POSTED IN Norsk politikk

Krigen mot Russland krever dette av oss:

Omskrivingen av Norgeshistorien.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Omskrivingen av norsk historie

Jan Hårstad

Nå når så mange professorer og skribenter har det travelt med å framstille det slik at Norge snart vil bli overfalt av Russland og deres atomvåpen, lages det også en omskrivning av historien.

Skissert går den nå slik: det var de fordømte pasifistiske og røde politikerne som la Norge forsvarsløst i april 1940. Dette synspunktet vrimler på Document og i Aftenposten også.

Jeg holder da Lars Borgersrud (født 1949) som den sentrale sannferdige norske historiker som jeg har lest grundig og med hakeslepp. «Våpen mot folket» i tre bind.

Norge var etter Oktoberrevolusjonen det aller rødeste av alle nordiske stater og i offiserskorpset samt i borgerlige partier levde den forestilling fra 1917-1940 at arbeiderbevegelsen forberedte et sovjetisk-bolsjevikisk statskupp. Mye i bøkene går med på å dokumentere dette.

Det var da naturlig at offiserskorpset og borgerligheten så seg rundt i verden etter frelsende og reddende ideologier. Det var da italiensk fascisme og tysk nazisme. Aftenposten og Sjøfartstidende var begeistret og kriminalpoliti og politisk overvåkning dro til Tyskland for skolering. Tyske soldater fikk øve vinterkrig rundt Finse, Hitlers hær.

Det var da mektige folk som ville ha seg frabedt Borgersrud og nektet han adgang til Riksarkivet, noe som riktignok ble omgjort. 

Selv om Hitler bygget giganthær var det slik i Norge at det var Røde Armeen som ville angripe Norge. Det var det makten og eliten mente og derfor ble de norske soldatene i 1939 sendt til Finnmark for her kom de sovjetiske hordene.

Det som nå pågår er en tragikomisk reprise på denne tenkningen. Helt åpenbart er det at ingen av professorene studerer amerikanske strategidokumenter eller har hørt om Rands 2019-dokument. Uten noen som helst dokumentasjon er det nå vedtatt at først tar Russland Baltikum, deretter Norden. Du kan bli professor i statsvitenskap på spekulasjoner om dette.

Og når man videre skal debattere er man helt oppslukt av hva Trump, Biden eller Scholz, Sunak har SAGT. En mener åpenbart at verdenspolitikken utkjempes med verbale våpen for du finner knapt noe om økonomi, om handelsbalanse  eller våpenindustrien. 

I 2023 solgte USA våpen for 238 milliarder dollar. De har en nasjonalgjeld på 30 000 milliarder dollar. Hvis man tok bort våpenprofitten fra USAs økonomi ville USA raskt ligne et tredje verden land.

Noen er mestere i å skjule sine hensikter.

Hitler sa jo bestandig det motsatte av hva han gjorde akkurat som Erdogan og Netanyahu- Dagens mestere i dobbeltspill. Er Trump og Biden dårligere?

Når Tyskland i årevis hadde forberedt første og andre verdenskrig het det seg med krigsutbrudd at de bare bedrev Selbstverteidigung og Notwehr (selvforsvar, red.). Veldig pasifistisk, ikke sant?

Når nå Norwegen-Norway også bygges om til en gigant amerikansk militærbase for angrepet på Russland heter det at dette gjør vi fordi vi må forsvare friheten og demokratiet. Det er som å lese Aftenposten fra 1939. NatoVesten er verken militarister eller imperalister, det er en kjemper for fred og humanisme.

Det er det som står på trykk i Aftenposten i dag som den gang de svermet for Hitler. Og glem nå ikke Steiro i Document som aldri har hørt om ordet imperialisme engang. Sånt er det bare Kina og Russland som står for. Vesten står for Kants «EWIGE FRIEDEN.» Skal bare krige litt først. Alle verdens- kriger ble igangsatt for å få slutte på der ewige Krieg. Det vil garantert den tredje også. Tror du det ikke kan du havne på listene til PST.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  6 februar 2024 6:46

  Svært opplysande frå Hårstad.

  Støre seier at vestleg fredsøkonomi skal sigra over russisk krigsøkonomi. Gløym Nord Stream og tilhøyrande norske gass-inntekter. Gløym òg militær støtte med det groteske namnet Nansen-programmet.

  NRK skapar inntrykk av at USA fyrst og fremst arbeider for våpenkvile og humanitær hjelp i Gaza.

  Ord for dagen: Krigsdagbok, del 95 av Lars Birkelund på Steigan.no i dag.

  Svar
 • Godt at du husker Hårstad. En psykiatrisk pasient jeg jobbet med uttrykte følgende: « Det er så rart at alle politikere er så ufattelig kørka!» Hvorfor er det ingen gode mennesker som blir politikere?» Jeg spurte ham om hvordan han opplevde skolen. «Lærerne kunne ingenting! De løy hele tiden. De etterapet det som sto i ubrukelige bøker som de tvang oss til å lese! De hadde ingenting å lære meg om livet. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde kommet hit til dette helvete! Jeg følte meg snytt og bedratt! Jeg ble forbanna og svarte med å lage helvete på skolen! Så da ble jeg lagt inn på psykiatrisk. Psykiateren min var bare opptatt av sexlivet mitt».(psykiateren ble mange år etterpå dømt for sex med en mindreårig pasient)

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  6 februar 2024 9:05

  «Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven som kriminaliserer samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet.» (Regjeringa.no)

  Påverknad frå og samarbeid med etterretninga i USA, Israel, Storbritannia og EU m.fl. vil sjølvsagt framleis vera lovleg og omfattande.

  «Fremmed» betyr Russland, Kviterussland, Kina og Nord-Korea?

  Svar
 • Amerikanske baser vil også være et brudd på Grunnlovens § 1.

  Svar
 • Kaptein Øi var nok den første som advarte om mulig invasjon fra andre kanter og som talte for opprustning. Til gjengjeld ble han skjelt ut og beskyldt av Martin Tranmæl for å være militarist og fascist så sent som i september 1939.

  Svar
 • I motsetning til T. Slettebø har jeg vanskelig for å se hva som er opplysende i dette innlegget fra Hårstad. – Men vis meg gjerne.

  » Selv om Hitler bygget giganthær var det slik i Norge at det var Røde Armeen som ville angripe Norge.»

  Det var ikke et militært sterkt Tyskland som var skrekken for de som satte i gang 2. verdenskrig i 1933.
  Det var et sterkt industrialisert Tyskland.
  – Som ikke ville legge seg under de som styrte’verdensvalutaen’ og verdenshandelen.
  Ellers var Tyskland/Nasjonal-sosialistene opptatt med å legge til rette for å bygge velstand for alle i Tyskland. Ved hjelp av egne arbeidskrefter og ‘fripenger’.
  En velstandsvekst og sosiale rettigheter som aldri før i noen nasjon.
  Norge/norske innbyggere var (gjort) fattige av Ap/Høyre/V. Sult og boligmangel. Auksjoner og tvungen fraflytting av bolig og bondegårder grunnet en oppskrudd rente.
  i Sovjetunionen var det fattigdom . Sult og boligmangel.
  I tillegg hadde Sovjetunionen/kommunistene som doktrine å blande seg inn i andre nasjoners styre og stell med streik/uro, klassekamp kaosdoktrine og alles kamp mot alle.
  Det var dette som var ‘frykten for Sovjetunionen’.
  Og v.sida ( Ap spesielt) , som av en eller annen grunn mente at et fattig, sultende og undertrykkende Sovjetunionen var en bedre lederstjerne enn velstandsbyggingen i Tyskland, slo ned på ethvert tilløp til diskusjon. :

  Mellomkrigstiden var nok en heftig tid. At det var en fattigdomstid i Norge, styrt av kapital/pengetenkning og dødbringende rentepolitikk bør vi ikke glemme.
  Særlig var man bekymret for den appellen fascismen kunne ha hos ungdommen.
  ..Derfor valgte også arbeiderbevegelsen å gå til kontant motangrep .
  ( MOT-angrep, når det var angrep ? ;-) )
  Dette toppet seg under valgkampen høsten 1933 da NS forsøkte å arrangere et møte på Grünerløkka skole rett ovenfor Birkelunden.
  Her møtte det opp over tre tusen motdemonstranter som ryddet lokalet, kappet høyttalerledningen som var strukket ut på plassen og kjeppjaget nazistene ut av arbeiderstrøket. ( Den voldelige høyresiden igjen. ;-) )
  forskning.no/historie-krig-og-fred-nazisme/da-norske-ungdommer-ble-nazister/1322559

  Vi vet at Churchill, før 1939,uttalte:
  ‘På et tidspunkt i samtalen vår bemerket Churchill at Stalin, (som altså ikke hadde kun nasjonal men GLOBAL kommunisme som mål ) hadde en stor fordel; han kunne skyte de som ikke delte hans oppfatninger, og at han allerede hadde brukt mye ammunisjon på dette… ‘
  «Vi stoler på England» ( Francois Kersaudy )

  Og etter krigen:
  ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel. ‘
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
  • Gode poeng Frikar.
   Men vi er nok inne i en religiøs situasjon.

   Jeg synes Hårstad har gode poeng i vår latterlige og farlige håndtering av naboskapet med Russland, og vår absolutt underkastelse av the moralsk korrupte USA.
   Men når han sammenligner Stalin med Putin på den måten at de begge har vært like lite farlige for Norge, blir det mye blanding av snørr og barter. Alle de syv landene Stalin angrep på sin vestfront hadde han fredsavtaler med. Så Norge var helt trygge?

   Putin har langt mer å fare med på den moralske fronten enn Stalin, da han er mer en nasjonalist enn en kommunist. Stalin var notorisk for å bryte avtaler, Putin stoler derimot alt for mye på de og vestens vilje til å holde sin del. De første årene han styrte brukte han mye ressurser på å få til avtaler og forsøke å holde de. Det var inntil han skjønte at Vesten hadde samme innstilling til slike avtaler som Stalin.

   Svar
  • Torfinn Slettebø
   7 februar 2024 17:46

   Til Frikar: Kvart einste avsnitt i Hårstad-teksten er opplysande.

   Svar
 • Lars Borgersrud er ikke noe unntak. Han var sentral i å få partiet Rødt til å gå inn for våpen til Ukraina. På 70-tallet mente AKP at den «sosialimperialistiske Sovjetunionen, var den sterkeste supermakten. Mot Sovjet imperialismen stod dem som kjempet mot nasjonal sjølråderett. Eventuelt også Norge som etter folkekrigen mot Sovjet ville vinne over borgerskapet og gjennomføre den sosialistiske revolusjon. Dette mener Borgersrud fremdeles. Nå støtter Borgersrud den Ukrainske folkekrigen mot det imperialistiske Russland.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal flertallet av mennesker på jorden utryddes?

Noen refleksjoner omkring en statue

Forrige innlegg

Hva dreide det hele seg om?

Slovakia vil etterforske vaksiner og innkjøpet av dem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.