POSTED IN Helse

Kroverten (legemiddelselskapene) vil selge vinen sin.

Det er ikke statens oppgave å være kelner, tvert imot.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email


Covid-vaksiner og humlas paradoks

I følge enkelte teoretiske vitenskapsmenn kan ikke humla fly. Men humla leser ikke publikasjonene deres og flyr uansett. Ifølge Pfizer & Co. kan ikke budbringer-RNA ‘vaksiner’ endre genomet, men ‘vaksinen’ leser ikke Pfizers pressemeldinger og …

av Leopoldo Salmaso

Først av alt noen avklaringer:

Med disse premissene foreslår jeg å illustrere hvorfor og hvordan en mRNA-vaksine kan oppføre seg som en humle og ignorere Pfizers pressemeldinger.

For å greie ut denne motstetningen, foreslår jeg at leseren blir med meg på en tenkt rettsprosess:

Spørsmål (fra aktor): Jeg innkaller dr. Leopoldo Salmaso som vitne … Doktor, vær så snill å illustrer dine kvalifikasjoner, spesielt for å få oss til å forstå din posisjon angående vaksiner.
_______________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
_______________________________________________________________________________________

S (Salmaso): Jeg er lege, spesialist i smittsomme sykdommer og folkehelse, jobbet heltid ved universitetssykehuset i Padua i perioden 1976-2011. Jeg har støttet og forbedret vaksinasjonsaktivitetene til sykehuset mitt. Jeg koordinerte også en sero-epidemiologisk undersøkelse om vaksinasjonsdekning i skoler i Veneto-regionen. I 1983-85, som ekspert fra Utenriksdepartementet, koordinerte jeg et pilotprosjekt i Dodoma-regionen (Tanzania), som deretter resulterte i den nasjonale vaksinasjons-planen for det landet. Også i Tanzania og siden 1978-80 har jeg koordinert kontrollen av forskjellige epidemier som kolera, polio og tyfus. Både i Veneto og Tanzania var jeg en av de beste referentene for HIV-AIDS. I rundt 20 år har jeg holdt foredrag i den europeiske TropEd-kretsen (2), som lærer ved CUAMM i Padua (3). Jeg er en medlem og en av stifterne av NoGrazie-foreningen (4).

Spørsmål: Kan vi regne deg blant vaksinetilhengerne med en slik karriere?

S: Begrepene vaksinetilhenger eller -motstander henviser til to radikalt ulike grupper. Det er ikke seriøst, enn si vitenskapelig, å generalisere på den måten.

Spørsmål: Jeg omformulerer spørsmålet: tror du vaksinasjoner er et viktig virkemiddel for folkehelse?
S: Ja.

Spørsmål: Tror du at mRNA-vaksiner er et viktig virkemiddel for folkehelse?
S: Nei.

Spørsmål: Hvorfor ikke?
S: Fordi nytte/risiko-forholdet er tydelig ugunstig.

Spørsmål: Pfizer og Moderna sier at deres mRNA-vaksiner har så mange sterke punkter og svært få mangler.
S: Det er ikke rart: de er kroverter som vil selge vinen sin. På den annen side vekker WHO, EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) og AIFA (dets italienske motstykke) bekymring. De opptrer som krovertens kone i stedet for tilsynsmyndigheter. I vårt tilfelle ligger hovedansvaret for autorisasjon og kontroll hos EMA (5, 6). EMA har gitt mRNA-vaksiner en ‘betinget autorisasjon’ (7). Sakens kjerne er oppsummert i denne tabellen:

ema tabell

… Enkelt sagt: EMA har gitt verten tillatelse til å selge vinen sin, forutsatt at verten selv (ved regelmessig å betale for samarbeid med EMA-eksperter og andre ‘uavhengige kontrollører’) innen desember 2023 presenterer ‘bevis’ på at vinen er god. Den åpenbare konklusjonen: I disse tre årene fungerer den som inntar denne ‘vinen’ som forsøksdyr.

Svar: Offisielle kilder avviser at disse vaksinene er eksperimentelle, og at mennesker blir brukt som forsøksdyr.
S: Jeg er meget klar over at jeg taler imot dogmet som fortalt av mine berømte kolleger i AIFA, ISS, EMA og WHO. Alle disse organene dikterer presise begrensninger mot trusselen fra GMO-matvarer for miljøet og menneskers helse, men nøler overhodet ikke ved faren for å forvandle vaksinerte mennesker til genmodifiserte organismer! Imidlertid blir deres forlegenhet, hvis overhodet noen, ikke sett, fordi de dominerende mediene slår på stortromma til redning for de sterkeste …

Spørsmål: La meg gjøre prosedyren. Bare du forklar fakta.
S: Jeg beklager. Her er dokumentasjonen som skal inkluderes i de relevante punktene i min siste uttalelse (kildehenvisning 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Spesifikt, begynner den europeiske lovgivningen om genetisk modifiserte organismer, artikkel 1, akkurat slik: «I samsvar med føre-var-prinsippet har dette direktiv som mål å tilnærme lovene, forskriftene og administrative bestemmelsene i medlemsstatene og å beskytte menneskers helse og miljø. ..»

Spørsmål: La oss starte med fordelene. Hva protesterer du mot i påstandene fra legemiddelselskapene?
S: Allerede på det teoretiske nivået er de forventede fordelene med en hvilken som helst vaksine mot variable virus som koronavirus veldig dårlige (15). Influensavirus er også svært varierende, og studier på influensavaksiner bekrefter liten eller ingen effekt for befolkningen generelt, og gir bare gunstige marginer for noen få grupper med spesifikke risikofaktorer. (16). Influensa kan lære oss mye …

Spørsmål: (avbryter.) I mellomtiden kan du fortelle oss om risikoen ved mRNA-vaksiner?
S: Alle risikoers mor ligger i det faktum at, til tross for spesifikke forpliktelser og proklamasjoner, blir det lite eller ingenting gjort for AKTIV overvåking av uønskede effekter fra anti-Covid vaksiner. Ikke bare i Italia, men også i resten av Europa og verden.

gal_24230

Hvis det ikke er noen aktiv overvåking, og hvis vitenskapen ikke er uavhengig av økonomi og politikk (17), må vi stole på hva verten sier om sin egen vin.

Spørsmål: (tankefullt) Glem de små risikoene og fokuser på GMO-risikoen fra mRNA-vaksiner.
S: De som benekter risikoen ved GMO, anser virus som elektroniske kretskort og celler som regnemaskiner. Dette er et ultraforenklet, mekanistisk syn på biologi, mens livet er en mye mer kompleks sak.

Spørsmål: Mener du at hvis jeg introduserer en mRNA-vaksine i en celle, vil den cellen kanskje ikke utføre vaksinens instruksjoner?
S: Jeg hevder at mye verre kan skje. I mellomtiden har vi ikke bare en type immun-kompetente celler, men populasjoner av celler med forskjellige spesialiseringer, både komplementære og antagonistiske. Først og fremst er det ‘ådsel-celler’ (makrofager) som eliminerer alt som til og med er minimalt ‘ikke passer’ (ikke-selv). Denne typen grov immunitet var den første som utviklet seg, med prokaryoter og flercellede organismer for 1,5 milliarder år siden, og er fremdeles utbredt i enkle organismer … «

gal_24231

… Så er det granulocyttene vi kan sammenligne med sortererne ved kildesortering; så er det forskjellige populasjoner av lymfocytter, politimenn som spesialiserer seg i å «lete» etter alt som etterligner «selvet» (for eksempel andre celler infisert med virus eller kreftceller); igjen undergrupper som vi kan sammenligne med ulike grener av de hemmelige tjenestene, spesialisert i målrettede drap, men også i å fremkalle det programmerte selvmordet til virkelige eller formodete ‘anarkistiske’ celler. Denne siste forestillingen har blitt populære takket være AIDS, der de virkelige anarkistene er de hemmelige tjenestene.

Spørsmål: Alt du sier antyder meget, men tilbake til mRNA-vaksinen: hva skjer etter at det er injisert?
S: «Mye mer kan skje enn det som vises i de animerte reklamefilmene fra farmasøytiske selskaper, der den komplekse virkeligheten blir ryddet opp, gjort søtere og fordreid for kommersielle formål.

gal_24189

Spørsmål: Men forenkling hjelper til med å spre informasjon. Vi forstår dine reservasjoner, men kan du fortelle juryen om det farmasøytiske selskapene sier om vaksinene sine i det vesentlige er sant eller ikke?

S: Jeg har ingen spesielle innvendinger mot det farmasøytiske selskapene sier. Det virkelige problemet ligger i hva de IKKE sier, faktisk i det de kategorisk utelukker, mot enhver vitenskapelig logikk (18). Og, jeg gjentar, det alvorligste problemet av alle ligger i det myndighetene med ansvar for autorisasjoner og kontroller IKKE sier nei til.

Spørsmål: Fortell oss hva andre ikke sier.
S: Ok, men under en forutsetning: Jeg skal avsløre en rekke hendelser som KAN inntreffe. Ingen er i stand til å si at de faktisk vil forekomme, men enda mindre kan noen utelukke det; selve ideen med føre-var-prinsippet ligger nettopp i å forhindre hendelser som vitenskapen anser som mulige.

Spørsmål: OK, fortsett.
S: Når den er injisert, forblir en stor del av vaksinen på stedet takket være den lokale inflammatoriske responsen, mens litt av den kommer inn i sirkulasjonen og når alle kroppsdeler. Men selv de immun-kompetente cellene, etter å ha innlemmet vaksinen, distribueres i de forskjellige delene, inkludert hjernen. Derfor spilles vaksine-cellespillet i alle kroppsdeler.

Spørsmål: Pfizer og Moderna hevder at mRNA, når det kommer inn i cellen, bare dikterer instruksjonene for SARS-CoV-2 spikeproteinet som skal settes sammen, hvorpå mRNA-et blir ødelagt. De benekter at mRNA er i stand til å integreres i cellens genom.

S: Dette er en for enkel illusjon, som om mRNA var et elektronisk kort, cellen var en numerisk styrt maskin, og ingenting annet eksisterte. I stedet er hver celle et levende univers (19) der alt samhandler, inkludert RT-enzymer som transkriberer mRNA og sender retroinformasjon til kjernelegemet der informasjonen sammenlignes med det opprinnelige programmet. Hvis den til og med litt annerledes, utløses mottiltak (og informasjonen lagres som en DNA-sekvens, den genetiske koden). Pfizer sier at ‘vaksinen’ ikke kan overføre sin egen kode til kjernelegemet, men celler leser ikke Pfizers manualer og fortsetter å gjøre det de alltid har gjort. Som om det ikke var nok, er det kjent at mange av oss lever fredelig med andre ‘vanlige’ koronavirus. Faktisk er fredelig sameksistens regelen med alle smittsomme stoffer, mens sykdom er unntaket (20). Vel, hvis en celle har å gjøre med ‘vaksinen’ og med et vanlig koronavirus, kan det godt hende at en kimære settes sammen, derfor vil kloner av kimærer gå inn i miljøet og før eller siden vil laboratoriene våre registrere dem som ‘ varianter ‘av SARS-CoV-2.

Spørsmål: Skriver du science– eller science fiction-scenarier?
S: Du trenger ikke å være vitenskapsmann for å beundre livets uendelige og harmoniske rikdom, skapt av den opprinnelige genteknikken, naturens, gjennom en samtidig evolusjon av alle organismer. Vår genteknologi er et stammende forsøk på å etterligne naturens. I våre laboratorier jobber ofte amatørtryllekunstnere, med formodninger som kolliderer med den virkelige vitenskapen. De skiller knapt ut de første bokstavene i Livets alfabet, og siden de ikke forstår de andre bokstavene, sier de at livets alfabet består av A og B (0 og 1 som i dataverdenen) mens alt annet er ‘søppelalfabet.’ (21). Så, for å svare på spørsmålet ditt, hvem beskriver vitenskaps-scenarier og hvem science fiction?

Spørsmål: Er det noen andre mulige farer som Pfizer & Co undervurderer eller til og med utelukker?
S: Når celler kjører et program, vises en spesifikk kode på membranen, som skiltet ved inngangen til et laboratorium. Hvis alt går greit, fungerer ‘vaksinen’: cellene fungerer uforstyrret, monterer SARS-CoV-2 spikeproteinet og eliminerer umiddelbart inntrengere som viser det proteinet. Men hvis dette tegnet tolkes som ‘unormalt’, reagerer vertens immunitet mot sine egne ‘anarkiske’ celler. Dette fører til en veldig voldsom og spredt betennelse, inkludert den skjebnesvangre ‘cytokinstormen’ med intravaskulær koagulasjon og alvorlige organsvikt, opp til pasientens død.

Spørsmål: Vi går over dagens tidsfrist … Fortell oss en siste ting, doktor: hvorfor skal vi tro noen som deg, i stedet for de mange flere ekspertene?

S: Fordi mange satser feil: det vi få sier, er at når man kaster terning, kan et tall fra 1 til 6 bli resultatet. De mange utelukker er at man kan slå 1.

Forsidebilde: Kate Townsend

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Dette fører til en veldig voldsom og spredt betennelse»

  Og «dette» kan like gjerne være tillegstoffet som leveres samtidig for å komme inn cellene for levering, LNP.
  Levering med LNP sliter med dårlig effekt, og mrna på avveie gir økt risiko for bivirkninger.
  Det finnes alternativer, det er tilogmed norsk, som Pcib.

  Legemiddelindustrien kan gjøre mye godt. Men norske politikere bør ikke utsettes for deres lobbyvirksomhet og salgsapparat.
  ‘ Den som gud gir et embete gir hun ikke nødvendigvis forstand.’

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Britisk journalist:

Mediene lystrer ukritisk myndighetene i Koronasaken.

Forrige innlegg

Medienes oppgave i USA:

Forvirre, ikke forklare.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.