POSTED IN Venstresiden, Virkelighetsforståelse

Kritisk tenkning må stoppes.

Bare akseptering av den rådende virkelighetsoppfatningen er godt nok.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det denne forkortete oversettelsen under viser er at ytringsfriheten nå angripes fra alle hold – også fra venstresiden. Når en ikke klarer å ha et prinsipielt forhold til den (ytringsfriheten) havner i en slik situasjon som det refereres til fra debatten i Europaparlamentet.

Selv det å be om en uhildet etterforskning om påstandene til en av partene i en krig ansees som en fornærmelse mot den rådende virkelighetsoppfatningen. At folk kaller seg sosialister betyr ingenting lenger for de mener presis det samme som de fleste andre. Det kan vi også se eksempler på i andre Vest-Europeiske land, f.eks. Norge.

Ytringsfriheten gjelder ikke for alle, bare for de med meninger som befinner seg innenfor det som noen defineres som akseptable. Stiller en spørsmål ved etablerte sannheter tilhører en ikke lenger det gode selskap.

Sheep up for their annual polite invasion of city life | News, Sports, Jobs - Standard-Examiner
Er det en slik befolkning vi ønsker oss?

I praksis betyr det at kritisk tenkning sees på som en uting og over tid fører det til at alle som har den evnen blir møtt med mistenksomhet. Nå fremheves denne egenskapen som svært viktig ved våre undervisningsinstitusjoner, men den følges ikke opp i praksis. Kritisk tenkning er egentlig uønsket i skoleverket. I dagliglivet ansees den som en plage. De fleste avholder seg fra å stille kritiske spørsmål selv når det er på sin plass – for å slippe ubehag.

Muligheten til kritikk og kritiske spørsmål er helt avgjørende for å unngå at samfunnet ikke infiseres av uredelig virksomhet, f.eks. korrupsjon. Det er faktisk en av de viktigste forutsetningene for demokratiet. Men etter korona- og Ukraina-propaganda faller nesten alle sammen av propagandatrykket fra alle våre store medier. Ingen tør å ytre det minste pip av tvil om alt som serveres.

Vi går mot er vinterklima for trykke- og talefriheten i vår del av verden og mange av de som kaller seg sosialister bidrar med sitt til denne utviklingen.

Knut Lindtner
Redaktør

«Den ukrainske regjeringens holdning til sannhet er allerede tvilsom.» – Italiensk MEP Francesca Donato

Av Amy Mek

Fra gulvet i Europaparlamentet uttrykte Francesca Donato sine innvendinger mot den dominerende anti-Russland-fortellingen om krigen i Ukraina. 

Donato, som var medlem av Lega, men trakk seg i september etter at Matteo Salvini, partiets leder, uttrykte sin støtte til det «grønne passet» og andre restriktive Covid-tiltak. 

Hun stilte spørsmål ved massakren på ukrainske sivile av russerne i Bucha. Ordstyreren av parlamentsdebatten, sosialisten Pina Picerno, angrep Donato for å våge å stille et spørsmål som utfordret venstresidens fortelling.

Pina Picierno - Wikipedia
Pina Picerno

Når hun ( Francesca Donato ) snakket om massakren av ukrainske sivile i Bucha, stilte hun spørsmål ved legitimiteten til den ukrainske regjeringens rapporter. Hun ba om en uavhengig undersøkelse av hendelsene i byen vest for Kiev. Hun bemerket at folk ringer for å slutte å handle med Russland uten å vite alle fakta om massakren,

«Sanksjonene mot befolkningen i Russland og Hviterussland har ikke hatt noen effekt på krigføringsscenarioet. Mens de har utløst en svært alvorlig energikrise, med innvirkning på industri-, landbruks- og matsystemene i europeiske land.

I dag har jeg hørt folk støtte en total russisk gass-embargo. Noe som faktisk er helt uholdbart for økonomien vår. Dette er på grunnlag av Bucha-fakta rapportert av den ukrainske regjeringen. Hvis sannhet det allerede er grunn å tvile på?»

Donato fortsatte deretter med å be om en «uavhengig undersøkelse av Ukraina» for å «undersøke fakta om hva som skjedde og det virkelige ansvaret for volden og massakrene mot sivile.» Hun bemerket at «FNs visegeneralsekretær» allerede har nevnt at «voldtekter begått av ukrainske styrker og militser som skal beskytte sivile nå blir rapportert».

Eurexit Project, Others Exit From Europe, MEP Donato
Francesca Donato som våget å stille spørsmål ved den rådende virkelighetsoppfatningen. Selv det ble for mye.

I talen sin anklaget hun også Ukraina for ikke å være «verken demokratisk eller fredelig» overfor den russisktalende befolkningen før konflikten:

«Jeg minner deg om at før 24. februar sist var ikke Ukraina akkurat et fredelig land. Gitt at det har vært krig i Donbas i åtte år. Også i Donbas har det vært massakrer på ukrainske sivile, kvinner og barn. Og dette forholdt vi likegyldige til. Og det var ikke engang et demokratisk land, gitt regjeringens undertrykkende tiltak mot russisktalende borgere og den politiske opposisjonen.»

Sosialisten Pina Picerno, som ledet debatten, irettesatte umiddelbart uttalelsene hennes og sa:

«Dette kammeret kan ikke tillate standpunkter som er absolutt uakseptable.

Bucha-massakrebildene, fru Donato, ble sett av alle. Og jeg skal snakke tydelig, vi kan ikke akseptere at folk i denne salen sår tvil om det. Bildene av massakrene på uskyldige sivile som har funnet sted akkurat nå, blir sett av alle. Og vi kan ikke akseptere at det stilles spørsmål ved dette i denne salen.

Fru Donato, denne salen står ikke over partene i konflikten. Det er en angriper, Putin og der er de angrepne, de ukrainske borgerne. Det er disse dette kammeret og EU-institusjonene forsvarer. Vær så snill, takle det. La oss gi ordet til Mr. Bogdan nå.»

Etter Piciernos angrep på Donato for å ha bedt om en etterforskning av Bucha-massakren, ga hun ut en skriftlig uttalelse hvor hun kritiserte parlamentet for å ha nektet henne talerett og nektet hennes ytringsfrihet.

Innlegget er noe forkortet

For de som vil høre debatten på italiensk, åpne denne lenken hvor en også finner hele artikkelen: 

https://www.globalresearch.ca/video-mep-shocks-parliament-doubts-ukraine-version-bucha-massacre-calls-investigation/5777792

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Bjørnar Bang
  19 april 2022 9:43

  Dette er skremmende, og viser at sosial kontroll er like effektiv for å kneble ytringsfriheten som formell sensur. Det ser ut som det reelt eksisterende vestlige demokratiet – når det virkelig gjelder – ikke er større garantist for ytringsfriheten enn et hvilket som helst diktatur.

  Svar
 • Vi synser så mye i disse dager men hva er de grunnleggende årsakene til krigen i Ukraina ?

  Referer til Montesquieu – fransk politisk filosof, statsrettsteoretiker og skjønnlitterær forfatter som sa to viktige ting:
  «Den første er at man i spørsmål om krig ikke skal forveksle de tilsynelatende årsakene med de grunnleggende årsakene !»
  «Den andre er at man ikke skal forveksle de som utløste den med de som gjorde den uunngåelig.»

  I likhet med advarslene fra sikre kilder om en kommende Corona «Pandemi» kartla Brzezinski kampen om Ukraina og den kommende krigen mellom Russland og Ukraina allerede i 1997 og at det hele handlet om å opprettholde USAs posisjon som verdens eneste og ledende supermakt !
  (Brzezinski var tidligere amerikansk nasjonal sikkerhetsrådgiver)
  Mye tyder på Russland sannsynligvis ikke ville ha erobret Krim, og Ukraina ville vært mye tryggere i dag dersom Washington hadde fulgt en annen politikk i tiden etter den kalde krigen !

  Vi er så bekymret for ukrainere og det er det all grunn til å være men så uskyldig er ikke dette landet og definitivt ikke NATO og USA !

  Svar
  • En politi eller dommer trenger vandelsattest for å få lov til å bestemme og dømme.
   En løgner, tyv eller overgriper kan ikke dømme en tyv eller overgriper Det forstår vi.
   Men vi lar altså nasjoner, nasjonsledere/politikere/generalsekretærer dømme i en krig, uten å forlange vandelattest av dem. Ikke engang forlange et oppgjør/selvransakelse om sine udåder. Hvorfor?
   Hvorfor har vi tillit til politikere som uttaler seg, som selv har begått overgrep/krig ?

   Svar
   • Årsaken er vel at de fleste av oss føler at vi ikke trenger å tenke selv lenger. Vi avholder oss i større og større grad fra å bygge etikk, verdier, ideologier og prinsipper på egenhånd. Dette har vi alt for stor grad overlatt til politikere og media og vi lider under dette nå. Dette ser faktisk ut til å bli verre og verre !
    Til slutt er det vårt ansvar å holde oss informert og bruke intellektet vårt til å skille mellom hva som er rett og galt. Det er faktisk ikke så vanskelig men man må ha et åpent sinn og ikke la oss diktere av korrupte krefter med middels forstand !

 • wasan Totland
  19 april 2022 16:39

  Høres ut som noen av de i Document ledet den debatten

  Svar
  • Nå begynner du å bli ufin, W.T. Til tross for uenighet om en del ting, er det i et fritt ordskifte lov å holde noe for seg selv. Ikke alt man trenger å publisere, hverken med elle imot. Om bare de med best «sangstemme» skulle få slippe til, vill det etterhvert bli svært stille iskogen.

   Svar
   • Tror han bare påpeker at Document har bedrevet sensur og fjerning av stemmer veldig lenge. Det er det som er ufint.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israel Shamir:

Betraktninger om Ukrainakrigen.

Forrige innlegg

Russiske tropper har tatt Mariopol ved Azovhavet.

Er mange av de gjenværende soldatene/offiserene som ikke vil overgi seg fra Nato-land?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.