POSTED IN Globalisering, Mat/Landbruk

Unngå Frankenstein-mat!

Kunstig fremstilt melk skal erstatte meieriprodukter og morsmelk

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Joseph Mercola

Globalistiske teknokrater vil monopolisere hele matforsyningen. De har allerede monopol på korn, og har gjort fremskritt innen genmanipulert (GE) sjømat. De neste målene er laboratorie-fremdyrket kjøtt og melkeerstatninger.

Biomilq, laget av dyrket brystvev skal markedsføres som morsmelkerstatning. Selskapet Helaina arbeider med å lage glykoproteiner «identiske med de som finnes i morsmelk.» Disse proteinene kan deretter legges til en rekke morsmelkerstatninger, eldres mat og til slutt alle slags matvarer.
Begrunnelsen for å lage syntetiske melkeerstatninger er selvfølgelig å «forhindre og reversere klimaendringer». Det er påskuddet som brukes til å selge praktisk talt all kunstig mat. I virkeligheten vil de imidlertid opprettholde og forverre negative effekter på miljøet.

Laboratoriefremstilt mat er ultrabehandlet og kvalifiserer derfor som søppelmat. Syntetisk kjøtt og meieri-probukter kan ikke erstatte den komplekse sammensetningen av næringsstoffer som finnes i animalsk kjøtt og meieriprodukter fra buskap foret med gress, og det er sannsynlig at inntak av ultrabehandlet kjøtt og melkealternativer, kan føre til mange av de samme helseproblemene som er forårsaket av et kosthold med prosessert mat.

Ingrediensene i fermenterte syntetiske biologiprodukter er billige sukkerarter fra GE mais og soya. Alle GE-avlinger dyrkes i miljø-ødeleggende monokulturer, og bruker store mengder ugressmidler som glyfosat, plantevernmidler som neonikotinoider og syntetisk gjødsel. Som et resultat inneholder de kjemiske rester som ender opp i sluttproduktet.

Mange kjente globalister har investert i disse kunstige melkeerstatningene. Biomilq-investorer inkluderer for eksempel Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Masayoshi Son, Jack Ma, Michael Bloomberg og Marc Benioff. Det første Biomilq-produktet forventes å være klart for markedet i løpet av de neste tre til fem årene. Andre kunstige melkeprodukter forventes å komme i hyllene en gang mellom 2023 og 2024. Det omfatter iskrem laget med laboratorie-fremdyrket melk, som vil gå inn i Ben & Jerrys (iskremprodusent, også solgt i Norge) produktlinje.

I Environmental Health Symposium-videoen, gjennomgår Alan Lewis hva som inngår i fremstillingen av syntetisk biologisk mat. Syntetisk biologisk mat går under mange navn, inkludert «genredigert fermentering» og «presisjons-gjæringsprodukter». Selv om det høres ganske ufarlig ut, forteller produsenter av syntetisk biologi sjelden hva som brukes for å dyrke maten, eller hva som skjer med avfallet på slutten av gjæringsprosessen. Det er forståelig, siden begge reiser en rekke alvorlige spørsmål.

Hva er basisingrediensene?

Ingrediensene i fermenterte syntetiske biologiprodukter er billige sukkerarter fra GE mais og soya. I tillegg til sukker, kan hundrevis av andre ingredienser tilsettes gjæringen for å produsere det ønskede sluttproduktet, for eksempel et bestemt protein, farge, smak eller duft. Den mest brukte mikroorganismen i fermenteringsprosessen er E.coli, som er genredigert for å produsere den ønskede forbindelsen gjennom fordøyelsesprosessen. Den må også være antibiotika-resistent, siden den må overleve antibiotika som brukes til å drepe andre uønskede organismer i karet de dyrkes.

Hvordan lages syntetiske biologigjæringer?

De forskjellige ingrediensene helles i en bioreaktor satt til 30,5 til 32,2 grader C, i alt fra 24 til hundrevis av timer for å fremdyrke mikroorganismen som er målet. Mål-organismene i fermenteringen forbruker næringsstoffene de trenger, og det som blir til overs etter at disse organismene er utvunnet, er farlig bioavfall.

Viktigere, mens tradisjonelle gjæringsprosesser, som å lage øl, produserer avfallsprodukter som er spiselige av dyr, er komposterbare og ikke utgjør noen biologisk fare, kan det samme ikke sies om disse syntetiske biologiske GMO-gjærstoffene. Bioavfallet skal først deaktiveres, og deretter skal det deponeres på en forsvarlig måte. Den kan ikke kjøres til en søppelfylling. Det er viktig å innse at de fremstiller GMO-organismer som aldri har eksistert på Jorden før, og det er ukjente risikoer forbundet med utilsiktet eller tilsiktet utslipp av disse organismene til miljøet.

De kan også føre til nye sykdommer, og siden antibiotika brukes for å forhindre vekst av uønskede organismer i fermenteringen, ender antibiotikaresistente organismer automatisk opp i sluttproduktet. Hvilke typer sykdommer som kan være forårsaket av genredigert E.coli er gjetninger, for ingen vet hvordan slike sykdommer kan se ut.

Den falske begrunnelsen for kunstige matvarer

Begrunnelsen for å lage syntetisk biologi for mat og melkeerstatninger, er «å forhindre og reversere klimaendringer», som rapportert av CNBC i juni 2020. «Biomilqs medgründer og administrerende direktør Michelle Egger og hennes medgründer, CSO Leila Strickland, håper at morsmelk produsert av Biomilq fra dyrking av brystceller vil bidra til å redusere karbonfotavtrykket fra det globale morsmelkerstatning-markedet.

«Akkurat nå utgjør minst 10% av meierimarkedet globalt, morsmelkerstatning,» sa Eggers. Det er 5700 tonn CO2 bare i USA, og 4300 liter ferskvann brukes hvert år for å mate et barn. Foreldre ønsker å gjøre det som er best for barna deres, men de burde ikke måtte velge mellom å mate barna sine og å beskytte planeten».

Fremstøtet for syntetisk biologi er bygget på ideen om at det på en eller annen måte vil redde miljøet. Det er utrolig misvisende, fordi det ikke forteller om det faktum at det finnes miljøgunstige måter å drive jordbruk på, og vi burde virkelig gå over til dem, i stedet for å gå over til fabrikk-laboratorier der alt som kommer ut er en biologisk fare.

Produksjon av kunstige matvarer skaper giftige avfallsprodukter

I februar 2021 ga Good Food Institute (GFI), en ideell gruppe bak den alternative proteinindustrien, ut en analyse av dyrket kjøtt. I den utviklet de en modell for å redusere de nåværende kostnadene for dyrket kjøttproduksjon, ned til et punkt som ville gjøre det økonomisk gjennomførbart i fullskalaanlegg innen 2030, en modell de sa er «gjennomførbar».

Å lage kunstig kjøtt i den mengden som ville være nødvendig for verdens behov, har mange logistiske problemer og muligens uoverkommelige, for avfallsprodukter fra dyrkede celler er giftige. Den miljømessige «fordelen» er også tvilsom når soyaproduksjon tas med, og med bruk av konvensjonelle energikilder. Når dette er tatt med, fant GFIs analyse at kunstig kjøtt faktisk er verre for miljøet enn tradisjonelt produsert mat fra kylling og svin.

Gjentakelse av feil i industrielt landbruk

Likevel fortsetter presset for å produsere syntetisk biologi. I forordet til Navdanya Internationals rapport «Kunstige løsninger som truer vår helse og skader planeten,» beskriver Vandana Shiva hvordan laboratorie-fremdyrket mat er katastrofal for menneskers helse og miljøet, ettersom de gjentar feilene som allerede er gjort med industrielt landbruk.

«Som svar på krisene i mat-systemet vårt, er vi vitne til fremveksten av teknologiske løsninger som tar sikte på å erstatte animalske produkter og andre matvarer med laboratoriedyrkede alternativer. Talsmenn for kunstig mat gjentar den gamle og uriktige retorikken, om at industrielt landbruk er avgjørende for å brødfø verden.

Ekte, næringsrik mat forsvinner gradvis, mens den dominerende industrielle landbruksmodellen forårsaker en økning i kroniske sykdommer. Forestillingen om at høyteknologisk, «gårdsfri» laboratoriemat er en levedyktig løsning på matkrisen, er ganske enkelt en fortsettelse av den samme mekanistiske tankegangen som har brakt oss dit vi er i dag; ideen om at vi er atskilt fra og utenfor naturen. Industriell matproduksjon har redusert mat til en vare, til «ting» som deretter kan fremstilles i laboratoriet. I prosessen har både Jordens helse og vår helse nesten blitt ødelagt».

Lab-laget mat er søppelmat

Det er viktig å innse at all laboratoriefremstilt «mat» er ultrabehandlet, og vil sannsynligvis gi samme type dårlige helseeffekter som andre ultrabehandlede matvarer. I 2018 ga Friends of the Earth (FOE), en grasrotmiljøgruppe, ut en rapport som stilte kritiske spørsmål om syntetisk biologi. I den understreket de den svært bearbeidede fremstillingen av disse produktene. «Ulike ‘prosesserings-hjelpemidler’ brukes for å lage disse produktene, også organismer (som genmanipulerte bakterier, gjær og alger) som produserer proteiner, og kjemikalier for å trekke ut proteinene.

For eksempel brukes kjemikalier som heksan til å trekke ut komponenter i en matvare, som proteiner (fra erter, soya, mais osv.) eller genmanipulerte bakterier for å lage xantangummi, og en deklarasjon av disse ingrediensene er ikke påbudt. Andre prosesserings-hjelpemidler (f.eks. bakterier, gjær, alger), inkludert de som er genetisk konstruert for å produsere proteiner, er foreløpig heller ikke påbudt å oppgi på emballasje-merkingen. Mangelen på åpenhet gjør det vanskelig å vurdere virkningen av bruken».

Det den globalistiske kabalen forsøker å gjøre, er å eliminere tradisjonell oppdrett av storfe for storfekjøtt og meieriprodukter, og erstatte dem med syntetiske, patenterte reproduksjoner. Kort sagt, de tar maten og gjør dem om til ultrabehandlet søppelmat, mens de prøver å overbevise deg om at søppelmaten er sunnere for deg.

Syntetisk biologi er en del av en plan for befolkningskontroll

Bortsett fra de potensielle helsefarene, er lab-dyrket mat avhengig av monokultur avlinger som ødelegger jorda, noe som resulterer i karbonutslipp. Så akkurat der faller begrunnelsen for klimaendringer fra hverandre. Siden syntetisk biologi er avhengig av GMO-monokulturer, forårsaker den akkurat den ødeleggelsen av miljøet de hevder den vil motvirke. Syntetisk biologi, som er det siste tilskuddet til det patenterte, genetisk modifiserte organisme (GMO) mat-systemet, resulterer også i et «massivt skifte i eierskap og konsentrasjon av rikdom, og kontroll over matforsyningen vår».

Kort sagt, syntetisk biologi skaper avhengighet av industri, som deretter kan brukes til å manipulere og kontrollere befolkningen på en rekke måter. På sikt vil folk på sikt miste kunnskapen om å produsere mat med tradisjonelle metoder, og dette kan godt være en del av planen. Den globalistiske kabalen har til hensikt å skape en én verdensregjering, og hva er vel bedre kontrollverktøy å ha enn at alle blir fullstendig avhengig av staten for all slags mat?

Beskytt helsen din ved å unngå Frankenstein mat

Ønsket om plantebaserte alternativer til ekte animalsk mat, kjøtt eller meieriprodukter, skyldes ikke omsorg for befolkningens helse. De som virkelig er interessert i å spise et plantebasert kosthold, kan gjøre det ved å spise ekte planter, og ved å gjøre det få de mange helsefordelene som det å spise plantemat gir. Det handler om å skape et kontrollsystem gjennom mat, det er også en måte å kontrollere folks helse på.

Det er allerede kjent at inntak av ultrabearbeidet mat bidrar til sykdom, men kunstig kjøtt og meieriprodukter kan også utgjøre ytterligere ukjente risikoer. Den som mest bidrar til dårlig helse er selvfølgelig Big Pharma, og ferdigmatindustrien har brukt mange tiår på å forårsake kroniske sykdommer, som deretter behandles med medisiner i stedet for et bedre kosthold. Syntetisk mat vil sannsynligvis være en enda større pådriver for kronisk dårlig helse og tidlig død.

Faktum er at kunstig kjøtt og meieriprodukter ikke kan erstatte den komplekse sammensetningen av næringsstoffer som finnes i naturlig animalsk kjøtt og meieriprodukter fra buskap foret på gress, og det er sannsynlig at inntak av ultrabehandlet kunstig kjøtt og melkealternativer, kan føre til mange av de samme helse-problemene som er forårsaket av et kosthold med prosessert mat. Så hvis du virkelig ønsker å beskytte helsen din og miljøet, unngå kunstig mat som krever patenter og hold deg til naturlig mat i stedet.


Fra Global Research, publisert 22 desember 2022.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, noe forkortet. Linker, video og kilder i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Got MilQ? Fake Milk to Replace Dairy and Breast Milk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Ser ut til at det nå må komme en betimelig advarsel på alle produkter:
    Eiere/produsenter av dette produkt er Khazar-«jøder» og bør derfor unngåes i størst mulig grad. Bruk/inntak av dette produkt kan ha uanede følger for din helse-tilstand, da ingredienser/tilsetninger er hemmelige og skal forbli hemmelige i de neste 100 år.
    Eller: Dette produkt er ikke produsert/eid av Khazar-«jøder», men inneholder kun rene/ufarlige ingredienser og er totalt ufarlig å inntas av mennesker.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

CIA-analytiker Larry Johnson:

Det er politiske dverger som i dag leder vesten.

Forrige innlegg

En gladhistorie fra helse-Norge.

Fikk kontroll på psoriasis med D-vitaminer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.