POSTED IN Globalisering, Norge

Stortinget har frasagt seg styringen

Kraftselskapene tømmer vannmagasinene med viten og vilje!

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

«Legitimiteten til systemet avhenger av at selskapene tar inn over seg at de er gitt tillit og ansvar for å forvalte ikke bare en handelsvare, men en samfunnskritisk ressurs.», skriver NVE-sjef Kjetil Lund». 

Det er det samme som å si at staten er maktesløs ovenfor kraftselskapene, og de kan bare tømme vannmagasinene etter eget forgodtbefinnende. Og det har de allerede gjort, fyllingsgraden er nå 10 prosent under normalen de siste 20 årene, og EU har allerede varslet en energikrise for Europa. Hvis kraftselskapene fortsetter å tappe magasinene for salg til utlandet, er det ikke kraft i Europa som kan  importeres med kablene.

ACER har altså tilsidesatt norske myndigheter, akkurat som globalistene ønsker. Vi har ikke en regjering som representerer folk og lands interesser, men en administrasjon som som tjener internasjonal storkapital. Titusener av leiligheter ble bygget på 60- og 70- tallet kun for strøm som oppvarming, og leilighetene kan ikke oppgraderes med pipeløp for ved og pelletsfyring. Beboerne blir helt maktesløse under en strømutkopling.

Datidens AP-politikere som vedtok boligutbyggingen i en tid AP var et arbeiderparti, tenkte seg ikke at AP ville bli kuppet at globalisten Gro Harlem Brundtland med hennes folk som Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide, tidligere direktør i World Economic Forum, globalister og markedsliberalister med en AP-pin i jakkekragen.

For hva skriver ikke Statnett i sitt brev til NVE datert 24. juni? At de en måned tidligere oppfordret produsentene til å ta hensyn til en svært usikker forsyningssikkerhet. Den traurige konklusjonen ble: «Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt.» Kraftselskapene har én oppgave. Høyest mulig profitt.

Statnett har altså i et brev til kraftselskapene bedt de «ta hensyn», og deres konklusjon er at «appellen» ikke har noen effekt. Kraftselskapene bare fortsetter å tømme magasinene til tross for at Europa ikke har strøm å selge til Norge til vinteren. Altså har markedskreftene fritt spill med strømmen fra norske vannkraftverk, en villet politikk fra et globalistisk Storting. Statnett er gjort maktesløs.

«Et pussig fenomen er for øvrig at EU visstnok tillater medlemslandene å administrativt vedta oppfylling av sine kull-, gass- og oljelagre forut for vinteren. Derimot tillater ikke EU-lovverket Norge å gi offentlig påbud om å fylle opp vannmagasinene». 

For den ikke-folkevalgte ledelsen i EU, en forsettelse av middelaldrenens aristokrati, er ikke Norge noe annet enn en provinsiell utkant delstat som skal levere strøm, olje og gass. Og i utformingen av ACER- og EØS-avtalen med Norge, har det sittet globalister som tjener storkapitalen på begge sider av bordet. Ingen politikere som representerer folk og land hadde gått med på noe slikt.

Storkapitalens presse og media har også like mye skyld som politikerne i at ACER ble underskrevet. De har unnlatt å fortelle om konsekvensene for husholdninger og industri. De kaller seg journalister, men de driver ikke journalistikk, de er storkapitalens propagandaapparat. NRK var ikke bedre, bare 834 mennesker av 5,3 millioner innbyggere klaget NRK inn til Kringkastingsrådet for å underrapportere om ACER. 

Finansfolket har fått sine folk inn i NRK i ledende stillinger, som så har ansatt sitt eget slag til de har sine folk i alle redaksjoner. Statskanaler som NRK har høy troverdighet i befolkningene, så storkapitalen har satset mye på å overta dem. NRK og TV2 har et stort ansvar for at en mett og trett norsk befolkning ble bondefanget. En hard lekse for en politisk bevisstløs befolkning, og nå er det for sent.

«Men myndighetene kan og vil ikke gripe inn før kraftselskapene har tvunget fram strømrasjonering. For det ville stride med deres valgte energipolitikk». 

Blir det strømrasjonering, er det for sent å gripe inn. Vil de ikke gripe inn for det «vil stride mot deres valgte energipolitikk», så er det en energipolitikk som er utformet for finanskapitalen, og ikke for det norske folk og land. Hvis ikke strømrasjonering får det norske folk til å innse at stortingspolitikerne ikke representerer folket men global storkapital, setter seg inn i sine demokratiske rettigheter, avsetter regjeringen, og innsetter politikere som representerer folkets interesser, så vil Norge bli utvisket som nasjon, og ikke bli annet noe enn en region i et globalt frihandelsområde med en for en stor del fattig befolkning.


Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • FRIHET !!!
  6 juli 2022 13:34

  Politikerne begår det som rett å slett er lands svik og selger bort resurser som er helt nødvendig for Norge til fremmede makter…

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  7 juli 2022 10:54

  I disse tider når strømmen koster 1 øre kilowatten i Nord, er det morsomt å tenke på at Statnett fant det mer fornuftig å legge kabler til utlandet enn å binde sammen Norge. Dette skyldes selvfølgelig ikke inkompetanse og manglende vilje til å handle til beste for strømkundene, det skyldes ene og alene ønsket om mer profitt – noe hele næringen har fått så det monner. Dette er villet og planlagt av våre politikere.

  Det er skremmende å se at vår olje- og energiminister vil stoppe netto eksport FØR det foreligger en KRISE trolig med RASJONERING av kraft. Dette er så inkompetent at det gløder. Men igjen, fortjenesten ved denne krisen er så stor at det ikke spiller noen rolle at resten av landet går dukken. Og de har over tre år til neste valg – uten mulighet for å bli sagt opp.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   7 juli 2022 10:56

   Og der var en yrkleif, skal være «energiminister IKKE vil stoppe netto eksport»

   Svar
  • Og de har over tre år til neste valg – uten mulighet for å bli sagt opp.
   Det kan hende at «sammensuriet» finner ut at de i høst/vinter vil avsette «stortingspartiet» og sørge for at de aldri vil komme tilbake i «politikken», permanent, (det er lov å håpe).
   Det ser (for meg) ut til at det eneste denne «eliten» kan forstå er volds-språket, normal tale biter i hvertfall ikke på dem, det har blitt forsøkt siden ww2 uten virkning.
   Dødstraff er den ultimate straff, men svært mange babler propaganda «mot dødstraff», hvem står bak? De som vet at hvis de blir tatt får de dødstraff utdelt av en rettferdig befolkning kanskje? Har «noen» drevet propaganda mot å selv bli straffet med den «ultimate» straff for å sikre seg mot sine egne løgner og forbrytelser?
   Tyskland i ruiner etter ww1 trengte kun en med talegaver for å «resette» håpløshet og underdanighet.
   I dag er tilstanden i hele Europa, inkludert Norge i samme «båt», nå trengs kun en med talegavene i orden for å samle befolkningene.
   Forrige gang sto «eliten» bak, «pengevekslerne» støttet både Hitler, Franco, Mussolini og Stalin, denne gang blir det motsatt, folket vil støtte opprøret mot «eliten» og «pengevekslerne», denne gangen må «adelen» forsvinne sporløst tror jeg, til fordel for en moralsk rettferdig verden hvor man deler på godene, ikke som i dag hvor «noen» samler dem i «en haug» under ræva og skyter enhver som ber om litt rettferdighet.

   Svar
  • «I disse tider når strømmen koster 1 øre kilowatten i Nord, er det morsomt å tenke på at Statnett fant det mer fornuftig å legge kabler til utlandet enn å binde sammen Norge. Dette skyldes selvfølgelig ikke inkompetanse og manglende vilje til å handle til beste for strømkundene..»

   Nei, vi har ikke politikere som har ‘kundene’, dvs. eierne/innbyggerne, sitt beste.
   Vi betaler altså lønn til noen som bedrar oss.
   Om bedragerne bygger opp sitt korps av byråkrater, betalt av skattebetalerne, som støtter deres politikk gjør det ikke bedre.
   Vi må slutte å tro på denne gjengen som har okkupert Løvbakken.
   Vi trenger ingen ABB som sprenger regjeringsbygninger i Norge, som vi ikke trenger en statsminister, nå puddel i Nato, som sprengte regjeringsbygninger i Libya.
   Vi trenger en befolkning som avslører galskapen, og stemmer blankt eller sitter hjemme.
   Så kan vi bygge om Løvebakken til noe nyttig, f.eks, en pizza-restaurant, og forlanger et folkestyre uten overbetalte idioter. Det er bedre for landet om disse får betalt for ikke å gjøre noe, så gjør de ihvertfall ikke galskap/tullball.
   Deretter kan vi begynne å bygge landet i forutsigbarhet og trygghet.

   Svar
 • Skulle bransjen selv på egenhånd ønske å redusere strømeksporten, så vil de gjøre det ved å øke den norske strømprisen slik at det dermed blir mindre lønnsomt å eksportere strøm.
  https://e24.no/olje-og-energi/i/34v55X/naa-holder-vannkraften-igjen-sier-nve-maa-regne-med-svaert-hoeye-stroempriser
  Ønsker man derimot både å redusere strømeksporten og å redusere norsk strømpris, så må det gjøres ved å strupe eksportkapasiteten på kablene.

  Svar
  • Det er norske innbyggere som eier vankraftanleggene våre, betalt ned over saatteseddelen de siste 70 år.
   Det er norske innbyggere som eier kraftkablene både nasjonalt og ut av landet, betalt av nettleien.
   Så har vi også rett til å styre både kraftproduksjon og krafteksport.
   OG rett til å stille de politiske tyvene for retten, ved å bruke norsk grunnlov og norsk straffelov.
   Vi trenger ikke å vente til neste valg. Tyveri er tyveri.
   Om norsk politi/norske domstoler ikke er interessert i å arrestere politiske tyver får vi frata disse medløperne sin makt. Fysisk og moralsk.
   Fri flyt. Vi ønsker ikke krig. Men hvis de vil ha krig, så får de total krig.

   Svar
   • Norske innbyggere er avsatt for lenge siden. Nå vil politikerne velge seg et nytt folk !

 • Thor Steinar Thorkildsen
  8 juli 2022 9:17

  Høsten 2022 kommer til å bli veldig stygg. Våre norske politikere har ikke tenkt å gjøre noe annet enn å ty til kosmetiske grep når det gjelder strømprisene. De har gitt fra seg styringen og har ikke tenkt å gjøre noe med det. Det norske folk har kun en ting å gjøre og det er å gå mann av huse til gatene. Protestene må bli så mange og omfattende at politikerne ikke tør å overse dem. Og da må vi bli mange – vi må samle både småbedriftseiere, bønder, fiskere, arbeidere og folk flest i et gigantisk folkeopprør. Det er eneste middelet vi har.

  Svar
 • ‘ Løvseth kommer med en kraftig advarsel til dem som måtte mene at vi må kutte kablene som eksporterer strøm til utlandet.
  – Å slå av en kabel, da er vi helt sikre på at det går galt, sier hun og viser til at Norge da også mister muligheten til å importere strøm fra Europa når vi trenger det.
  Årsaken til at det er frykt for kraftmangel, er ikke bare lav vannstand i magasinene, men også at Norge ikke kan regne med å importere kraft fra Europa som vi pleier til vinteren og våren. ‘
  tu.no/artikler/energi-norge-det-spares-der-man-kan/520858

  Det er bare det, – at Norge har vannkraft til alle innbyggere, og vårt næringsliv sitt behov. Etter våte som tørre somre. – HVIS vi ikke selger vannkraften til utlandet før vårt behov er dekket.
  Men vi skal innbilles at vi er avhengig av importert kraft og/eller vindkraft. – Som begge deler gjør strømmen i Norge dyrere om dette blandes inn i vannkraft-regnskapet.

  Svar
 • ‘Vurderer makspris på strøm – men frykter men frykter følgene.’ 😉

  Når kan du få strømstøtte?:

  Husholdninger får strømstøtte når snittprisen er høyere enn 70 øre per kilowattime. Da dekkes 80 prosent av prisen.
  Bostøtten er utvidet.
  Studenter får et ekstraordinært stipend på 3000 kroner hvis de kan dokumentere strømutgifter.
  Kommunene har fått mer penger for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp på grunn av høye strømpriser.
  Idrettslag og frivillige organisasjoner får et midlertidig tilskudd på grunn av ekstraordinære strømpriser.
  Det gis strømstøtte til jordbruks- og vekstnæringa. Staten dekker 55 prosent av strømmen som koster mer enn 70 øre per kilowattime.
  Elavgiften reduseres med 1,5 øre per kWh fra april og ut året.
  http://www.nrk.no/

  Hva koster ikke dette kobbelet av ikke-produserende byråkrater det norske samfunnet, som skal beregne ‘støtte’ fra Ap/Sp sitt tyveri? ‘ Hele folket i ‘ arbeid’ . Dvs. arbeidskraftsløsende byråkrati 😉
  Det hadde vært billigere for norske innbyggere om disse byråkratene hadde gått på ledighetstrygd.
  Hadde det ikke vært mindre arbeidskrevende å gi strømkommunene 50% fortjeneste på strømmen som leie av båndlagte arealer? Dvs. 15 øre pr. kWh til innbyggerne. Alltid. Forutsigbart og trygt for både kraftkommuner og innbyggere.

  Så konstrueres det istedet for en forestilling om at vi har for lite strøm og trenger dyr havvind . Bare for at politikere skal bygge opp et image om å være inovative og framoverlente.
  Bløffmakere, løgnere. Fei de ut.

  Hvem betaler for den norske dyrere strømmen fra havvind; norske innbyggere eller … Den er for dyr til å selges til Europa. De får norsk vannkraft.
  Norske innbyggere HAR allerede nok strøm fra, egne nedbetalt, vannkraft, Støre.

  ‘Strømutgiftene veier tungt i husholdningsbudsjettet, og strømstøtteordningen avlaster folk direkte på regningen. Men dette er et her-og-nå tiltak. I tillegg må vi sørge for at vi produserer mer fornybar kraft, til grønn industri og til norske familier. Derfor har vi skrudd opp tempoet og lagt til rette for en historisk havvindutbygging. ‘
  nrk.no/ytring/krefter-som-pavirker-kraften-1.16037606

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Langvarig maskebruk kan føre til helseplager.

Biokjemien i kroppen kan bli endret.

Forrige innlegg

Spartakus:

NATO truer kinesiske verdier (som verden trenger mer av).

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.