POSTED IN Krig-fred, NATO, Norge

Krigshisserne i vest forbereder seg på noe stort:

Er du mentalt forberedt på krig?

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når NATOs forsvarssjefer ber oss være forberedt på krig, og norske politikere sier det samme, bør vi ta det på alvor. Planlegger NATO et militært angrep, eller en provokasjon, som utløser krig mot Russland?

Av Terje Alnes

Innlegget er hetet fra Spartakus?

Onsdag denne uken hadde Venstres leder Guri Melby fått plass i Dagsnytt 18-studioet. Melby er andre nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen og har i lang tid markert seg som en hauk. Denne gangen gjentok hun budskapet som flere har kommet med i det siste: Vi må være mentalt forberedt på krig, Russland er en direkte trussel mot Norge.

Dette krigsbudskapet ble først fremmet av Sveriges sivilforsvarssjef Carl-Oscar Bohlin 7. januar, for så å bli gjentatt av den svenske forsvarssjefen Micael Bydén dagen etter. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fulgte raskt opp med å si at det er naivt om vi ikke forbereder oss på krig i Norge. Når NATO-landenes forsvarssjefer denne uken møttes i Brussel var melodien den samme: Alle må nå være forberedt på krig.

Uansett hva disse mener å si er inntrykket som skapes i opinionen at vi må være forberedt på et nært forestående angrep fra Russland mot vestlige NATO-land. Vi kan anta at dette er et bevisst og koordinert budskap, ment til å virke mobiliserende og øke oppslutningen om NATOs og USAs aggressive konfrontasjonspolitikk.

Les også:Krigspropaganda for dummies

Demoniseringen av Russland

Ingen politikere snakker om muligheten for fred. Fred er ikke på dagorden. Den omfattende og langvarige demoniseringen av Russland, og særlig av president Putin, har tjent et formål: Å befeste oppfatningen av at vi ikke kan forhandle med Russland, og at militærmakt er eneste løsning. Dette legitimerer krigsretorikken som nå brer om seg blant politikere og militære sjefer.

Politikerne bruker taletiden til å piske opp en stemning som ligner en krigspsykose. Vi skal skremmes til å akseptere fiendebildet, og til å tro at krig er uunngåelig. De NATO-lojale mediene stiller opp, knapt en kritisk kommentar slipper gjennom i de store mediene som ikke deler denne virkelighetsbeskrivelsen. Politikerne på sin side konkurrerer i å bevilge flest milliarder til krigsindustrien. Vi får dessverre heller ingen hjelp fra den såkalte «venstresiden» på Stortinget, som stemmer for den ene krigsbevilgningen etter den andre, og som har sluttet å angripe NATO-imperialismen.

Russland har aldri truet Norge eller noen andre Nato-land, tvert imot.

Men sjansen for at Russland skal gå til angrep på et NATO-land er bortimot usannsynlig, noe enhver edruelig analytiker vil skrive under på. I løpet av de 75 årene NATO har eksistert har verken Sovjetunionen eller Russland angrepet noe NATO-land. Ingen kan heller dokumentere at de noensinne har hatt planer om det. Russlands militære budsjett tilsvarer 8 % av NATO-landenes, og så skal de ha oss til å tro at Russland nå straks vil gå til krig mot oss?

Hvorfor skal Russland ha tillitt til Vesten?

En krig mot Russland kan derimot komme hvis NATO fortsetter å utfordre Russland på en måte som russerne anser som en eksistensiell trussel, som å gjøre Ukraina til et NATO-land. NATO insisterer fortsatt på at den tidligere sovjetrepublikken Georgia skal bli medlem, til tross for at Russland allerede i 2007 pekte på både Ukraina og Georgia som «en rød linje» som NATO ikke måtte krysse.

Denne konfrontasjonspolitikken er et valg USA og NATO tar. En direkte krig mot Russland er et utfall vi kan unngå, hvis det er politisk vilje på vestlig side. Nå er det imidlertid lite som tyder på det.

Dessverre har vestlige lederes stadige løftebrudd etter Sovjetunionens sammenbrudd, med et utall NATO-utvidelser østover, ødelagt Russlands tillit til vestlige ledere. Sikkerhetsforsikringer mot NATO-utvidelse ble gitt til sovjetiske ledere fra en hel mengde vestlige ledere: Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major og Wörner, noe bl.a. dokumenter fra National Security Arcive viser.

Minsk-avtalene ble underskrevet av vesten, ikke for at de skulle følges opp, men for å få tid til ny opprustning av Ukraina.

Alle Russlands forsøk siden 1991 på å tilnærme seg Vesten har blitt avvist. Boris Yeltsin skal ha undersøkt muligheten for russisk NATO-medlemskap i 1991, mens Vladimir Putin gjorde det samme da han tok over i 2000. Putin fulgte her opp Gorbatsjovs visjon om et «felles europeisk hjem». Bill Clinton ga Putins framstøt en kald skulder.

Minsk-avtalene fra 2014 og 2015, som fikk status som folkerettslig traktat av FNs sikkerhetsråd, ble sabotert av Vesten. Hadde avtalene blitt overholdt hadde Ukraina i dag vært fredelig, samlet og nøytralt. Men vestlige ledere hadde ingen intensjon om å respektere avtalen, som ble inngått for å få tid til å ruste Ukraina militært for en krig mot Russland. Dette fortalte bl.a. den tidligere franske presidenten François Hollande helt åpent i et intervju med «The Kyiv Independent». Tysklands Angela Merkel har bekreftet det samme.

I tillegg har flere forslag til forhandlingsløsninger på krigen i Ukraina blitt stoppet. I de første ukene etter invasjonen 24. februar 2022, deltok Russland og Ukraina i tre separate og betydningsfulle forsøk på å forhandle frem en fredelig løsning. Alle tre forhandlingsrundene inneholdt et tilbud fra Ukrainas side om ikke å bli med i NATO. Alle tre forhandlingsforsøkene ble stoppet av USA.

Les ogsåKynismens triumf i Ukraina

Russland skal svekkes, helst ødelegges

Det geopolitiske perspektivet mangler helt i medienes dekning av Ukraina-krigen, og i den stadig mer spente konflikten mellom NATO/USA og Russland. Derfor er det få som ser det store bildet, noe som gjør at analysene blir feil. Sterke krefter arbeider systematisk for å svekke, og aller helt ødelegge, Russland. Vestlig imperialisme, frontet av USA og NATO, og støttet av de gamle europeiske kolonimaktene, er drivkreftene bak dette.

Tenketanken Rand Corporation, som bl.a. rådet Solberg-regjeringen til å si ja til amerikanske militærbaser på norsk jord, ga i 2019 ut en omfattende rapport som beskriver hvordan dette kan gjøres. Det ser ut som den amerikanske administrasjonen følger disse anbefalingene til punkt og prikke. 

Det russiske angrepet på Ukraina omtales i Vesten som et uprovosert angrep, som om det nærmest kom som lyn fra klar himmel. En rekke politiske valg og handlinger viser derimot at angrepet var alt annet enn uprovosert. Krigen er tvert imot et resultat av bevisste valg fra vestlig side fra 1990-tallet og til i dag. Professor Ola Tunander er tydelig på at USA ville ha krig, og at også militære rådgivere rundt president Zelenskyj ønsket en storkrig mot Russland.

Se videointervjuet:Ola Tunander om Ukraina-krigen

Dette er altså ikke en imperialistisk krig fra Russlands side, slik mange på venstresiden hevder. Krigen er tvert imot et resultat av vestlig imperialisme, der Ukraina ofres som en brikke i det store geopolitiske spillet.

Ukraina-krigen feilet

Den fremprovoserte Ukraina-krigen har ikke gått den veien USA og NATO forventet, noe alle som forholder seg til andre medier enn NATO-mediene har visst i lang tid.

Russland har på mange måter styrket seg. Økonomien peker oppover, til tross for historiens mest omfattende sanksjoner. Befolkningen har ikke vendt seg mot Putin, men støtter krigen i stor grad. Om Vesten hadde håpet på en type «fargerevolusjon» som følge av krigen, har dette slått feil. En nylig måling viste at 75 % av russerne støtter Putins krigføring.

Så hva gjør Vestens krigshauker da? Åpner en ny front ved å ta Georgia inn som NATO-medlem? Skaper en skarp provokasjon som gjør at Russland tvinges til å svare militært? Militære sjefer, ledende politikere og mediene holder stø kurs mot en storkrig.  

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  21 januar 2024 7:45

  Ja, jeg er mentalt forberedt på krig. USA har som kjent ført ulovlige angrepskriger i Vietnam, i Afghanistan, i Irak, i Syria og i Libya for å nevne noen. USA sørger for at Israel har penger og våpen til å kjempe mot palestinerne, samtidig som Israel i ny og ne bomber i Libanon og Syria angivelig etter Iranske støttespillere for om mulig å trigge Iran til krig. Og selvfølgelig i Ukraina har USA designet en elegant proxy-krig mot russeren der taperen så langt er det ukrainske folket.

  USA ledes av neo-konservative krigshissere med en senil korrupt kjeltring som president, og utspillene vi ser fra denne administrasjonen er så hinsidig at det er skummelt. Ikke bare står det amerikanske imperiet for fall, men det ser for meg ut som det vil ta med seg hele verden ned når det nå faller.

  Svar
  • Guri Melby og Venstre fremstår som krigshissere i særklasse, enda mer aggressive enn Jens Stoltenberg (og det skal godt gjøres!) Det kan ikke være småpenger de får i støtte fra USA.

   Svar
 • NATOtoppene hisser til krig og krydrer sine taler med løgn:
  «for vårt demokrati» som snart avskaffes i Vesten,
  «for å beskytte frihet og demokrati»
  (som om Ukraina eller Israel praktiserer det)

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  21 januar 2024 11:30

  Har Nato-teologien endra seg? Om eg ikkje hugsar heilt feil, har Nato-prestane forsikra oss i to mannsaldrar om at Nato er ein freds-religion.

  No seier dei plutseleg at me får krig likevel. Kollekten til militæret var altso finansiering og fremjing av krig.

  Me er svindla på det grovaste. Eg vil ha pengane attende.

  Tyske generalar er like ille og ville no som i 1939. «Ein frischer und frohlicher Krieg» (ein frisk og frydefull krig) er det dei drøymer om denne gongen òg. Det nye for oss er at denne gongen er dei piskandausen på lag med alle norske generalar. I Nato-bispekollegiet.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   21 januar 2024 15:20

   Ja, NATO endret seg fra forsvars-alllianse til angreps-allianse i 1999. Og som vanlig med viktige beslutninger: Vedtaket skjedde på jubileet i Washington der medlemslandene fikk presentert et strategidokument full av dobbelt-tolkninger, selvmotsigelser og tilsløringer, så til de grader elegant gjort at man kan mistenke at det var tilsiktet.

   Strategidokumentet ble bifalt av statsledere som ikke visste hva de egentlig bifalt, uten noen offentlig debatt, og uten debatt i media i forkant.

   NATO kan nå gå inn hvor som helst, når som helst, hvordan som helst, og ut fra hvilket som helst påskudd, til og med med kjernefysiske våpen.

   2024 blir et interessant år …..

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    21 januar 2024 17:14

    Yrkleif, skulle stått
    Strategidokumentet ble bifalt … , uten grundig POLITISK BEHANDLING og uten debatt i media i forkant

 • NATO skal straks i gang med en militærøvelse med 90 000 soldater og den øvelsen skal foregå nært Ukraina og vare i mange uker.

  Har NATO allerede lagt en plan om å invadere Ukraina fra vest og er klar over at det vil utløse en krig mellom NATO og Russland?

  Da blir det plutselig forståelig at Melby ønsker forberede oss på krig!?

  Da dør alle, inklusive Melby.

  Svar
 • «Russland har aldri truet Norge eller noen andre Nato-land, tvert imot.»

  Joda, både Russland og Kina har ‘truet’ .

  Ikke militært; – men industrielt, og når det gjelder billigere energi.
  Som kunne øke innbyggernes trygghet og velstand i vesten, gjennom konkurranse og rimeligere energi og varer.
  Og truet dollarvalutaens makt, – med BRICS alternativet.

  Verdt å kaste bort hundretusenvis av arbeidskrefter, levende og døde, for?
  De to andre verdenskrigene dreide seg om det samme.
  Valuta og handelskontroll.

  Hvis vi ikke lærer av historien…

  Svar
 • Einar Magnus Ødegård
  22 januar 2024 9:31

  USAs miltære dominans i Asia er sterkt svekket av Kina. Uten at massemedier har redegjort for hva som her hendt på grunn av knallhhard amerikansk kontroll, har US Navy i løpet av de siste to år lidd lederlag i fire forsøk på å landsette militære styrker på øyer i Sør-Kinahavets Spratlyomrpåde. Under havbunnen finnes store mengder olje og gass, som Kina kaller sine kjerneinteresser.
  Med en blanding av 3-400 sivile skip som drev sivil ulydighet ved sperring og kollisjoner av krigsskipene, og trusssel om bruk av overlegne kinesiske sjømålsvåpen ble landgang hindret.
  Like maktesløse har USA med sine vasaller kalt NATO-land vært i Ukrainakrigen, der som alltid før russisk feltartilleri har avgjort krigsutfallet til russisk fordel. Med meget omfattende russiske forsvarsarbeider langs hele fronten kan neppe Ukraina noen gang kunne endre situasjonen på bakken.
  I Midt-Østen driver Israel sammen med USA folkemord på palestinerne i Gaza, angriper Houtiene i Yemen og Iranske militære i Irak og Syria. Resultatet av de to lands herjing er at hele Eurasia og den muslimske verden tar avstand fra USA.
  USAs posisjon som militær stormakt gjelder bare ved innsetting av kjernefysiske våpen.
  I denne svakheten passer det godt tegne et skremmebilde av Russland som trussel mot Europa, og drive en NATO-øvelse fra Finnmark til Tyrkia i flere måneder. Egentlig er øvingsvirksomheten bare flere regionale, uavhengige øvelser med fly, flåte og hæravdelinger, og ingen samlet bevegelse av stridsmidler.
  Som alltid før er Russland bare interessert i å forsvare seg mot militære angrep, med en årvåken utenriks- og etterretningstjeneste som varsler farer.
  Den største faren for krig i Europa er at USA og NATO foretar krigshandlinger mot Russland fra NATO-land, kanskje for å støtte Ukraina i krigen. Da vil gjengjeldelsesangrep automatisk bli iverksatt. I Norge vil USA-basene Rygge, Sola, Evenes og Ramsund bli omgjort til skraphauger, kanskje Bardufoss, Andøya og Ørland flystasjoner med.
  All heder til artikkelen av Terje Alnes.

  Svar
 • En krig er det verste sviket en politisk leder kan gjøre mot sin egen befolkning.
  Sønner ofrer livet for lederes uenigheter, og ikke minst utsiktene til å tjene gode penger.
  Lederne selv er milevis unna krigssonen.

  Hva forsvarer vi?
  Hvem forsvarer vi?

  Svar
 • The end times
  26 januar 2024 18:19

  Det er jo ingen som kan «mentalt» forberede seg på krig hvis en ikke har sett det på nært hold eller vært i det selv! Den mentale delen Jens, Guri og resten av krigshisserene forbereder er «hvordan komme raskest unna» Flyet er sikkert allerede tanket og klart for avreise. Det finnes nok minimalt med patriotisme for denne krigen startet av Nato. Håpet er vel gjennom mainstream media å fremkalle et så stort hat mot øst at folk griper til våpen og blir kanonføde til INGEN NYTTE!

  Svar
  • Og hvor skal de dra hen ?

   Svar
   • The end times
    26 januar 2024 19:25

    «Mannen» fra øst sin interesse er de nordlige deler av Finland, Sverige og Norge så et (godt) stykke lenger vest. Amerika under mine føtter ;-)

 • wasan Totland
  28 januar 2024 22:32

  Tv kanalene har lenge daglig drevet med å mentalt forberede oss på krig. De sender snart ikke andre filmer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan vil du like dette:

Du får en kredit-brikke implantert like under huden.

Forrige innlegg

Da forskrever en seg.

Kraftpolitikken i Norge er som å ri to hester.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.