POSTED IN Krig-fred

Krig er ikke menneskenes natur.

Krig er kapitalismens vesen.

19 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Krig og Kapitalisme

Jan Hårstad    

For at en kapitalistisk stat i det hele tatt skal fungere, må det minst tre forutsetninger til:

Staten må ha et marked for sine produkter utenlands og så bør det ha tilgang til energi samt tilgang til strategiske mineraler i egen industriproduksjon.

Såfremt disse forutsetningene ikke finnes må denne staten gå utenlands for å finne alt dette og om nødvendig med militære midler. Dette forklarer hvorfor Lenin og Rosa Luxemburg mente at krig var en organisk komponent i kapitalismens vesen.

Ikke bare det. Allerede før første verdenskrig var både Lenin og Rosa rystet over hvordan jordas rikdommer ble direkte plyndret, tømt for viktige råstoffsprodukter og mineraler.

Produksjon av sjeldne mineraler.

I øyeblikket er det ekstremt mye fokus på batterier, men et godt batteri består av ingredienser det er slagsmål om i dagens verden. Hvor finner vi kobolt og den slags? Ingen tenker på det.

I Mali-Sahel er det masse strategiske mineraler. Frankrike rykket inn der under dekke av å krige mot IS, men ble kastet ut. Nå vil Tyskland prøve seg og forsøker å bite seg fast i Niger. Der er det også strategiske mineraler.

Tyskland er okkupert av 12 amerikanske militærbaser. Ikke nok med det. USA har pålagt Tyskland å bedrive økonomiske sanksjoner av Russland og Kina.

Hvor i all verden skal Tyskland ta strategiske råvarer fra?

Som vi vet raste Hitler mot «JødeBolsjevikene» i Sovjetunionen. Det aller første han gjorde da han kom til makten var å starte oppbyggingen av Wehrmacht. Generalene ga han derfor sin fulle støtte.

Men når dette skulle iverksettes oppdaget man i Tyskland at det overhodet ikke fantes nok strategiske mineraler for å bygge panzer og fly. Definitivt begynte jern og stålindustrien i Ruhr å gå på hell. Og hva skjedde? Hitler laget lån og handelsavtaler med Sovjetunionen som Tyskland aldri hadde sett maken til. Uten mineral- tilførselen fra Sovjetunionen hadde det aldri blitt et mektig tysk hær.

Hva gjør Tyskland nå krystet av USA? De begynner å sende sine panzerkjøretøy til Ukraina, så som Marder og Leopard-2 tanks. Helt åpenbart mener de at landets frelse som industristat er å erobre Russland a la Operasjon Barbarossa. De vil  ha krig.

Er dette det eneste tyske partiet som forstår at fredssamtaler er veien å gå?

Og her ser vi det interessante at også Die Linke syns dette er strålende saker akkurat som SV-Rødt nå har blitt natos våpenhandlere. Det eneste partiet i Tyskland som vil stoppe dette og bygge fredsdrøftinger med Russland er Alternative für Deutschland som Die Linke og SPD vil ha forbudt fordi de er «putinister».

Klassekampen orienterer oss om at 64% av deres velgere er pro-nato våpeneksport. 10% imot denne politikken.

Nå måtte jeg bla litt i arkivet mitt og fant ut at jeg allerede i 2005 skjønte utmerket godt at det ville gå den veien og meldte meg ut av Rødt for å redde vettet. For kursen var at Rødt skulle bli «Venstresidas Fremskrittsparti» som herr Mimir skrev 7 juni 2012. Altså  kaudervelsk populisme.

Ja, sånn gikk det. Rødt ble et postmoderne livsstilsparti for mye middelklasseungdom vokst opp i trygge og gode kår. SV-prominensen havnet som direktører og storborgere innen NHO og globalismen.

Nato-Trotskist Anders Ekeland ser ut til å få sin gamle drøm oppfylt som går slik: 

«Så like som Rødt og SV nå er blitt, på et så avgjørende spørsmål som Nato, er det ingen grunn til ikke å slå sammen de to Partiene.»(Sosialistisk Framtid)

Dette forutsetter naturligvis at de 10% av anti-imperialister vil bli enten frosset ut eller ekskludert. Da har de intet annet valg enn å starte byggingen av et nytt marxistisk parti som samler opp en ny generasjon ungdom. Rosas parole KRIG MOT KRIGEN er nemlig den som peker en vei framover i historien. De andre kan like gjerne dra til Østfronten som «Regiment Nordland» og  andre krigere gjorde under Quisling. 

God tur.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

19 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  17 januar 2023 9:36

  Noreg er tungt inne i Nato-krigen mot Russland. Kan me få ei folkerøysting om den saka?

  Tyskarane må ha gløymt korleis det gjekk sist dei satsa på opprusting. At landet ikkje er sjølvstendig, er openbert.

  Nato har panikk og vil ha inn endå tyngre våpen. Det er dårleg nytt for sivile i Ukraina.

  Legg ned Nato!

  Svar
 • «Selv om vi skulle vedta å sende Leopard-stridsvogner til Kyiv i morgen, så vil ikke stridsvognene være på plass før begynnelsen av neste år» sier Rheinmetall-sjef Armin Papperger. Altså ikke før i 2024. Tyskland stritter imot å sende de våpna Ukraina ber om. Borgersrud sier på Dagsnytt 18 at fleste parten av Rødts 14000 medlemmer er for at Norge sender våpen til Ukraina. Det virker som om at både USA og Europa er sterkt splittet i de som støtter Russland og de som støtter Ukraina.

  Svar
 • Olav Sæther
  17 januar 2023 12:59

  Var det ikke nylig en stor politiaksjon mot Alternative fur Deutschland ? Men ikke noe mer å høre om det. Merkelig.

  Svar
  • Jan Hårstad
   17 januar 2023 13:26

   Det er overvåkning av alt AFD foretar seg. Det ser også ut som om Staten har gitt
   grønt lys for at ANTIFA kan terrorisere AfD-medlemmer ustraffet så mye de ønsker.
   Det er også åpenbart en form av Staatspolitik.

   Svar
 • Siden 70 tallet var AKP og mulig også andre fraksjoner på venstresiden fiendtlige til Sovjet. I Teorien om» Krigsfaren» var Sovjet pekt ut som mulig okkupant av Norge. Det poItive i følge AKP kadere var da åpnet muligheten seg for en sosialistisk revolusjon. Først folkekrig for å kaste okkupanten ut. Deretter revolusjon. Det faktum at Norge var med i Nato, tror ble tatt lett på. Diskusjonen i Rødt i dag minner om dette. AKP støttet også Mujahedin og var ivrig i afganistankomiteene. Jeg ser på fc at dette huskes med stolthet. Rød ungdom hadde til og med samlet inn penger ril våoen til mujahedin. En ide flere gamle aktivister på venstresiden syntes var god og som burde gjentas nå, i forhold til Ukraina. Den nasjonale sjølråderetten er uomtvistelig. Derfor er krig bedre enn fred. Det ser mørkt ut for en fredsbevegelse. CIA kunne ikke gjort dette bedre.

  Svar
 • Jan Hårstad
  17 januar 2023 17:45

  Helt riktig,Gro. Det som nå skjer har dype historiske røtter. det forskrekkelige er jo at selv
  idag vil man ikke forstå noe av Afghanistankrigen 1979-89. Det var jo her Jihad-terrorismen
  i verdensmålestokk oppsto og det finnes masse kvalifisert litteratur om denne
  Jihad-USA proxykrig mot Sovjet. Kanskje den største i historien? Og så gikk man løs
  i Tsjetsjenia i to kriger etterpå med samme modell.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  17 januar 2023 18:18

  Novo-Nato har forskrevd seg i Ukraina.

  Svar
 • Borgersrud sa på dagsnytt 18 i forrige uke at flertallet av Rødts 14.000 medlemmer er for at Norge sender våpen til Ukraina og det er sendt i reprise i NRK 2 ganger. Hvordan Borgersrud vet det sa han ikke noe om.

  Svar
 • Definitivt begynte jern og stålindustrien i Ruhr å gå på hell.»

  Robbingen av Tysklands jern/stål-industri begynte allerede etter 1. verdenskrig, av Frankrike/England.
  Også annen industri I Tyskland ble robbet. Og handelsblokader ble satt i gang mot Tyskland i mellomkrigstiden via bakmennene som styrte ( og styrer) verdensvalutaen , – som nå mot Russland.
  På grunn av den internasjonale jødedommens totale krig mot Tyskland var Tyskland avskåret fra de internasjonale markedene for penger og råvarer. Det skapte handelsproblemer og stor vareknapphet som Tyskland løste ved såkalt «bartertrade» som vil si varebytte mellom to nasjoner. For eksempel maskiner til Argentina i bytte mot kjøtt og korn.
  Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon.

  Og:
  ‘Etter røveriet og plyndringskampanjen under Jeltsin, ble de russiske oligarkene tøylet. Putin gjorde det klart for dem at han ikke ville overlate landet til dem for ytterligere plyndring og forarmelse av folket. Hvis det var opp til Vesten, kunne den russiske befolkningen godt ha råtnet bort, det hadde ikke brydd de vestlige elitene. Det faktum at Putin stoppet den vestlige røveri-kampanjen gjorde ham til en fiende av det transatlantiske elite-komplottet. Det vil de ikke tilgi ham.’
  midtifleisen.wordpress.com/2019/03/30/skygge-makten/

  Svar
 • Denne siste kommentaren tar jeg fullstendig avstand fra. Jeg ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer med denne deltakeren tilstede.

  Svar
  • Vi kan ikke utestenge meninger i en debatt. Her er det åpent for alle meninger såfremt en ikke kommer med persontrusler eller grove utskjellinger. Skal en debatt være fri må den være åpen for alle. Ingen deltagere kan kreve at andre med svært ulike eller avvikende meninger skal stanses.

   Jeg anbefaler deg å argumentere eller å overse det du er uenig i.

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    18 januar 2023 9:30

    Bravo, Lindtner! Ytringsromet i Noreg er snevert nok frå før. Sjå til dømes kva Steigan.no i dag har å fortelja om lærebokforfattar som vert tynt for Nato-synet sitt. Stor skam for Cappelen Damm!

   • Metoden har selv Angela Merkel brukt, nemlig bare å reise seg med nesa i sky og forlate salen når meningsmotstandere kommer til orde. Det første samfunnsdebattanten og dikterinnen fra Bodø gjorde etter å ha mottatt ytringsfrihetsprisen var å ville kansellere andre ut av diskusjonen, den klassiske hurpemetoden: utfrysing.

  • Kognitiv dissonans er et psykologisk fenomen som oppstår når en person har to eller flere motstridende tro, ideer eller verdier samtidig. Det er en tilstand av psykisk ubehag som oppstår fra inkonsekvensen mellom det man tror og det man gjør. Dette fenomenet har blitt studert mye av sosialpsykologer og har vist seg å ha en betydelig innvirkning på hvordan mennesker oppfatter og tolker virkeligheten.

   Konseptet kognitiv dissonans ble først introdusert av Leon Festinger i 1957. Han foreslo at når folk opplever kognitiv dissonans, vil de forsøke å redusere ubehaget ved å endre deres tro, holdninger eller atferd. Denne prosessen er kjent som dissonansreduksjon.

   En av de vanligste måtene kognitiv dissonans hindrer folk i å se sannheten på, er gjennom bekreftelsesskjevhet. Bekreftelsesbias er tendensen til å søke etter, tolke og favorisere informasjon som bekrefter ens eksisterende tro eller hypoteser. Dette kan føre til at folk ignorerer eller ser bort fra bevis som motsier deres tro.

   En studie utført av forskere ved University of Michigan fant at personer som opplevde kognitiv dissonans var mer sannsynlig å engasjere seg i bekreftelsesskjevhet enn de som ikke gjorde det. Studien fant også at personer som opplevde kognitiv dissonans var mer sannsynlig å avvise bevis som motsier deres tro.

   En annen måte kognitiv dissonans hindrer folk i å se sannheten er gjennom motivert resonnement. Motivert resonnement er tendensen til å tolke informasjon på en måte som er i samsvar med ens eksisterende tro eller mål. Dette kan føre til at folk selektivt tolker informasjon på en måte som støtter deres tro og til å ignorere eller avvise bevis som motsier dem.

   En studie utført av forskere ved University of California, Berkeley fant at personer som opplevde kognitiv dissonans var mer sannsynlig å engasjere seg i motiverte resonnementer enn de som ikke gjorde det. Studien fant også at personer som opplevde kognitiv dissonans var mer sannsynlig å selektivt tolke informasjon på en måte som støttet deres tro og å ignorere eller avvise bevis som motsier dem.

   Til slutt kan kognitiv dissonans også stoppe folk fra å se sannheten ved å lede dem til å engasjere seg i selvrettferdiggjøring. Selvrettferdiggjørelse er tendensen til å rasjonalisere ens oppførsel eller tro for å opprettholde et positivt selvbilde. Dette kan føre til at folk ignorerer eller ser bort fra bevis som motsier deres tro for å opprettholde et positivt selvbilde.

   Avslutningsvis kan kognitiv dissonans stoppe folk fra å se sannheten ved å lede dem til å engasjere seg i bekreftelsesskjevhet, motiverte resonnementer og selvrettferdiggjørelse. Disse prosessene kan føre til at folk selektivt tolker informasjon på en måte som støtter deres tro og til å ignorere eller avvise bevis som motsier dem

   Svar
 • Wasan Totland
  17 januar 2023 22:56

  Hva skjer når ressursene blir enda knappere og det åpenbare at Norge er i krig kommer fram i lyset? Vil vi få en krigsøkonomi der staten beslaglegger ressurser og bankinnskudd over natta?

  Svar
 • Rødt og Norgesdemokratene er de eneste norske partiene som ikke vil sende våpen til Ukraina. Til nå har Tyskland nektet Finland og Polen å sende sine Leopard stridsvogner til Ukraina. Hvis Norge hadde bestemt seg for å sende noen av sine Leopard stridsvogner til Ukraina ville antakelig Tyskland også nektet oss å gjøre det. Om Tyskland har noen lover som gjør det ulovlig å bruke tyske våpen mot Russland vet jeg ikke. Men det hadde vært interessant å vite grunnen.

  Svar
 • Nesten halvparten (48%) av europeere ønsker en slutt på krigen, selv hvis Ukraina må gi avkall på territorium. I noen land mer enn halvparten:
  dailynewshack.com
  «Mer enn 60% av tyskere og østerrikere ønsker en snarlig slutt selv ved tap av territorium for Ukraina,
  en holdning som deles med grekere (54%), italienere (50%), og spanjoler (50&).»

  Svar
 • 100% av det norske Stortinget, 169 menn og kvinner, framstår hjernevaska og medansvarlege i massedrapet på ukrainske kvinner og menn, i forlenginga av ein provosert krig. Folkeretten gjev Russland rett til å forsvare sitt folk mot diskriminering og drap.

  I Noreg er sanninga ei fleirtalsvedtak. Absurd.
  Krig er heroin for kapitalismen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Demokrati i USA?

I dag er det pengene som styrer i Washington.

Forrige innlegg

2022 var året det ble tydelig.

Nå kommer en ny verdensorden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.