POSTED IN Global krise, Virkelighetsforståelse

Kreftene bak krigen mot Russland, Kina og på Gaza.

Siktemålet er global kontroll.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi skal notere oss hva denne tidligere helt sentrale personen i USAs dypstat-nettverk tenker og sier. Ukrainakrigen dreier seg ikke om frihet og demokrati, slik mange tror, men å svekke Russland som er en nøkkel-hindring for bestemte kapitalkrefter som vil skaffe seg global kontroll. Den russiske ledelsen vet dette og forholder seg til det. De oppfatter det som en dødelig trussel.

Dette er de samme kreftene som har plyndret verdens befolkning (Eks. kolonisystemet) for ressurser og utnyttet menneskenes arbeidskraft for sin egen berikelse. Deres militære organisasjon heter Nato som har vært brukt når det har vært nødvendig (Eks. Balkan, Libya).

Når målsetting kokes ned til dette og kreftene som driver det hele viser seg uten sin pynt og svulstige ord er det ikke annet enn mennesker som drives av griskhet og maktbegjær vi ser.

Men disse folkene har ansatt verdens beste ordkunstnere og kjøpt alle viktige informasjonskanaler for å fortelle en historie som vi skal tro på. I store deler av verden snur nå folk og regjeringer seg bort fra disse folkene, men i Norge tror svært mange fortsatt tror på dette. Det vil Norges befolkning få svi for i tiden som kommer. Vi har gjort Russland til vår fiende og er på randen av krig med vår store og fredelige nabo fordi vi har alliert oss med de folkene som har plyndret verden siden Columbus oppdaget Amerika.

Knut Lindtner
Redaktør

Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet sikter mot verdensherredømme.

Av Richard C. Cook.

Dette er et svar på en artikkel i dagens VT Foreign Policy, av min kollega Claudio Resta med tittelen: «Russian Roulette»: Det fryktelige målet med USAs proxy-krig i Ukraina er klart: Det er enten å forårsake et regimeskifte i Russland, eller å drepe oss alle.

Claudio siterer Richard Haass, president emeritus for Council on Foreign Relations:

«Hvilken strategi bør Ukraina og dets støttespillere følge? For det første bør de legge vekt på det defensive, som vil tillate landet å forvalte sine begrensede ressurser og frustrere Russland. For det andre bør Ukraina gis midlene – evne til å angripe over lange avstander – og til å angripe russiske styrker hvor som helst i Ukraina, så vel som russiske krigsskip i Svartehavet og økonomiske mål innenfor Russland selv. Russland må betale for en krig de initierte og forlenger. For det tredje må Ukrainas støttespillere forplikte seg til å gi langsiktig militærhjelp. Målet er å signalisere til Vladimir Putin at tiden ikke er på Russlands side, og at han ikke kan håpe på å utmatte Ukraina».

Richard Nathan Haass (født 28. juli 1951) er en amerikansk diplomat. Han var president for Council on Foreign Relations fra juli 2003 til juni 2023, før han var direktør for politikkplanlegging for USAs utenriksdepartement og en nær rådgiver for utenriksminister Colin Powell i George W. Bush sin regjering. Wikipedia.

Hva er Haass endelige mål for å forlenge galskapen i USAs proxy-krig mot Russland i Ukraina? Claudio Resta skriver:

«Det er åpenbart at elitens agenda fokuserer utelukkende på geopolitikk. I Haass tanker er ikke Ukraina en slagmark der ukrainske og russiske patrioter ofrer livet for sine land.

Nei. I Haass tanker er Ukraina den kritiske inngangsporten til Sentral-Asia, som forventes å bli den mest velstående regionen i neste århundre. Vestlige plutokrater har til hensikt å være hovedaktørene i Sentral-Asias utvikling, og som er grunnen til at de prøver å fjerne den største hindringen for en vestlig dominans der, som er Russland. Når Russland har blitt svekket og drevet tilbake, vil Washington stå fritt til å spre sine militærbaser over Eurasia, og legge grunnlaget for å begrense rivaliserende Kina gjennom provokasjoner, omringing og økonomisk kvelning».

Amerikas økonomiske hjelp i 2022 til Ukraina: Totalt 112 milliarder dollar.

Haass sitt perspektiv ikke er noe nytt. Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet har vært innstilt på å erobre verden i 500 år. På 1600-tallet kom mine egne engelske forfedre til Amerika på jakt etter frihet. I 1638 ankom min stamfar Thomas Bliss, en puritansk smed, til Massachusetts etter å ha blitt fortalt av undersåttene til kong Charles I og erkebiskop Laud, om å komme seg ut av et England som ikke ville ha folk som ham. Men sent på 1800-tallet bestemte folk som Cecil Rhodes og Nathaniel Rothschild seg for å bruke sin utrolige rikdom fra sørafrikansk gull og diamanter, til å «gjenopprette Amerika for det britiske imperiet». De lyktes gjennom Federal Reserve Act av 1913 og ved å dra USA inn i første verdenskrig.

Det var da Richard Haass’ Council on Foreign Relations ble grunnlagt med penger fra Morgan og Rockefeller. Dens formål frem til i dag er å fullføre den keiserlige maktovertakelsen, og for all fremtid gi USA finansiell og militær makt til å undertrykke alle Jordens folk, gjennom et regime med økonomisk utnyttelse og endeløse kriger. Richard Haass biografi viser perfekt hva som kreves.

Jeg dokumenterer i min bok Our Country, Then and Now, hvordan Council on Foreign Relations i 1940-1941, påla Roosevelt-administrasjonen den langsiktige planen for total militær dominans over hele kloden. Etter utslettelsen av Tyskland i andre verdenskrig, erklæringen om en kald krig mot Sovjetunionen, og opprettelsen av den nasjonale sikkerhetsstaten under president Truman, gikk planen for global erobring fremover. Da John F. Kennedy sviktet planen, ble han myrdet.

Siden har planen vært gjennomført med full kraft, og ledelsen har gradvis blitt overtatt av Neocons, ny-konservative. I 1991 manifesterte planen seg i Wolfowitz-doktrinen. Under presidentene George W. Bush og Barack Obama ble det full dominans over hele spektrumet- finans, militært og media.

De har nå brakt oss til randen av tredje verdenskrig mot Russland, Iran, Kina, BRICS+ og resten av det globale flertallet. Deres største nåværende prosjekter er Ukraina og Gaza. Men det er slaveri av hvert menneske på planeten er det de er innstilt på å oppnå. De som står bak er det vestlige økonomiske hegemoniet er et lite antall ultramilliardærer. De styrer WHO, WEF, NATO, og selvfølgelig Biden-administrasjonen.

Jeg tror ikke de vil lykkes med sitt endelige mål. Men de kan ha startet det som i enkelte kretser kalles Armageddon. Følg med.

Fra Global Research, publisert 29 mai 2024.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: The Anglo-American-Zionist Empire Aims at World Conquest.

Forsidebilde: esfckr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Interessant å observere våknende oppmerksomhet rundt det jeg har holdt frem helt siden 1970-tallet. Russland MÅ knekkes av global-eliten. Hvorfor har jeg visst dette? Fordi det står i Bibelen.

  Når dette på en eller annen måte inntreffer i tiden som kommer, vil verden stå tilbake med en global verdensregjering den kaller «Dyret». Verdens nasjoner symboliserer gjerne sin makt med dyr. Norske løve, russiske bjørn, USA’s ørn, engelske leoparder, kinesiske drage, egyptiske okse etc.

  Det heter at disse skal gi sin makt til et verdensomspennende «dyr» som i sin tur skal gjøre ende på religion. Sistnevnte har bare vært nyttige idioter for eliten men må bort som siste hinder for verdensregjeringen.

  Maktsøkende religiøse oligarker og trossamfunn har gitt troen på en skapende førsteårsak et dårlig rykte. Disse vil derfor bli tatt hånd om av sine tidligere «elskere», som bokji kaller eliten. Det er interessant å se både Åpenbaringens og Daniels bøker sammenfalle.

  Det er åpenbart at ut i fra disse eldgamle skriftene så befinner vi oss på oppløpssiden hva avslutningen på denne tingenes ordning.

  Svar
  • Vox :

   » Det er åpenbart at ut i fra disse eldgamle skriftene »

   Noen kan lage skrifter/spådommer. ( Mange elsker jo slike, f.eks. Nostradamus sine, i et urolig/uforutsigbart liv.)

   Så kan andre, – eller samme bakkrefter, arbeide for at dette skal gå i oppfyllelse.
   Men, tror du at noen kan ‘se’ hva som vil skje i framtiden? At framtiden på en måte allerede har skjedd.
   Eller at det er en ‘gud’ som styrer dette?

   Jeg kan jo ‘spå’ at folk vil bli påkjørt/dø på motorveien. – Hvis mange begynte å løpe fram ogtilbake over motorveien, men..

   Eller hvis vi /menneskesystemer tar feil av penger og realverdier ( ‘stener for brød’) , så vil det bli mangel på realverdier etterhvert. – Og kamp/krig om disse.
   Men spådommer hva er det? Håp/tro? Frykt? Eller en arbeidsplan for noen, kanskje?
   Og hva er nytten av spådommer?

   Ellers har jeg sans for din analyse/tro. – At religioner har vært et nyttig verktøy i lang tid, for å styre land og folk og gripe makt.
   Nå, når menneskeheten har utviklet seg ut av den verste infantilismen er det andre verktøy som gjelder.
   Kanskje man kan si at menneskeheten samlet har kommet fram til puberteten i sin utvikling?
   Hva kjennetegner et pubertet-stadie?

   Svar mottas med glede. ( Selv om det er vanskelig å finne igjen artikler på derimot etterhvert, uten kommentaroppsummering på siden av nettstedet.)

   Svar
   • Grunnen til at Konstruktøren ser fremtiden er fordi han selv sier at «Jeg er lys». Lys er fri energi og følgelig ikke bundet av tid. La oss si at masse – bunden energi – oss – kom til etter big bang. Selv ved en hydrogenbombeeksplosjon kreeres det en mindre mengde masse – altså bunden energi.

    Massen farer gjennom rommet i betydelig mindre fart enn den frie energien – som lyset, som reiser rundt 300 000 km/sek. Tid oppstår som følge av ulik hastighet. Mellom masse og fri energi. Tid kan altså defineres som avstand mellom begivenheter. Masse kommer aldri opp i lyshastighet uten å gå i oppløsning og konvertere tilbake til fri energi som vi opprinnelig kom fra.

    Han har også konstruert «personer» som lik seg selv er lys. Det er et mindre antall av disse som har gått til rettssak i «himmelen» og hevder at Gud ikke har noen rett til å styre over sine skapninger selv om Han er «sterkest». Diaboloi betyr jo anklager. Samtidig er både himmel og jord full av skapninger som er vitner for enten Skaperen eller anklagerne.

    Konstruktøren lot anklagerne få et visst antall tusen år på seg for å se om de hadde rett. Men Han forbeholdt seg også retten til å intervenere dersom anklagerne og deres tilhengere kom så langt at jorden står i fare for å bli terminert. Det er der vi nå er. En fullskala atomkrig ville jo avlive også Hans vitner. Det vil ikke skje, for da er det ikke noe mere å redde.

    Mye tyder på at hele altet består av 12 dimensjoner. Steven Hawking mente det finnes kun 11 dimensjoner. Vi besitter de fire første – høyde, bredde, lengde og tid. Det som kalles «himmelen» er de øvrige åtte dimensjonene der Skaperen alene besitter den tolvte. Alle kan gå nedover i dimensjonene, men ingen kan gå oppover i høyere dimensjoner. Derfor kan ingen terminere Konstruktøren. Samtidig kan det sies at vi alle lever midt oppe i de tolv dimensjonene – uten at masse – oss – kan komme over dit. Derfor sier Bibelen at «Gud er ikke langt borte fra en eneste av oss».

   • «Men spådommer hva er det?»

    Veivesenet «spår» at en veistrekning vil stå klar om tre år. Og – LO and Behold! – om tre år er virkelig veistrekningen ferdig. Hva har skjedd? Er det profeter som styrer veivesenet? Har veivesenets ingeniører okkulte evner? Nei, selvfølgelig ikke.

    Et av de mest kjente profetiske skrifter er Sions Vises Protokoller. Jeg grøsset da jeg leste dem for noen år siden. De ble skrevet før år 1900, og det aller meste har gått i oppfyllelse. Det er bare den siste lille finishen som gjenstår.

    Så hva har skjedd her? Hadde forfatterne av Sions Vises protokoller okkulte evner? Jeg tror ikke det.

    Det som jeg tror har skjedd, er at i mellomtiden har tusenvis eller titusenvis av mennesker jobbet iherdig for å virkeliggjøre Sions Vises Protokoller. Og nå er det bare finishen som gjenstår.

 • Antikrist er siktemålet. Det som kommer er ikke menneskeskapt.

  Svar
 • Vox.

  » Konstruktøren lot anklagerne få et visst antall tusen år på seg for å se om de hadde rett. Men Han forbeholdt seg også retten til å intervenere dersom anklagerne og deres tilhengere kom så langt at jorden står i fare for å bli terminert. Det er der vi nå er.»

  Takk for svar.
  Dette, og resten av svaret ditt virker spennende ( som en filosofi?), men gikk langt over min forstand.

  Jeg er med;- for tanker/forestillinger som bryter med det vedtatte kan ofte være konstruktivt.
  Og tar gjerne imot mer forklaring( på norsk) .

  Svar
  • Litt tillegg:

   ‘ I århundrene etter at Jesus døde, var det mange ulike tekster i omløp som ble lest og brukt av kristne. Noen var hundrevis av år gamle, som Mosebøkene. Andre tekster, som handlet om Jesus og hans følgere, var ganske nye.
   Dette ble ryddet opp i på møter på 300-tallet. Da bestemte kirkeledere seg for hvilke tekster som var best, sannest og viktigst.
   …..Abraham er stamfaren til jødedommen, islam og kristendommen. Han får løfte fra Gud om at hans etterkommere og slekt skal få stor makt og betydning. ‘
   https://www.forskning.no/historie-religion/jesus-drepte-2000-griser-gud-sendte-en-kvinne-tilbake-til-slaveriet/2369983

   Religiøse skrifter er politikk.
   Noe man, dvs. makthavere, ønsker, og retningslinjer/leveregler å arbeide etter for å oppnå disse ønskene.
   Spådommer har blitt brukt/brukes til noe av det samme.

   Svar
 • Truls:

  » Et av de mest kjente profetiske skrifter er Sions Vises Protokoller. Jeg grøsset da jeg leste dem for noen år siden. De ble skrevet før år 1900, og det aller meste har gått i oppfyllelse. Det er bare den siste lille finishen som gjenstår.»

  Ja, de er skremmende.
  Men » det aller meste har ikke GÅTT i oppfyllelse.
  Det er UTFØRT. – Etter noen gale menneskers plan.
  Og spredt som ‘profetier’ slik at vi skal tro at ‘det som skjer det skjer’ , – dvs. MÅ skje.

  Svar
 • Hvis fremtiden allerede er skrevet, så betyr det at valg ikke har betydning.

  Hvis vi tenker tilbake på vårt eget liv, vil vi se at valg vi tok underveis har ført oss i bestemte retninger, med bestemte resultater og konsekvenser. Hadde vi tatt andre valg, ville det ha ført til andre resultater og konsekvenser.

  Med andre ord, vi har valgets frihet med hva det måtte innebære av konsekvenser. Både som individer og kollektivt. Resultatet, konsekvensene er et resultat av valg.
  Alt dette vil vår erfaring kunne bekrefte.

  Holder man dette opp mot åndelig lære, vil det samme bekreftes der. Gjøre gode valg.

  Kan kjærlighet eksistere uten fri vilje? Nei.
  Kan ondskap eksistere uten fri vilje? Nei.

  Med andre ord, alle muligheter er åpne. Menneskeheten velger selv.
  Hvor lang tid vi trenger for å lære leksen, er en annen sak.
  Men vi vil dumpe i klassen, helt til vi en dag har lært.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ingen grunn til å overraskes over Klassekampens havvind-støtte.

Avisa Klassekampen er i dag støttespiller for mer kapitalisme.

Forrige innlegg

Latvia:

En liten republikk uten militære muskler, men med en storkjeftet leder?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.