POSTED IN Endring av politikken, Virkelighetsforståelse

Langsomt går det opp for noen i vest:

Kolonitiden er over, vestens hegemoni forsvinner og en ny verden vokser frem.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vi gjengir denne vurderingen fra Andrei Martyanovs blog. Han gjengir han noen vurderinger fra to vestlig orienterte analytikere. Det fremgår av det han forteller at virkeligheten, den faktiske verden, langsomt begynner å sige inn hos noen nå. Saken er i korte trekk at USA er den eneste av de tre supermaktene som er på en fallende kurs.

Landet sliter med økonomien, produktiviteten, sitt militærvesen (de har utdaterte militære enheter, særlig hangarskips-gruppeme) og risikerer å gå i oppløsning ifølge Martyanov. Krigen i Ukraina avdekker også vestens store militære og politiske svakheter til tross for en kolossal oppblåst retorikk som skal brukes for å holde opinionen på plass og moralen på topp.

Som vi har skrevet tidligere er Andrei Martyanov en militærpolitisk analytiker bosatt i California og han har gitt ut tre bøker om hvordan styrkeforholdet i verden nå endrer seg veldig raskt. Han har en sjømilitær utdanning fra Sovjetunionen og tjenestegjort i Kaspiflåten.

Knut Lindtner
Redaktør

Gryande forståing

Andrei Martyanov’s Blog, 8. april, 2024

Mike Krupa sende meg dette interessante dokumentet frå Polish American Strategic Initiative. Tittelen på dokumentet er: Open Letter against Poland’s military engagement in Ukraine. Her er nesten heile brevet:

Mange i det polsk-amerikanske samfunnet har ei sterk tru på at NATO bør forbli ein forsvarsallianse og ikkje eit instrument for dei uhemma geopolitiske ambisjonane til organisasjonens mest dominante medlemmar. Polen må ikkje finne seg i å bli dradd med eller tvinga inn i militæroperasjonar utanfor polske grenser, med mindre dei blir angripne. Korleis ting vil utvikle seg framover, er ikkje lett å føresjå, og det er heller ikkje forutbestemt. Men det er klart at dei framtidige politiske og militære avgjerdene til Den russiske føderasjonen vil avhenge av gjerningane til motstandarane deira. Ein må gå utifrå at eskalatorisk åtferd vil bli møtt med eskalatoriske reaksjonar. Russland si faste tru på at landet står overfor ein eksistensiell trussel, og deira tydeleg signaliserte avgjerd om å sette alle krefter inn i konflikten, lyt ein ta seriøst og tenke seg om før ein tar eskalerande steg.

Konsekvensane av konflikteskalering, slik nokre europeiske leiarar argumenterer for, kan føre til svært tragiske utfall i Polen og globalt. Vi ber polske politikarar innstendig om å halde seg unna offensive retoriske overdrivingar og tomme truslar som diverre indikerer ei manglande evne til å realistisk vurdere Polens kapasitet i ein situasjon med faktisk militær konfrontasjon. Polsk-amerikanarar står klare for å støtte og assistere president Duda og statsminister Tusk når dei samarbeider om å styrke og oppretthalde Polens avskrekkingskapasitet, men er og blir stenhardt imot å involvere Polen djupare i ein krig som ikkje kan vinnast, og som til sjuande og sist vil føre til at Polen blir øydelagt. Vi appellerer til Polens leiarar om at dei må stille seg på sida til dei europeiske leiarane som ber om ei fredeleg løysing på krigen.

Fornuftig og vist brev, vil eg seie. Kjem med eit anna merkeleg dokument frå nokre folk i Storbritannia som innser at:

Storbritannia står i dag som ei ‘off-shore’ mellomstor makt i ei verd som er i rask endring. Utfordringane og trendane som formar landets framtidige velstand og sikkerheit er av langvarig art. Vår tilnærming til internasjonale spørsmål har eit overhengande behov for fornying, slik at den kan gjenspegle desse realitetane og forme vår framtidige plass i verda.

Korrekt. Dei krev at ein effektivt oppløyser utanriksdepartementet, som lever i ei fantasiverd av britisk «stordom», og rekonstruerer det på nytt. Dei krev og at Storbritannia skal fokusere meir på multilateralisme når dei forhandlar med like mellomstore makter som til dømes Japan. Men dei bruker det same fiktive økonomiske omkvedet, t.d. nominelt BNP, og dét diskrediterer fullstendig alle vidare analysar (som forventa frå britiske «vitskapsfolk»).

Men … men, innrømmer dei i det minste, Storbritannia er ikkje Eliteserien, vi er i beste fall førstedivisjon, i verste fall ligaen under denne. Men, hey, framsteg er framsteg, eller?

Eg vil gjenta: det er berre tre supermakter i verda: USA, Kina og Russland. India er på veg opp, men har enno ein lang veg å gå. Dynamikken mellom desse tre er ganske openlys. USA abdiserer, Russland og Kina stig opp. Mykje vil bli avdekka i november 2024. Viss Demokratane vinn, er det over for USA, same korleis den politiske dynamikken er, for USA er no bankerott. Einaste stridspunkt er om landet smuldrar fullstendig opp eller får ei relativt mjuk og ublodig landing, midt oppe i dei siste førebuingane til gravferda for US Dollar.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Charlotte Harrison

https://smoothiex12.blogspot.com/2024/04/dawning-realization.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Anglo-Amerika og Vesten er nær finansiell kollaps. Derfor gir ikke gutta boys i New York og Davos seg på harde møkka, men trykker dollar for harde livet. Bare den raskt voksende gjelden i USA er snart over 35 trillioner dollar. Eneste håp er derfor å etablere en verdensregjering – en ny verdensorden – der man kan slette all gjeld og konvertere til en flunka ny digital valuta.

  Skal dette lykkes må selvsagt alle land være med. Dessuten må siste rest av rike land – som Norge – fattiggjøres, slik at alle land er like fattige. Støre er slett ingen fiasko i så måte, men full suksess for globalregissørene. Uten at det nevnes i de kjøpte og betalte mediene. For ikke å snakke om Bidens ødeleggelse av USA. Trump kan derfor aldri komme til makten. Enten blir han skutt. Ellers vil vi oppleve et dataangrep som kneler valgresultatet, eller rett og slett en verdenskrig som gjør valg umulig.

  To hindre gjenstår følgelig – Russland og religion. Proxykrigen i Ukraina MÅ derfor vinnes for enhver pris – nukleært om så det gjelder. Ellers vil BRICS-landenes store møte i august avstedkomme mulig løsrivelse fra dollaren som verdens reservevaluta.

  I mellomtiden må befolkningene avledes fra å dvele ved finanskollapsen. Det gjøres enkelt ved å rette oppmerksomheten mot avvergetiltak som rasemotsetninger, kjønnsfrustrasjoner, familieoppløsning, klimakrise, energikaos etc. Slik demper de nære ting tankene på de større ting.

  Religion er også et hinder og en umulig fartsdump for en verdensregjering. Derfor gjelder det nå å få kulturer i Midt-Østen som anser seg som guds utvalgte til å gå løs på hverandre – gjerne nukleært – slik at verden kan se at religion må vingeklippes. Krigen i Midt-Østen er i så måte en perfekt storm. Alle vil måtte enes om at dette kan vi ikke ha.

  Og vips er de to hovedhindrene tatt hånd om og veien gjort fri til å konvertere FN som sete for en ny, enhetlig verdensregjering. Dette er Vestens siste sjanse for å unngå det ellers uunngåelige kollapset.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

WHO anbefalte aldri det som virket mot Corona.

Dermed sviktet også de norske helsemyndigheter fundamentalt.

Forrige innlegg

Når løgnen blir den viktigste metoden:

En studie i dobbeltmoral og hykleri.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.