POSTED IN Helse

Langvarig maskebruk kan føre til helseplager.

Biokjemien i kroppen kan bli endret.

44 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Munnbindpåført oksygenmangel-syndrom tek pusten frå verda

Av S.D. Wells, NewsTargetOmsett av saksyndig.

Forsking viser at langtidsbruk av Covid-munnbind, heimelaga eller N95, kan forårsake alt frå fem prosent til opp til 20 prosent tap av oksygen, som fører til hyperkapni (for mykje karbondioksid i blodet, ein typisk konsekvens av utilstrekkeleg andedrett), panikkanfall, svimmelheit, dobbeltsyn, øyresus, konsentrasjonsproblem, hovudverk, forseinka reaksjonsevne, anfall, endringar i blodkjemi og kveling på grunn av luftfortrenging (engelsk air displacement).

__________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
__________________________________________________________________________________

Leiande ekspert ved Johns Hopkins Center for Health Security seier at å gå med munnbind over lengre tid kan endre blodkjemien

Å puste inn for mykje utpust (som inneheld CO2) kan vere livstrugande, ifølgje ekspertar ved NIH [den amerikanske utgåva av Folkehelseinstituttet; oms.an.]. Til no har meir eller mindre alle erfart denne svimlande, oppskjørta kjensla av å gjenteke puste inn den lufta ein allereie har pusta ut. Dette er berre dei byrjande varselsteikna på langt meir alvorlege helseproblem.

Faktisk kan det å gå med munnbind dag ut og dag inn føre til endringar i blodkjemien, og dette fører til «endringar i nivå av medvit, dersom alvorleg,» ifølgje Amesh A. Adalja, lege og leiande ekspert ved Johns Hopkins Center for Health Security i Maryland.

Det blir verre. Ein tysk nevrolog, dr. Margarite Griesz-Brisson, lege med doktorgrad i farmakologi, som er spesialist i nevrotoksikologi og miljømedisin, åtvarar at oksygenmangel av langvarig munnbindbruk kan føre til permanent nevrologisk skade.

Ho fastslår i forskinga si: «Gjen-innpustinga av utpusta luft vil utan tvil skape oksygenmangel og ei overfløyming av karbondioksid. Vi veit at menneskehjernen er særs kjenslevar for oksygenmangel. Der er nerveceller i til dømes hippocampus som ikkje kan gå lenger enn tre minutt utan oksygen – dei kan ikkje overleve. Dei akutte faresymptoma er hovudverk, søvnigheit, svimmelheit, konsentrasjonsvanskar, nedsett reaksjonstid – reaksjonar i det kognitive systemet.»

Grunnen til at so mange munnbindbrukarar har inga aning at denne kroniske skaden skjer med dei, er den at når ein person har kronisk oksygenmangel, forsvinn alle desse symptoma, fordi personen blir vant til denne mangeltilstanden; likevel forblir effektiviteten deira påverka og mangelen på skikkeleg oksygenlevering til hjernen held fram med å framskride på ein farleg måte.

Dette er grunnen til at folk, etter langvarig munnbindbruk, seier at dei «ikkje har noko i mot det».

No Deaths Due to Lack of Oxygen Reported by States, UTs During 2nd COVID Wave: Centre

Nevrodegenerative sjukdommar utviklar seg over fleire år, men vi er allereie to år inne i denne munnbindpandemien

Media og CDC har overdrive pandemien so mykje, inkludert den so godt som harmlause omikron-varianten, at amerikanarar går med munnbind sjølv når dei er mutters åleine heime hjå seg sjølv, i bilen, på kontoret eller medan dei går eller joggar utandørs. Barn blir tvinga til å gå med munnbind heile dagen på skulen, med eit minimum av eller ingen munnbindpausar, sjølv ikkje i friminutt. Nokre menneske går bokstavleg tala med munnbind medan dei mosjonerer på tredemøller på treningssenter.

Dess meir du trur at du venner deg til å gå med munnbind, dess verre framskrider den degenerative prosessen i hjernen din, ettersom oksygenmangelen held fram, forklarer dr. Margarite Griesz-Brisson. I tillegg er nerveceller ute av stand til å dele seg sjølv på vanleg måte, og skadde nerveceller blir regenererte fordi hjernen ikkje kan «tømme bosspannet».

Munnbindpåført oksygenmangel-syndrom er som CO2-indusert bedøvelse

Dess meir metabolsk aktiv hjernen er, dess meir oksygen treng den, og dette er grunnen til at det er absolutt latterleg for barn å gå med munnbind heile dagen. I tillegg er immunforsvaret deira so tilpasningsdyktig at dei treng «konstant samhandling med jorda sin mikrobiome», seier den tyske nevrologen.

Denne konstante oksygenmangelen, om det so er sakte tortur mellom fem til 20 prosent heile dagen, er ikkje berre ein fare for barne- og ungdomshelse, det hindrar utviklinga av hjernen ved å forårsake uoppretteleg hjerneskade, inkludert permanent nerveskade, ifølgje ein ekspert på feltet. Lat dette søkke inn ein augneblink. Det er munnbindpåført bedøvelse. Det er det diametralt motsette av verdien av å gå på skulen og lære.

Forsidebilde: Kobby Mendez

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

44 kommentarer. Leave new

 • Det er verre enn oksygenmangel. Tror jeg.
  Jeg er ikke dommedagsprofet eller konspirasjonsteoretiker, men et oppegående menneske som ikke bare ser men også iakttar. Og jeg iakttar hvordan så mange mennesker rundt meg viser mer og mer tydelige adferdsendringer.
  I min omgangskrets er nesten alle injisert. Og de går med munnbind, i tide og utide.
  Forandringene jeg merker er så alarmerende. Tidligere åpne og fokuserte mennesker, er nå i økende omfang innelukket og ukonsentrert.
  Hva er det for et år vi går mot, 2022??
  Er det kun jeg som ser spøkelser? Hva med deg, har du merket noe?

  Svar
  • Dessverre er det ikke innbilling. Har også vaksinerte bekjentskaper. Hukommelsen er ikke som før. Ferdigheter er borte. Usikre , ukonsentrerte. Enkelte klager over hodepine og verking i ledd.

   Svar
 • Det vi opplever i disse tider er så langt fra en normal fremgangsmetode for bekjempelse av virus uansett hva såkalte «eksperter» måtte mene ! – En av disse syke misforståelsene er masker. – Hvis et virus eksisterer i nærheten av deg vil masker ha en slags støvsugereffekt da ditt respatoriske system vil kjempe for å få nok oksygen. – Skal masker overhodet ha noen effekt må de være helt tette – men da vil du heller ikke få puste – vil du vel ? – Du blir ikke automatisk smittet av virus eller bakterier hvis de pustes inn da ditt øvre respatoriske system i de fleste tilfeller vil spytte dem ut eller utånde dem – Hvis dette ikke var tilfelle ville vi ALLE være syke HELE tiden da virus og bakterier faktisk omgir oss hele tiden – også i tider «uten» Corona. – Dessuten .. et fall i oksygentilførselen (hypoksi) vil svekke immuniteten din betraktelig i tillegg til å kunne gi alvorlig hjerneskade ! (Mest bekymret for barna våre – Hjerneskadde voksne er det for sent for nå )

  Med uvettig maskebruk har vi ytterligere økt grunnlaget for å pådra oss enhver infeksjon – inkludert COVID-19 og dette vil selvfølgelig gjøre konsekvensene av alle infeksjoner mye mer alvorlig. Vi er normalt belemret med så meget annet enn kun Covid-virus og bakterieprøver av brukte masker påviser farlige bakterier i disse : – blant annet streptokokker, – Lungebetennelse-bakterier, – tuberkelbasiller, – gule stafylokokker mm. – Dette sammen med høye konsentrasjoner av Corona – virus på grunn av at maskene vil hindre dem å unnslippe vil være mer skadelig/dødelig enn viruset i seg selv !

  Så nå er vi på vei til en bedre Folkehelse Folkens – ikke sant FHI ? – Desto flere infeksjoner desto bedre ikke sant ? – Vi kan jo bare injiseres med flere og flere «vaksiner» og FHI og våre «helsemyndighetene» kan skryte av at de har maktet å føre flere mennesker – snart hele befolkningen inn i et vaksinehelvete !

  Svar
  • Det som er problematisk i dag, Rosa, er at selv tilsynelatende oppegående mennesker ikke vet forskjell på Bakterieteorien, og bioterrengteorien. Ikke engang leger jeg har pratet med, vet dette. Ei heller hvordan man karakteriserer og isolerer bakterie/virus. Det er imidlertid ingen ting å skamme seg over.

   Svar
   • For å avgjøre om en mikrorganisme er patogen, sykdomsfremkallende, må den isoleres fra en syk organisme. Prøver fra en syk person sentrifugeres/ filtreres. Mikroorganismer suges opp med pipette, og studeres under elektro-mikroskop.
    Er den mistenkte mikroorganismen en bakterie må den dyrkes i en ren kultur før den inokuleres en frisk person . Blir personen syk må prosessen gjentas, og bakterien/mikrorganismen re-isoleres for å bekrefte at identiteten er den samme som inokulert bakteriekultur.
    Samme fremgangsmåte gjelder virus. Kriteriene er angitt i Kochs postulater :
    1 . Mikroorganismen må finnes i overflod i alle organismer som lider av sykdommen, men bør ikke finnes i sunne organismer.
    2 . Mikroorganismen må isoleres fra en syk organisme og dyrkes i ren kultur.
    3. Den kultiverte mikroorganismen bør forårsake sykdom når den introduseres
    i en sunn organisme.
    4. Mikroorganismen må reisoleres fra den inokulerte, syke eksperimentelle verten ,og identifiseres som identisk med det opprinnelige
    spesifikke årsaksmiddelet.

   • Dr. John Franklin Enders introduserte sin nye isolasjonsmetode for virus i 1954 som ignorerte kriteriene i Kochs postulater.
    Prøve fra syk organisme ble kun vasket, filtrert, og dyrket i verovev (sjimpansenyrevev) in vitro (utenfor kroppen (i petriskål) sammen med næring i tillegg til to kilder for Dna. Kulturen inneholdt også en mindre mengde antibiotika .Dette ble kalt en viral kultur.
    Kulturen ble deretter sultet ut, og tilsatt gentamicin og amfotericin for å drepe bakterier, ( til tross for at prøven allerede var vasket og filtrert). Kulturen ble med andre ord forgiftet med en cytopatisk effekt som konsekvens. Cellene gikk i oppløsning, og frigav proteiner, Dna ,og Rna.
    Cytopatisk effekt , CPE, var/er altså avgjørende for denne type isolering av virus. CPE beviste med andre ord eksistensen av virus uten at det kunne pekes på hvilken av Dna-kildene viruset kom fra.

   • Treflis.
    ————-
    Flis i fingeren, syk ku, dyrekadaver funnet i skogen, giftige alger i vannet, brannmenn. Hvordan henger dette sammen ?
    Flis i fingeren er ubehagelig. Dessuten dannes puss. Alle som kommer fra møblerte hjem, kan klokka, og knyte skolissene
    selv, vet at dette er kroppens måte å prøve og frastøte fremmedlegemer på. En form for avgiftning om man vil. Hva skjer hvis
    legen skriver ut antibiotika. Tror ikke han/hun, gjør det. Men la oss likevel anta. Jo, da kapsles flisen inn. Da er det bare
    å vente på oppgang i prisene på trelast. Hva hvis du får flis i lungene i form av fremmedlegemer årsaket av røking ,
    tjærepartikler, kombinert med partikler fra eksos, veistøvpartikler osv ? På samme måte som kroppen prøvde å kvitte seg
    med flisa i fingeren vil den nå prøve å kvitte seg med fremmedlegemene i lungene.
    Reseptfri hoste med utstøting av slim er kroppens måte å kvitte seg med disse ulumskhetene på. Skjer gjerne på høsten/vinteren. La oss anta at du oppsøker hjelp, og diagnosen blir bronkitt. En resept på antibiotika skrives ut. Etter fullført kur er hosten borte , og
    skitten, (giftige restprodukter fra infeksjonen) kapslet inn. Hvis denne prosessen gjentas år ut, og år inn vil end-game ofte
    være vertikal sosial distansering på 6 fot .
    Kroppens naturlige avgiftningsprosser gir ofte ubehagelige symptomer, som feber, og infeksjoner etc. En medisinsk skole
    kaller disse symtomene for sykdom, mens en annen medisinsk skole er mer interessert i underliggende årsaksforhold.
    Skolen som kaller symptomer for sykdom er Medisinsk Rasjonalisme. Skolen som er interessert i underliggende årsaksforhold
    er Medisinsk Empirisme.
    Medisinsk Empirisme ble stiftet for 5000år siden av Hippokrates. 100 år etter ble Medisinsk Rasjonalisme stiftet av
    Claudius Galen .
    Medisinsk Empirisme : Hippokrates-Albert Einstein-Quantum-Homeopatisk filosfi (holistisk) = Bioterrengteori
    Medisinsk Rasjonalisme : Galen- Newton- Lineær/årsak effekt – Allopatisk filosofi (materialistisk) =Bakterieteori
    Bioterrengteorien hevder sykdom som ubalanser i kroppens bioterreng. Bakterieteorien hevder at sykdom er forårsaket av
    mikroorganismer utenfra, som invaderer vårt bioterreng. (kroppens tilstand/miljø)
    Forskjellen på bakterieteorien og bioterrengteorien kan illustreres slik :
    Kua fikk i seg plantevernmidler, og ble syk. Bonden Ola drakk av melka, og fikk maveproblemer. Prøver ble tatt av melka og av Ola.
    De bekreftet Listeria-bakterier. Spørsmålet er: Ble Ola syk av bakteriene (bakterieteorien). Eller var bakteriene en del av kuas
    bioterreng som holdt på å biodegenerere giften i melka (bioterrengteorien)
    Dyrekadaver i skogen ,fullt av larver og mark . Var det larvene, og marken som slo i hjel dyret? Eller er de en del av naturens
    bioterreng ?
    Giftige alger i vannet. Forgifter de vannet, eller er de en del av naturens bioterreng som biodegenerer kjemikaliene (giften) i
    vannet ? Brannmenn sees ofte på brannsteder. Er det rimelig å anta at de er hovedårsak til brannen , eller er de der for å begrense skadene ?
    Bioterrenget er et selvregulatorisk system, basert på endring, og tilpassing etter tilstand. Slik fungerer naturen, og slik fungerer
    alt levende liv. Slik har også mikro-evolusjonen foregått, og pågår fremdeles , ved adapsjon .
    Altså tilpassing til endret miljø og klimatiske forhold.

  • Gå på youtube og se på podcasten uten navn . The great reset , del 1 og 2, Der blir du introdusert for lover du ikke kanskje ikke ante eksistensen av. Der forklares blant annet dette med maskebruk.
   Veldig interessant . Du kommer ikke til å anse tiden som bortkastet

   Svar
 • Wow – her har du fått med deg mye (interessant)– Angående Bioterrengloven anser jeg både FHI og våre helsemyndigheter som en del av dette «terrenget» og de forvolder så absolutt skade !

  FHI sees ofte på pressekonferanser og jeg mener det er så absolutt rimelig å anta at de er en medvirkende årsak til forverringen av «pandemien» men om disse menneskene inngår som en naturlig faktor i bioterrengloven skal være usagt ! ;)

  Svar
 • Et stort problem, som ikke har fått noe som helst fokus (så langt jeg vet), er at så få leger har doktorgrad. Har det noe å si?

  Ja! En lege har ikke formell skolering å lese/virkelig forstå forskningsrapporter, og er hovedsaklig avhengig av å følge det som blir fortalt dem av deres overordnede (som ofte også er «bare» lege).
  Særs viktig i disse tider, og MÅ bli tatt med i vurderingen av det som så mange leger sier.

  En lege som sier “bruk maske” eller “ta vaksinen” gjør nesten alltid dette fordi vedkommende er fortalt å si det. Og de aller aller fleste (folk flest) hverken vet eller forstår dette.

  Svar
  • Tror nok de har kompetanse til å lese vitenskapelige studier. Dr. Thomas Cowan har nok ikke noen doktorgrad, men er en racer til å tolke vitenskapelige studier, og forklare dem på en lettfattelig måte for oss vanlig dødelige . Dr. Andrew Kaufman har fungert som professor i psykiatri så han har sannsynligvis doktorert. Begge to har imidlertid forlatt allopatisk filosofi. Allopater er nok fanget i et system , som ikke tillater så mye slinger i valsen.

   Svar
   • Nei, Svein. Med få hederlige unntak har de ikke den kompetansen.
    Jeg vet etter et langt akademisk liv, hvor mine ferske doktorstudenter alltid fikk starte med å lære seg forskningsmetodikk og statistikkteori.

   • Nå ble jeg lettere sjokkskadet ! Jeg vet jo at denne tiden vi er inne var en bratt læringskurve for dr.Cowan, og at dr. Kaufman var på ballen med en gang. Jaså ,er det virkelig slik, da faller en del brikker på plass ! Takk for opplysningen Rosa !

  • En leges antagelser / diagnoser enten vedkommende er «vanlig» allmen-praktiserende eller har en doktorgrad er ingen garanti for hvordan vedkommende nødvendigvis bedømmer et sykdomstilfelle eller i dette tilfellet hvorvidt du skal la deg injiseres med disse falske skadelige vaksinene – samt ytterligere ødelegge helsa di med maskebruk. – Det er faktisk slik at de fleste av dem er pålagt å promotere både vaksiner og masker (det vet jeg) – og til det trenger du ikke å oppsøke en lege med eller uten doktorgrad men kun en hjernevasket sykepleier (som vanligvis ikke har hverken kunnskap eller bekymring om din helsetilstand) !

   Din beste lege er nok den som oppriktig interesserer deg for din helse – Dem skal du lete lenge etter !

   Svar
   • Denne var til Rosa !

   • Min mor var homøpat og naturmedisiner, utdannelser hun tok i godt voksen alder. Og mest på grunn av, som hun sa, leger, sånn genrelt, fokuserer på symtomer og ikke på underliggende årsaker. Hun tok m.a.o. det standpunkt at du selv er den som er (burde være) mest interessert i din helse.

 • Ikke noget problem .. ;)

  Svar
 • Northern Light.
  1 januar 2022 17:45

  Folk bruker munnbind fordi de stoler på det talspersoner fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), folkehelse-institutt, helsedirektorat, og helsepolitiske talsmenn for regjeringene anbefaler eller påbyr dem. De tenker i god tro at da har sikkert medisinsk fagpersonell funnet ut at munnbind stopper virusene, og da trenger de ikke å gjøre noe for å undersøke saken selv.

  Men hadde de undersøkt saken selv, 10 minutter på Internett er nok, og søkt på spesifikasjoner for munnbind og diameter på virus i korona-familien, da hadde de funnet ut at åpningene i det vevde stoffet som de blå «medisinske» munnbindene er laget av, er i mikrometerområdet, og diameteren på et korona-virus er i nanometerområdet. Det vil si at åpningene i stoffet er ca. 1000 ganger større enn viruset.

  Da pustes viruset gjennom stoffet så godt som uhindret, like uhindret som en humle flyr gjennom et fotballmål. I fjor utga Stanford universitetet en studie om saken, fullstendig underslått i presse og media selvfølgelig. Norges Tekniske Høgskole og Stanford har forbindelser, og det må være professorer på NTNU som jevnlig leser Stanford universitetets hjemmesider.

  Allikevel har det ikke kommet protester fra NTNU på munnbind påbudene fra regimene, og på en meters regelen, som er like lite vitenskapelig og medisinsk begrunnet. Bilder fra NTNU viser at studenter og professorer underkaster seg munnbind påbudet som alle andre. NTNU er betalt av folket, men ledelse og professorer der ser ikke som sin plikt å advare folket, mot noe som regimet må ha innført heller for å opprettholde en frykt i befolkningen for befolkningskontroll, og bli ukritisk mot mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

  Folk kan også bruke mote-munnbind, og munnbind de har laget selv av tøy, eller strikke og hekle dem, som gir åpninger i stoffet som er mange ganger større enn i de «medisinske» munnbindene. Da blir bruken av munnbind helt meningsløs. Hadde folk forstått dette, ville de også ha forlangt at myndighetene må vise grunnlaget de har for en og to meters regelen, og beregningsgrunnlaget for hvor mange personer som kan være i et lokale.

  Det finnes ikke, og som fremstående forskere som er kritiske til tiltak og vaksiner som som Dr. Mike Yeadon, Dr. Suchrit Bhakdi med andre sier ikke har noen virkning. Men de er bannlyst i MSM eiet av den samme storkapitalen som eier selskapene som fremstiller vaksinene. Og det trengs heller ikke tiltak mot virus med en overlevelsesprosent på 99,85% som Covid eller det enda mildere omikron, som da må ha en overlevelsesprosent på tilnærmet 100%.

  Så milde virus skal få spre seg til å mange som mulig, for at flokkimmunitet oppnås så raskt som mulig. Covid er ikke farlig for 99,85% av befolkningen og Omikron blir helt harmløst, og får ikke flere innleggelser eller dødsfall mer enn av en alminnelig sesonginfluensa eller forkjølelse. Hadde vi hatt en MSM som har drevet journalistikk, så skulle de ha avslørt dette.

  Dessverre så eies og dermed kontrolleres vestlig presse og media (MSM) av de samme storkapitalen som eier den farmasøytiske industrien som tjener mange hundre milliarder, og snart billioner på deres konstruerte pandemi. Et MSM som har vært helt sentral i hjernevaskingen, indoktrineringen og skremselspropagandaen som har fått godtroende og føyelige befolkninger til å underkaste seg alle tiltak ukritisk.

  Folkekjære nyhetsankere som heller skulle vært kalt folkefiender, ser rett inn i kamera og er nå i full gang med å overbevise foreldre at de må gi barna en eksperimentell mRNA-injeksjon med alarmerende mye og farlige bivirkninger for virus som er generelt helt harmløst og helt ufarlig for alle friske barn.

  Når skal folk våkne fra panikken og forfjamselsen og tenke klart, og forstå at dette er ikke annet enn en krig mot menneskeheten av finansfolket, det er befolkningskontroll og depopulasjon av «ikke-relevante» for NWO, og ikke bare en økonomisk restrukturering av verden for profitt. En revolusjon trengs for at befolkningene skal ta makten tilbake fra den globale storkapitalen. Men nå har over 3,3 milliarder fått minst en mRNA-injeksjon, og langtidsbivirkningene av injeksjonene kan svekke befolkningene så mye at de ikke kan gjøre opprør selv om de hadde villet. Alt ser dessverre ut til gå etter planen for herskerklassen frem til deres New World Order.

  Svar
  • Dette var en merkelig kirurg – Bare sier det ! ;)

   Svar
  • Mennesker stoler på så mye «rart » !!! – Fakta er at den medisinske litteraturen er full av korrupt litteratur utformet som medisinsk vitenskap ! ( Det vet jeg ! ) Det er faktisk ingen tvil om at friske mennesker så absolutt ikke bør bruke hverken kirurgiske masker eller tøymasker ! – Dette er fakta basert på omfattende analyser .. og dette «tullet» om at kirurger bruker masker skal tjene som et bevis på at «masker forhindrer virusoverføring» er en total logisk feilslutning ! – FALSK EKVIVALENS !

   FHI snur og vrir seg i smerter over sin UVITENHET og endrer sine anbefalinger hele tiden ! .. Rett og slett Skremmende !

   Svar
   • Hvis man undrer over dette med FALSK EKVIVALENS !

    Dette har så absolutt å gjøre med det miljøet der man benytter masker – «sukk» – (Noen har tydeligvis ikke forstått dette ! ) – «Hverdagsmennesker» vandrer rundt med disse maskene i det daglige – Kirurger derimot .. arbeider i «sterile» kirurgiske operasjonsrom ! ( Med mindre man opererer i friluft da – Ikke så mye av dette i Norge ;) )
    I disse operasjons-rommene sørger såkalte luftutvekslingssystemer med å opprettholder et positivt lufttrykk som kontinuerlig utveksler og filtrerer luften, ….systemet øker oksygeninnholdet i
    omgivelsene og på den måten begrenser den negative effekten av maskebruk ! – både for kirurgen og operasjonspersonalet !
    Allikevel viser kliniske studier negative effekter på operasjonspersonells fysiologi og ytelse forårsaket av redusert arteriell oksygen og karbondioksid — (gjenpusting) – FAKTA !

    Lykke til med masker ! ;)

 • Dette blir bare for dumt. I de siste 25 år har jeg gått med munnbind store deler av dagen min (og på nettene ofte også). Ofte i 5-6 timer i strekk. I tillegg har jeg hette og heldekkende klær, og jobber konsentrert og intenst i denne tiden. Hvorfor? Fordi jeg er kirurg. Hele mitt team på mellom 5 og 10 personer står med maske i mange timer i strekk, mye lenger enn noen bruker maske på bane, buss og fly.

  Vi bruker i hovedsak de samme maskene som selges nå for bruk under Covid. Ingen av oss – INGEN – har noensinne opplevd hyperkapni. Og i forskjell til andre kan ikke vi ta av oss masken underveis. Har vi tatt den på så blir den på til vi er ferdige.

  Hvis dette dere sier er sant, hvorfor dør ikke kirurger, anestesileger og op. sykepleiere som fluer da? Overraskelse for dere: Dette er bare tull. Bullshit er vel det korrekte medisinske uttrykket.

  Hilsen en kirurg.

  Svar
 • Personen som kaller seg kirurg, kan meget godt være akkurat det. Men jeg er derimot nokså sikker på at vedkommende er injisert. Jeg syns det er forferdelig trist, og jeg viser til den aller første kommentaren til den her artikkelen.

  Svar
  • HVa mener du med injisert? Mener du vaksinert? Jepp, stemmer. Det er jeg, som ca 92 % av mine kolleger. Og før du sier noe mer (har lest dine kommentarer over) – så ja – jeg har doktorgrad også. Jeg har også professorkompetanse (artikler, veilednng etc). Og din kommentar over viser bare at det er DU som ikke har peiling. Legeyrket består i å lese og forstå forskning. Det finnes nok noen som ikke gjør det – helt klart. Men de er i fåtall. Doktorgrad gir en kompetanse i å forske og å fremstille ny viten, men å tilegne seg denne er bare å lese.

   Men bare slapp av. Hvis du og dine meningsfeller har rett, så skal jo hele det norske helsevesenet (eller 92 % av det) være døde innen 1 år eller så. Da er det jo ikke noe problem da. Så kan du ta over vår jobb – du kan den jo så godt skjønner jeg.

   Svar
 • Jeg har også doktorgrad, og har ikke bare professorkompetanse, jeg ER professor.
  Så jeg klarer å lese og forstå det som 10-tusentalls av ikke-injiserte leger skriver og sier. og jeg klarer å observere det jeg ser rundt meg.

  Svar
  • Godt svart ! – og selv om man er Kirurg – eller til og med har Doktorgrad ser jeg ikke bort ifra at man ikke kan være hjerneskadet av den grunn ! ;)

   Svar
   • helt enig – som vi ser av innlegget over kan selv en som ER professor (i hva forresten?) også være hjerneskadet. Bra at du også ser det.

 • Klart jeg kan være hjerneskadet.
  Men det er i tilfelle ikke fra noen injeksjon.
  Mitt hovedargument mot injeksjonen (som du kaller vaksine) er at vi ikke vet noe om langtidsvirkningene. Ikke du heller.

  Svar
 • Helt enig, Synneva.
  Det vi bør og skal diskutere her er maskebruk, som artikkelen over omhandler.

  Svar
  • Det er helt riktig ! – … Til opplysning bruker jeg aldri maske unntatt når jobben krever det, – selv om jeg får mange skjeve blikk – og Corona – vaksinen … Den holder jeg meg langt unna ! ;)

   Svar
  • Det var dere som kalte meg hjerneskadet. Dermed responderte jeg på dette. Jeg holdt meg til saken omkring maskebruk og har ikke med et ord nevnt vaksine heller. Det var det også dere som trakk inn. Flott å trekke inn masse påstander for så å si at dette vil vi ikke diskutere.

   Jeg skjønner at dere ikke er mottagelige for fakta. Så jeg gir opp å si noe mer.

   Svar
   • Huff å Huff … Det å være hjerneskadet har jeg faktisk aldri beskyldt noen på dette forumet for å være.. Påpekte vel egentlig kun farene ved dette dersom man utsetter seg selv for uvettig maskebruk .. Og husk nå på din kommentar til Rosa om at hun ikke har peiling .. I likhet med henne er jeg nok heller ikke mottagelig for «Fakta» fra enkelte personer – da jeg så absolutt ikke har peiling ! ;)

 • Maskebruk er ikke noe annet enn å bekrefte at en er villig til å underkaste seg et totalitært regime uten noe forutgående tankevirksomhet og uten å stille noen kritisk spørsmål … Å bruke maske mot virus er omtrent som å sette seg ut en sensommerkveld og beskytte seg mot mygg ved å tulle seg inn i hønsenetting … Jeg får med meg mye fra «nettet» slapper lit av med AGT for eksempel. Mange utrolig dyktige folk. Hva tenker dere om denne gjengen? hvilken signal gir dette? ..: https://www.youtube.com/watch?v=DHSuJ0z_My4&ab_channel=Magician%27sGotTalent Se på publikum … og se hvordan dommerne oppfører seg – uten «muleposer» Mulepose er det som ble brukt/brukes på hester og esler, med høy/havre i så dyrene kunne/kan tygge i seg lit mat mens kusken «gjorde/gjør noe annet» Tror ikke maskebruk fører til hjerneskade på kort sikt – men å lytte til alt MSM severer derimot – det er nok ikke helt sunt.

  Svar
 • ‘– Det å stenge skolene var en tabbe og skulle ikke vært gjort. Det var ikke nødvendig, sier Aavitsland til NRK.
  Han sier at det bidro til å skape et inntrykk av at koronaviruset var farlig for barn.
  – Det er veldig få barn som er blitt alvorlig syke av viruset, understreker overlegen.
  Aavitsland påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) var stort sett mot stenging av skolen under det meste av pandemien, og sier det var en kamp fra FHIs side for at det ikke skulle skje.’
  forskning.no/covid19-ntb/fhi-overlege-a-stenge-skolene-under-pandemien-var-en-tabbe/2051635

  Er det bra at (en smule) selvkritikk kommer ?
  Nei. Så lenge det ikke foretas et skikkelig oppgjør er dette bare en måte å rygge unna ansvaret på.
  Kom først med tallene på døde før og etter ‘ pandemien’. Og forklar hvorfor (alle) tiltakene var nødvendige ut fra disse tallene. Hvorfor vår administrasjon & politikre la seg under en fremmed makt. IGJEN. . (- Som bombingen av Liby, og invasjonen av Afghanistan) OG hvorfor ikke alle tall-fakta ble offentliggjort, og andre alternative tiltak ble diskutert. Så kan vi eventuelt snakke, og ta en oppsummering og et oppgjør .
  Hvis ikke, bør hoder falle.
  Vi snakker her om en 2-årig krigstilstand med påført frykt/hysteri, trusler og et ødelagt sosialt liv og næringsliv.- Ikke av en okkupant som ville ødelegge Norge. Men vår egen regjering og vår egen politiske/akademiske administrasjon.

  Svar
  • Dei er ikkje lenger «vår» regjering eller «våre» politikarar. Dei har blitt hjernevaska og/eller indoktrinert til å slutte seg til globalist-rørsla, som vil innføre eit digitalt overvakingssamfunn og eit sosialkredittsystem der du skal bli overvaka døgnet rundt og trekt poeng utifrå kva du ytrar deg om på sosiale media. Alle «pandemitiltaka» er ein utmattingsstrategi for å få folk til å i desperasjon godta Covid-«vaksinar» som einaste løysinga på den sokalla «pandemien». Vaksinane er naturlegvis ein måte å ta livet av befolkninga på, på ein særs utspekulert måte. Vi kan ikkje lenger stole på regjering, toppolitikarar eller andre maktpersonar. Dei er alle del av denne forrykte sekta som vil gjere ende på oss.

   Det er derimot eit godt teikn at Georgia Guidestones-monumentet har blitt sprengt i stykke. Er det ein av våre? Somme meiner det. Eg vil ikkje uttale meg, for eg veit ikkje enno.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mink ble avlivet uten grunn

Mette Frederiksen og elefanten i rommet

Forrige innlegg

Stortinget har frasagt seg styringen

Kraftselskapene tømmer vannmagasinene med viten og vilje!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.