POSTED IN Krig-fred, Virkelighetsforståelse

Larry Johnson:

Krig er en komplisert affære og ikke alt er slik det ser ut.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En krig foregår på mange plan, bl.a i mediene. I Norge skjer det ved at de store mediene forsyner oss med informasjon som skal få oss til å støtte Ukraina. Dermed utelates gjerne sider ved konflikten som ikke er ønsket at folk skal vite om. Annen og ofte og uviktig informasjon fremheves for å påvirke folks holdninger og følelser.

Vi får f.eks. ikke vite at dette er en forlengelse av en krig som har pågått i øst i 8 år og at Russland i hele denne perioden har forsøkt å få i stand en politisk avtale for å få slutt på den. Slik informasjon vil føre til at mange folk tenker de feile tankene.

Vi får sporadiske meldinger om krigen hvor noen blåses opp mens andre tones ned. Og det skjer også nå. En ukrainsk offensiv i sør og nordøst (Kherson og Kharkiv) hvor ukrainerne har fremgang fremstilles nå som et vendepunkt i krigen i våre medier. Hensikten er ikke å informere men å skape en stemning for mere våpen til landet for å forlenge krigen.

Men en krig er en komplisert affære og det som umiddelbart trer frem trenger ikke å være slik det ser ut. Siden ingen av det norske publikum vet hva som faktisk skjer bringer vi denne artikkelen av Larry Johnson som bakgrunnsinformasjon for å forstå kompleksiteten en står overfor. En ukrainsk fremgang på to frontavsnitt kan i verste fall (for ukrainerne) være en felle, en måte å lokke dem ut av stillingene sine. Men dette er også spekulasjoner.

Knut Lindtner
Redaktør

Å forstå planlegging, ordre og troppebevegelser i Ukraina.

Av Larry Johnson

Tidligere CIA-analytiker

Patton, den filmen, var et mesterstykke av underholdning. Den var ikke historisk korrekt hele veien. Og det er også et problem når det gjelder Ukraina.

Hva?

Jeg mistenker noen av dere for å tro av vi har krysset over til et sinnsykt land, men hør nå på hva jeg har å si.

Kan dere huske scenen da tyskerne kastet seg ut i Battle of the Bulge (Ardennerskogen, overs.) i desember 1944, og at Patton «øyeblikkelig» omdirigerte sin hær 90 grader for å gå nordover og reddet de beleirede fallskjermjegerne fra 101. og 82. luftbårne regiment? (Fallskjermjegerne insisterte på at de ikke trengte å bli reddet, men det er en annen historie for en annen dag).

Kinoen viser hvordan Patton i full fart planla og omorganiserte troppene sine. Den tyske offensiven startet den 16. desember. Den 19. desember møtte Patton Eisenhower, og fikk ordre om å frigjøre Bastogne. Pattons tropper rykket ut den 22. desember og nådde Bastogne den 26. 

Det filmen ikke forteller er at planene for å føre troppene mot nord ble lagt 9. desember, ti dager før denne haste-konferansen med Eisenhower. Pattons J-2 (plan, ifølge hans etterretningssjef) som han kom med den 9. desember besto av følgende.

1.   Ved slutten av oktober hadde fire panser-divisjoner blitt identifisert nær Paderborn, lengre nord enn den tyske tredje armes venstre linje.

2. Den 10 november hadde tyskerne trukket ytterligere fem panser-divisjoner fra den vestre linjen.

3. Av de femten panserdivisjonene i vest hadde bare fem av dem kontakt med de andre i midten av november,

4. Den 17. november oppdaget flyovervåkningen enorme bevegelser på tysk jernbane nord for tredje armes framrykkingssone. Den 18. november så de 226 tog-bevegelser.

5.  Ved 23. november hadde Koch identifisert en nylig etablert sjette panser-arme. Den inkluderte fem av de restituerte panser-divisjonene.

6.  Den 2. desember rapporterte USAs syvende arme, som holdt til sør for tyskernes tredje arme, at den formidable panser.divisjonen  nå ikke lenger holdt til på den opprinnelige linjen.

7.  Den 7. desember holdt tyskerne minst tretten divisjoner i reserve.

Hvorfor er dette viktig? Jo, det er prosessen enhver arme (dvs. USA, Russland og Ukraina) driver på med. De omgrupperer tropper og utstyr til steder lenger unna. De følger en veldefinert plan. Den planen Patton fulgte i 1944 er lik den USAs militære bruker i dag.

Det nåværende systemet er kjent som The Joint Operation Planning and Execution System, fortkortet til JOPES. Jeg har selv vært involvert i å planlegge og gjennomføre mer enn 240 kriseøvelser. Jeg arbeidet i 23 år for mannen som skrev JOPES, så jeg har innsikt i prosessen. Han hamret det inn i meg.

Det starter med en Alert Order ( Altså: Vær forberedt på aksjon) som kommer etter en Warning Order (f.eks Houston, vi har et spesielt problem, fortell oss hvordan dere vil løse det). Hos den militære kommandoen som får denne advarselen må staben øyeblikkelig forberede Courses of Action, dvs. COAer.

Disse COAer blir så sendt tilbake som en skreven beskjed som forteller hvilke styrker som skal brukes, hvilke ressurser (som flystyrker, artilleri, kjøretøyer, sanitet, osv.) som trenges for å gjennomføre denne COAen. COA for organisering og utplassering av enhet fra Special Operations er mye lettere og bruker mindre tid på å organisere og utplassere bataljoner og regimenter med soldater.

Med en gang en COA er vedtatt får de relevante militære enhetene en Deployment Order (utplasseringsordre). Og den mener det som står der. De militære enhetene som er tatt ut til aksjoner begynner nå å flytte på seg via tog, lastebiler eller fly. Det er avhengig av hva slags operasjon det skal være.

Og de kommer seg på plass, men går ikke til aksjon før deres kommandant får en Execution Order. Siden De Forente Stater og NATO er direkte involvert i Ukrainas militære planlegging, er jeg sikker på at de følger JOPES-prossessen. Det betyr at planleggingen for offensiven mot Kharkiv antakelig startet først i september, kanskje til og med tidligere, i juli eller august.

Å samle og flytte på menn og utstyr til utplasserings-punktene har tatt tid. Det er ikke noe som gjøres over natten. Jeg er ikke kjent med det russiske plan-systemet, men jeg er ganske sikker på at russerne følger en lignende prosedyre som JOPES. Det er viktig å forstå dette når vi snakker om offensiven som finner sted rundt Kharkov. 

Det er vanskelig å flytte store mengder utstyr uten at mostanderne merker det.

De russiske styrkene begynte å bevege seg inn i området torsdag 8. september. Og da snakker vi om hundrevis av lastebiler, tanks, slept artilleri og tropper. Så ble russerne overrasket?

Nei. De hadde iallfall én ukes varsel om det forestående ukrainske angrepet.

Dersom du tror at det russiske etterretningsvesenet er amatører eller at de ble overrasket av disse operasjonene, så fortsett bare å leve med dette i fantasien. De russiske planleggerne hadde et par valg.

De kunne flyttet styrkene sine til tidligere posisjoner, men det ville ha tipset ukrainerne og Vesten at den planlagte offensiven var røpet. Alternativt kunne de russiske planleggerne maskere sine bevegelser og så velge hvilke landsbyer de skulle forsvare og hvilke de skulle forlate.

Dersom russerne hadde flyttet seg på forhånd for å forsterke f. eks Izyum, ville det ha sendt en advarsel til ukrainerne og NATO-planleggerne. Jeg er enig med Andrei Martyanovs vurdering.  Russerne visste hva som skulle komme, og valgte å la ukrainerne flomme inn i området, for så eventuelt gå mot de ukrainske styrkene i et massivt motangrep.

Ukrainerne har ikke lenger noen forsterkede forsvarsposisjoner. Og deres kommunikasjonslinjer til å støtte fremrykkende tropper er godt kjent. De ukrainske angrepene har verken ødelagt eller forstyrret Russlands flyvåpen, artilleri eller rakett-og missil-systemer. Å angripe de ukrainske enhetene er nå enklere, ikke vanskeligere.

Jeg har ikke noe innsyn i de russiske planene. Men jeg vet at skikkelige planer er nødvendige for å utplassere tropper og utstyr for å gå inn i Kharkov, og det var ikke noe panikk i den responsen.

Hollywood kan gjerne skape illusjoner av raske forflytninger av militære tropper. Men i den virkelige verden kreves det  tropper som vet hva de gjør, som er sikre på at forsyningene er ordentlig sikret, og så følger den logiske måten de kan føre enhetene sine inn i kamp.

Dette betyr at planleggingen er velkalkulert, ikke noe resultat av en krise.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • «…og at Russland i hele denne perioden har forsøkt å få i stand en politisk avtale for å få slutt på den. Slik informasjon vil føre til at mange folk tenker de feile tankene.»

  Eller de ‘riktige tankene’ , som bakmennene vil at vi skal ‘tenke’. ;-)

  Ikke noe nytt under solen:

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke finanskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om.

  Hvis følgende er sant, da er det jo forståelig at Hitler slo til for å redde sine landsmenn i landområder som ble fratatt Tyskland etter 1. verdenskrig. Og dette skulle altså være en grunn til å starte 2. verdenskrig?
  Og har disse bakmennene tenkt å bruke samme taktikk med Ukraina , men dette ble vanskeligere enn de hadde beregnet? :
  ‘– Nærmere tre millioner tyskere ble bestialsk myrdet. Kvinnene ble voldtatt til døde foran øynene på barna sine. Vi mistet alt vi eide, og flyktet hundrevis av kilometer med hest og kjerre til Detmold. ‘
  vg.no/spesial/2017/det-hvite-raseriet/page/holocaust-fornekteren

  ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. Den polske diktatoren Pilsudski hadde konkludert et vennskap og ikke-aggresjon traktat med Hitler, men etter hans død den hjerneløse sjåvinistisk etterfølger, oberst Beck, ble et villig offer for angloamerikanske intriger. Når Hitler lanserte dette sjenerøse tilbudet som lot Polen beholde det helt ufortjent byttet fra første verdenskrig, og bare ba om tillatelse til å bygge en autobahn gjennom de tidligere tyske landområder som utgjør ‘korridor ‘for å koble Øst-Preussen med Reich, og bedt om retur av overveiende tyske byen Danzig, ble han avvist. Danzig var en fri by under protektorat av Folkeforbundet. Roosevelts reise utsending, William Bullit , hadde fullført sitt oppdrag godt i Warszawa og London. England hadde inngått en avtale med Polen om øyeblikkelig hjelp i tilfelle krig med Tyskland. Forsiktig og forrædersk som vanlig! For det var fortsatt en store tysk minoritet i Polen, og en en utrolig terror mot disse fulgte umiddelbart. Det resulterte i 58 000 grusomt lemlestede tyske lik, ofre for morderisk, tyvaktige polsk mobb. Hendelsene og politiske intriger i løpet av de siste dagene av august og begynnelsen av september er omhyggelig rapporteres og referert i boken,
  The Tvunget War, av David Hoggan . 

  Svar
  • Takk for et godt innlegg. At historien blir skrevet av seierherrene er noe man aldri må glemme. Etter krigen så florerte det med propaganda om at tyskerne brukte hud fra jøder i lampeskjermer, hår i putene og andre helt spinnville ting… ingenting av det med rot i virkeligheten selvsagt. Det får en til å lure hvor mye av annet av det mat tenker på som «sannheter» faktisk er ren løgn.

   Svar
   • Dessverre tor jeg det meste er løgn. Det som kalles ‘Historie’ i Norge – og mye i verden, generelt.

    1. At Gerhardsen-regjeringa lagde velstandssamfunnet etter 2. verdenskrig. Boligbyggingen ( som var så ‘formidabel’ ) ble redusert fordi Norge ‘måtte’ ruste opp overfor Russland, – antagelig etter vestmakt-direktiver, som tok det meste av resursene/arbeidskreftene/skattene.
    2. Marshal- ‘ hjelpen’. Som kun var en måte å styrke dollaren som verdensvaluta. ( Det er alltid arbeidskrefter som er en nasjons gull; men vi ble lurt til å tro det er vestlig valuta. -Og pengene ble hentet tilbake ved hjelp av senere Fed- renteøkninger. )
    3. At Tyskland/nasjonalsosialistene brøt krigsregler. ( Det var tvertimot vestmaktene som gjorde dette. – Med brannbombing mot sivile byer og Hiroshma/Nagasaki, – og å tillate masive sivile overgrep etterpå i Tyskland, og i Europa generelt. )
    4. Og ikke forglemme løgnene om ‘Holocaust’. ( Løgner som skulle få oss til å slutte å tenke.)
    5. Og årsaken til 2. verdenskrig selvfølgelig. Bakmennene VILLE krig.

    Nå ser vi litt av den samme løgn-propaganda . Som skal lamme oss.
    Enten det er klima-propaganda , Covid, strøm-krise eller ‘økonomi-krise’. Globale narrativer ‘som bare kan løses globalt.’
    – Og selvfølgelig Ukraina. Med bakmennenes håp om en tredje verdenskrig, – for deres siklende drøm om En verden, En leder, – og En valuta.

    Norge er okkupert.
    Ved hjelp av trojanske hester, som kaller seg ‘arbeiderpartiet’,; – og idioti.
    Og befolkningen er altså opplært til ikke å tenke. Men i stedet løpe omkapp med Faan for å få høyest mulig rente på pengene sine. ( Som bakmennene styrer opp eller ned. )
    Så ser vi ikke at vi er lurt til å lure oss sjøl.

   • Gerhardsen sitt simple svikefulle samarbeid med redarane som frårøva utbetaling til heroiske krigsseilarar for løn og krigskompensasjon. Var dette sviket starten på AP sitt klassesamarbeid? Har denne skandalen fått plass i den nye filmen om krigsseilane?

  • Churchill burde blitt skutt to ganger. Før krigen for korrupsjon og forræderi mot freden og Storbritannia, og etter krigen for tapet av Det britiske imperium, alle gullreservane og pundet som verdensvaluta. Alkoholikar og sjukleg sjølvopptatt, narsissist. Han uttalte også at krigen hadde vore unødvendig.

   Churchill brannbomba tyske byar og bustader i tre månader før generalane sa til Hitler at no er det nok. Churchill jubla når dei første bombene fall over England, slik at han endeleg kunne få eit uvillig britisk folk med seg i krigen, slik som planen var.

   Svar
 • Ukraina.
  Kattens leik med musa.
  Ukraina er ikkje meir. Ingen grenser, ingen økonomi, ingen administrasjon. Berre eit namn og eit flagg.

  Truleg vil Russland drøye krigen til over neste vinter, slik at Vesten denne vinteren først skal steike i sitt eige fett, for so neste vinter å fryse i fettet.

  Norske militære offiserar kommenterer som uopplyste sinnsforvirra propagandistar. Vi vil truleg halde fram med å tape alle krigar vi deltek i saman med USA. Betryggande.

  Svar
  • «Vi vil truleg halde fram med å tape alle krigar vi deltek i saman med USA. Betryggande.»

   Ja, det er betryggende.
   Så får det norske folk starte den eneste fornuftige krigen som det ikke bør tape; – krigen mot forbryterne i vår administrasjon.
   – Før vi ødelegger flere land, – og som nasjon er helt ødelagt mentalt.

   Svar
 • Det trengs krigspropaganda for og få offentligheten motivert til krig. Den tjetsjenske overkommandoen til Putin påstår de skal tvinge Europa ned på knærne. Daudov i det tjetsjenske parlamentet sier de vil fortsette til de når Berlin om ikke lenge. Tjetsjenerne er sunnimuslimer og har ført 2 kriger mot Russland de 30 siste årene og de støttet Hitler under WW 2. men nå støtter de Putin 100 %. Er det mulig at Putin har lovet sunnimuslimene gårder i Ukraina og Europa. Hitler lovet jo også europeisk ungdom gårder i Ukraina og Russland hvis de hjalp han å vinne krigen.

  Svar
  • Tsjetsjenerne slåss nok ikke for knapper og glansbilder, de har helt sikkert fått garantier og løfter. Men hva disse garantiene består gjenstår å se.

   Svar
 • Godt poeng. De garantiene og løftene stimulerer nok tjetsjenernes ambisjoner og forventninger når de nå okkuperer deler av Europa. Tjetsjenerne er Putins elite avdelinger.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Strømprisene

Fastsettes ikke etter likevektsprisen, men marginalprisen — den aller høyeste prisen

Forrige innlegg

Galskap uten like

Kokainhodet Zelensky bomber fortsatt Europas største atomkraftverk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.