning og soldatene stadig blir sultnere.

Nebenzia kommenterer også dette i sin tale:

«Korn blir ført ut av Ukraina, de bruker jernbane og lektere på Donau. Men hvor blir det av det?

Vi har grunn til å tro at kornet ikke blir brukt til å gi mat til de sultne sør i verden. Det blir lagret i store kornlagre i forskjellige europeiske land».

Situasjonen ser bare ut til å bli verre  i månedene som kommer. Det haster med å få hele saken til å bli en internasjonal bekymring, og at Vesten blir forpliktet overfor FN til å tilpasse sine metoder til å fordele kornet på en akseptabel måte. Det er ulovlig for USA å importere syrisk korn uten tillatelse fra den syriske regjeringen. 

På samme måte som det er ulovlig for Zelensky å skrive under på avtaler om å bytte korn med våpen. Enten må internasjonale organisasjoner ta kontroll over situasjonen, ellers vil deres fravær føre til global sult.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Forsidebilde: Talha Nair

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  3 juni 2022 8:13

  Takk til omsetjar og redaktør for nyttig artikkel.

  Svar
 • «… i denne forbindelse, f.eks enøyet og partisk journalistikk og hykleri.
  …Dette er en krigsforbrytelse, slik det også hendte med Iran, Libya, Cuba, Nord-Korea og andre land.»

  Og når dette ikke kommer fram i vår media, så vet vi dermed at det som står i våre media ikke er for opplysning , men kun propaganda.
  Det er dette skolene bør opplyse elevene om når de lærer ‘ å være kritisk til sosiale medier ‘.

  Svar
  • Amen!

   Hvorfor i helvete forsvarer ikke Syria seg mot disse okkupantene og tjuvpakket?

   Svar
   • Og hvorfor slutter ikke norske politikere å samarbeide med dette tjuvpakket?
    Hvorfor dømmer vi ikke våre politiske krigsforbrytere?
    ‘ Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hva/hvem du er.

    Så bør vi ikke forundres over at/når disse trojanske hestene også bedrar innbyggerne i Norge. .

 • Northern Light.
  3 juni 2022 13:12

  Det er også historien til Irak og Libya, og de fleste utviklingsland. Krigene mot Irak og Libya ble startet med påskudd i oppdiktede beskyldninger om at Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen som skulle brukes mot Israel, og at Gaddafi gikk til krig mot sitt eget folk. Når krigene er over, okkuperes landene av USA, og amerikanske selskaper plyndrer landene for deres landressurser, olje, naturgass, metaller og mineraler, og fører rikdommene ut landene under bevoktning av USAs militære styrker. USA begår angrepskriger som også er overfallsran, plyndring av land med militærmakt.

  Men USA plyndrer også land med økonomisk krigføring etter oppskrift av Milton Friedman, utført av Verdensbanken og IMF, begge kontrollert av Wall Street bankkartellet:
  «Strategien for økonomisk imperialisme var å bringe Den tredje verdens nasjoner inn i alvorlig gjeldskrise ved å korrumpere disse landenes politiske ledere, de fleste av dem brutale og grådige diktatorer, med billige lån til store infrastrukturelle utviklingsprosjekter. Den eneste betingelsen for lånene var at oppdragene skulle gis til US-baserte multinasjonale ingeniør- og konstruksjonsfirmaer.

  Jo større lånet var, dess bedre. Det spilte ingen rolle hvor mange millioner dollar de politiske lederne stakk i sin egen lomme, som ofte var en betydelig prosentandel. Det spilte heller ingen rolle om utviklingsprosjektene var hva de fattige nasjonene trengte mest, eller om disse bare ville fungere som luksuriøse fasiliteter for landets elite. Det overordnete var at landene pådro seg enorm gjeld, uansett hvor ond og urettferdig denne gjelden måtte være for befolkningen og for kommende demokratiske regimer som skulle tvinges til å betale gjelden tilbake.

  Hovedkvarterene til Verdensbanken og IMF ligger på hver sin side av samme gate i Washington, bare to kvartaler unna Det hvite hus. Tidlig på 80-tallet hadde de to samordnet politikken sin. De hadde adoptert nyliberalismen som den eneste økonomiske politikken uansett hvilken sosial, teknologisk eller økonomisk situasjon det enkelte land var i. Fra -83 satte Verdensbanken og IMF som betingelse for lån til den tredje verdens gjeldsnasjoner at de måtte akseptere og implementere såkalte strukturtilpasnings-programmer, som i hovedsak var ett og det samme for alle nasjonene». Fra Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen.

  «Det internasjonale pengefondet har i fungert som en forlenget arm av forsvarsdepartementet. Det har reddet ut diktaturer, reddet Ukraina, lånt ut penger til land hvis klientoligarkier Amerika ønsker å støtte, og ikke lånt ut penger til land som USA ikke ønsker å støtte, som Venezuela. Så IMFs jobb er i utgangspunktet å fremme nyliberal politikk, og å insistere på at andre land balanserer sine betalinger ved å føre en klassekrig mot arbeiderklassen.

  Betingelsen som IMF insisterer på for utenlandslån er at land devaluerer valutaen sin og senker lønnssatsene og vedtar anti-arbeidslovgivning. IMF har brukt denne typen søppeløkonomisk frihandelspolitikk som et middel til å holde lønnssatsene i det globale sør nede. Du kan si at det er en finansialisering av en i siste instans militær konflikt for å fremme nyliberal ideologi».

  «Verdensbanken skaper sult. Verdensbankens (WB) sentrale mål er å hindre andre land i å dyrke sin egen mat, det er hoveddirektivet. Den vil bare gi lån til land for å tjene utenlandsk valuta, og den har insistert helt siden ca 1950 på at land som låner fra den, må omforme landbruket til plantasje-eksportavlinger for å dyrke tropiske avlinger som ikke kan dyrkes i USA av miljø- og vær årsaker. Og landene må ikke dyrke sin egen mat og må ikke foreta jordreformer eller ha småfamiliebasert jordbruk.

  Så WB insisterer på at de skal ha utenlandsk eid agribusiness i store plantasjelandbruk. Og det betyr at land som har tatt opp landbrukslån ikke kunne bruke dem for å produsere sin egen mat. Det har vært for å konkurrere med hverandre for å produsere tropiske eksportavlinger mens de er stadig mer avhengige av USA for matforsyning og korn. Og det er en del av hjørnet de er blitt malt inn i som kommer til å skape en slik global hungersnød denne sommeren». Kilde: Michael Hudson.

  Verdensbanken, IMF og Ukraina: I 2014 ga WB Ukraina et lån på en milliard dollar på betingelse av at utenlandsk kapital kunne kjøpe ukrainsk matjord. IMF ga Ukraina et lån på syv milliarder dollar på betingelse av at Monsanto (Nå Bayer) kunne starte utplanting av GMO-matvekster i ukrainsk jord.

  USAs, les Wall Street bankkartellets, overtakelse av u-lands landressurser og dyrkbare jord har pågått i flere tiår, og nå også i Vest-Europa. Over 50 % av dyrkbar jord i EU er nå eid av bare 4% av eierne. Kilde: Deutche Welle. Finansfolket har nå snart kontrollen over det meste av matproduksjonen i nord og sør Amerika, Afrika og Europa, og med kontrollen med mat og drikkevann, har de kontroll på befolkningene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bakspillet for å omgjøre WHO fra et rådgivende til et overstyrende organ.

«Med rett til å styre over liv og død!»

Forrige innlegg

Wolfgang Streeck:

Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.