POSTED IN Diverse

Om jeg bare var hjemme….

Kronikk om vaksiner, penger og en kommende konferanse

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan T. Voilaas

Immunisering

Det er vel kjent at mennesker mange steder på kloden har drevet med immunisering mot enkelte sykdommer i flere tusen år. Det var dette Edward Jenner eksperimenterte med da han i 1796 gav 8-år gamle James Phipps cowpox-infeksjon fra et cowpox-sår på hånden av en melkekone. James opplevde reaksjoner rundt kuttet der cowpox-pusset ble injisjert og følte seg syk i noen dager, men var raskt tilbake på beina, frisk og rask.

To måneder senere ble James injisjert med smallpox, men opplevde ingen reaksjoner. James ble det første vaksinerte menneske i nyere tid.

I 1882 produserte Louis Pasteur den førtse laboratorie-produserte vaksinen mot cholera i kyllinger, og fulgte opp med en vaksine mot rabies i 1885, men det var først under Spanskesyken i 1918/19 at vaksiner ble forsøkt i større omfang, uten at en konklusjon kunne trekkes. Utviklingen av ulike vaksiner fortsatte imidlertid, men det var ikke før i 1967 at den første massevaksineringen ble gjennomført i regi av WHO.

Året etter, i 1968, kom boken «Population Bomb», som satte fokus på en ukontrollert befolkningseksplosjon og all elendigheten vi måtte forvente ville følge. Mer bensin ble helt på dette bålet da «Club of Rome» publiserte studien «Limits To Growth» i 1972.

Siden rundt 1970 har vaksinering grepet mer og mer om seg. I 1983 ville et normalt barn i USA motta 10 vaksinedoser før fulgte 6 år og 24 doser før fulgte 18 år. Etter at den farmasøytiske industrien i 1986 ble fritatt for alt juridisk ansvar for sine vaksiner, har det anbefalte vaksineprogrammet øket til 37-48 doser før fylte 6 år og opp til 74 doser før fylte 18 år i 2016.

Vaksineringen stopper ikke ved fyllte 18 år. En rekke vaksiner er nå standard også for voksne. Et barn født i 2015 kan forvente 180-200 vaksinedoser innen de dør i en alder av rundt 80 år. Disse tallene inkluderer ikke vaksinasjon mot SARS-Cov 2 og heller ikke mot fremtidige virus.

59,999 Meter

Menneskehetens forfedre kan spores minst 6 millioner år tilbake i tid (jfr. Millenium Man, 1999). Hvis 6 millioner år tilsvarer 60 meter, så har vaksinering vært benyttet i 0,1 millimeter av denne 60 meter lange tiden. I 59,999 meter har vi klart oss og overlevd uten bio-kjemisk vaksinering.

Ja, men vi lever mye lengre nå, hevder våre såkalte «eksperter», men unngår å nevne at det først og fremst skyldes at barnedødeligheten, av hygienske årsaker, er kraftig redusert. En barnedødelighet på +/- 50% var ikke uvanlig for 2-300 år siden, men overlevde man først til voksen alder, så var 80-85 år nokså vanlig.

Aldersgevinsten har altså i hovedsak vært blant de yngste, i vesentlig mindre grad blant de voksne.
C19-stupidemien og spesielt mRNA-vaksineringen kan ha slått alvorlige sprekker i vår blinde tro på alt våre «helse-eksperter» forteller oss. De hevdet og fremdeles hevder at C19-vaksinene var og er «trygge og effektive», til tross for minst 20 millioner mRNA-døde og 2 milliarder alvorlige bivirkninger så langt. Det antas at 10-20% av de overlevende er skadet for livet.

Å fremdeles hevde at mRNA-vaksinene mot Covid 19 er trygge og effektive er etter min mening nå jevngodt med en signert tilståelse i delaktighet i folkemord, men hva med de titalls milliarder andre vaksinedosene som er satt fra 1967? De har ikke medført omfattende dødsfall, de som hadde slike utfall ble raskt trukket fra markedet, men hva med godt skjulte nevrologiske og genetiske skader?

Autisme, ADHD, astma, allergier, overvekt og kreft

Autisme er en medfødt og uhelbredelig mental (nevrologisk/genetisk?) defekt, men var opp til 1970 så sjelden at tilstanden knapt ble omtalt. Leger som praktiserte på 50- og 60-tallet kan knapt huske et eneste tilfelle gjennom hele sin praksis, vi snakker kanskje om 1 av 40,000 nyfødte som autister, men det var den gang, ikke nå.

I 1970 ble 1 av 10,000 barn født med autisme, i 1995 1 av 500 og i 2018 hadde antallet økt til 1 av 36 fødsler i USA, ifølge CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Fem år senere, i 2023, er sannsynligvis 1 av rundt 20 barn (5%) født med autisme. Fortsetter denne utviklingen så vil 1 av 3 bli født med autisme i 2035 og i 2038 vil rundt 40% av alle nyfødte være autistiske barn i USA.

Fra rundt 1970 har vi sett en tilsvarende utvikling når det gjelder ADHD, astma, overvekt og allergier. I USA lider nå 1 av 13 av astma, 1 av 23 av ADHD og 1 av 13 av allergier. 42% av den samme befolkningen (1 av 2,4) lider av overvekt, med godt over 50% i enkelte befolkningsgrupper.

Jeg har ikke sjekket kreftstatistikkene i USA, men tilsvarende tall fra Norge for årene 2001-2021 (21 år) viser en tilsvarende utvikling med vekst i antall nye krefttilfeller hvert eneste år. Antall nye kreft-tilfeller har økt tre ganger raskere enn befolkningen.

Fra 2001 til 2021 fikk 1 av 7,7 innbyggere påvist kreft i Norge. Fortsetter denne trenden, så vil 1 av rundt 5 innbyggere (over 1 million innbyggere) få påvist kreft de neste 21 årene, om ikke mRNA-vaksinene har noen effekt på utvikling av kreft.

Vi finner den samme utviklingen innenfor reproduktiv helse. Antall levende sæd-celler har f.eks. falt med mellom 60-70% i denne perioden, og da er effektene av mRNA-vaksinene ikke tatt med.

Et åttende område som kan vise til eksplosiv økning og en dobling hvert 20 år siden 1970, er antall mennesker med Alzheimers.

Er det tilfeldig at autisme, ADHD, asthma, allergier, overvekt, kreft og Alzheimers har eksplodert i takt med vaksinerings-frisleppet? Er det tilfeldig at alt dette startet på samme tid som «Population Bomb» og «Limits to Growth» ble publisert?

Er det tilfeldig at alle som direkte eller inndirekte er betalt og eller kontrollert av WHO, Big Pharma og Gates Foundation sier at ingenting av det som har skjedd med folks helse siden 1970 har noe som helst å gjøre med vaksinering?

Hvorfor er det alltid dem som tjener penger på medisinske produkter som samtidig er ekspertene som garanterer for produktenes sikkerhet, siden 1987 uten juridisk ansvar for sine tynt dokumenterte påstander?

Hvordan vil Norge kunne fungere som samfunn og sivilisasjon når 20-30% blir født som autister, over 20% sliter med kreft og ADHD, asthma, allergier, overvekt og Alzheimers fortsetter å vokse raskere enn befolkningen?

Jeg kan ikke huske at verken virus eller vaksiner var noe spesielt tema da jeg vokste opp. Det var først da jeg reiste til sjøss at jeg måtte ta enkelte vaksiner, og senere også da jeg la ut på lange sykkelturer. Jeg tenkte ikke over det, jeg vurderte ikke engang om jeg kunne stole på «ekspertene» og den farmasautiske industrien.

Covid 19 og mRNA-vaksinene endret alt. Det var ikke vanskelig å oppdage løgnene og propagandaen som en ikke-eksisterende pandemi ble solgt med utelukkende for å skape frykt, så flere måneder før vaksinene ble sluppet advarte jeg på det sterkeste. Å produsere og teste en vaksine basert på helt ny teknologi på noen få måneder er simpelthen umulig.

Når jeg nå ser på utviklingen av autisme og mange andre helsemessige trusler i lys av vaksine-historikken, og vet at det er de samme multinasjonale selskapene og personene som står bak dagens globale vaksine-skandale, så nekter jeg å tro på tilfeldigheter.

En gang, tilfeldig. To ganger, mistenkelig. Tre ganger, fiendtlig aktivitet.

Information Overload

Rekken av transformative geopolitiske begivenheter kommer nå som vognene på et «bullet train» i 500 km/t. Det er nær på umulig å følge med på alt som skjer, på allianser som brister, på nye som formes, på alt som skjer over alt på samme tid.

Flodbølgen av informasjon slår luften ut av oss, og det er en velkjent strategi, et tåketeppe i sterk vind som gjør at vi ikke oppdager det viktigste, hva som virkelig skjer; «The Great Reset» og «The New World Order» implementeres i ekspressfart, med alt av teknokratiske kontrollmekanismer som skal til, inkludert en mer eller mindre kontrollert destruksjon av USA og imperiets blinde og lojale vasal-stater.

Mr. Global får det til å se ut som om det er Russland og Kina som er den største trusselen, men jeg tror det er USA og spesielt uredde rebeller som Donald Trump (R) og også anti-vaxxer Robert J. Kennedy Jr. (D), som nylig har annonsert sitt kandidatur som USAs neste president.

Kennedy Jr. er neppe gode nyheter for Anthony Fauci og resten av den gjennomkorrupte mRNA-hæren, men er han en god nyhet for folk flest? Potensielt ja, sannsynligvis nei. USAs presidentvalg i 2024 ser mer og mer ut som den perfekte avtrekkeren for WW3 og Martial Law.

Slik ser det ut for meg, men jeg har ingen mulighet til å følge med på alt som skjer. Som daglig leder av en humanitær organisasjon, fulltids språklærer og tunglært bonde under opplæring, så strekker ikke tiden til.
Jeg prøver å kompensere for døgnets få timer ved å følge med på globale kapitalstrømmer, som inkluderer prisutviklingen på gull og sølv målt i ulike valutaer.

Kapitalstrømmene gir den beste indikasjonen på nært forestående kritiske begivenheter, som f.eks. om krigen i Ukraina intensiveres dramatisk eller sprer seg til andre land. Noen vil alltid vite hva som vil skje, før det skjer, og da strømmer kapital til tryggere områder.

Gull, og i mindre grad sølv, er termometer som måler feberen på monetært syke pasienter. F.eks.; gull har styrket seg med nesten 790% mot NOK de siste 20 årene, men kun med 530% mot USD og 420% mot CNY, som altså er den minst syke av disse tre monetære pasientene.

Gull er dertil en utmerket indikator på «tillit», som er avgjørende viktig for hele det globale økonomiske systemet. Når tilliten for alvor svikter så følger hyperinflasjon og eksplosiv styrking av gull mot de valuta som kollapser. Innen det kommende tiåret er over, så er jeg nokså sikker på at dere vil skjønne hva jeg mener.

Jeg vet ikke hvor mye norske milliardærer og finanseksperter får med seg av dette, alle dem som har flyttet seg selv og sin kapital til Sveits, men Sveits er ikke lenger hva det er kjent for, et nøytralt land med trygge banker og sikre private hvelv.

Sveits har derfor i lengre tid opplevd netto kapitalflukt til tross for kapitalstrømmen fra Norge. Kanskje utflytterne bare følger Kjell Inge Røkke, en av Klaus Schwabs 4,000 trofaste «Young Global Leaders». Det er neppe KRFs Hilde Frafjord Johnson, nok en «Young Global Leader», som er inspirasjonskilden.

Northern Light Convention

I mai 2022 avholdt organisasjonen Scandinavian Freedom Events konferansen «Northern Light Convention» med 26 utmerkede foredragsholdere og flere paneldebatter. Hele konferansen ble video-filmet og alle foredrag og debatter er tilgjengelige her.

Om påsken tillater et foredrag eller to, så anbefaler jeg innledningsforedraget til Jacob Nordangård hvor han går gjennom deler av historikken som har ført oss frem til hvor vi befinner seg i dag. Denne historikken er viktig for alle som ønsker å skjønne mer av hva vi kan forvente oss i tiden som kommer.

For dem som ønsker å høre Jacob Nordangård fra en scene, så gis muligheten under «The Spotlight Conference» på Clarion Hotell i Stavanger 15 April. Der kan dere også møte Sasha Latipova som jeg har omtalt flere ganger, og ikke ukjente Asheem Malhotra. Jeg vedder en billett på at Susanne Heart også vil dukke opp.

I introduksjonen til konferansen skriver arrangøren følgende:

Om jeg bare var hjemme….

Fortsatt God Påske.

Stay strong, stay smart, look for the truth.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Robert F. Kennedy jr. sa i 2014:
  «Fornektere av klimaendringer bør straffes ved lov».
  I 2020 ga han 5 600 $ til Bidens valgkampanje. (worthly.com)

  Svar
 • Northern Light.
  9 april 2023 15:17

  «Ja, men vi lever mye lengre nå, hevder våre såkalte «eksperter», men unngår å nevne at det først og fremst skyldes at barnedødeligheten, av hygienske årsaker, er kraftig redusert». 

  Den farmasøytiske industrien og dens helseindustri har klart å overbevise mange om at det er vaksiner som er årsaken til at levetiden har økt kraftig i forrige århundre. En strategi som har gjort at mange har blitt ukritiske til vaksiner, spesielt etter annen verdenskrig, hvor mange ble overbevist av FNs vaksineprogrammer på 50 og 60-tallet, spesielt i Afrika. De var overbevist om at FN var en ideell organisasjon av forente, men uavhengige nasjoner, som ville løfte u-land opp til i-land, og vaksineprogrammene var en del av det.

  Men det er ikke vaksiner som er årsaken til økt levealder, spesielt blant vestlige befolkninger i industrialiserte land etter annen verdenskrig. Det er innlagt vann fra springen i de aller fleste boliger, rent nok til å drikkes, vannklosett med avløp til kloakkrenseanlegg, daglig kroppsvask med rent vann og såpe, 6-8 timer søvn i egen seng, og det viktigste ved siden av rent drikkevann: nok frisk mat med nok proteiner, karbohydrater og fett i passe mengder hver dag, tilsvarende en 2000-2500 kalorier, og å leve i organiserte samfunn med lov og orden, gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett for alle.

  Dette er en beskrivelse av livet for befolkningen i suverene nasjoner ledet av politikere som representerer folk og lands interesser, og som sørger for at denne velstanden fra landressursene og folkets arbeid blir jevnt fordelt blant befolkningen. Det motsatte av globalisme og dens ny-liberale markedsøkonomi.

  Det har lenge vært den farmasøytiske industriens våte drøm å erstatte kroppens naturlige immun-forsvar, med et vaksineprogram som gjør at befolkningene blir avhengige av den for å leve. Big Pharma får kunder for livstid, som må abonnere på vaksiner for sykdommer som immunforsvaret tidligere bekjempet eller holdt i sjakk.

  Hovedstrømpresse og media, med samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien, har fra dag en kalt mRNA-injeksjonen en vaksine, og med vaksiners gode omdømme, fått mange til ukritisk latt seg injisere av noe som heller skulle vært kalt et biovåpen, for et virus som hovedstrømspressen klarte å få folk til å tro var den nye spanskesyken. men som i virkeligheten har en overlevelses-prosent på 99,41% selv for folk over 70 år, og nærmere 100 prosent for yngre aldersgrupper.

  Mange fagfellevurderte studier med tallmateriale fra mange land, har vist at overdødeligheten etter massevaksineringen har steget sterkt, sammen med redusert helsetilstand og at vaksinerte smittes lettere av covid og andre virus lettere enn uvaksinerte. Kreft og andre sykdommer har hatt en nærmest eksplosiv økning etter massevaksineringen startet. MRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker immunsystemet, og studier har vist at det blir verre for hver injeksjon.

  Det vil si at nå når de nå 6 milliarder mennesker på Jorden som har i god tro har tatt, fått, eller blitt presset og truet til å ta en eller flere injeksjoner, må dessverre de svært mange som har flere injeksjoner, regnes som døende.

  Dette må sees i sammenheng med at en elite av billionærer i mer enn hundre år har talt for eugenisme og befolkningsredukjon. En av denne eliten har grunnlagt den farmasøytiske industrien, hvor en stor mengde av «medisinene» har bivirkninger, som må behandles med andre medisiner fra samme industrien. Med 6 milliarder injiserte med noe som blant annet svekker immunforsvaret, har de nådd sitt mål.

  Vi blir jaktet på, nedlagt og brutalt forvaltet av en finanselite i et folk som bare utgjør to tusendeler av verdens befolkning. De eier sentralbankene, leder Verdensbanken og IMF, eier børsene, også børsen for basisvarer, våpenindustrien, og eier de mektige kapitalforvaltnings-selskapene. De eier et konglomerat av virksomheter, som har blitt så enorme ved at store selskaper har kjøpt opp mindre selskaper ved hjelp av deres politikere, at de kalles: big Insurance ,Big Pharma, Big Ag, Big Food, Big Oil, big finance, Big Tech, Big Media.

  De andre blant dette finansfolket, er sentrale politikere i alle vestlige lands partier og regjeringer, i ledelsen av overnasjonale organisasjoner som FN og EU, og GMOer, er redaktører i hovedstrømspressen og ledende journalister, eier tv-og radiokanaler, eier forlag for lærebøker og litteratur av alle slag, og er én kilde for en informasjonsstrøm som totalt omgir en vestlig i all sin våkne tid. De er tribal, ansetter hverandre og opptrer som en hive, og har dannet et verdensomspennende sammenvevd nettverk. Skal deres ødeleggende globalisme for 90 prosent av verdens folk stoppes, må en peke på deres avsindige konsentrasjon av kapitalmakt, eiendomsmakt, krigsmakt, politisk- og rettsmakt. Alt henger sammen med alt, som en av dem sa.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tidligere svensk riksdags- og FN-tjenestemann:

NATO er ikke en forsvarsallianse – det er et verktøy for USA.

Forrige innlegg

Zelensky-medarbeider om Krim:

«Vi må renske halvøyen for alt russisk.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.