POSTED IN Miljøpolitikk

Kronikk:

Kanskje det er mennesket som ikke hører hjemme på jorden?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Det er flere arter som er klassifisert som ‘fremmede’ eller ‘svartlistet’ i Norge og andre steder. Disse artene er ikke naturlig hjemmehørende der og har blitt innført gjennom menneskelig aktivitet enten bevisst eller utilsiktet, eller noen har funnet veien av seg selv og er ikke noe annet enn naturens gang. Enkelte av disse artene kan ha negative effekter på det økologiske mangfoldet og forstyrre det naturlige økosystemet. Noen få eksempler på slike arter inkluderer:

* Lupiner (Lupinus ): De kan påvirke den naturlige vegetasjonen og konkurrere med innfødte arter.

* Sitkagran (Picea sitchensis): Sitkagran er en fremmed bartrærart som ble introdusert for skogplanting. Den kan ha uønskede effekter på det naturlige plantelivet og økosystemet.

* Kanadagås (Branta canadensis): Kanadagås er en fugleart som har økt i antall i Norge de siste årene. Den kan forstyrre lokal fugleliv og påvirke økosystemer.

* Stillehavsøsters (Magallana gigas): Stillehavsøsters er en skjellart som ble introdusert for oppdrett. Den har spredd seg og kan ha negativ påvirkning på naturlige økosystemer og andre skjellarter.

* Mink (Neovison vison): Mink er en fremmed art i Norge og er kjent for å påvirke lokale fuglepopulasjoner negativt.

* Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er klassifisert som en uønsket art i Norge og flere andre land. Kongekrabben er en fremmed art som ikke er naturlig hjemmehørende i norske farvann, men den ble introdusert på 1960-tallet som et eksperiment for kommersielt fiske.

Noen hoderystende ord om sistnevnte, Kongekrabben:

Som en følge av engstelsene rundt kongekrabben som en fremmed art, er den nå altså klassifisert som uønsket, og forvaltningsmyndighetene arbeider aktivt med å begrense spredning og påvirkning, samtidig som de prøver å balansere hensynet til fiskeri- og miljøinteresser.

Jeg synes derfor det er merkelig at ‘kongekrabbe’ selges rådyrt i sjømatbutikker. Blant annet har jeg sett annonser for dem til en pris på rundt 2000 kroner kiloen, mens jeg får ferdigkokte, ferske ‘taskekrabber’ (de vanlige krabbene vi spiser) for rundt 700 kroner for samme mengde. Etter min mening burde det heller være en generell «skuddpremie» på kongekrabben slik det er på mink, og enhver som ønsker det, burde tillates/oppfordres til å fange flest mulige av dem og gi bort det som er spiselig, til folk som vil ha slikt noe. At noen tjener grovt på at det er restriktivt fangst og salg, høres helt ‘skrudd’ ut!!!

Så langt hoderystingen og tilbake til hovedtemaet:

Jeg synes vi bør «snu på flisa» og heller innse at det er vi mennesker som burde være uønsket – ikke bare i Norge, men på hele Jorden!

Jeg sjekket litt her og der om hvor mange dyrearter det omtrent kan ha vært på Jorden siden livet oppsto her, og hvor mange det kan være i dag.

Det er selvsagt umulig å gi et nøyaktig tall på hvor mange dyrearter som har eksistert på Jorden siden livet oppsto, da mange av dem har levd og dødd ut gjennom milliarder av år, og mange av dem har aldri blitt oppdaget eller beskrevet av vitenskapen. Likevel kan vi estimere basert på tilgjengelige data.

Det er anslått at det totalt kan ha vært flere hundre millioner til flere milliarder dyrearter på Jorden gjennom hele livets historie. Dette inkluderer alle typer dyr, fra mikroorganismer til store pattedyr.

Det er viktig å merke seg at mange arter har utdødd i løpet av Jordens historie på grunn av naturlige prosesser som klimaendringer, geologiske hendelser og konkurransedyktige interaksjoner mellom arter. Det er også noen arter som har blitt utryddet på grunn av menneskelig aktivitet, som habitatødeleggelse, forurensning og jakt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Hvis noen på ramme alvor mener

  «AT DET ER VI MENNESKER SOM BURDE VÆRE UØNSKET – IKKE BARE I NORGE, MEN PÅ HELE JORDEN!»,

  og mener det med utropstegn til og med,

  så har det aldri vært enklere å I SÅ FALL BEGYNNE MED SEG SELV.

  EUTANASI utføres i stadig flere land, i Sveits for eksempel, så det lar seg sikkert arrangere for dem som vil glede globalistene ved å hjelpe til i deres utrettelige arbeid for å redusere befolkningen.

  Ellers har almennheten vist seg svært velvillige til å få satt dødssprøyter i seg selv og sitt avkom; mange kjappet seg for å komme først i køen; flere oppfordret sågar andre til å følge deres eksempel. Det kalles dugnad.

  Kanskje Sørensen spøker? I så fall må jeg bare beklage hvis jeg ikke skjønner en så bisarr sans for humor.

  Svar
 • Antall dyre-ARTER på jorda er forholdsvis få. Det finnes mange ulike raser av forskjellig art. Men all rasene har samme opprinnelse. Alle hunderaser kommer opprinnelig fra ulven. Derfor var det mulig å få plass til alle dyrearter som puster med nesen i Noahs Ark. Mennesket var toppen på skaperverket, men vi er bare en skygge av opprinnelsen. Artene har gjennomgått en voldsom devolusjon, ikke en evolusjon. Det som har skjedd er det motsatte av evolusjonsteorien. Menneskene har mistet sin misjon på jorda. De er ikke lenger i stand til å forvalte seg selv og resten av skaperverket. Jorden er døende. Menneskene har blitt destruktive og onde.

  Svar
 • Jeg har løsningen på alle verdens problemer! Med denne løsningen vil det være slutt på krig, klimakrise, sykdomsutbrudd, overbefolkning, fattigdom, nød og alt vondt; Globalt kollektivt sjølmord! Optimalt!

  Svar
 • Legg merke til at Smith i filmen Matrix faktisk også kalte menneskeheten en sykdom.

  «Jeg vil gjerne dele en åpenbaring jeg har hatt i løpet av min tid her. Det kom til meg da jeg prøvde å klassifisere arten din og jeg innså at du faktisk ikke er pattedyr. Hvert pattedyr på denne planeten utvikler instinktivt en naturlig likevekt med det omkringliggende miljøet, men det gjør ikke dere mennesker. Du flytter til et område og du formerer deg, og multipliserer til hver naturressurs er konsumert. Den eneste måten du kan overleve på er å spre deg til et annet område. Det er en annen organisme på denne planeten som følger det samme mønsteret. Vet du hva det er? Et virus. Mennesker er en sykdom, en kreft på denne planeten. Du er en pest, og vi… er kuren»

  Svar
  • Helt i samsvar med Klaus, Harari og resten av globalist kobbelet. «Mennesker er det virkelige viruset!» «Jorden helbreder i vårt fravær» og så videre. Budskapet deres er klart: mennesker er en pest på jorden og den nåværende COVID-19-pandemien er en form for regnskap. Våre nåværende problemer – klimaendringer, voldsom avskoging, jorderosjon og utryddelse av arter – er nylige oppfinnelser. De har oppstått i løpet av de siste hundre årene med kolonial ekspansjon og industriell kapitalisme, og motbeviser ideen om at miljøforringelse er medfødt for mennesker. Indianerne behandlet jorden med respekt. De tok en bøffel i ny og ne. Brukte alt på dyret. Hver minste del. Stor var forferdelsen da europerne(les den hvite mann) slaktet ned bøffelen i tusentall og bare tok skinnet!??(les markedskreftene slo inn). Så hva gjør vi? Alt er til låns. Jorden har nok av fornybare ressurser til å fø oss alle! Men noen MÅ eie alt! Og skape knapphet er bra for markedet. Da kan jeg tjene mer!? Halloo. Likskjorten har ingen lommer. «Du får ingenting med deg dit du går….»
   Ingen av oss overlever! Men f…f.. så flott denne planeten er. Reis ut i naturen og se Soloppganger og solnedganger. Vakre daler. Vakre fjell. Vakre blomster. Vakre dyr. Vakre mennesker i hopetall. Alle mine reiser har bekreftet det.

   Svar
 • Ja, hele kloden er selvfølgelig for alle skapninger.
  Men det er ikke noe teselskap.
  Noen spiser, og noen blir spist. – Men disse spiser også andre.
  Men respekt for hverandres livsutfoldelse bør vi ha.
  Hva vet vi hva som kan være ideen bak det hele? Bare en kraft i oss alle, som kan/bør brukes? Hvorfor skinner solen?
  Og er det ingen ide annet enn å glede seg over det som er å glede seg over. – Og sørge over det som er å sørge over. – Så er det opplevelser;- sorger & gleder, alt.
  Hva er glede uten sorg? Hva er sorg uten glede?
  De henger sammen.
  Men respekt for hverandre i livskampen/gleden bør vi unne oss.

  – Og samtidig bør vi gå sammen om å stoppe de som gjerne, i sin ( politiske- ) hybris – men tilkortkommenhet, vil kontrollere alt. Hele Altet.
  Eller har laget en forestilling om at de, i sin galskap, er spesielt foretrukket av Altet.
  Nå skjønner vi bare stykkevis og delt.
  En dag vil vi kanskje se helheten.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

James Cameron, regissøren av Terminator-filmene om kunstig intelligens:

«Jeg advarte dere allerede i 1984!».

Forrige innlegg

Har Sverige noen fordeler av allianse med land i vest som har som målsetting å ødelegge Russland?

Intervju med oberst MacGregor av svensk marineoffiser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.