POSTED IN Olje-Energi

Kritiserer andre for import av russisk energi.

USA kjøper selv russisk uran.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USA kritiserer Ungarn for å kjøpe russisk gass, men selv kjøper USA uran fra Russland.

Av Dénes Albert.

David Pressman sa at med det fortsetter Ungarn å støtte Russlands krig mot Ukraina, men han bør se nærmere på hva hans egen nasjon gjør. Under utenriks- og handelsminister Péter Szijjártós nylige besøk til St. Petersburg International Economic Forum, benyttet USAs ambassadør i Ungarn David Pressman anledningen til å starte nok et angrep på Ungarns konservative regjering.

David Pressman

«Ungarns utenriksminister foretar sin åttende tur til Russland siden Putins invasjon av Ukraina. Ungarns regjering sier at det er «fredens parti», mens de fortsetter å stå sammen med Putins krigsparti. Ungarns avhengighet av russisk energi er farlig og unødvendig», skrev Pressman i et Facebook-innlegg torsdag.

«Minister Szijjártó har rett: energidiversifisering er ikke et spørsmål om ideologi, men et spørsmål om fysikk. Fysikkens lover i Ungarn er ikke annerledes enn fysikkens lover i hvert enkelt land av Ungarns EU-partnere, som alle har valgt å redusere avhengigheten av Putin», sa Pressman.

Den ungarske nyhets- og meningsportalen Mandiner påpekte dobbeltmoralen i Pressmans uttalelse, og påpekte at «Pressman ser ikke ut til å være plaget av det faktum at Amerika finansierer den russiske krigen på samme måte, siden handelen med uran mellom USA og USA Russland foregår fortsatt bak kulissene».

USA vedtok et lovforslag i forrige måned som forbyr kjøp av uran fra Russland til tross for at krigen har pågått i over to år, men lovforslaget vil bare gradvis fase ut disse kjøpene i løpet av årene, noe som betyr at USA vil støtte Russlands krig i Ukraina i årene som kommer.

I fjor beregnet RIA Novosti, basert på data fra US Bureau of Statistics, at USA i første halvdel av 2023 kjøpte ikke mindre enn 416 tonn anriket uran fra Russland under krigen, 2,2 ganger de 188 tonnene som ble kjøpt inn året før.

Innen Europa fortsetter russisk energi å strømme til flere EU-land. LNG-eksporten til kontinentet steg opp igjen i 2024, og viste en økning på 5 prosent fra år til år i første kvartal. De største importørene i 2023, ifølge DW News, var Frankrike, Spania og Belgia. Østerrike har også vært i søkelyset, med OMV Group kontrakt med russiske Gazprom frem til 2040.

Titan er et grunnstoff med atomnummer 22 og atomsymbol Ti. I ren form er det et sølvhvitt metall som har stor industriell betydning. (Fra Wikipedia)

I mellomtiden har Frankrikes president Emmanuel Macron arbeidet hardt for å sikre at sanksjoner mot russisk titan aldri kommer til å bli iverksatt, ettersom slike sanksjoner vil skade hans eget lands innenlandske produsenter, spesielt innen luftfartsindustrien, ifølge en fersk Reuters-rapport.

Ungarn har også planer om å fase ut sin avhengighet av russisk energi i løpet av de kommende årene, og har allerede redusert sin avhengighet. For eksempel vokser Ungarns solenergiindustri med stormskritt, og produserer nå 18 prosent av landets energibehov. Ungarn står imidlertid overfor en rekke utfordringer som gjør det langt vanskeligere enn USA å gå bort fra russisk energi – og ikke bare på grunn av Ungarns geografiske nærhet til Russland.

For det første er hele Ungarns infrastruktur innrettet for bruk av russisk olje, og å bytte raffinerier for å raffinere andre typer olje tar tid og penger. For det andre mangler Ungarn innenlandske energikilder som USA har, som store forekomster av naturgass, kull og olje. Selv med USAs enorme naturressurser og teknologiske fordeler over land som Ungarn, er USA fortsatt helt avhengig av russisk uran, ettersom USA har flere atomkraftverk enn noen nasjon i verden. Og Ungarn har ikke havner for å motta store mengder flytende naturgass fra andre land, uten å pådra seg store transittavgifter gjennom andre nasjoner.

Fra ReMix News, publisert 7 juni 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: US ambassador slams Hungary for relying on Russian energy, but the US remains a huge buyer of Russian uranium.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Man kan forundres over at Russland ikke for lengst har stoppet sin eksport av uran, titan, gass etc til vestlige land og spesielt til Tyskland, Frankrike og USA som var de tre landene som undergravde Minsk2-avtalen slik at det ikke ble fred i Ukraina. Isteden har Putin heller valgt å gå til krig mot sitt broderfolk i Ukraina.
  Trolig har alle aktørene her undervurdert hvor stor og brutal krigen i Ukraina har blitt (alle hadde nok regnet med at det ville bli en liten krig – USA håpet på økonomisk kollaps i Russland med påfølgende regimeskifte – Putin regnet med politisk kollaps og regimeskifte i Kiev).
  En rask og full stopp i eksporten fra Russland til EU-landene (uten krig) kunne ha fremprovosert splittelse internt i EU og mellom EU og USA.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  10 juni 2024 13:36

  «En rask og full stopp i eksporten fra Russland til EU-landene (uten krig)»
  Minner om hva USA sa i 2007: «Om Russland stanser energileveransene til et NATO-land, bør det betraktes som et angrep på alle NATO-land, mener USA-senatoren Richard Lugar.» Noe slikt vil med andre ord være en krigserklæring mot NATO.

  Selvfølgelig, hvis USA stopper energileveransene fra Russland til et NATO-land ved å sabotere gassledninger til 5 milliarder dollar, er det ikke en krigserklæring, men en nødvendig sanksjon.

  Svar
 • Northern Light.
  10 juni 2024 17:47

  USA og Vesten har hatt en nær krigs-retorikk mot Russland i mange år, nå trappet opp til en konfronterende krigs-retorikk, men det har tydeligvis ikke vært til hinder for en omfattende handel mellom landene. Ikke bare har USA vært en stor kjøper av uran fra Russland, men også petroleumsprodukter. Selv om tonen er hatsk på verdensscenen, ser det som er det gode gemytter i kulissene.

  Er vi vitne til et gigantisk spill, er krigen i Ukraina en avledning? Er det egentlig Tyskland som er målet, for ved å stenge av for gass fra Russland, som Ursula von der Leyen var rask til å iverksette, var tysk industri i en krise, som nå eskalerer. Faller Tyskland som industrigigant i Europa, vil mange land i Europa også falle, for det er titusener av selskaper i Europa som er underleverandører til Tyskland, for eksempel til tysk bilindustri.

  Når den globale storkapitalens politikere i alle vest-Europeiske land nå tømmer statskassene for «hjelp» til Ukraina, og «grønn energi», og statgjelden til mange europeiske land snart nærmer seg ubetalbar, er eksportbedrifter som leverer til Tyskland blitt viktige for økonomien. Når av-industrialiseringen av Tyskland blir en katastrofe, forplanter det seg til mange andre land. Da blir europeisk industri på billigsalg for Wall Street, som kan forsyne seg med de vil av den mest teknologisk fremstående industrien i verden.

  Wall Street billionærkabalens mål er å stykke opp Russland, og få eierskap og kontroll over Russlands veldige naturressurser. Hvorfor gjorde de ikke det når de hadde sjansen under sin marionett Jeltsin? Det kan være fordi da kunne de ikke ha nektet Tyskland billig energi og råmaterialer fra Russland. Løsningen ble å få Russland til å intervenere i Ukraina, en plan som de har hatt i flere tiår. Sanksjonene mot Russland slår hardt tilbake, spesielt på Tyskland, som planlagt.

  Den utstrakte handelen til tross for krigsretorikken og flere andre ting, gjør at mistanken vokser om at verden bedras. Russland speiler USA når det gjelder det selvutvalgte folkets posisjoner i landet. Den indre og ytre kretsen rundt presidentene gjennom historien, også gjennom den kalde krigen, ministerpostene, sentralbanksjefer, sjefer for departementer,og institutter, byråer og media ledes av dem. De er ikke lojal mot noen nasjon, bare til sitt eget slag, de virker sammen for sitt mål, uansett i hvilket land de er født og bor i. Det var ikke et problem at Lavrovs datter bodde i USA helt frem til bare noen få år tilbake, enda tonen fra Washington var hatsk mot Russland hele tiden, var hun aldri i fare.

  Var den kalde krigen konstruert, mest for at Russland skulle tjene som et fiendebilde? For at den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien skulle kunne forsyne seg så mye av statsbudsjettet som de ville? Var Cuba-krisen iscenesatt, for at vestlige lands befolkninger skulle godta enorme bevilgninger til rustningsindustrien?

  Når Wall Street har eierskapet til all industri i Europa, er det da avtalt at Putin fratrer, offisielt av helsemessige eller familiære grunner, og en ny Jeltsin tar over, som allerede er valgt av Washington? Russland «åpnes for Vesten», som vil si at finanskapitalen stykker opp landet, og tar over alle landressursene. Da skrus gasskranene til Tyskland helt opp igjen, for det er i orden at tysk industri får energi og råvarer fra Russland, når det er Wall Street som eier den.

  Og en sterk tysk produksjon er nødvendig, når Wall Street, med Washington DC som utøvende enhet, begynner den økonomiske og militære innringingen av Kina, det endelige byttet finanskapitalen må ha for et globalt verdensherredømme, sin nye verdensordning, med en leder, en valuta og en verden, med en herskerklasse og en slaveklasse, da er globalismen fullendt.

  Svar
 • Pelzmann Fish
  11 juni 2024 17:05

  Skepsisen og bekymringen din ser dessverre ut til å være fullt ut begrunnet, NL. Det blir stadig vanskeligere å se at Russland under dagens ledelse representerer noe reelt alternativ til globalistene. Bare det faktum at landet fortsatt er medlem av WHO og fullt og helt om bord med omtrent alt av totalitære helsetiltak som kommer derfra, sier vel det meste, selv om det nå fra regjeringshold tilsynelatende har kommet en spak bekymringsmelding med tanke på den nasjonale selvråderetten. Er stygt redd de kommer til å føye seg når det virkelige gjelder…

  Ellers er landets ledelse tilsynelatende helt komfortabel med det aller meste av det som initieres fra WEF – det grønne skiftet, «klimakrise»-tiltak, 15-minutters byer, Sentralbankstyrt økonomi, biometrisk overvåkning, og regjeringen viser en generell ukritisk begeistring for alt av digitale og teknologiske løsninger, sikkert fordi det også bidrar til å stramme grepet om kontrollen med befolkningen.

  Det som dessverre ser ut til totalt å mangle i russisk politikk i dag, er viljen til å gjøre noe rett og slett fordi det er moralsk riktig å gjøre det. Hadde Russland virkelig ønsket å kjempe mot globaliseringen og den transnasjonale pengemafiaens jerngrep på verden, ville de ha startet med å melde landet ut av rene globalismeorganisasjoner som FN, WTO og WHO, og så tappert tatt de omkostningene dette utvilsomt ville ført med seg. Jeg er sikker på at det russiske folket ville ha hilst dette hjertelig velkommen, selv om det naturligvis ville ha betydd å måtte stå i stormen i en periode. Hvem skulle være bedre rustet rent ressursmessig til en slik heroisme enn Russland? Men det er beklageligvis ingenting som tyder på at landet ønsker å sette hardt mot hardt og virkelig ta kampen opp mot ondskapen, de nøyer seg med retorikk og opportunistisk tilpasning til den enhver tid rådende situasjonen.

  Til slutt et lite hjertesukk når det gjelder dekningen av russisk og internasjonal politikk fra de alternative mediene her hjemme.
  Det er selvsagt riktig og nødvendig å imøtegå denne evige strømmen av løgnpropaganda fra de vestlige NATO-mediene – all ære for at man orker – men man kan savne en litt mer nøktern realisme i denne dekningen. Inntrykket er at for mange er kaster seg på denne multipolar- og BRICS-entusiasmebølgen som preger skribenter som bl.a. Pepe Escobar. Nå strømmer det på med begeistrede rapporter fra Saint Petersburg International Economic Forum fra hans laptop.

  Men hva er det egentlig som skiller dette forumet fra WEF? Vel, en del andre nasjoner representert, selvsagt, og en masse fint snakk om multipolaritet og BRICS+, men ellers virker det som det meste av agendaen på forumet kunne glidd rett inn i moderorganisasjonens. Her tar man opp kjente globalismetemaer som “the transition to a multipolar world economy”, i.e., the creation of a “global carbon regulation system” that will pave the way for long-term “sustainable development”.

  Og: «The global market for biometric technologies is rapidly developing, and Russia is among its leaders. More and more services using biometrics are appearing in the country, and it is becoming easier and more accessible for Russians to receive government and commercial services». Veldig alternativt. Og når man i tillegg leser at man alle må teste seg med PCR-vattpinner før man slipper inn og at det er mangel på eskortepiker (les: luksusprostituerte) i St. Petersburg under det «alternative» forumet, er det vanskelig å unngå å føle at man her blir lurt og gjort narr av. Ønsker man å fremstå som et moralsk fyrtårn for «det globale sør» og resten av verden utenfor NATO, bør man kunne mønstre et sterkere og klarere lys…

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rettsavgjørelse:

Koronavaksinene er likevel ikke vaksiner.

Forrige innlegg

I markeringen av 2. verdenskrig og D-dagen blandes kortene.

Støre hyller politikere som støtter fascismen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.