POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

Landet skal ikke være kilde til rikdom for noen få.

Norge tilhører oss alle.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

«Et av de store spørsmålene er hvem som skal kontrollere og styre elkraften, våre folkevalgte eller markedet?».

Av Northern Light

Det skal det ikke være spørsmål om, det skal være våre folkevalgte, og ikke markedet. Ikke et innenlandsk marked, og i hvert fall ikke et europeisk marked. Som vi vet, er det ikke slik at folkevalgte alltid representerer folket som valgte dem. De er unntak, om de i det hele tatt finnes på det Stortinget vi har i dag.

Det vet vi nå i over førti år, når globalisten Brundtland med sine folk tok over Arbeiderpartiet, med mål å få Norge inn i EU. Folket sa nei. Men ved å endre navn på avtalen til EØS, ble Norges gjort Norge til et uformelt medlem av EU. Hennes folk som Støre, Stoltenberg og andre, har gjort AP om til et nyliberalt markedsøkonomisk parti, et søsterparti til Høyre. I regjering opptrer de som administratorer for EU som er underlagt Wall Street finansfolket, deres eget folk.

Landet tilhører alle som bor her, ikke storkapitalen.

Folkevalgte som representerer folk og lands interesser skal styre elkraften. De skal sørge for at alle vannkraftverk er statseide og forblir folkets eiendom, også annen infrastruktur. De skal sørge for at industri, næringsliv, jordbruk, havbruk, og husholdninger betaler selvkostpris for en kilowatt, pluss det det koster ned vedlikehold og oppgraderinger for kraftverk og kraftnettet. Det var en 30-35 øre før ACER, og den prisen per kilowatt skal være den samme for folk i sør som i nord.

Disse folkevalgte må få ut den globale storkapitalens folk ut av direktoratene, tilsyn og energi-selskapene, og erstatte de med folk som ser til at det alltid er forsvarlig vannstand i magasinene, og spesielt i flerårs-magasinene. De vil ikke tillate salg av kraft til utlandet, hvis det ikke er overskuddskraft etter at Norges behov for kraft er dekket.

Folkevalgte som representerer folk og lands interesser vil melde Norge ut av ACER og EØS, og oppheve alle rettsakter og direktiv pålagt Norge av EU. Smart navnevalg. Uen i EU står for union, som folk assosierer med noe som representerer de europeiske lands folk felles beste. Men det betyr en union av billionærer, som har opprettet EU for å gradvis demontere velferdsstatene, og erstatte dem med privatiserte økonomier. hvor all statlig eiendom blir gjort om til aksjeselskaper, så den globale storkapitalen kan kjøpe dem, og overta all infrastruktur.

Fullt implementert blir Europa et frihandelsområde styrt av kapitallovene, med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer, tjenester og energi. I dette frihandelsområdet vil Norge kun bli en region som er råvareleverandør, og bare befolket med nok folk til å få råvarene olje, gass, strøm og fisk ut av Norge, så finansfolket kan selge dem der de får høyest pris.

Folkevalgte som representerer folk og lands interesser, vil sørge for at det norske folk har full suverenitet og selvråderett over Norges landressurser i fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen og Dronnings Mauds land med fiskerisoner, nasjonale håndhevede landegrenser, eget forsvar, egen valuta og monetært system med mynter og sedler, og aviser en digital valuta.

De vil sørge for at vi produserer vitale deler for all infrastruktur selv, har eget medisindepot, beredskapslager for mat, kornsiloer, og er selvforsynt med mat så langt det er mulig fra landbruk og havbruk, og en land-og havbruks politikk som opprettholder bosetting i distrikts-og utkant-Norge.

Dette er det motsatte av globalisme, og det betyr å vende seg fra Wall Street, og redde så mye som mulig fra oljefondet som nå disponeres av finansfolket, og bruke pengene på norsk infrastruktur og til det norske folk og lands interesser. Politikere som vil, kan og tør dette har vi ikke på Stortinget. Wall Street vil nok ikke gi i fra seg oljefondet uten kamp, og kan straffe Norge på mange måter. Som et mafiautrykk sier: «Den eneste måten å forlate mafiaen på, er via likhuset».

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Tobias Lystad

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Wasan Totland
    16 februar 2023 0:44

    Glimrende formulert av NL
    Det at oljefondet plutselig ikke kunne investere innenlands var et prokuratorknep som gikk gjennom i det stille. savner ennå en debatt om hvorfor?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De store mediene er ikke troverdige for de som vil avsløre.

Seymour Hersh: Det var ikke vanskelig å få stoff til eksplosjons-historien.

Forrige innlegg

Avgiftsreduksjonen for elbil

Tyskland viser det også:
Uten kraftig statsstøtte ikke elbilsalg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.