POSTED IN Balkan, Historie, Krig-fred

Krigen som åpnet NATOs aggresjonen globalt og i Europa:

Døråpnerkrigen.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mange vestlige medier og politikere beskriver krigen i Ukraina som den første krigen i Europa etter andre verdenskrig. Det er ikke bare feil, det er helt feil. Natos krig mot den suverene staten Jugoslavia i 1999 med en folkevalgt president, var en folkerettsstridig krig uten mandat fra FN. Denne omgås nå med stor politisk og journalistisk behendighet.

Krigen var viktig på flere vis. Ikke bare viste den hva det nye Nato skulle bli for et redskap etter at Sovjetunionen som global og europeisek motmakt var oppløst. Det signaliserte også for alle som ville se at internasjonale regler kunne brytes hvis Nato-land, særlig USA, så seg politisk tjent med det.

Krigen ga Russland et utvetydig signal om det som internasjonalt var i emning og har helt sikkert fortalt de som seinere ble russiske ledere, hva de måtte gjøre for ikke at Russland skulle bli utsatt for noe lignende som Jugoslavia.

Siden ingen begivenheter skjer i et vakuum, i et historisk og politisk tomrom, men henger sammen med forutgående begivenheter, er krigen i dagens Ukraina knyttet sammen med Jugoslaviabombingen til Nato med Norge som ivrig deltager. Men som en historisk ironi er rollene nå snudd på hodet. Nå er Nato og vesten den tapende parten.

Knut Lindtner
Redaktør

Krigen som åpnet dørene

Gjengivelse og oversettelse ved Paul J. Midtlyng

24. mars 1999 startet NATOs bombing av Jugoslavia. For 25 år siden ble dermed grenser i Europa flyttet med makt – for første gang siden 1945.

Under tittelen «døråpner-krigen» trykket den marxistiske dagsavisa «Junge Welt» som utgis i Berlin den 23 mars en kommentar av Arnold Schölzel som oppsummerer hendelsen i lys av dagens situasjon. Schölzel skriver blant annet: 

Arnold Schölzel

«Åtte år etter oppløsningen av Sovjetunionen var begrensningene folkeretten og spesielt FN-pakten hadde lagt for imperialismens knyttneve-politikk («Faustrecht») midlertidig eliminert. NATO ga seg selv et mandat til overfalle Jugoslavia.

Forbundsrepublikken Tyskland som var blitt utvidet ved annekteringen av DDR deltok……. Det var først 15 år senere at daværende SPD-kansler Gerhard Schröder innrømmet: «Vi sendte flyene våre (…) til Serbia, og sammen med NATO bombet de en suveren stat – uten at det forelå en beslutning i Sikkerhetsrådet». Hans etterfølger Olaf Scholz og utenriksminister Annalena Baerbock ser det helt annerledes og kan ikke se noe brudd på folkeretten.»

«Etter dette vendepunktet har NATO vært en krigføringspakt. Felttogene mot Afghanistan, Irak og Libya som bryter med folkeretten, men også de ulovlige inngrepene i Syria hvor amerikanske tropper er stasjonert den dag i dag; NATO-medlemmet Tyrkias brudd på folkeretten i Syria og Irak ,og til slutt bruddene på internasjonal lov spesielt av USA og Forbundsrepublikken Tyskland Israels folkemord i Gaza er bare noen av en rekke stasjoner. Krigen i 1999 åpnet også døren som Russland gikk gjennom da de marsjerte inn i Ukraina i 2022.»

Schölzel peker også på at vestlige politikere og mediers demonisering av andre lands statsoverhoder siden har blitt mer enn alvorlig, nemlig dødelig. Slobodan Milošević omkom i et nederlandsk fengsel, mens Saddam Hussein i Irak ble henrettet og Muammar Al-Ghaddafi i Libya ble brutalt myrdet under NATOs tilsyn – ved hjelp av en bestialske  halshogger-bande.  

«I vestlige krigsmedier ble de tre framstilt som henholdsvis «Hitlers gjenganger», «slaktere» og «fascister». Om de ukrainske tilhengerne av fascisten Bandera, som på vegne av USA og EU styrtet den fritt valgte presidenten i Ukraina i Kiev i 2014 har de vestlige publikummet hørt så godt som ingen ting».

«Den 17. februar 2008 anerkjente flertallet av NATO-medlemmene Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. Dermed var det umiddelbare målet for krigen i 1999 oppnådd –  den første voldelige grenseforskyvningen i Europa siden 1945. Kosovo er i realiteten et NATO-protektorat der 4800 NATO-soldater fra 28 land fortsatt er stasjonert. I april 2024 skal den tyske kontingenten skal økes enda en gang.

Jugoslavia ble beseiret etter 78 dager med bombing i 1999. I Ukraina startet kuppmakerne sin «antiterroroperasjon» mot Donbass-opprøret i 2014. Men den raske framrykningen mislyktes – dette var trolig imperialismens største nederlag siden 1999. Tidene endrer seg på nytt.»

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Det signaliserte også for alle som ville se at internasjonale regler kunne brytes hvis Nato-land, særlig USA, så seg politisk tjent med det.»

  Dette har jo Putin poengtert flere ganger.
  USA lager regler, og bryter de når dette er hensiktsmessig for USA.
  Eksemplene er farlig mange. Selvfølgelig for Russland.
  – Men også for resten av verden.
  Helt stille om dette i norske medier.

  Svar
 • Norvald Aasen
  28 mars 2024 18:35

  Stoltenberg har vært svært så hyppig med denne påstanden om at «annekteringen» av krim var den første landannektering etter 2. vk. Jeg har mange ganger skrevet at dette ikke er sant, for den første landannektering etter ww2 var da NATO terrorbombet Serbia og løsrev Kosovoprovinsen. jeg stod den gangen, som nå, på serbernes side, og jeg skrev mange leserbrev og artikler til Serbia sitt forsvar. Men ingen brydde seg, den vanlige borger som var tro mot statspropagandaen fikk «sannhetene» servert gjennom de enfoldiges kanaler og ditto aviser. Jeg hadde mye kontakt med Hartvig Sætra, og da Milosevic ble kidnappet og i nattens mørke sendt til krigsforbryterdomstolen (der helt andre skulle vært innbrakt) sa Sætra at dette var en svart dag i Europa. Jeg var enig med ham. Vi så på kveldene på den såkalte Dagsrevyen ypperstepresten Bondevik stå smilende på TV-skjermen og for talte om de vellykkede operasjonene som NATO hadde utført, dette mens det på skjermen bak presten lyste rødt av branner og eksplosjoner over Beograd. Også stortinget var nesten helhjertet inne for å tukte et fritt land og en folkevalgt leder, Milosevic, det var kun Langeland (SV) og John Alvheim (Frp) som uttalte seg mot krigen. Resten av stortinget hamret løs på krigstrommene. Og forsvarsministeren var Elbjørg Løwer fra Venstre. Nå ser det ut til at den nye Venstreleder vil gå inn i hennes sko og krige videre der det er mulig, som i Ukraina! Kan virkelig verden i vår tid overse det NATO har bedrevet av død og ødeleggelser rundt i verden uten at de skyldige blir stilt til ansvar? Krigsforbryterdomstolen må vel også finne noen ledige seller for disse, også disse av våre dager!

  Svar
 • Norvald Aasen
  29 mars 2024 11:40

  Det er endel ting jeg synes glemt i denne artikkelen om krigen mot Serbia. Knut Vollebæk var leder av OSSE som drev «forhandlinger» med Milosevic om overgivelse. Dette gikk selvsagt ikke Milosevic med på. Utenriksminister Vollebæk var krigskamerat med Bondevik. Artikkelen «Flukten fra Rambouillet av Andre Savik stod på trykk i Aftenposten på denne tiden, men jeg har ikke dato for artikkelen, men jeg har den på trykk selv. Det var etter disse såkalte forhandlingene at USA utenriksminister, Madeline Albright, (kalt en legende av Jens Stoltenberg) skal ha uttalt at vi la listen for høyt til at serberne kunne godta kravene. De trenger litt bombing, og det er hva de kommer til å få. Dette i følge Klassekampen den gang. Slik er det altså Vesten og NATO forhandler når de vil ha krig! Og den finske diplomaten, Ahtisaari, velsignet på vegne av FN løsrivelsen av Kosovo, og i følge Nationen den 10. des. 2008, gledet han seg over utviklingen i Kosovo og uttalte at stadig flere land ville anerkjenne Kosovo som selvstendig stat. Norge, med Jonas Gahr Støre var så stolt over at Haag-domstolen hadde godkjent Kosovo som egen stat. (Lokalavisa Firda, 3. aug. 2010). Jamie Shea, NATO-talsmann, uttalte i følge Danskeren nr. 5- 99, «NATO er en venn av domstolen. det er NATO-landene som har betalt for etableringen av domstolen — og vi støtter daglig domstolens aktivitet». «Nei, vi forventer hverken anklager mot politiske ledere eller militært personell». Så sier Bondevik under et besøk i Russland 27/5, 1999: «Domstolen er uavhengig av politiske myndigheter». Hvordan rimer dette. Hvem av de to lyver. Og Aftenposten 9.januar 2000: «Kosovo-albanske ekstremister driver systematisk etnisk rensing». Det var dette NATO, Norge og Vesten hadde fått i stand. jeg har mye, mye mer av denne krigsforbrytelsen mot det serbiske folk! Nå driver de samme NATO landene krig mot Russland for å hindre at russiske bosetninger i øst-Ukraina skal få samme rett til frihet som det de mente kosovoalbanerne hadde. Jo, det trengs en krigsforbryter domstol mot dagens krigsforbrytere i NATO-alliansen!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Midtøsten:

Israel er en stat uten internasjonalt anerkjente grenser.

Forrige innlegg

Folkemordet blir bare verre og verre.

Israel dreper nå palestinere i Gaza med sult som våpen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.