POSTED IN Jerusalem

Jerusalem, viktig by for tre religioner.

Kristne sionister taler allment, men tenker sekterisk.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Stol ikke på dem, kristne sionister! De taler allment, men tenker sekterisk. Resultatet blir løgn i det de sier. Lytt ikke til dem.

Jeg tar dette som eksempel. Kristne sionister snakker om «menneskerettigheter» og oppfordrer til å følge fredsforslag for eksempel i FN. Det er den «gode» og «humanitære» tilnærming. En falsk fasade.

Jerusalem er viktig for en fredsprosess i Midtøsten. FN har gjort vedtak om det. FN har slått fast at Jerusalem er okkupert by; både den vestlige og østlige delen er okkupert av Israel. Det er flere ganger slått fast av FN.

Jerusalem – internasjonal by

Jerusalem skal ifølge FNs Hovedforsamling være en internasjonal by. (Res. 303).

FNs Hovedforsamling og Sikkerhetsråd har en rekke ganger «fordømt» staten «Israel» for å ikke å følge FNs vedtak om byen. «Israel» har okkupert Jerusalem – hele byen – og innlemmet den i den israelske staten, avvist av FN i en rekke resolusjoner. (Se resolusjoner 252, 267, 271, 272, 298, 465, 2253 og 2254 for å nevne noen.)

«Sikkerhetsrådet … bekrefter prinsippet om at å erholde områder ved militær erobring, er utillatelig. (Res. 252, 267.)

«Sikkerhetsrådet … bekrefter at alle juridiske og administrative tiltak og handlinger truffet av Israel i den hensikt å endre status av Jerusalem, inkludert å ekspropriere land og eiendom på det, er ugyldig og kan ikke endre den status.» (Res. 267.)

«Hovedforsamlingen … erklærer videre at alle juridiske og administrative tiltak truffet av Israel, inkludert eksplorering av land og eiendom på den og forflytning av befolkning, i den hensikt å endre den legale status av Jerusalem, er ugyldig og kan ikke endre den status.» (Res. 31/106.)

«Israel» har okkupert Jerusalem

Staten «Israel» har illegitimt okkupert hele byen og innlemmet den i «Israel». Det er avvist av FN; i strid med FNs regler. Kristne sionister respekterer ikke slik internasjonalt anerkjente FN-prinsipper – de snakker gjerne for dem, er «humanitære» og «gode». Men vender seg i praksis bort.

Kristne sionister er for «Israels» okkupasjon

FN oppfordrer stater og grupper til ikke å foreta seg noe som kan bidra til å legitimere «Israels» okkupasjon av Jerusalem. Resolusjon 478 (av 1980) anså overføring av ambassader og andre diplomatiske virksomheter til Jerusalem som en illegal handling.

Kristne sionister vil fremme en slik illegal handling når det gjelder Norges tiltak. De vil ha Norges ambassade flyttet til okkupert Jerusalem, i strid med FNs vedtak. Det samsvarer med deres religiøse sekt-tanker; må det være rett å si. Se bildet under, et tidligere innspill om Norges ambassade.

Kristne sionisters tanker

Dette er blant sionistjøders tanker; sterke i USA med innflytelse i Norge. Påvirket noen på listen i bildet ovenfor?

Jesaja (2,3) er en grunnpilar i det som ofte blir kalt kristensionismen. / Bibelske profetier står sentralt i kristensionismen. / Kristensionister støtter jødenes «rett» til «Israel» fordi jødene skal har fått et skjøte på «Israel» av Gud. / Alle jøder spredt i verden skal komme tilbake til Israel og bli kristne. /»Israel» skal strekke seg helt inn i dagens Irak. / «Israelske» bosettinger på Vestbredden er bare begynnelsen på en prosess som skal føre til at «Israel» vokser og blir mye større. / Når det jødiske folket er tilbake fra diasporen, vil det utløse kriger som til slutt skal føre til verdens undergang – Armageddon. / Armageddon er et sted nord i «Israel». / Etter «undergangen» skal tusenårsriket oppstå der evig fred råder. / I slaget ved Armageddon kommer Jesus tilbake og skal regjere over hele verden. (Dag Hoel. Armageddon Halleluja. Spartacus Forlag.)

Den virkelige Jesus?

Skremmende om krig i Gaza; som gudestyrt «positive hendelse»? Langt fra den kristendom vi lærte på skolen om Jesus som stred mot undertrykking og urett; vi foretrekker han.

Forsidefoto: Lexica.art

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Bibelske profetier»

  Bibelske/religiøse profetier er ikke annet en en gruppe/ sitt parti-program.
  Så gjøres det så tiltak for at disse skal gå i oppfyllelse.

  De som tror at noen kan spå mange tusen år inn i framtiden, eller at det sitter noen som ‘følger med oss’ i en eller annen himmel, bør psykoanalyseres.

  Eventuelt være i fred med sin galskap så lenge de holder seg innenfor sitt hus fire vegger.
  ALL politikk som har elementer av religion bør forbys og/eller ikke tas alvorlig.
  INGEN kirkehus, menigheter eller bygninger, bør støttes økonomisk av fellesskapet, enten de påberoper seg ‘kulturbevaring’ eller ikke.

  Dette ville utvikle en SUNN kultur.
  Norge bør gå foran.

  Svar
 • Johannes E. Åtta Førtifira
  7 juni 2024 20:12

  Trond: «Stol ikke på dem, kristne sionister! De taler allment, men tenker sekterisk. Resultatet blir løgn i det de sier. Lytt ikke til dem.»

  Og hvorfor i Helvete skulle vi lytte til de kriminelle idiotene og folkesvikerne? De er for øvrig ikke kristne, det er bare noe dette djevelens avkom gir seg ut for å være. Forkynnerne deres er ofte khazarjøder (som også) seiler under falsk flagg. De er alle sikret de verste plassene i det stedet jeg nettopp navnga.

  Svar
 • Johannes E. Åtta Førtifira
  7 juni 2024 23:24

  NRK lot nettopp en «norsk» jødinne, Sarah Abraham, gjenta løgnene om at Zionist-jødinner ble voldtatt av Hamas-soldater den 7. oktober. Det er LØGNER FRA ENDE TIL ANNEN som zionist-jøder samme dag spredde gjennom de zionist-jødekontrollerte massemediene (NRK inkludert). Disse grove løgnene er for lengst avslørt som løgner. Likeså opphavet til løgnene.

  Her kan dere se og høre om hvem som voldtar i Zionist-israhell:
  Israel Wants THIS Report DELETED
  thetruthseeker.co.uk/?p=288988

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mange er urolig for det som skjer.

Er verden i ferd med å falle sammen?

Forrige innlegg

Mer enn 79 år siden bombingen av Dresden:

En terrorhandling av første skuff!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.