POSTED IN Norge

Krisene står i kø:

Holder vi oss med politikere som ikke kan tenke konsekvenser?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En kø av kriser for vestens politikere

Av Geir Aaslid

Vi fokuserer her på en rekke episoder som viser at krisene står i kø for vestens politikere, som med fokus på energi, klima og Putin holder stø kurs mot en vestlig resesjon de selv har ansvaret for sammen med tidligere vestlige politikeres veksthemmende politikk de forrige 30 årene.

Norges absurde energipolitikk

Denne politikken er forklart i detalj av Kjell Erik Eilertsen i en særdeles lærerik podcast fra Wolfgang Wee. Hovedpunktene er Energikrisen, Det Grønne Skiftet, Kablene, Strømprisene, Havvind, Statnett og helt på slutten litt om klima. Eilertsen har en sjelden evne til å forklare forholdene på lett forståelig vis, og gullkornene kommer på rekke og rad (eksempel, NASA har påpekt at vanndamp utgjør 97 % av drivhuseffekten).

Vi anbefaler sterkt at du lytter til denne podcasten som ble lagt ut på YouTube mandag 27.juli.

Wolfgang Wee produserer podcaster hvor han gir deltagerne anledning til å uttale seg grundig om dagens tema uten å avbryte med egen agenda, slik bl.a programledere i NRK for ofte gjør.

Resirkulert barneprofet

St.Greta fra Thunberg som nå er blitt 19 år ble nylig resirkulert i en noe falmet utgave til de troende på musikkfestivalen i Glastonbury. Som vanlig hadde hun det samme apokalyptiske budskapet, ifølge The Guardian. Det haster virkelig nå. Hold på lommeboka, for her blir du lurt.

_____________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________________
Og like vanlig så det ut som en svinesti da festivalen var over. De galeste grønne lever ikke selv som de forlanger at alle andre skal gjøre, for å redde en klode som har greidd seg utmerket i over 4 milliarder år.

Fastlimt klimaekstremist? Ikke i Frankrike

Det er nå populært hos klimaekstremistene å lime seg fast til ting og tang, og spesielt er sterkt trafikerte veier populære både i inn- og utland. Mens politiet i England og Norge opptrer ekstremt vennlig i slike tilfeller, og bruker uakseptabelt lang tid på å fjerne de grønne sett fra bilistenes ståsted, så har fransk politi valgt en raskere metode, helt uten bruk av løsemiddel mot lim. Her er en fersk video som viser hvorfor man ikke skal klimalime seg fast til noe i Frankrike.

Tyskland på vei mot energirasjonering

Tyskland har iverksatt 2/3 av landets 3-trinns kriseplan for energiforsyning, hvor kullkraftverkene nå er fyrt opp for fullt og hvor prisøkning kan belastes forbrukerne med øyeblikkelig virkning. Årsaken er at Putin har redusert leveransen av gass drastisk den siste uken. IEA har også advart om at Russland snart kan stenge all gasseksport til EU.

Kommende vinter kan bli en kald fornøyelse, spesielt for folk flest i Tyskland

Tyske gasslagre er nå 60 % fulle, men i det meste av juli er det full stans i leveransen og vedlikehold. Kun et fåtall aktører i EU regner med at Putin vil gjenoppta leveransene sent i juli når vedlikeholdet er gjennomført. Trinn 3 i kriseplanen er energirasjonering hvor hensikten vil være å skjerme husholdningene og stenge ned det som trengs innen kraftkrevende industri.

Partiet De Grønne i Tyskland har energiministeren, og i dette Der Spiegel-intervjuet (engelsk versjon) kan man lese om alle krumspringene som blir foretatt for å unngå å innrømme de faktiske forhold; at en absurd klimapolitikk har ført til en selvutslettende energipolitikk, og at De Grønne mot Fridemokratenes protester nekter å beholde atomkraftverkene i landet som en del av løsningen.
Både Der Spiegel og energiministeren ser på oppstart av kullkraftverkene som et nødvendig onde, og de innbiller seg – helt uriktig – at kullkraftverk har større utslipp av CO2 enn ved bruk av gass. Det faktiske forhold er at kull fra dagbrudd i Tyskland har 20 % lavere utslipp enn gass når man regner med alt, og ikke bare forbrenningen slik det for ofte gjøres.

Tyskland har sammen med EU en kullmanko på 135 millioner tonn år/år, etter å ha innført embargo av russisk kull. Dette kommer i tillegg til det kullet som går med når kull som balansekraft for sol og vind må erstatte annen balansekraft som gass og atomkraft. Med mindre tyskerne utvider driften i egne kullgruver, så må importen komme fra andre land, som Columbia og Sør-Afrika.

Tallene for tysk elektrisitetsproduksjon i årets første kvartal, viser at kull utgjør 31,5 %. Gass og atomkraft 21,4 %, mens vindkraft utgjør 30,1 %. Nå må kull alene overta rollen som balansekraft, siden gass forsvinner helt eller delvis, mens stengte atomkraftverk sent i år vil gjøre situasjonen kritisk. Tyske politikere trenger virkelig en høst og en vinter med mye vind.

Tyskland rammes nå av konsekvensene av den selvutslettende politikken som har vært ført i flere tiår, og tiltakene ligger i kø: Fra lavere temperatur i hjemmet og kortere tid i dusjen, til 1700 nye hasteoppførte vindmøller innen årets utgang ifølge en bestillingsstudie presentert på G7-møtet.

Klimaforskerne har løsningen?

Den politisk korrekte studien fra tenketanken Zero Emission får grundig omtale i tyske Tagesschau. De nye vindmøllene skal drifte ca 330 000 varmepumper som skal gi oppvarming til ca 3 millioner husstander som i dag bruker gass. Hasteisolering av tyske hus er også foreslått, hvor studenter og skolebarn skal sysselsettes i arbeidet, og alt dette skal koste ca 40 milliarder Euro. Studien lover som forventet gull og grønne skoger både på energieffektivisering og som klimatiltak, men dette hører vi jevnlig fra grønne klimaforskere og deres modeller som har tatt feil før.

Hva som skal skje når det er vindstille er uklart, men energien kan da komme fra batterier (dekker bare få minutter) eller fra hydrogen som trenger gassen man skulle frigjøre seg ifra som råvare, og hvor halvparten av energien går tapt i forhold til å bruke gassen direkte som gass.
Noen tiltak anbefalt i studien er helt uspiselige, som fartsbegrensning på Autobahn, at hver femte bilreise i landet ikke må finne sted unntatt med elbil, samt begrenset oppvarming i private hjem. Den optimale løsningen på den absurde situasjonen er utelatt: Å skrote Parisavtalen og klimapolitikken.

NATO og G7 med nye klimaklovnerier

G7-møtet som i år fant sted i Bayern 26 – 28.juni hadde med ledere fra Senegal, India, Indonesia og Sør-Afrika. De var invitert for å bli belært om nødvendigheten av å fase ut kull i energimiksen, for isteden å satse på fornybar sol og vind. G7-landene har allerede skutt seg selv i foten ved å strupe investeringer i fossile ressurser, noe som kan føre til en langvarig prisoppgang og ressursmangel.
Det tyske vertskapet lanserte konseptet Klima Klubb, en internasjonal gruppe av G7-land som sammen med de største utslippslandene skal samarbeide om målet «maintain our competitiveness and [ensure] that climate protection becomes a value advantage and not a disadvantage.»

Budskapet fra Kanzler Scholtz var at energikrisen nå fordrer midlertidig unntak fra hovedregelen om å tilstrebe netto nullutslipp iht Parisavtalen (climate protection). Siden ingen vet hvor lenge energikrisen vil vare, er det godt mulig at midlertidig her må forstås som da Norge innførte midlertidig importavgift på bil i 1960.

Som kamuflasje for den panikkartede jakten på mer kull og mer gass, var Klima Klubb effektiv svada, og de øvrige G7-landene sluttet seg til konseptet etter noe innledende forvirring. De fire inviterte klima-Ulandene som alle øker sine utslipp, applauderte høflig mens de sikret seg lukrative kontrakter på kjøp og salg av olje (India fra Russland) og kull (Sør-afrika til EU).

G7-møtet fant sted samtidig med at Tyskland gjenoppstartet kullkraftverkene, samtidig med sterk EU-støtte til Norges fortsatte leting etter olje og gass, og samtidig med en sterk økning i satningen på kull i egen energimiks i India og som eksportvare i Sør-Afrika.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holdt tirsdag en tale på NATOs Public forum, gjengitt i en NTB-melding her. Temaet var klimaendringer som en sikkerhetstrussel som NATO må møte, og han lovte på vegne av NATO-landene et kutt i klimagassutslipp på minst 45 % innen 2030. Her var det mest synsing fra Stoltenberg og svært lite å være stolt over.

Jeg tror at i fremtiden vil de mest avanserte militære kjøretøyene og de mest motstandsdyktige væpnede styrker være dem som ikke er avhengig av fossilt drivstoff.

Jens Stoltenberg, Madrid, 28.juli 2022

Virkeligheten trenger seg på vestlige politikere

Prisen på kull har doblet seg siden februar, og olje er kraftig opp, til glede for landene som utvinner og benytter disse pålitelige energiressursene. Putins styrker gnager seg vei vestover i Ukrainas Donbass, og tirsdag lovte Putin til overmål at det kan bli fred på dagen, bare Ukraina overgir seg betingelsesløst.

Det er usigelig trist at NATOs generalsekretær tirsdag 28.juli i Madrid tenker mer på å bekjempe en klimakrise som ikke eksisterer enn på Putins angrep på frihet og demokrati i Europa.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  1 juli 2022 13:43

  «Jeg tror at i fremtiden vil de mest avanserte militære kjøretøyene og de mest motstandsdyktige væpnede styrker være dem som ikke er avhengig av fossilt drivstoff».

  Hvordan skal en tolke denne uttalelsen fra NATOs generalsekretær? Skal fremtidens kriger bli så mange og langvarige, at det blir en faktor å regne med for klimaet at militære kjøretøy ikke drives av fossilt drivstoff? Blir det miljøvennlig krigføring, skal Greta dele ut premie til den av de krigende partene som kriger mest miljøvennlig? Kanskje Greta kan bli miljøkonsulent for krigsvåpenindustrien? Da kan en tenke seg at hun ville foreslå:

  Blyfri ammunisjon, og at riflene må ha hylsefanger, eller at soldatene blir pålagt å plukke opp tomhylsene etter seg for gjenbruk? Hva med kruttrøykavtrekk med filter på rifle- og kanon-munninger? Forby jetmotorer, bare kampfly med elektrisk drevne propeller hadde Greta fått bestemme? Blir det elektriske hangarskip, med flydekket som et eneste stort solcellepanel? Alle typer for stridsgass forbys, bare lattergass tillates?

  Hva med å heller å forby en privateid krigsvåpenindustri som den amerikanske, som har eiere og finansielle eiere som profiterer på krig og salg av krigsvåpen? Forby at krigsvåpen-industrien har sine folk i forsvars-ministeriet og som forsvars(angreps)ministere? Og forby at finanskapitalen bruker krigs-maskinen til å tilrane seg landressursene til utviklingsland?

  Da hadde ingen krigene som USA har startet etter annen verdenskrig funnet sted, og militær-budsjettene kunne gått til folk og lands beste i stedet. I en perfekt verden. Men en perfekt verden uten kriger får vi ikke så lenge globalister sitter ved makten. Globalismen akkumulerer alle lands rikdom hos finansfolket som bare utgjør et par promille av verdens befolkning, og kriger vil pågå helt til de har fått sin nye verdensordning.

  Svar
 • Northern Light.
  1 juli 2022 14:17

  Tysk klimaforsker sier at mennesker forårsaker mindre enn 0,05 °C av den globale oppvarmingen og advarer om å ha vrangforestillinger om nullutslipp.

  Mens Tyskland som leter verden rundt etter olje og gass og starter opp kullkraftverk igjen, har en av landets mest fremtredende atmosfæriske forskere, professor Hermann Harde, kritisert politikerne for å ha hørt på stadig verre klimaskrekkhistorier og «tro at de kan redde verden «. Mange av forskningsstudiene og «skrekkscenarioene» er ikke basert på et sikkert og virkelig grunnlag, sier han, «men er snarere dataspill som reflekterer det som ble matet inn». Ideen om at mennesker kan styre klimaet med CO2-utslipp kan sies å være en vrangforestilling.

  Etter hans syn er det stor tvil vedrørende den «vitenskapelige uholdbare tesen» om at klima-endringene er kun menneskeskapte, «og det er helt feil å tro at 97 % av klimaforskerne eller enda flere, vil anta at oppvarmingen bare er menneskeskapt «. Etter hans syn kan klima- og energipolitikken bare få folkelig aksept når de er basert på pålitelig kunnskap, «og ikke på spekulasjoner eller tro». Harde trakk seg for noen år siden fra Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg som professor i eksperimentell fysikk etter en lang karriere i vitenskapsakademia.

  I mange år har Tysklands politikere vært i stand til å lage gode grønne visjoner ved å stenge atomkraftverk og forby leting etter fossilt brensel. Samtidig begynte landet å importere store mengder olje og gass fra Russland. Men krigen i Ukraina har plutselig gjort dumheten i denne farlige politikken til Tyskland og EU åpenbar.

  Etter Hardes syn ble innføringen av «klimaet er i fare»-politikken ledet av en konkurranse mellom forskjellige forskningsgrupper for å overgå hverandre i å forutsi skrekkscenarier. Alarmerende spådommer vakte oppmerksomhet i media, «og våre beslutningstakere følte seg forpliktet til å reagere raskt». Men, bemerket Harde, det er helt klart at uten en pålitelig og tilstrekkelig energiforsyning, «vil Tyskland og mange andre land som tar en slik vei ende i kaos».

  Professor Hardes forskning leder han til å fastslå at FNs klimapanel beregner den termiske effekten av en dobling av karbondioksid i atmosfæren til fem ganger høyere enn den er. Han peker på de «sterkt overlappende og mettede absorpsjonsbåndene» av CO2 og vanndamp, og den betydelig reduserte effekten av drivhusgasser under et skydekke. Han fortsetter med å fastslå at økningen i CO2 har forårsaket en oppvarming på mindre enn 0,3 °C det siste århundret.

  «Siden bare rundt 15 % av den globale CO2-økningen er av menneskeskapt opprinnelse, er det bare 15 % av 0,3 °C, dvs. mindre enn 0,05 °C som skyldes mennesker. Med tanke på at av dette forsvinnende lille bidraget slipper Tyskland bare ut 2,1 %, og da er det absurd å tro at å slutte med fossilt brensel vil ha en innvirkning på klimaet vårt. Endringer i klimaet vårt skyldes naturlige prosesser som i enorm grad overgår vår menneskelige påvirkning.

  Etter professor Handes mening har moderne klimavitenskap utviklet seg mer til en ideologi enn seriøs vitenskap. Forskere som stiller spørsmål ved eller peker på alvorlige inkonsekvenser om menneskeskapt eller menneskeskapt global oppvarming, blir offentlig mistrodd og får ikke forskningsmidler.

  I tillegg blir artiklene deres i tidsskrifter ikke publisert, og for eksempel ble professor Peter Ridd i Australia sendt ut i permisjon, eller de blir avskjediget fra universitetet. Det rådende klimanarrativet bemerker han, har nå blitt «gjeldene klimavitenskap», og tvil om den skadelige effekten av CO2 på miljøet og klimaet tillates ikke, «fordi det handler om å redde planeten».

  Hva vi kaller sannheter, fortsetter Harde, avhenger i stor grad av våre kunnskaper. Han antyder at klimavitenskapen krever en grunnleggende gjennomgang av hypotesene og må vende seg bort fra den etablerte klimaindustrien. Vitenskapen må ikke villedes av kapitalkrefter, politikk eller ideologi, sier han. Det er universiteters og statsfinansierte forskningsinstitusjoners plikt «å undersøke motstridende problemstillinger og sikre uavhengig, fri forskning som gir oss ærlige svar, selv når disse svarene ofte er komplekse og ikke passer inn i en ønsket politisk kontekst».

  Harde avslutter med å advare politikerne om at det vil være en uansvarlig miljø- og energipolitikk å fortsette å ignorere seriøse fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner som viser en mye mindre menneskelig påvirkning på klimaet enn tidligere antatt. Det er også uansvarlig å stenge ned en pålitelig, tilstrekkelig og rimelig energiforsyning, og erstatte den med millioner av vindturbiner, som ødelegger naturen vår og dreper billioner av fugler og insekter.

  Fra Tap News, publisert 28 Juni 2022, skrevet av Chris Morrison.
  Oversatt fra engelsk, redigert. Linker i orginalartikkelen.
  Org.artikkel: Climate Scientist Says Humans Cause Less Than 0.05°C of Global Warming and Warns of “Anarchy” From “Delusional” Net Zero Policies.

  Svar
  • «Etter Hardes syn ble innføringen av «klimaet er i fare»-politikken ledet av en konkurranse mellom forskjellige forskningsgrupper for å overgå hverandre i å forutsi skrekkscenarier. Alarmerende spådommer vakte oppmerksomhet i media, «og våre beslutningstakere følte seg forpliktet til å reagere raskt».»

   Politikk overtok altså for vitenskap.
   Så ble en fri vitenskapelig/kunnskapsbasert diskusjon stoppet, og kostbare unødvendig velferds-stoppende tiltak igangsatt.
   Dette ser vi både når det gjelder virus- «krise», og klima-«krise».
   – Og (annen) religion.
   ( Og hva koster ikke, og ødelegger, religion og politisk religionskamp samfunnet; – istedet for fri filosofisk diskusjon.)

   Svar
 • Northern Light.
  1 juli 2022 15:33

  «Prisen på kull har doblet seg siden februar, og olje er kraftig opp, til glede for landene som utvinner og benytter disse pålitelige energiressursene».

  Og til glede for de som investerer stort i olje, naturgass og kull. De mektigste kapitalforvalterselskapene BlackRock, Vanguard og StateStreet, og investorene Soros og Buffet investerer til sammen mange hundre milliarder dollar i olje, gass og kull, samtidig som de snakker høyt og klart om «det grønne skiftet». BlackRocks CEO Larry Fink oppfordrer sine største selskaper om å satse på energi som ikke kommer fra fossile kilder.

  Spekulasjons-økonomi på det mest kyniske. De sponser organisasjoner og bevegelser som Greta Thunbergs, som virker for en fremtid med fornybar energi, for å få prisen på olje, gass og kull ned. Så orkestrerer de en energikrise, samtidig som de kjøper seg opp i olje, gass og kull for å selge når prisene blir høyere som nå, og når energikrisen meget snart er et faktum også for Vesten.

  BlackRock er klar på verdens behov for å gå over til en karbonfri økonomi, og verdens største pengeforvalter har presset sine porteføljeselskaper til å sette mål for å nå en nullutslippsverden.
  Men en BlackRock-talsperson uttalte: «Vi vil fortsette å investere i og støtte fossile brenselselskaper, inkludert fossile brensel-selskaper i Texas,» skrev BlackRock i et januarbrev. Notatet, adressert «Til hvem det måtte gjelde,» ble sendt til tjenestemenn i Texas og lokale handelsgrupper.
  Kilde: CBSnews com. Artikkel: BlackRock touts investments in fossil fuels after threat from Texas official.

  «Verdens tre største pengeforvaltere har bygget en samlet investeringsportefølje på 300 milliarder dollar i fossilt brensel ved å bruke penger fra folks private sparing og pensjonsfond, kan The Guardian avsløre. BlackRock, Vanguard og State Street, som sammen forvalter verdier verdt mer enn hele Kinas BNP, har fortsatt å øke milliardandelene sine i noen av de mest karbonintensive selskapene siden Paris-avtalen, viser tallene. De to største kapitalforvalterne, BlackRock og Vanguard, har også motarbeidet forslag fra fossilt brensel-selskaper som ville ha tvunget direktører til å ta mer grep om klimaendringer, avslører analysen».
  Kilde: The Guardian com. Artikkel: The Guardian com. Art: World Top tree asset managers oversee 300 bn fossil fuel investments.

  «Gigantiske globale kapitalforvaltere har 82 milliarder dollar i kullprosjekter, 468 milliarder dollar i olje og gass. Gigantiske globale kapitalforvaltere investerer fortsatt titalls milliarder dollar i nye kullprosjekter og hundrevis av milliarder dollar til store olje- og gasselskaper. Det er ifølge en rapport ut onsdag fra Reclaim Finance, en organisasjon som avslører finanssektorens investeringer i fossilt brensel. Rapporten, med tittelen «The Asset Managers Fueling Climate Chaos», fant at til sammen 30 kapitalforvaltere har 82 milliarder dollar i selskaper som utvikler nye kullprosjekter og 468 milliarder dollar i 12 store olje- og gasselskaper.
  Kilde: CNBC com. Artikkel: Giant global asset managers have $82 billion in coal projects, $468 billion in oil and gas.

  Svar
 • «Holder vi oss med politikere som ikke kan tenke konsekvenser?»

  Hvorfor har vi en (kostbar) politisk nasjonal administrasjon;- er ikke dette for å planlegge/holde oversikt om bruk av tilgjengelige arbeidskrefter, enten det gjelder ingeniører eller sykepleiere?
  Så må vi altså antagelig importere arbeidskraft, istedet for å bli selvhjulpne og gi ny generasjon muligheter og stolthet !

  ‘Ho tenker spesielt på behovet for etter- og vidareutdanning som skal sikre at dei som allereie er i jobb ikkje blir utdaterte. ‘
  nrk.no/nordland/hog-mangel-pa-ingeniorkompetanse-til-batterifabrikkar-1.16021445

  Svar
 • Søsknene stoltenberg kanskje blir hvite i håret over natten som marie antoinette når neste morgen giljotinen står klar.
  En egen diagnose: marie antoinette syndrom.
  Det går fort over når hodet bæres bort i en kurv.
  Neste værsågod.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Svært mange vaksineskadde og døde etter mRNA-vaksinering.

De offisielle tallene er toppen av isfjellet.

Forrige innlegg

Oberst Douglas MacGregor i radio-intervju:

USA er i motsetning til Russland ingen landmakt. Når det blir vanskelig seiler vi vekk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.